Reviews for Villa Zebra

(13 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.Tickets

Heel apart

Very special

We came in, thinking is this it?
Spaces with different themes. Which was really thrown together mess. At home we can play doctor even better. There were dirty rag dolls on the floor.
Toys were messy and very old....
Educational I can't call it either
The site says it's like it's grand and compelling...nothing to see

It smells of old diapers upon entering and in the restaurant

Craft activity also a travesty. Ms. does not explain anything.
And that for this money, parents are asking way too much for it

Wij kwamen binnen, dachten is dit het??
Ruimtes met verschillende thema’s. Wat echt bij elkaar geraapte zooi was. Thuis kunnen we nog beter doktertje spelen. Op de grond lagen vieze lappen poppen.
Speelgoed was rommelig en erg oud..
Educatief kan ik het ook niet noemen.
Op de site staat het alsof het grootst en meeslepend is.. niks van te zien.

Het stinkt bij binnenkomst en in het restaurant naar oude luiers.

Knutselactiviteit ook een aanfluiting. Mvr legt niks uit.
En dat voor dit geld, ouders vragen ze veel te veel voor.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marloes
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: November 20, 2022
Tegenvaller

Setback

We went to sea at sea with our granddaughter of 6 years old. A bummer. Little explanation and messy, sloppy for 10 euro pp not worth it. Downstairs we had a look but it's for small children

Met onze kleindochter van 6 jaar naar sea at zee geweest. Een afknapper. Weinig uitleg en rommelig , slordig voor 10 euro pp niet waard. Beneden nog even gekeken maar is voor kleine kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M v. H.
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: November 21, 2020
Viel tegen

Fell against

I think it's against falling
And wouldn't recommend it... I don't understand why parents have to pay..

Ik vind het tegen vallen
En Zou het niet aanraden ..ik snap ook niet dat ouders moeten betalen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: March 11, 2020
Villa zebra voor kinderen

Villa zebra for children

I didn't think there was enough guidance for children. I went with my kid to the table where you could decorate your bag. Supervisor Gigi/Kiki was more interested in sitting at the table and chatting with parents about themselves than giving directions to parents/children who were just walking to the table.

Ik vond dat er niet genoeg begeleiding was voor kinderen. Ik ging met mijn kind naar de tafel waar je je zakje kon versieren. De begeleidster Gigi/Kiki was meer geïnteresseerd aan de tafel te zitten en kletsen met ouders over zichzelf dan aanwijzingen te geven aan ouders/kinderen die net naar de tafel liepen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: March 01, 2020
Weinig vernieuwend

Little innovative

The first thing that was disappointing was that. The escorts have to pay
There is little to do for the 7/8 year olds
After two years I visited the villa again and almost nothing has been changed/renovated
Marble buckets are too big so they don't fit on the poorly fitting attachments.

Het eerste wat tegenviel was dat. De begeleiders moeten betalen .
Er is weinig te doen voor de kinderen van 7/8 jaar.
Na twee jaar weer eens de villa bezocht en er is bijna niets veranderd/ vernieuwd.
Knikkerbak zitten te grote knikkers in dus passen niet op de slecht passende hulpstukken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • P D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: February 27, 2020
Weinig kunst, vieze wc’s, veel te druk

Little art, dirty toilets, way too crowded

It already started with dirty toilets, both boys, girls and invalids (yes all visited because of son and baby). Of the two toilets in each department, one was defective. The rest was dirty.

At the checkout the qr-code didn't work and I had to mail my digital tickets. Kind of weird.

The playroom is nice for 10 children. Don't hesitate with 50 and only 1 companion. I also missed a bit of art and objects. It was more of a decor with holes.

By the way, the gaming tables were a lot of fun.

But with 30 people at a picnic table tinkering without an escort is not an option.

Het begon al met vieze wc’s, zowel jongens, meisjes als invaliden (ja allemaal bezocht vanwege zoon en baby). Van de twee wc’s op elke afdeling was er 1 defect. De rest was vies.

Bij de kassa werkte de qr-code niet en moest ik mijn digitale tickets mailen. Beetje vreemd.

De speelruimte is leuk voor 10 kinderen. Aar niet met 50 en slechts 1 begeleider. Ik miste ook wel een beetje kunst en objecten. Het was meer een decor met gaten.

De speeltafels waren overigens wel ontzettend leuk.

Maar met 30 man aan een picknick tafel knutselen zonder begeleiding is geen doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 26, 2020
Super inspirerende en creatieve locatie voor kids

Super inspiring and creative location for kids

Nice place to let kids have their own way. Space for creativity, play and fantasy together!

Fijne plek om kinderen zelf hun gang te laten gaan. Ruimte voor creativiteit, samen spel en fantasise!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mariska V. w.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 15, 2020
Aanrader

was een leuke ervaring. Mijn dochter had er heel veel zin in. Leuke plek ook als ouder omdat je lekker kan zitten, terwijl je kindje zelfstandig bezig is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 27, 2020
Chaotisch

Mn kind heeft genoten en daar ging het om. Grootste nadeel was dat het chaotisch en als een zooi eruit zag. Zeker in de achterste zaal. Boven was vanaf 7 maar ook vanaf 7 vind ik het niet boeiend qua onderwerp. In de loop van de middag stonk het in het pand vreselijk naar urine. Positief punt was de dame achter de balie van de horeca. Zo'nbeleefd aardig meisje

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: January 30, 2020
Erg leuk

Very nice

Too bad the restaurant contributes so little, sandwich could not be made so we ordered bread with cheese that was literally 2 old brown sandwiches without butter on top of each other with a slice of cheese in between, the sandwiches were not even cut. The lemonade barely had any color next time we'll bring our own bread.

Jammer dat het restaurant zo weinig bij draagt, tosti kon niet gemaakt worden we bestelde dus brood met kaas dat was letterlijk 2 oude bruine boterhammen zonder boter op elkaar met een plak er kaas er tussen, de boterhammen waren niet eens doorgesneden. De limonade had amper kleur volgende keer nemen we zelf brood mee.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: January 14, 2020
Heel leuk

Very nice

Fun for toddlers and preschoolers! It's a pity that some older children don't always take the smaller ones into account

Leuk voor peuters en kleuters! Wel jammer dat sommige grotere kinderen niet altijd rekening houden met de kleinere

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 05, 2020
Leuk!

Nice!

Kids are having a great time. Fantasy free rein.

Kinderen vermaken zich prima. Fantasie de vrije loop.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 30, 2019
Origineel plek om kunst te ontdekken

Original place to discover art

We were here with two children of 2 and 9 years old. The youngest had a lot of fun in the exhibition for little ones, he played there for a long time. The fairy tale book was particularly popular.

Upstairs was very different. Not a playground, but a real museum. Nice atmosphere and well done. Workshop for the oldest was a great success. Very original how they make 'adult' art accessible for kids here. We'll definitely be back

Wij waren hier met twee kinderen van 2 en 9 jaar. De jongste had veel lol in de tentoonstelling voor kleintjes, heeft daar een hele tijd gespeeld. Vooral het sprookjesboek viel in de smaak.

Boven was weer heel anders. Geen speelplek, maar echt een museum. Fijne sfeer en leuk gedaan. Workshop voor de oudste was een groot succes. Heel origineel hoe ze hier 'volwassen' kunst toegankelijk maken voor kids. Wij komen zeker nog eens terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mirande
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 14, 2019

DagjeWeg.Tickets · service@dagjewegtickets.nl
KvK 60256281 · Amsterdamseweg 9 · 6711 BE Ede
glknbdr