Reviews for Escape Tours

(47 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.Tickets

Leuke tour

Nice tour

Question along Flemish roads difficult to answer, market stall was in front of it. Took a lot of time. The photo question on the butter market did not go well, photo was taken, was miscounted

Vraag langs vlaamse wegen lastig te beantwoorden, marktkraam stond ervoor. Kostte veel tijd. De fotovraag op de botermarkt ging niet goed, foto wel gemaakt, werd fout gerekend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 15, 2023
Frans Hals spel Haarlem

Frans Hals game Haarlem

Had unfortunately misunderstood that you could play the game with 4 people on1phone had bought 3 tickets too many
But game was fun0
Kind regards

Had het helaas verkeerd begrepen dat je met 4 man het spel kon spelen op1telefoon had 3 tickets te veel gekocht.
Maar spel was leuk0
Met vriendelijke groeten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 16, 2023
Leuke speurtocht in Alkmaar

Fun scavenger hunt in Alkmaar

We have been to Deventer before with Escape Tours. The time we did a scavenger hunt in Alkmaar with different groups. Very nice storyline with interesting facts. Everyone had a perfect time.

We zijn al eens eerder in Deventer geweest met Escape Tours. De keer hebben we met verschillende groepjes een speurtoch in Alkmaar gedaan. Hele leuke verhaallijn met interessante weetjes. Iedereen heeft zich perfect vermaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ingrid
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: May 27, 2023
Escape Tour de Geheime uitgang van Deventer

Escape Tour the Secret exit of Deventer

This was the first time we did an Escape Tour outside. It is suitable for both children and adults. The ages ranged from 11 to 70. Nice to get to know the city this way and there was a game element to this. We had two teams of 4 people and we started 10 minutes apart. It was educational, fun, exciting (which team wins) and we also had a lot of fun.

Dit was de eerste keer dat we een Escape Tour buiten hebben gedaan. Het is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. De leeftijden varieerden van 11 tot en met 70 jaar. Leuk om op deze manier de stad te leren kennen en hier een spelelement aan verbonden was. We hadden twee teams van 4 personen en we zijn 10 minuten na elkaar gestart. Het was leerzaam, leuk, spannend (welk team wint er) en we hebben ook veel lol gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kim V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 29, 2023
Leuk uitje, makkelijk te regelen

Fun outing, easy to arrange

Fun outing, easy to arrange, everything worked fine and a fun story!

Leuk uitje, makkelijke te regelen, alles werkte prima en een leuk verhaal!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Erwin
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 10, 2023
Dagje uit

Day Out

A fun way to (re)discover a city

Een leuke manier om een stad te (ver)kennen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 05, 2023
amai das schoon

amai das clean

clean

schoon

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • tiago a. p. s.
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 09, 2020
Leuke tour door Leiden

Fun tour of Leiden

Very nice tour of Leiden, allowing you to see things you wouldn't otherwise see.

Hele leuke tour door Leiden, waardoor je dingen ziet die je anders niet zou zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 25, 2023
Erg leuke route door Zwolle

Very nice route through Zwolle

You really see the highlights and beautiful monumental buildings of Zwolle. Only 2 questions were not correct so we did not get the right answer. At the Bethlehem church and the question about the steps and bullet holes. Further a must!

Je ziet echt de highlights en mooie monumentale gebouwen van Zwolle. Alleen klopten 2 vragen niet waardoor we niet op het juiste antwoord kwamen. Bij de Bethlehemkerk en de vraag over de traptreden en kogelgaten. Verder een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 22, 2023
Leuke manier om de stad te verkennen

Fun way to explore the city

Nice to explore the city this way.
Assignments easy to make, while you really have to put in some effort.
You will learn a little about history here and there, after which you can delve further into it yourself.

Leuk om op deze manier de stad te verkennen.
Opdrachten makkelijk te maken, terwijl je wel echt even je best moet doen.
Je leert hier en daar wat over de geschiedenis, waarna je er zelf verder in kan verdiepen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 18, 2023
Escape Tour door Brugge

Escape Tour through Bruges

Super fun escape tour of Bruges to do. Some questions were a little unclear or couldn't find parts the questions. That was unfortunate
It hard to log in though. Stood at tickets but had received 2 emails where 1 with login details

Super leuk escape tour door Brugge te doen. Sommige vragen waren een beetje onduidelijk of konden onderdelen niet vinden de vragen. Dat was jammer
Het wel moeilijk om in te loggen. Stond bij tickets maar hadden 2 mailtjes gekregen waar 1 met inlog gegevens

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jolanda G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 18, 2023
Leuke wandeling, lage moeilijkheidsgraad

Nice hike, low difficulty

The walk took us past several highlights of Brussels, which was a lot of fun. However, the questions asked were not too difficult. We had hoped that these would become more difficult as the route progressed, but this was not the case. All in all, we did have a good time.

De wandeling bracht ons langs verschillende hoogtepunten van Brussel, wat erg leuk was. Echter, de vragen die gesteld werden, waren niet al te moeilijk. We hadden gehoopt dat deze naarmate de route vorderde, moeilijker zouden worden, maar dit was niet het geval. Al met al hebben we wel een leuke tijd gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Femke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: January 07, 2023
Nijmegen

Nijmegen

.

.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Artie B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 04, 2022
Op een andere manier de stad verkennen

Exploring the city in a different way

It was nice to discover a city this way. No wandering through the streets, but discovering beautiful places you want to revisit later

Het was leuk om op deze wijze een stad te ontdekken. Geen geslenter door de straten, maar mooie plekjes ontdekken die je later nog eens wilt bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Linda V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 26, 2022
Leuk maar prijzig

Nice but pricey

The starting point we found not very clear were brought in the middle of intersection. Still pricey ..little time .

Het startpunt vonden we niet heel duidelijk werden midden op kruispunt gebracht. Toch wel prijzig ..weinig tijd .....

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ilonka B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 25, 2022
Super leuk! Komt op mooie plekken

Super fun! Comes to beautiful places

Nice t commentary in between
Little time to get t in 2 hours though
For us a somewhat crazy ending but could be up to us

Leuk t commentaar tussendoor
Wel weinig tijd om t in 2 uur te halen
Voor ons een wat gek einde maar kan aan ons liggen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Frieda W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 24, 2022
gezellig en verrassend

cozy and surprising

Nice and beautiful places seen and also learned something from it

Leuke en mooie plekjes gezien en ook nog wat van opgestoken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Saskia h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 19, 2022
Heel leuk om met andere ogen naar een stad te kijk

Very nice to look at a city with different eyes

Was a very nice walk with assignments through Harderwijk
We will definitely do this again in another city, but at a slower pace. Because you try to complete the tasks within the allotted time, you don't actually walk past the surroundings a little too quickly. Thoroughly enjoyed this tour.

Was een hele leuk wandeling met opdrachten door Harderwijk.
Dit gaan we zeker nog een keer in een andere stad doen, maar dan in een rustiger tempo. Doordat je binnen de gestelde tijd probeert de opdrachten te vervullen loop je eigenlijk niet iets te snel aan de omgeving voorbij. Enorm genoten van deze tocht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Elly V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: November 18, 2022
Heel erg leuk

Very nice

We really liked it some questions were a little tricky and at the end it was tricky because where we had to go was in the risers

We vonden het erg leuk sommige vragen waren een beetje lastig en op laatst was het lastig omdat waar we heen moesten in de stijgers stond

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 18, 2022
Gezelligheid

Conviviality

Lots of fun had nice things seen and well put together thanks for a fun day

Veel plezier gehad leuke dingen gezien en goed in elkaar gezet bedankt voor een leuke dag

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jessica K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 16, 2022
super leuk en mooi om te doen

super fun and beautiful to do

very fun to do, unfortunately we found the last clue to find the exit was not clearly marked. therefore wanted to speak to a staff member but were told no one could be reached. we did not think that was okay

erg leuk om te doen, helaas vonden wij de laatste aanwijzing om de uitgang te vinden niet duidelijk aangegeven. wilde daarom een medewerker spreken maar kregen te horen dat er niemand bereikbaar was. dat vonden we niet oke

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 28, 2022
Super leuke en geslaagde manier om stad te zien

Super fun and successful way to see city

Totally fun to see the city this way.

Helemaal leuk om zo de stad te bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nicolette N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 29, 2022
Leuk

Nice

Fun but busy with other escapers

Leuk maar wel druk met andere escapers

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 28, 2022
Erg leuk

Very nice

Very fun to do. Very interactive

Erg leuk om te doen. Erg interactief.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 26, 2022
escape tour Middelburg

escape tour Middelburg

Very fun and varied questions, sometimes a little too vaguely defined.

Erg leuk en gevarieerde vragen, soms iets te vaag omschreven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 14, 2022
Geweldige alternatieve Escape ervaring

Great alternative Escape experience

Did an Escape Tour in Venlo for the first time. It took some getting used to, but a nice, fun and educational experience because of the different puzzles and assignments. With the accompanying app it all speaks for itself and you walk through the whole city to see some of the city, but also learn something from it. It's highly recommended and you can do it at your own pace too (if you don't want to go for the win)

Voor het eerst een Escape Tour gedaan in Venlo. Het was even wennen, maar wel een mooie, leuke en leerzame ervaring door de verschillende puzzels en opdrachten. Met de bijbehorende app spreekt het allemaal voor zich en je loopt door de hele stad om wat van de stad te zien, maar er ook wat van te leren. Het is een echte aanrader en je kan het op je eigen tempo doen ook (als je niet voor de winst wilt gaan).

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Melanie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2022
Leuke opdrachten in een verrassend leuke stad.

Fun assignments in a surprisingly fun city.

Harderwijk. Saw a lot of nice cozy alleys. Assignments were not very difficult, but original.
We will definitely do this escapetour again in another city!

Harderwijk. Veel mooie gezellige steegjes gezien. Opdrachten waren niet heel erg moeilijk, maar wel origineel.
We gaan deze escapetour zeker nog een keer in een andere stad doen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Echt een heel leuke wandeling

Really a very nice walk

We had a very nice hike whose route was great to follow on the phone. Also very clear when a task came up or when we reached the next level. Also a nice story with a funny ending. We have had a nice escape tour

Wij hebben een hele leuke wandeling gemaakt waarvan de route prima was te volgen op de telefoon. Ook heel duidelijk wanneer er een opdracht kwam of wanneer we een volgend level hadden bereikt. Ook een leuk verhaal met een grappig einde. Wij hebben een leuke escape tour gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jolande S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 14, 2022
Leuke wandeling met eenvoudige opdrachten

Fun walk with simple tasks

The walk takes you past beautiful spots in Brussels. Assignments are simple, no real puzzles. The disadvantage is that you have to walk via the app's map and then suddenly get an assignment. Because it sometimes listens very precisely where you should be and that is not visible when you get the assignment, it can happen that you are looking in the wrong place

De wandeling brengt je langs mooie plekjes in Brussel. Opdrachten zijn eenvoudig, geen echte puzzels. Nadeel is dat je via de kaart van de app moet lopen en dan ineens een opdracht krijgt. Omdat het soms erg precies luistert waar je moet zijn en dat niet zichtbaar is als je de opdracht krijgt, kan het gebeuren dat je op de verkeerde plek zoekt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marc S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 10, 2022
Erg leuk!

Very nice!

To make educational, reference work in the form of a summary with. ' the story of Louis'.

Om educatief te maken, naslagwerk in de vorm van een samenvatting mee. ‘ het verhaal van Lodewijk’.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mariska V. d. v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 08, 2022
Supee

Supee

It was a lot of fun. Even the teenagers liked it and, although they didn't feel like it beforehand, they participated fanatically!

Het was superleuk. Ook de tieners vonden het leuk en deden, hoewel ze van tevoren niet veel zin hadden, fanatiek mee!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 27, 2022
Leerzaam en leuk

Educational and fun

Instructive, enjoyable and fun to do. To be repeated

Leerzaam, gezellig en leuk om te doen. Voor herhaling vatbaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 28, 2022
tijd tekort

time constraints

why a time limit on the tour, if we choose to play at our leisure but then don't make it to the end....

waarom een tijdlimiet op de tour, als wij er voor kiezen op ons gemak te spelen maar dan niet tot het einde komen..

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bob V. d. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 25, 2022
Op een andere manier door een stad wandelen.

Walking through a city in a different way.

Startup takes little effort. Explanations are clear. Have done 3 now and each time everything was still correct
Questions are good to do as long as there is internet to look up. 😁

Opstarten kost weinig moeite. Uitleg is duidelijk. Heb er nu 3 gedaan en steeds klopte alles nog.
Vragen zijn goed te doen zolang er internet is om op te zoeken. 😁

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 15, 2022
Super leuk

Super fun

Also so der knowledge of the city fine!

Ook zo der kennis van de stad prima te doen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 09, 2022
Superleuke tour

Super fun tour

Super cute thought and put together

Unfortunately some questions still not quite clear. Or filled in the answer correctly and still rejected...

Superleuk bedacht en in elkaar gezet.

Helaas sommige vragen toch niet helemaal duidelijk. Of het antoord juist ingevuld en toch afgekeurd..

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 06, 2022
Escape haarlem

Escape haarlem

Have previously done this escape in Amsterdam and Bruges. Find this one the least by far though. It was an abrupt ending and there was also a question in between with a totally wrong different answer, too bad!!! Especially for that money

Heb eerder deze escape in Amsterdam en Brugge gedaan. Vind deze wel verreweg de minste. Het was een abrupt einde en er zat ook een vraag tussen met een totaal verkeerd ander antwoord, jammer!! Vooral voor dat geld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 29, 2022
Leuk spel, jammer dat bord bij aardvarken weg was

Nice game, pity that sign at aardvark was gone

Good

Goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rick O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: June 25, 2022
Erg leuk

Very nice

Very nice, but bit far for a 9-year-old

Heel erg leuk, maar beetje ver voor een 9 jarige

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Claudia K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 15, 2022
Fantastisch

Fantastic

A very fun activity. We enjoyed, and found the exit!

Een zeer leuke activiteit. We hebben genoten, en de uitgang gevonden!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: March 12, 2022
Leuke wandeling

Nice walk

It was very nice, nothing to complain about

Het was erg leuk, niets op aan te merken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sabrina R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 24, 2022
Leuk vader/dochter uitje

Fun father/daughter outing

My dad and I go on a day trip once every 2 months, but at one point we had done everything. Then my dad came up with Escape Tours! Our first experience was in Utrecht and it was very good so we recently did the 2nd Escape Tour in Harderwijk. That one was great too! We always add a snack and a drink in the city where we did the Escape Tour and this way we have a great father/daughter outing. We are already looking forward to our 3rd Escape Tour.

Mijn vader en ik gaan 1 x per 2 maanden een dagje weg, maar op een gegeven moment hadden we alles wel gedaan. Toen kwam mijn vader met Escape Tours! Onze eerste ervaring was in Utrecht en die was zeer goed bevallen waardoor wij onlangs de 2e Escape Tour hebben gedaan in Harderwijk. Ook die was top! Wij plakken er altijd nog een hapje en een drankje achteraan in de stad waar wij de Escape Tour hebben gedaan en zo ontstaat een super gezellig vader/dochter uitje. Nu al zin in onze 3e Escape Tour.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carina
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 30, 2022
Leuke escape tour in eigen stad Zierikzee

Erg leuke Escape tour in ons eigen Zierikzee gedaan. Jammer op het laatst dat we de ontbrekende letters niet zelf konden invullen in de zin. En we wisten de zin en moesten voor de ontbrekende letters nog verder lopen dat de zin met de ontbrekende letters werd in gevuld. En het spel was gelijk afgelopen en kregen ook geen uitslag te zien hoe we het gedaan hadden.

 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 23, 2022
Leuke escape tour in eigen stad Zierikzee

Erg leuke Escape tour in ons eigen Zierikzee gedaan. Jammer op het laatst dat we de ontbrekende letters niet zelf konden invullen in de zin. En we wisten de zin en moesten voor de ontbrekende letters nog verder lopen dat de zin met de ontbrekende letters werd in gevuld. En het spel was gelijk afgelopen en kregen ook geen uitslag te zien hoe we het gedaan hadden.

 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 23, 2022
Breda

Breda

A great way for young and old to get to know a city.

Een hele leuke manier voor jong en oud om een stad te leren kennen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 29, 2020
Ontzettend leuke manier om een stad te ontdekken

A fun way to discover a city

8

8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 30, 2020
Superleuk, maar flink doorlopen

Great fun, but keep going

The time may be a bit longer, but otherwise highly recommended

De tijd mag wat ruimer, maar verder een echte aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 30, 2020

DagjeWeg.Tickets · service@dagjewegtickets.nl
KvK 60256281 · Amsterdamseweg 9 · 6711 BE Ede
gdkpst