Reviews for Speelboerderij De Flierefluiter

(72 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.Tickets

Super! Kinderen genoten, wij ook.

Super! Kids enjoyed, so did we

Super! Really well organized, more than enough seating areas with all having umbrellas. Kids enjoyed themselves immensely, everything well maintained and great catering prices!

Super! Echt goed geregeld, meer dan genoeg zitplekken met allemaal een parasol. Kinderen hebben ontzetten genoten, alles goed onderhouden en prima horeca-prijzen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Frederike
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 03, 2022
Prima speeltuin voor binnen en buiten

Excellent playground for indoor and outdoor

Great indoor and outdoor playground, there is plenty to do. My sons aged 10, 8 and 6 had a great time.

Prima speeltuin voor binnen en buiten, er is voldoende te doen. Mijn zoons van 10, 8 en 6 jaar hebben zich prima vermaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M.A.M. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 19, 2022
Fijn park

Fine park

Great Very clean and well done

Geweldig Heel schoon en goed voorelkaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: June 27, 2022
Toppie

Toppie

Fantastic, super big and something for everyone
Catering facilities also well arranged
Both for good and bad weather highly recommended. Too bad it is too far for us because we were on vacation otherwise I would definitely have considered a year card.

Fantastisch, super groot en van ieder wat wils.
Ook horeca goed geregeld.
Zowel voor bij mooi en slecht weer een echte aanrader. Jammer dat het voor ons te ver is want we waren op vakantie anders had ik zeker een jaar kaart overwogen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pauline B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 09, 2022
Super locatie

Super location

Cozy,neat

Gezellig,netjes

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Madyjan h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 06, 2022
Super leuk park voor oud en jong

Super fun park for old and young

Super fun play farm with lots of play opportunities and even a pool.
Children are also allowed with the animals
Highly recommended for families with young children

Super leuke speelboerderij met veel speel mogelijkheden en zelfs een zwembad.
Kinderen mogen ook bij de dieren.
Een aanrader voor gezinnen met jonge kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jeannette H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 09, 2022
Heel leuk, zowel met mooi, als slecht weer.

Very nice, both with good, and bad weather.

Suitable for all youth up to about 10 years old, nice outside, but in bad weather also inside. Friendly staff.

Geschikt voor alle jeugd tot ca. 10 jaar, lekker buiten, maar bij slecht weer ook binnen. Vriendelijk personeel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Antoon P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 28, 2022
Vriendelijk, netjes en goed verzorgd.

Friendly, neat and well cared for.

Reasonable variety for younger children. Excellent quality of food and drinks.

Redelijk afwisselend voor jongere kinderen. Prima kwaliteit van eten en drinken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: May 25, 2022
Ruim opgezet

Spacious

What a spacious and fun park! Had a great day

Occasionally feeling sorry for the little bucks being half lifted by children.

Wat een ruim opgezet en leuk park! Een geweldige dag gehad.

Af en toe medelijden met de kleine bokjes die door kinderen half opgetild worden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 26, 2022
Leuke dag

Nice day

Everything good there. Nice play equipment for young and older children. Lots to do and plenty of goodies to get at the catering

Alles goed voor elkaar daar. Leuke speeltoestellen voor jonge en oudere kinderen. Veel te doen en genoeg lekkers te halen bij de horeca.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 21, 2022
Top locatie en vanalles te doen

Top location and lots to do

neat, clean, friendly staff

netjes, schoon, vriendelijk personeel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • yvonne d.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 15, 2022
Leuk van alles te doen

Nice of all things to do

Crowded though, especially at the canteen
But tremendous fun lots to do for the kids. Many different toys and fun animals

Wel enorm druk, vooral bij de kantine
Maar enorm leuk veel te doen voor de kinderen. Veel verschillende speeltoestellen en leuke dieren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: May 11, 2022
Beoordeling flierefluiter

Assessment flier

What an incredibly fun place for the kids
Didn't hear the whole day she didn't even want to go home
Clean toilets and grounds, friendly staff, animals well taken care of,

Wat een ontzettend leuke plek voor de kinderen.
De gehele dag niet gehoord ze wilde zelfs niet meer mee na huis.
Schone toiletten en terein, vriendelijk personeel, dieren goed verzorgd,

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 05, 2022
Flierefluiter

Flier

Super fun day for the kids

Super toffe dag voor de kids

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ina F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 08, 2022
Geweldig uitje

Great outing

Super fun and spacious play farm. Here you can spend the whole day. Play and discover in a beautiful environment

Super leuke en ruim opgezette speelboerderij. Hier kun je de hele dag vertoeven. Spelen en ontdekken in een prachtige omgeving.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mieke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 03, 2022
Super voor kinderen tot ca. 14 jaar

Super for children up to about 14 years

For our vacation, saw that it was nearby and suitable for bad and good weather, so bought tickets online at dayjeweg. Son of 11 thought it was fantastic both inside and out. Inside there is a really big jump, climb, assault course, hide, etc. play area for the bigger kids. Outside were several animals to see, you could also pet the animals, they had arranged very well with a tray in which the animal was placed and then you could pet it. Outside really huge, jumping, playground, maze too many to mention. Ideal place where you can bring your own food and drink, but the ice cream was also very tasty.

Voor onze vakantie gezien dat het in de buurt was en geschikt voor slecht en goed weer, dus online bij dagjeweg tickets gekocht. Zonemans van 11 vond het fantastisch zowel binnen als buiten. Binnen is er binnen echt een heel grote spring, klim, stormbaan, verstop, etc. speelplek voor de grotere kinderen. Buiten waren diverse dieren te zien, ook mocht je dieren aaien, hadden ze heel goed geregeld met een bakje waarin het dier geplaats werd en dan kon je aaien. Buiten echt megagroot, springen, speeltuin, doolhof teveel om op te noemen. Ideale plek waar je ook eigen eten en drinken mag meenemen, maar het ijs was ook heel lekker.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 04, 2022
Genoten

Enjoyed

Fantastic day out
Cuddle, play, pony ride, indoor play paradise, good food and drink and in warm weather swim and free parking. And cheap. We will definitely be back.

Fantastisch dagje uit.
Knuffelen, spelen, ponyrijden, binnenspeelparadijs, lekker eten en drinken en met warm weer zwemmen en gratis parkeren. En goedkoop. We komen zeker terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 29, 2022
Prachtige locatie,

Wonderful location,

Something for every child, they had a good time

Voor elk kind wat wils, ze hebben zich goed vermaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 29, 2022
Erg leuk voor de Kinderen

Very nice for the Children

Very nice play farm for the kids there is something for everyone and they had a great time.

Erg leuke speelboerderij voor de kinderen er is voor elk wat wils en ze hebben zich prima vermaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 17, 2022
Niet coronsproof, belachelijk druk!!!

Not coronsproof, ridiculously busy!!!

Age limit is up to 8 years instead of 12 years! Our son of 10 found it too childish, has regularly sat at our table. Our 8 year old daughter had a great time. By phone we were promised that up to 12 years certainly enough to do ... not quite true
Until 13 hours it was nice, but then it was suddenly bizarre pressure. People kept coming in. Even the people next to us noticed the screaming level at the pool. We could not talk anymore (outside!).
We left via the back campsite to the car, didn't want to go through the entrance hall with people

☆ Leeftijdsgrens is tot 8 jaar ipv 12 jaar!! Onze zoon van 10 vond het te kinderachtig, heeft geregeld bij ons aan tafel gezeten. Onze dochter van 8 heeft zich wel prima vermaakt. Telefonisch werd ons beloofd dat tot 12 jaar zeker genoeg te doen is.. niet helemaal waar.
☆ Tot 13 uur was het gezellig, maar daarna werd het ineens bizar druk. Er bleven mensen binnenkomen. Zelfs de mensen naast ons viel het schreeuwniveau bij het zwembadje op. Wij konden niet meer praten (buiten!).
☆ Wij zijn via de camping achter weer vertrokken, naar de auto, wilden niet door die inkomsthal met mensen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 17, 2021
Top speeltuin

Top playground

Neat playground, much bigger than expected with friendly people.
Here's where you get your money's worth!

Nette speeltuin, veel groter dan verwacht met vriendelijke mensen.
Hier krijg je waar voor je geld!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 20, 2020
Mooi opgezet

Beautifully set up

It's a very nice playground. Very nice that you can go in and out. The maze was also very nice to do. Too bad you can only get fries and snacks and there are no sandwiches. For example sandwich or sausage sandwich.

Het is een hele mooie speeltuin. Erg leuk dat je binnen en buiten kan. Het doolhof was ook erg leuk om te doen. Wel jammer dat je alleen maar patat en snacks kan halen en dat er niet iets van broodjes zijn. Bijvoorbeeld tosti of saucijzenbroodje.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Erg leuk voor de kinderen

Very nice for the kids

Very nice outing for the kids. They can have fun all day long

Heel leuk uitje voor de kinderen. Ze kunnen zich er de hele dag vermaken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maarten L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Heerlijk tijdverdrijf voor de kids

Lovely pastime for the kids

I thought it was very nice and cozy for our lady. She had a great time and had a great time.

Ik vond t heel erg gezellig en leuk voor onze dame. Ze heeft zich heel goed vermaakt en had het heel erg naar haar zin.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
Was leuk

Was fun

Looked nice. Recommended.

Zag er leuk uit. Aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Super leuk!

Super fun!

Really nothing too much said that this is the nicest playground in Overijssel. Everyone enjoyed yourselves very much. Especially the many, separate go-karts they loved!

Echt niets teveel gezegd dat dit de leukste speeltuin van Overijssel is. Iedereen heeft super genoten bij jullie. Vooral de vele, aparte skelters vonden ze fantastisch!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Super leuk , voor alle kinderen wat te doen.

Super fun, for all children what to do.

The Flierefluiter is great for children up to 12 years old. It is cozy and nice and clean.
That's why I rate it with 5 stars.

De Flierefluiter is geweldig voor kinderen t/m 12 jaar. Het is er gezellig en lekker schoon.
Daarom beoordeel ik het met 5 sterren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annie K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Mooi en overzichtelijk kinderspeelparadijs

Beautiful and well-organized children's play paradise

A big 10! What a beautiful and neat play paradise!

Een dikke 10! Wat een mooi en net speelparadijs!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marieke F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Overzichtelijke speeltuin voor kids van 2-10 jaar

Clear playground for 2-10 year olds

Fun and unique play possibilities, very varied offer, swimming pool in this heat wave was perfect to cool off for a while.
Play loft even more fun than a Monkeytown or Ballorig.
Pony riding would be allowed more often than 1×, but otherwise had a nice afternoon!

In terms of price: quite a bit more,10 euro per child and then also adult 5 euro.
10 euros per child and parents for free (because they do drink their coffee/ice-cream/ French fries anyway) would be a lot more appropriate in my opinion!

Leuke en unieke speelmogelijkheden, zeer gevarieerd aanbod, zwembadje in deze hittegolf was perfect om even af te koelen.
Speelzolder nog leuker dan een Monkeytown of Ballorig.
Ponyrijden zou wat vaker mogen dan 1×, maar verder leuke middag gehad!

Qua prijs: best ruim,10 euro per kind en dan ook nog volwassene 5 euro.
10 euro per kind en ouders gratis (want die drinken toch wel hun koffie/ijs/frietje) zou mijns inziens een stuk passender zijn!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 16, 2020
Mooie speeltuin voor de kleine kids

Nice playground for the little kids

Neat and beautiful playground where you can entertain yourself for a day

Nette en mooi speeltuin waar je wel een dag kunt vermaken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gert-Jan J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 15, 2020
Heerlijk dagje uit voor de kids

Lovely day out for the kids

Nice playground for a nice day.

Leuke speeltuin voor een mooie dag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 15, 2020
Top locatie voor de kids!

Top location for the kids!

Beautifully organized playground / farm.
Really great for the kids to have fun
Good restaurants, from coffee and cake to hot snacks and toilets, etc. are clean and tidy.

Mooie overzichtelijke speeltuin/boerderij.
Echt super voor de kids om zich te vermaken.
Goede horeca erbij, van koffie met gebak tot warme snacks en wc e.d. zijn netjes schoon.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Willeke B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 06, 2020
Super leuke dag

Super fun day

Extensive play farm nice in nature with lots of play possibilities. Good day or even several days of entertainment possible.

Hele uitgebreide leuke speelboerderij fijn in de natuur met ontzettend veel speel mogelijkheden. Prima dag of eigenlijk zelfs meerdere dagen vermaak mogelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nicky
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 01, 2020
Super leuk

Super fun

Rain in the afternoon, nice inside, but too busy for our children

Smiddags regen, binnen wel mooi, maar weer voor onze kinderen toen te druk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 03, 2020
Top speeltuin

Top playground

Nice, not too many people, clean, neat and certainly not expensive! Kids have been having fun all day!

Leuk, niet te veel mensen, schoon, netjes en zeker niet duur! Kids hebben zich de hele dag vermaakt!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 01, 2020
Kind vriendelijk

Child friendly

Kid friendly and looking neat.

Kind vriendelijk en zag er netjes uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 30, 2020
Een feestje voor de kinderen maar erg druk!

A party for the kids but very busy!

The kids enjoyed themselves! Doing everything. I found it very busy even though we had to reserve tickets in Corona time. Honestly, that feels more like a wash of the nose. But in spite of that we enjoyed it and the kids enjoyed playing.

De kinderen hebben genoten! Van alles te doen. Ik vond het erg druk ondanks dat we kaarten moesten reserveren in Corona tijd. Eerlijk gezegd voelt dat meer als een 'wassen neus'. Maar ondanks dat hebben we genoten en hebben de kinderen heerlijk kunnen spelen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 29, 2020
Speel mogelijkheden dicht bij elkaar

Play possibilities close together

Nice pressure set up. There is no overview

Leuk druk opgezet. Er is geen overzicht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 16, 2020
Veel plezier voor kinderen tot ongeveer 9 jaar

Have fun for children up to about 9 years old

A lot of diversity in playing possibilities. The COVID-19 guidelines were not applied everywhere. It was too busy to do something as a parent together with the children. As a parent I was limited to stay at the picnic area.

Veel diversiteit in speelmogelijkheden. De COVID-19 richtlijnen werden niet overal toegepast. Het was te druk om ook als ouder samen met de kinderen iets te ondernemen. Als ouder werd ik daardoor beperkt om te blijven zitten op de picknickplaats.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 21, 2020
Goed geregeld, geweldige dag

Well done, great day

Playing clear, one and a half meters measure well handled, fine self food and drink may bring, enjoyed, all day, with children almost 3 and 7 years.

Spelen overzichtelijk , anderhalve meter maatregel goed gehanteerd, fijn zelf eten en drinken mee mogen nemen, genoten, de gehele dag, met kinderen van bijna 3 en 7 jaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 23, 2020
Een geweldig speelterrein voor jong en oud

A great playground for young and old

A beautiful and safe playing environment for the children
Lots of alternate play equipment
And cuddling the animals they loved

Een mooi en een veilig speel omgeving voor de kinderen.
Veel afwisselde speeltoestellen.
En met de dieren knuffelen vonden ze prachtig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 24, 2019
Perfect voor een niet te duur dagje vermaak

Perfect for a not too expensive day of entertainment

Just play and pet animals and ride a horse once
Many varied playgrounds for all tastes and a terrace with affordable card. Inside and outside lots of room to play

Gewoon lekker spelen en ook nog diertjes aaien en een keer paardrijden.
Veel afwisselende speelplekken voor ieder wat wils en een terras met betaalbare kaart. Binnen en buiten veel speelruimte

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Janine K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 08, 2018
Een leuk dagje vermaak!

A fun day of entertainment!

We had a very nice day at the Flierefluiter! Both inside and outside the children enjoyed themselves. They enjoyed pony riding, riding a carriage, petting rabbits and guinea pigs and playing with the goats. The maze was also appreciated. Fun for younger and older children
One point of attention: the red covered slide outside gave two of our three children a crying shower (hard knocks). Perhaps you could indicate somewhere that this slide is suitable for children from an older age?

We hebben een hele leuke dag gehad bij de Flierefluiter! Zowel binnen als buiten hebben de kinderen genoten. Ze genoten o.a. van ponyrijden, rijden met koetsje, aaien van konijnen en cavia's en het spelen met de geitjes. Ook het doolhof werd gewaardeerd. Leuk voor jongere en oudere kinderen.
Eén puntje van aandacht: de rode overdekte glijbaan buiten leverde bij twee van onze drie kinderen een huilbui op (hard stoten). Misschien ergens aangeven dat die glijbaan voor kinderen vanaf oudere leeftijd geschikt is?

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anne-M
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 23, 2018
Leuk en relaxt uitje

Fun and relaxing outing

We had a nice day. Children can have a great time.

We hebben een leuke dag gehad. Kinderen vermaken zich optimaal.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 21, 2018
voor elk wat wils

something for everyone

a cog for a day out with children.

een aan rader voor een dagje uit met kinderen .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 20, 2018
Erg leuk!

Very nice!

What to do for every age!

Voor iedere leeftijd wat te doen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 16, 2018
Geweldig

Great

Beautiful playground with many play opportunities for children from 1 - 12. Even with warm weather is the pool top!

Mooie speelgelegenheid met vele speelmogelijkheden voor kinderen van 1 - 12. Zelfs met warm weer is het zwembad top !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mirjam L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 29, 2018
De flierefluiter

The elderflutter

A beautiful play paradise for kids up to 9 years old

Een mooi speelparadijs voor kids tot ong 9 jaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ineke S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 06, 2018
een heerlijke kinderdag!!

a wonderful day for children!

my daughter celebrated her party at the Flierefluiter. After 5.5 hours they did not want to go home!
it's also nice that you can take some things with you on food and drinks so it doesn't get too expensive all day long. Super!

mijn dochter vierde haar feestje op de Flierefluiter. Na 5,5 uur wilden ze nog niet naar huis!
fijn ook dat je zelf wat dingen mee mag nemen aan eten en drinken zodat het niet te duur wordt zo'n hele dag. Super!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 11, 2018
Super

Super

Very nice, many different things to do for the kids. You can go in all directions

Erg mooi, veel verschillende dingen te doen voor de kinderen. Je kunt alle kanten op

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Laura t. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 07, 2018
Prachtige plek voor een hele dag vermaak

Beautiful place for a whole day of entertainment

The kids could swim, ride horses, play in the sandpit, stroke rabbits, slide down 3 large slides, too many to mention, highly recommended!

De kindjes konden zwemmen, paardrijden, spelen in de zandbak, konijnen aaien, van 3 grote glijbanen af glijden, teveel om op te noemen, echt een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 05, 2018
Altijd een succes

Always a success

It has been several times, but it's always fun.

Al meerdere keren geweest, maar het is er altijd leuk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ursela S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 08, 2018
altijd een leuk uitje

always a nice outing

Very nice for the children (in our case 12,10 and 8) For the parents there are quiet sitting areas to chat. We have a great time here. Food and drink are affordable. A nice day out.

Erg leuk voor de kinderen (in ons geval 12,10 en 8) Voor de ouders zijn er rustige zitplekken om gezellig bij te kletsen. We vermaken ons hier prima. Eten en drinken zijn betaalbaar. Een leuk dagje uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Angela
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 28, 2018
Super mooi

Super nice

As grandparents we had another beautiful day. How beautiful it is there for the children, both inside and outside!

We hebben als oma en opa wederom een mooie dag gehad. Wat is het daar mooi voor de kinderen, zowel binnen als buiten!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • ina l.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 27, 2018
Heel prettig.

Very pleasant.

Excellent, good value for money.

Prima, goede prijs - kwaliteit verhouding.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Dick L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 03, 2018
hardstikke leuk voor kinderen

great fun for kids

a 10

een 10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • leo f.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 29, 2017
Geweldig

Great

We hebben een prachtige dag gehad met onze kleinkinderen heel mooi opgezet het was druk maar het was vakantie we komen zeker terug ook is het fijn dat je je eigen broodjes mag meenemen dat kan lang niet overal prachtig om hier te zijn de kleinkinderen hebben genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • ina l.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 25, 2017
Lekker ongedwongen

Nice and relaxed

Excellent accommodation for younger children. You only see them if you join in on top of the play attic or if they are thirsty of the efforts.

Prima onderkomen voor jongere kinderen. Je ziet ze alleen als jezelf even meedoet boven op de speelzolder of als ze dorst hebben van de inspanningen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ton
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 19, 2017
toffe middag

nice afternoon

a very nice playground for all tastes like indoors as well as outdoors with grandparents and children and grandchildren even for all the little ones go on like this

een zeer leuke speel plek voor ieder wat wils zoals binnen als buiten met opa en oma en kinderen en kleinkinderen zelfs voor de alle kleintjes ga zo door.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • D M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 08, 2017
toplocatie

prime location

Beautiful location for children up to 9 years. Lots of variation. Beautiful and clean. Recommended

Mooie locatie voor kinderen tot en met 9 jaar. Veel variatie. Mooi en schoon. Aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerrit
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 05, 2017
Fantastisch voor jonge kinderen

Fantastic for young children

The whole park looked nice, our son of 2 years old had a great time!

Het hele park zag er keurig uit, onze zoon van 2jr vermaakte zich kostelijk!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michelle L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 17, 2017
Dagje weg

Day trip

Cosy park with playground equipment and animals. Fantastic.

Gezellig park met speeltoestellen en dieren. Fantastisch.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J v. d. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 31, 2017
Heerlijk dagje weg

Lovely day out

Children of all ages can have fun all day long and parents can sit quietly on the terrace.

Kinderen van jong tot minder jong kunnen zich hier de hele dag vermaken en de ouders kunnen rustig op het terras blijven zitten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mij
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 09, 2017
Eentonig saai

Dull and boring

Children didn't like it, prefer to go to monkeytown

Kinderen vonden het niet leuk, gaan liever naar monkeytown

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ro
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 11, 2017
Super

Super

Kids have a great time and kids happy than mom and dad also happy

Kids vermaken zich heerlijk en kids blij dan paps en mams ook blij.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nathalie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 05, 2017
Dagje uit

Day out

Our grandson thought it was great, and mother and grandmother also enjoyed because grandson of 4 years had so much fun.

Onze kleinzoon vond het geweldig ,en moeder en oma hebben ook genoten omdat kleinzoon van 4 jaar zoveel plezier had.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • mia o.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 22, 2016
geweldig park

magnificent park

Great park, both inside and outside. Ideal for children. They only had trouble with my printed tickets of day trip. They don't have a device to scan the codes there yet, so they first had to look up a book to find out how to deal with them. eventually a laptop was retrieved from it and the numbers of the codes had to be filled in manually. The row behind me grew considerably and that is annoying for everyone, including the girls behind the desk.

Geweldig park, zowel als binnen en buiten. Ideaal voor kinderen. Men had alleen moeite met mijn uitgeprinte tickets van dagje weg. Ze hebben daar nog geen apparaat om de codes te scannen, dus moest men eerst opzoeken in een boek hoe ze daar mee om moesten gaan. uiteindelijk werd er een laptop van achter gehaald en moest men de cijfers van de codes handmatig invullen. De rij achter mij groeide behoorlijk en dat is vervelend voor iedereen, ook voor de meisjes achter de balie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maryan R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 08, 2016
Superleuk!

Super fun!

Super nice accommodation with lots to do for a small price

Superleuke accomodatie met veel te doen voor een kleine prijs.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michelle P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 13, 2016

DagjeWeg.Tickets · service@dagjewegtickets.nl
KvK 60256281 · Amsterdamseweg 9 · 6711 BE Ede
dwrdsvbdn