Reviews for De Zilvermeeuw

(66 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.Tickets

Ontspannen

Relax

A relaxing cruise through the Biesbosch, good explanations and plenty of opportunities to get something to eat and drink

Een ontspannen vaartocht door de Biesbosch, goede uitleg en voldoende mogelijkheden om iets te eten en te drinken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Christel A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: May 09, 2024
Uitstapje verpleeghuis Het Bastion Geertruidenberg

Outing nursing home Het Bastion Geertruidenberg

Had a great cruise today with a very large group of nursing home residents, their families, volunteers and staff. Cetering was well taken care of, service very nice and helpful.
Everything was perfect and so was the weather.
Thanks and until next time. 💐

Vandaag een geweldige rondvaart met een hele grote groep verpleeghusbewoners, hun familie, vrijwilligers en medewerkers gehad. Cetering was goed verzorgd, bediening heel aardig en behulpzaam.
Alles was perfect en ook het weer.
Bedankt en tot de volgende keer. 💐

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: April 18, 2024
Kaalslag buffet

Barren buffet

Cruise through Biesbosch was great partly due to the beautiful weather. The boat was full of disabled elderly people with attendants, we sat at the first table but were last in line for the buffet. We had to wait a long time because it all went very slowly. Understandable, less understandable was that the food on the buffet was grabbed and often put back, very unappetizing and unhygienic. At our turn for t buffet t was completely looted and several dishes were out. Too bad. No second time for us.

Rondvaart door Biesbosch was geweldig mede door het mooie weer. De boot was vol met mindervalide bejaarden met begeleiders, wij zaten aan de eerste tafel maar waren het laatst aan de beurt voor t buffet. Lang moeten wachten want het ging allemaal heel langzaam. Begrijpelijk, minder was dat het voedsel op het buffet beetgepakt werd en vaak weer teruggelegd, zeer onsmakelijk en onhygiënisch. Bij onze beurt voor t buffet was t volledig geplunderd en diverse gerechten waren op. Jammer. Voor ons geen tweede keer..

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 27, 2023
De Zilvermeeuw is Goud.

The Herring Gull is Gold.

2023: SIX TRIPS MADE !!!
Your people: attentive and professional, Everything is right and you enjoy
Just like our guests
And the new boat is a fine addition.

2023: ZES TOCHTEN GEMAAKT !!
Uw mensen: attent en professioneel, Alles klopt en je geniet.
Net zoals onze gasten
En de nieuwe boot is een fijne aanwinst.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 16, 2023
Super verzorgd ,schoon en vriendelijk

Super neat,clean and friendly

Had a wonderful day on the Mark. What a surprise to see everything from the waterfront. Delicious food and drinks and super hospitable care. In short just do it.

Een heerlijke dag gehad over de Mark. Wat een verrassing alles vanaf de waterkant te zien. Heerlijk eten en drinken en een super gastvrije verzorging. Kortom gewoon doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ineke L.
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 14, 2023
Boot tocht Antwerpen

Boat trip Antwerp

We had a nice day and enjoyed it nice dry weather and enjoyed it nice for repeat business

Wij hebben een leuke dag gehad en er van genoten mooi droog weer en lekker genoten voor herhaling vatbaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mevr.Buijs
 • Bezoekdatum: August 05, 2023
Organisatie niet al te best.

Organization not too good.

Signage was not good. GPS Biesbosch road Drimmelen we came in Lage Zwaluwe
Be present for departure at half past 12. When vouchers were handed in at 11.10 they said departure would be at a quarter to 12. From half past 12 everyone was already on board, we were still drinking coffee
Note departure was at 10 minutes after 12
Information insufficient.

Bewegwijzering was niet goed. GPS Biesbosch weg Drimmelen kwamen wij in Lage Zwaluwe
Kwartier voor afvaart van half 12 aanwezig zijn. Bij vouchers afgeven kassa om 11.10 werd gezegd af vaart zal om kwart voor 12 zijn. Vanaf half 12 ging iedereen al aan boord, wij nog aan de koffie.
Nota bene afvaart was om 10 minuten na 12.
Informatie onvoldoende.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 29, 2023
Leuk maar niet echt spannend

Fun but not really exciting

We arrived 7min late on Friday.Fortunately this could be rebooked to Saturday.That could be arranged quickly.Further the tour: we expected a little more of what you could see.Note sound on deck, This is poor or soft most times(think the captain is too far from the microphone)

Wij kwamen 7min op vrijdag te laat.Gelukkig kon dit omgeboekt worden naar zaterdag.Dat kon snel geregeld worden.Verder de tour: we hadden er iets meer van verwacht wat je zou kunnen zien.Opmerking geluid op het dek, Dit is de meeste keren slecht of zacht(denken dat de kapitein te ver van de microfoon zit)

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 20, 2023
Topdag

Top day

We celebrated our wedding with family and friends on the Zilvermeeuw 5. We took a 5-hour cruise through the major rivers to the Biesbosch.
The catering was also fantastic. From the coffee and cake to the dessert buffet and everything in between.

Wij hebben met familie en vrienden ons huwelijksfeest gevierd op de Zilvermeeuw 5. We hebben een 5 uur durende vaartocht gemaakt via de grote rivieren naar de Biesbosch.
Ook de catering was fantastisch. Vanaf de koffie met gebak t/m het toetjesbuffet en alles wat daar tussen zat.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 15, 2022
Top dag

Top day

It was super day on the boat towards Rotterdam ports
And with me gluten allergy I could still enjoy the pastries and food on board really nice !

Het was super dagje op de boot richting Rotterdamse havens
En met mij gluten allergie toch heerlijk mee kunnen doen met het gebakje en het eten aan boord echt heel fijn !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kleemans
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 06, 2022
Boottocht met lunch

Boat trip with lunch

19-07-2022 Was excellent!
Boat ride with explanation and the excellent lunch and service
Highly recommended.

19-07-2022 Was uitstekend!
Boottocht met uitleg en de prima lunch en bediening.
Een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maria K.
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 10, 2022
fijne vaartocht Zilvermeeuw 2

nice cruise Herring Gull 2

Highly recommended, with our whole family had a nice cruise. A delicious Brunch everything as good, and friendly staff also towards children, our compliments!!!

Een aanrader, met onze hele familie een fijne vaartocht gehad. Een heerlijke Brunch alles even goed, en vriendelijk personeel ook richting kinderen, onze complimenten!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • jan s.
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 11, 2021
Fantastische dag , doen !!!

Fantastic day , do it !!!

Great day partly due to the beautiful weather
Very well taken care of,
. The etagere lunch
. Very friendly staff
. Very nice boat (Herring Gull 5)
In short, a very successful day

Geweldige dag mede door het mooie weer.
Zeer goed verzorgd,
. De etagère lunch
. Zeer vriendelijk personeel
. Zeer mooi boot ( zilvermeeuw 5 )
Kortom, ‘n zeer geslaagde dag

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jacqueline e. J. v. d. M.
 • Bezoekdatum: September 28, 2021
Fantastisch

Fantastic

With Z8 I made a boattrip with children and grandchildren to celebrate my (by corona measures) late 80th birthday. I chose the Marktroute but due to a malfunction of the railway bridge at Zevenbergen, we got an alternative route. That was in one word beautiful
Very friendly staff at the cash register, at the reception and at the service. Good explanation on the way from the captain. On the tables a decoration because of the birthday and with the coffee a, as the grandchildren used to call it, "fire-breathing" candle. We had a good lunch "from the floor". Very special
Despite the bad weather forecast we had fine weather with one time a small shower. We could sit on the sun deck a lot
Also on behalf of husband, children and granddaughter our thanks for this wonderful, relaxing and beautiful trip.
Extra thanks to the wait staff who were constantly working, but always remained as friendly as ever.

Met Z8 een vaartocht gemaakt met kinderen en kleinkinderen om mijn (door coronamaatregelen) verlate 80jarige verjaardag te vieren. Ik koos voor de Marktocht maar door storing bij de spoorbrug bij Zevenbergen, kregen we een alternatieve route. Die was in één woord prachtig.
Zeer vriendelijk personeel bij de kassa, bij de ontvangst en bij de bediening. Goede uitleg onderweg van de kapitein. Op de tafels een versiering vanwege de verjaardag en bij de koffie een, zoals de kleinkinderen dat vroeger noemden, een “vuurspuwende” kaars. Goede lunch gehad die “uit de vloer” kwam. Heel apart.
Ondanks de zeer slechte weervoorspellingen hadden we prima weer met 1 keertje een kleine bui. Ook veel op het zonnedek kunnen zitten.
Ook namens man, kinderen en kleindochter onze dank voor deze heerlijke, relaxte en mooie tocht.
Extra dank aan het bedienend personeel dat constant aan het werk was, maar altijd even vriendelijk bleef.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Flavia M. d. S.
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 31, 2021
Vaartocht Rotterdam

Rotterdam boat trip

June 22nd we went with the boat trip Sliedrecht-Rotterdam. We have enjoyed it very much. Beautiful boat, nice trip. And especially a delicious lunch. Also compliments for the staff, friendly and helpful.

22 juni 2021 meegeweest met vaartocht Sliedrecht-Rotterdam. Wij hebben hier erg van genoten. Mooie boot, leuke vaartocht. En vooral een heerlijke lunch. Ook complimenten voor het personeel, vriendelijk en behulpzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Plonie W.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 22, 2021
Geweldig

Great

We did the tour with lunch, this was delicious and extensive, then sit on the deck where there is a bar for drinks, ice cream and bitter garnish. Friendly staff and the captain gives a lot of information during the trip! Two hours is just long enough! Highly recommended!

Wij hebben de rondvaart gedaan met lunch, deze was overheerlijk en uitgebreid, daarna op het dek gaan zitten waar een bar is voor drank, ijs en bittergarnituur. Vriendelijk personeel en de kapitein geeft tijdens de tocht veel informatie! Twee uur is precies lang genoeg! Een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ans E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 02, 2020
rondvaart Biesbosch

cruise Biesbosch

Really had a super cruise on the Biesbosch.We can recommend it to anyone to do it once
The staff is really very helpful a big compliment to this company

Echt een super rondvaart gehad over de Biesbosch.Wij kunnen het iedereen aanraden om het een keer te doen
Het personeel is echt heel behulpzaam een dikke pluim voor dit bedrijf

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • D.Wijnnobel
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 03, 2020
heerlijke middag gehad met mijn zussen en zwagers.

had a wonderful afternoon with my sisters and brothers-in-law.

had a really great afternoon and the staff is really great, we have experienced it as coming home, was really great. I my sisters and brothers-in-law are never going to forget this.

ronduit een super leuke middag gehad en het personeel is echt geweldig, wij hebben het ervaren als thuis komen, was echt super geweldig . ik mijn zussen en zwagers gaan dit nooit meer vergeten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • wilco
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: June 07, 2020
Mooie tocht door de Biesbosch

Beautiful trip through the Biesbosch

Fine, big boat with friendly, helpful staff. In this corona period sufficient distance was possible, the bar was not open but fortunately the neat toilets were.

Fijne, grote boot met vriendelijk behulpzaam personeel. In deze corona-periode was voldoende afstand mogelijk, de bar was niet open maar de nette toiletten gelukkig wel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Erik
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 01, 2020
Méér dan FANTASTISCH

More than FANTASTIC

A neat and tidy boat with very friendly, helpful employees who also know about customer loyalty (empathy)
An excellent trip to the Christmas market in Dordrecht. A neat arrangement for that price. HULDE!!!!!

Een keurige nette boot met zeer vriendelijke, behulpzame medewerkers die ook nog eens verstand hebben van klantenbinding (empathie).
Een uitstekende reis naar de kerstmarkt in Dordrecht. Een keurig arrangement voor die prijs. HULDE!!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • A. t. W.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 13, 2019
I een

I a

In a word fantastic day had everything was very well arranged it was a tea party last Sunday I can recommend it anyone figure from one to 10 then it becomes a 10

In een woord fantastisch dag gehad alles was erg goed geregeld het was een theeparty afgelopen zondag ik kan het iedereen aanbevelen cijfer van een tot 10 dan wordt het een 10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joop
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 24, 2019
Vriendelijke mensen, reservering prima plek

Friendly people, reservation good place

Coffee was delicious, a cappuccino or hot chocolate would be a welcome addition .....

Koffie was lekker , n cappucino of warme choco zou n welkome aanvulling zijn .....

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ans R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 22, 2019
Gezellig en erg goed geregeld en verzorgd

Cozy and very well organized and cared for

Great neatly experienced

Geweldig netjes beleeft

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jaap R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 19, 2019
Mooie comfortabele boot

Beautiful comfortable boat

The Herring Gull is a very large boat with all modern conveniences. Also a nice guide who tells you all kinds of things worth knowing. If you want to see more of nature up close, I would recommend a smaller whisper boat

De Zilvermeeuw is een erg grote boot van alle gemakken voorzien. Ook een aardige gids die allerlei wetenswaardigheden vertelt. Als je meer van de natuur van dichtbij wilt zien zou ik een kleinere fluisterboot aanraden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 07, 2019
Mooi boottochtje

Beautiful boat trip

Last Sunday we did a nice 2 hour cruise through the Biesbosch. Was very successful because of the fantastic weather. The boat and its facilities are excellent (diversity of refreshments, air conditioning, clean toilets, friendly staff). Recommended.

Afgelopen zondag een mooie vaartocht van 2 uur door de Biesbosch gedaan. Was mede door her fantastische weer erg geslaagd. De boot en zijn voorzieningen zijn prima (diversiteit aan versnaperingen, airco, schone toiletten, vriendelijk personeel). Aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 04, 2019
mooie reis

nice trip

perhaps the best part was that there was no music on the boat.

het mooiste was misschien wel dat er op de boot geen muziek gedraaid werd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 24, 2019
wat een mooi gebied, en een interesant verhaal

what a beautiful area, and an interesting story

Beautiful, beautiful story, nice bar, enough choice

Prachtig, mooi verhaal, leuke bar, genoeg keus

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 13, 2018
heerlijk middagje op het water, prachtige natuur,

lovely afternoon on the water, beautiful nature,

well organised.

prima geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 13, 2018
prima verzorgd

well cared for

Everything neatly tiled. Good catering. Parking is a bit difficult.

Alles keurig getegeld. Goede catering. Parkeren wat moeilijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J B. v. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 02, 2018
Geweldig. Een ervaring om nooit te vergeten. Super

Great. An experience to remember. Super

Cosy, also the service, very friendly.

Gezellig, ook de bediening, zeer vriendelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 22, 2018
Tocht in de Biesbosch

Tour in the Biesbosch

Hats off to the captain as he maneuvered through the shallow channel
Nice trip with clear explanation!

Petje af voor de kapitein zoals hij door de ondiepe vaargeul maneuvreerde.
Mooie tocht met duidelijke uitleg!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marjolein F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2018
Prima

Fine

Well cared for

Goed verzorgd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 18, 2018
Boottocht 15 aug.

Boat trip 15 Aug.

Aug. 15 The 3 hour boat trip through the Biesbosch made with the family. Very well cared for. Recommended!

15 aug. De 3 uur durende boottocht door de Biesbosch gemaakt met de familie. Heel goed verzorgd. Aan te bevelen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 15, 2018
goede organisatie; goede servise

good organization; good service

see stars

zie sterren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 15, 2018
Geweldig.

Great.

Much seen of the beauty nature.

Veel gezien van de schoonheid natuur.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 13, 2018
Het was leuk en interessant!

It was fun and interesting!

We made a nice trip with The Herring Gull!
What a pity that we were not able to spot an eagle or other special
birds! Still seen a white heron!
But in short, we had a nice trip, for the first time in De Biesbosch,
and in Brabant!

We hebben een leuke tocht gemaakt met De Zilvermeeuw!
Wat jammer was dat we geen arend hebben kunnen spotten of andere bijzondere
vogels! Wel nog een witte reiger gezien!
Maar kortom, we hebben een leuke tocht gehad, voor de eerste keer in De Biesbosch,
en in Brabant!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 11, 2018
Mooie boottocht

Beautiful boat trip

Delicious boat trip with air conditioning in the boat (was lovely at 35 degrees)

Heerlijke boottocht met airco in de boot(was heerlijk bij 35 graden)

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 06, 2018
een echte aanrader

highly recommended

It was a great trip in a super nice environment the staff was really very friendly and a really good skipper. Thanks for the nice trip

Het was een geweldige tocht in een super mooie omgeving het personeel was echt heel vriendelijk en een echte goede schipper. Bedankt voor de leuke tocht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2018
Prima

Fine

Friendly crew and beautiful route

Vriendelijke bemanning en mooie route

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bas G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 05, 2018
Leuke tocht maar beetje saai. Had meer verwacht.

Nice trip but a bit boring. Had expected more

For children there may be more happening. Especially more safety on the railing

Voor kinderen mag er wel wat meer gebeuren. Vooral meer veiligheid aan de reling.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marga K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 02, 2018
Wat is het heet!

What is it hot!

An Easter spent fine hours on the boat.

Een paas fijne uurtjes doorgebracht op de boot.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bep D. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2018
Alles perfect geregeld,toppie!

Everything perfectly arranged, topie!

A big ten for you!

Een dikke tien voor jullie!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 28, 2018
Ontspannende natuurtrip

Relaxing nature trip

A lovely boat trip, especially when the weather is nice. It's relaxing when you see the beautiful nature come by

Een heerlijke rondvaart , zeker bij mooi weer. Het werkt kekker ontspannend als je zo de prachtige natuur voorbij ziet komen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 17, 2018
Rondvaart zilvermeeuw

Round trip herring gull

We found it a very successful day. It's worth the money because you sail a beautiful route and get an explanation. Tickets via day trip were easy to redeem

Wij vonden het een zeer geslaagde dag. Het is het geld dubbel en dwars waard want je vaart een prachtige route en krijgt er ook uitleg bij. Tickets via dagje weg waren simpel te verzilveren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bianca M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 14, 2018
Dagje Biesbosch

Day trip Biesbosch

Nice cruise, friendly staff on a beautiful boat

Mooie rondvaart, vriendelijk personeel op een mooie boot

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 02, 2018
Heerlijke boottocht

Delicious boat trip

We had a wonderful trip. Sometimes it is a bit difficult to understand the information on the outside deck. Everything else well organized

Heerlijke tocht gehad. Soms is het wat lastig om op het buitendek de info te kunnen verstaan. Verder alles prima geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marc B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 26, 2018
2uur rondvaart

2 hour cruise

Friendly welcome from the crew. Good explanation....beautiful view
Repeatable

Vriendelijk welkom van de bemanning . Goede uitleg...mooi uitzicht.
Voor herhaling vatbaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Astrid B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 20, 2018
Biesbosch laten zien aan Australiërs.

Show Biesbosch to Australians.

Neatly cared for. Friendly staff. Tasty sandwiches / snacks. We had two Australian family members with us. Too bad that the information was not also in English. Also for us Dutch [Brabanders] the intelligibility was not optimal. But I will come with my daughter one more time.

Keurig verzorgd. Vriendelijk personeel. Lekkere broodjes/hapjes. We hadden twee Australische familieleden bij ons. Jammer dat de informatie niet ook in het Engels was. Ook voor ons Nederlanders [Brabanders] was de verstaanbaarheid niet optimaal. Maar ik kom nog wel 'n keer met mijn dochter.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 05, 2018
Gastvrijheid en genieten!

Hospitality and enjoyment!

As a women's group we enjoyed this cruise and the hospitality on board one of the ships of the Herring Gull.
We left later than planned, but also came back later. Brabant friendliness is noticeably present here. This increases the holiday feeling.

Als vrouwengroep hebben we genoten van deze rondvaart en de gastvrijheid aan boord van één van de schepen van De Zilvermeeuw.
We vertrokken later dan gepland, maar kwamen ook later terug. Brabantse gemoedelijkheid is hier merkbaar aanwezig. Dat verhoogt het vakantiegevoel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Elske S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: May 16, 2018
Mooie vaartocht, goede uitleg.

Nice cruise, good explanation

The cruise was very interesting and the comment was very interesting. But we couldn't always understand them because of the noise of many customers. Apparently it is too much to ask to be silent during the explanation. When the rain was over, we sat down on the upper deck and then we could enjoy the explanation in peace and quiet.

De vaartocht was heel boeiend en de commentaar was heel interessant. Alleen konden we die niet altijd goed verstaan vanwege de luidruchtigheid van veel klanten. Het is blijkbaar te veel gevraagd tijdens de uitleg te zwijgen. Toen de regen over was, zijn we op het bovendek plaats gaan nemen en dan konden we in alle rust ook van de uitleg genieten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marc V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 27, 2018
Rondvaart door de Biesbosch

Cruise through the Biesbosch

Was nice with good explanation about the environment

Was leuk met goed uitleg over omgeving

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 21, 2018
Heel leuk!

Very nice!

It was a fantastic day, also nice weather is worth repeating!!!!!!!

Het was een fantastische dag, ook mooi weer is voor herhaling vatbaar!!!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • hans v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 28, 2017
Gezellig en relaxed middagje weg

Cosy and relaxed afternoon away

All arranged very well. Spacious free parking nearby. Clean on time departures and a smooth atmosphere on the boat from the crew. Don't do cramped if you eat your own sandwich.....

Prima geregeld allemaal. Ruime gratis parkeergelegenheid in de buurt. Netjes op tijdvertrekken en een soepele sfeer op de boot vanuit de bemanning. Doen niet krampachtig als je zelf je eigen boterham eet....

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • A v. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 26, 2017
mooie natuur

beautiful nature

sitting outside it was an ideal day

lekker buiten gezeten het was een ideale dag

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Matty V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 07, 2016
goede vaart en goed pers oneel

good speed and good press oneel

They must be as on the menu
bitterballs, fried snacks or
buy some nuts
who were not there
fortunately still croquettes, and they were
delicious with the drink

Ze moeten wel als op de menukaart
bitterballen, gefrituurde snacks of
borrelnootjes inkopen.
die waren er niet.
gelukkig wel nog croketten, en die waren
heerlijk bij de borrel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Aat H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 09, 2016
Zilvermeeuw

Herring Gull

Well cared for and good staff. Was a nice trip

Netjes verzorgd en goed personeel. Was een mooie trip

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Spencer S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 28, 2016
Prima

Fine

Very nice, that there was a toilet on board, opportunity to eat and drink. Good explanation about the Biesbosch and everything that is there.

Heel fijn, dat er een toilet aan boord was, gelegenheid om wat te eten en te drinken. Goede uitleg over de Biesbosch en alles wat zich daar bevind.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anneke d. O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 30, 2016
Prachtige boottocht

Beautiful boat trip

We enjoyed the boat trip on the water in the Biesbosch. The two hours flew by. Only a pity that the lift chair did not work.

Wij hebben genoten van de boottocht op het water in de Biesbosch. De twee uur vlogen voorbij. Alleen jammer dat de liftstoel het niet deed.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bea N. N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: June 01, 2016
Leuke leerzame trip

Nice educational trip

well-kept

goed verzorgd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nancy v. O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 09, 2016
Zeer goed

Very good

Beautiful tour luxury boat nice friendly service

Mooie tocht luxe boot toffe vriendelijke bediening

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Geertruida R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: May 05, 2016
Nette boot, vriendelijk personeel!

Neat boat, friendly staff!

Nice trip for young and old!

Leuk uitstapje voor jong en oud!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerard D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 05, 2016

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.NL

Relaxen

Bij heel mooi weer ist lkkr picknicken, altijd gezellig met een groep en super relaxed varen op het water

 • Astrid W.
Verzorgd

Op 26 Juli 2017 Met de Z8 van de Zilvermeeuw (is een zeer stille elektrische boot 1 jaar oud) een mooie rondvaart gehad. Via het AD geboekt. Vanaf Drimmelen door de Biesbosch naar Werkendam, Hardinxveld , Dordrecht naar Moerdijk. In de havens van Moerdijk een uitgebreide rondvaart met gids die daar aan boord kwam. En weer terug naar Drimmelen. De vaartocht was van 10.00 uur tot 16.15 uur. De omstandigheden op de boot waren lux en de lunch voortreffelijk. De prijzen voor de drinks zeer redelijk (2.25 per drankje) Een klein min puntje is dat de spreker aan boord best wat meer mag vertellen.De bediening was zeer netjes en goed.

Vriendelijke groet Kees en Wil van Kats.

 • Kees v. K.
 • Bezoekdatum: July 26, 2017
fantastisch

De boot is prima verzorgd. Het personeel is zorgzaam. De brunch was goed georganiseerd en alles aan boord is goed geregeld.

 • N.N..
 • Bezoekdatum: September 07, 2015
viel wat tegen

We hadden met een grote groep gereserveerd,maar bij aankomst was erniet genoeg plaats en bedacht de kapitein dat 2 v ons aaneen andere tafel achter ons konden schuiven.Niet gezellig en zeker niet de bedoeling lijkt mij!gelukkig was het bedienend personeel uiteindelijk ,na ontevredenheid vanuit ons,zo inventief een tafel aan te schuiven v een gereserveerde tafel waar de groep niet kwam opdagen. Gelukkig probleem opgelost en een gezellige middag gehad. Ook jammer dat er weinig parkeerplek rondom was en we in hondenweer best een stuk moesten lopen.bij de kassa geen afdak dus kletsnat geregend ( en dat in een land als nederland)
. Het had dus een stuk beter en servicegerichter gekund!

 • deborah.

Prachtige boottocht door de Biesbosch, met duidelijke uitleg over de omgeving. Met horeca-mogelijkheid aan boord.

 • Karin L.

DagjeWeg.Tickets · service@dagjewegtickets.nl
KvK 60256281 · Amsterdamseweg 9 · 6711 BE Ede
gdkprldrsct