Reviews for ’t Veluws Zandsculpturenfestijn

(824 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.Tickets

Boven verwachting!

Beyond expectations!

Great, educational and lots to see of beautiful sand artwork. Also great restaurant with cozy conservatory. In short, fantastic outing!

Geweldig, leerzaam en heel veel te zien van prachtige zandkunstwerken. Ook prima restaurant met gezellige serre. Kortom, fantastisch uitje!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • A.J. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 04, 2023
Zand en ijs sculpturen

Sand and ice sculptures

Fun and interesting day out

Leuk en interessant dagje uit

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: March 03, 2023
Leerzame ontdekking

Instructive discovery

Beautiful location and great setup

Prachtige ligging en geweldige opzet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 02, 2023
kunstig

artful

super artful and can done
what talented artists

super kunstig en kan gedaan.
wat een talentvolle kunstenaars

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 02, 2023
Prachtig

Wonderful

It was a beautiful exhibit that portrayed the story of the Netherlands very nicely. Unfortunately, the ice sculptures were less visible because of the reflection of the glass. The sculpture garden was also a delight to walk in

Het was een mooie tentoonstelling die het verhaal van Nederland heel mooi in beeld bracht. Helaas waren de ijssculpturen minder goed zichtbaar vanwege de spiegeling van het glas. Ook de beeldentuin was een genot om in te lopen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 02, 2023
Een echte aanrader was schitterend ga zeker weer

Highly recommended was wonderful definitely go again

Was top a 9

Was top een 9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: March 01, 2023
Super interessant!

Super interesting!

Very good!!!

Zeer goed!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Dirk F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 01, 2023
Indrukwekkend en leerzaam

Impressive and educational

Enjoyed

Heb genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Corrie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: February 28, 2023
Geweldig festijn, erg mooi gemaakt.

Great fest, very nicely made.

Very nicely made and set up, we will most certainly come again next time

Zeer mooi gemaakt en opgezet, we komen zeer zekers de volgende keer weer kijken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hedwig J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: February 24, 2023
Heel erg knap gedaan

Very nicely done

Friendly people

Vriendelijke mensen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 14, 2023
Hartstikke mooi

Very beautiful

8 cozy

8 gezellig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: February 09, 2023
Leuke dagactiviteit met kinderen

Fun day activity with children

It was wonderful, educational, entertaining and in addition there was great food in the restaurant. Top

Het was prachtig, educatief, vermakelijk en daarnaast was er ook nog lekker eten in het restaurant. Top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 08, 2023
Geweldig

Great

Beautiful walk past all those magnificent sculptures. The piece of history that accompanies them is a reminder of what we used to learn at school.

Mooie wandeling langs al die schitterende sculpturen. Het stukje geschiedenis wat erbij staat is toch weer even aanspraak maken op hetgeen vroeger op school geleerd is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mijnie K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 01, 2023
Winters nog mooier !!

Winters even more beautiful !!!

The winter version of the sand sculptures is more elaborate than when we were there this summer. Almost all of the surviving sculptures gain strength from the winter look, and it seems like some of the subjects are more interesting in winter than when the sun is shining brightly and it's hot. Do it more often. Only TIP: next year anti-reflective glass at the ice sculptures then they come out nicer because you are not facing all the reflections

De winterse versie van de zandsculpturen is uitgebreider dan toen wij er deze zomer waren. De nog bestaande sculpturen winnen bijna allemaal aan kracht door de winterse uitstraling en het lijkt alsof een aantal onderwerpen interessanter zijn in de winter dan wanneer de zon volop schijnt en het heet is. Vaker doen. Enige TIP: volgend jaar ontspiegeld glas bij de ijssculpturen dan komen ze mooier uit omdat je niet tegen alle reflecties aan staat te kijken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Chris J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 30, 2023
Excursie met onze kleutergroep

Excursion with our preschool group

With our group 1 we are working and playing on the theme ' cold in the classroom'. As an outing with our theme, we thought it would be fun to check out the ice sculptures and the winter break with the igloo. It was also a lot of fun. The children saw so many beautiful things. We also looked at all the sand sculptures. There was a gentleman who explained different things to us. There was an ice carver working especially for us. We had a very nice outing.

Met onze groep 1 zijn we over het thema ‘ koud in de klas’ aan het werken en spelen. Als uitje bij ons thema leek het ons leuk de ijssculpturen te bekijken en het winterstop met de iglo. Het was ook erg leuk. De kinderen zagen zoveel moois. We hebben ook alle zandbeelden bekeken. Er was een meneer die ons bij verschillende dingen uitleg gaf. Er was speciaal voor ons een ijscarver aan het werk. We hebben een erg leuk uitje gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 23, 2023
Fantastisch, origineel, creatieve

Fantastic, original, creative

Fantastic! Original! Creative!

Fantastisch! Origineel! Creatieve!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carla K.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Zandschulpturen

Sand Sculptures

Beautiful images.

Prachtige beelden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cees R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 29, 2022
Ijssculpturen

Ice Sculptures

Ice sculptures are nice, but expected more of them. Are only a few. Your expectations are high because the sand sculptures are always fantastic.

Ijssculpturen zijn mooi, maar had er meer van verwacht. Zijn er maar een paar. Je verwachtingen zijn hoog omdat de zandsculpturen altijd fantastisch zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 04, 2023
Super

Super

What a fun concept! Both for big and small. Good value for money too
We enjoyed!
Were with grandma, 4 adults, 1 grandson of 14 and 6 grandchildren between 1 and 9 years old

Wat een leuk concept! Zowel voor groten als kleinen. Ook een goede prijs- kwaliteit verhouding.
Wij hebben genoten!
Waren met oma, 4 volwassenen, 1 kleinzoon van 14 en 6 kleinkinderen tussen 1 en 9 jaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 03, 2023
Mooi en leerzaam uitje!

Beautiful and educational outing!

The weather did not cooperate, but the sand sculptures about patriotic history were very interesting and beautifully made! The ice sculptures were a little less visible, but also nicely made.

Het weer werkte niet mee, maar de zandsculpturen over de vaderlandse geschiedenis waren erg interessant en mooi gemaakt! De ijsbeelden waren wat minder goed te zien, maar ook mooi gemaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rob C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 31, 2022
was geweldig ook de houten kunstwerken

was great also the wooden artwork

10

10+

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • sjan h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: December 25, 2022
Teleurstellende presentatie

Disappointing presentation

In itself a pleasant environment, but the emphasis is on the sand sculptures and not on all the accessories, stores, wood sculptures and the like. We had been to Ice Sculpture Festival before that and it was many times more impressive.
Anyway, we just tried to look through everything, but to make matters worse, that day they were coating all the sculptures with a layer of spray snow, which really didn't fit in with the whole thing for us at all. We really did go home then. The theme was beautiful and especially Bombardment of Rotterdam and 40-45, but please leave out all other attributes that are not made of sand! Also several parts were placed as if made of sand and were made of wood or metal. Unfortunately we had nice expectations of it but was a big disappointment for us.

Op zich een gezellige omgeving, maar de nadruk ligt op de zandsculpturen en niet op alle accessoires, winkeltjes, houtsculpturen en dergelijke. We waren ervoor naar IJsbeelden festival geweest en dat was vele malen indrukwekkender.
Maargoed we hebben gewoon geprobeerd overal doorheen te kijken, maar tot overmaat van ramp was men die dag bezig alle sculpturen van een laag spuitsneeuw te voorzien wat bij ons echt totaal niet paste in het geheel. We zijn toen wel echt naar huis gegaan. Het thema was prachtig en vooral Bombardement van Rotterdam en 40-45, maar laat alsjeblieft alle andere attributen die niet van zand zijn weg! ook meerdere onderdelen waren als van zand neergezet en waren van hout of metaal. Helaas we hadden er leuke verwachtingen van maar was voor ons een dikke tegenvaller.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Manon
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: December 24, 2022
Weer prachtig om te zien 👍

Wonderful to see again 👍

Beautiful only very cold

Prachtig alleen erg koud

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 17, 2022
Geweldig

Great

Beautifully located and made

Prachtig gelegen en gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Diane
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 10, 2022
Geweldig

Great

Eg beautiful.

Eg mooi.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 08, 2022
Prachtig

Wonderful

It was a unique experience. Wonderful how they make this with sand. No regrets about this day, also very nice stores around it

Het was een unieke ervaring. Prachtig hoe ze dit met zand maken. Geen spijt van deze dag, ook nog erg leuke winkeltjes erom heen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gabrie T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 03, 2022
Prachtige weergave van onze geschiedenis!

Wonderful representation of our history!

Admiration for the creators (and also for all the details and props !!!) A GREAT art to depict emotions in faces - sometimes faces - with sand. Truly beautiful !

Bewondering voor de makers (en ook voor alle details en attributen !!) Een GROTE kunst om met zand emoties in gezichten - soms gezichtjes - weer te geven. Werkelijk prachtig !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 29, 2022
Interessant onderwerp en echte kunstwerken

Interesting topic and real works of art

We liked it very much, they are real works of art with a lot of attention paid to them. Also the subject is and always remains interesting too

We vonden het erg mooi, het zijn echte kunstwerken waar veel aandacht aan is besteed. Ook het onderwerp is en blijft ook altijd interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Merlin D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 19, 2022
goed bereikbaar en vriendelijk personeel

easily accessible and friendly staff

walk route well marked and beautiful sand sculptures had a great day too bad about the rain

loop route goed aangegeven en mooie zand sculpturen heb een prima dag gehad jammer van de regen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 17, 2022
Leuk

Nice

Beautiful sculptures but less sense of sand

Mooie sculpturen maar minder gevoel bij zand

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: November 12, 2022
Heel mooi

Very nice

Wonderful what was made (except for the current King's House, which we did not think looked like)
Garden beautiful, restaurant fine.

Prachtig wat er gemaakt is (muv het huidige Koningshuis, die vonden wij niet lijken).
Tuin prachtig, restaurant prima.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 11, 2022
knap werk, interessante sculpturen en beschrijving

handsome work, interesting sculptures and description

A visit is worthwhile. Texts give interesting content to the scene in addition there are fun "trivia".

Een bezoek is de moeite waard. Teksten geven interessante inhoud aan het tafereel bovendien staan er leuke "weetjes"bij.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • anke v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 05, 2022
Erg mooi

Very nice

Definitely worth seeing again. I definitely recommend this, to friends and family members.

Zeker de moeite waard om nog een keer te zien. Ik beveel dit zeker aan, aan vrienden en familie leden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 03, 2022
Leerzaam

Instructive

Beautifully designed and educational

Mooi opgezet en leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Grandioos

Grandiose

We enjoyed the whole day it was fantastic and the Veluwe coffee table was delicious and good service.

We hebben genoten de hele dag het was fantastisch en de Veluwse koffietafel was heerlijk en goede bediening.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 29, 2022
Weer fantastisch en nu ook veel houtsculpturen erb

Again fantastic and now many wood sculptures thereb

Wonderful

Prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tanny P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Geweldig om op deze manier onze geschiedenis te

Great to see our history in this way

Great to experience our history in this way together with the grandchildren

Geweldig om op deze manier onze geschiedenis te ervaren samen met de kleinkinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • FJ V. A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 26, 2022
Prachtig

Wonderful

Beautifully beautiful

Prachtig mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 25, 2022
Voor alle leeftijden

For all ages

Nice day had with grandchildren 6 and 4 years .

Leuke dag gehad met kleinkinderen 6 en 4 jaar .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerry S.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: October 26, 2022
Geweldig knappe verbeelding van onze geschiedenis

Wonderfully clever portrayal of our history

Very impressive depictions of detailed scenes using sand as the modeling material.

Zeer indrukwekkende uitbeeldingen van gedetailleerde taferelen met zand als boetseermateriaal.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 22, 2022
Geweldig mooie Vaderlandse Geschiedenis in zand!

Amazing Fatherland History in sand!

Amazing Fatherland History in sand!

Geweldig mooie Vaderlandse Geschiedenis in zand!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joost v. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 19, 2022
Super kunstwerken

Super works of art

Fantastic the way everything is made. The accompanying information boards are very instructive. If you want to see and read everything you will need more than three hours.
Shop/shops with an incredible selection

Fantastisch zoals alles gemaakt is. De bijbehorende informatieborden zijn heel leerzaam. Als je alles wil zien en lezen heb je meer dan drie uren nodig.
Winkel/winkeltjes met een ongelooflijk groot assortiment.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 18, 2022
Fantastisch

Fantastic

Super beautiful every year

Super mooi elk jaar weer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 15, 2022
zo goed gedaan

so well done

we come every year to see so beautiful
for big and small super

wij komen elk jaar kijken zo mooi
voor groot en klein super

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • kees s.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 13, 2022
Prachtige zand-en houtsculptures.

Beautiful sand and wood sculptures

12

A very nice park full of surprises. We had a lovely afternoon. Very interesting and beautifully made

Een heel mooi park vol verrassingen. We hebben een mooie middag gehad. Zeer interessant en mooi gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 10, 2022
Geweldig!!

Great!!!

Lots to see. Very diverse. Real works of art!!!

Veel te zien. Heel divers. Echte kunstwerken!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ria
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 08, 2022
Prachtig

Wonderful

9

9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 03, 2022
Het was geweldig

It was great

It is a treat to walk there and enjoy all those beautiful sand sculptures that are there all those people who made this that are real artists hats off to them

Het is een feestje om daar te lopen en genieten van al die mooie zandsculpturen die er staan al die mensen die dit gemaakt hebben dat zijn echte kunstenaars petje af

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 03, 2022
Mooi opgezet de moeite waard om heen tegaan

Beautifully set up worth going to

We have been there several times always fun

We zijn er al diverse keren geweest altijd weer leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2022
Heel mooi en verzorgd

Very nice and well cared for

A beautiful display of Sand Sculptures depicting history in a beautiful way. Beautiful signs with clear explanations and also the garden was beautiful and well maintained

Een prachtige voorstelling van Zandsculpturen die op een mooie manier de geschiedenis uitbeelden. Mooie borden met duidelijke uitleg en ook de tuin was prachtig en goed onderhouden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sandra D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 01, 2022
Prima opgezet

Fine set up

Excellent restaurant

Uitstekend restaurant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 30, 2022
Mooi uitje

Beautiful outing

Nice outing

Leuk uitje

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 30, 2022
Zandsculpturen is prachtig

Sand sculptures is beautiful

Once again enjoyed alde sand sculptures and the sculpture garden. Truly a day out.

Opnieuw genoten van alde zandsculpturen en de beeldentuin. Echt een dagje uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kees A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 29, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Beautiful tableaux of important persons and events of our national history translated into sand in a particularly attractive way.

Mooie tableaus van belangrijke personen en gebeurtenissen uit onze vaderlandse geschiedenis op bijzonder aantrekkelijke manier vertaald in zand.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Helen S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 26, 2022
Geweldig hebben genoten ondanks slecht weer

Great have enjoyed despite bad weather

Top

Top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joke R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 26, 2022
Het zag er heel goed verzorgd uit. Indrukwekkend

It looked very well cared for. Impressive

Fine

Prima

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 26, 2022
Kunst met een grote K

Art with a big K

Incredibly beautiful, artful creations
Persons well recognizable portrayed
The history very well represented

Ontzettend mooie, kunstige creaties
Personen goed herkenbaar uitgebeeld
De geschiedenis heel goed weergegeven

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2022
Fantastische Zandsculpturen

Fantastic Sand Sculptures

Suitable for small and large and so truly depicted. Really to enjoy in store catering and wood garden show. Wonderful in 1 word

Geschikt voor klein en groot en zo werkelijk uitgebeeld. Echt om te genieten in de winkel horeca en houttuinshow. Prachtig in 1 woord

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 20, 2022
Supermooi

Super nice

Very nice all

Erg mooi allemaal

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Klazien G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 17, 2022
een verhaal in zand met een boodschap

a story in sand with a message

cozy, quiet, every time, just TOP

gezellig, rustig, iedere keer weer, gewoon TOP

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 16, 2022
dagje uit met de buuf

day out with the neighbor

was fantastic again

was weer fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 14, 2022
Het was leuk om teug te gaan in de tijd

It was fun to go back in time

Memories and the great stories of patriotic history immediately surfaced. What a small country has been great at

Herinneringen en de mooie verhalen over de vaderlandse geschiedenis kwamen direct boven. Waar een klein land groot in is geweest.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marja P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 15, 2022
Fantastisch

Fantastic

It is so special and incredibly clever that people can make this. You just spend 3 hours watching and enjoying it

Het is zo bijzonder en ongelooflijk knap dat mensen dit kunnen maken. Je bent er zomaar 3 uren aan het kijken en genieten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 14, 2022
Niet verwacht

Not expected

Lots of interesting topics in a small area. Execution is wonderful, really enjoyed it.

Heel veel interessante onderwerpen op een kleine oppervlakte. Uitvoering is prachtig, echt van genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Johan L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 14, 2022
Prachtig

Wonderful

Nice, patriotic history.

Leuk, vaderlandse geschiedenis.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 13, 2022
echt genoten

really enjoyed

worth repeating

voor herhaling vatbaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • erna g.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 12, 2022
mooi

beautiful

very good

zeer goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 12, 2022
Geschiedenis door de jaren

History through the years

Unbelievable that this was all made of sand. Was beautiful

Onvoorstelbaar dat dit allemaal van zand is gemaakt. Was schitterend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 02, 2022
Dik de moeite waard

Worth the effort

Really so many sculptures. Some more beautiful than others. Was expecting a lot but was surpassed upon arrival. The Entourage where it stands is made for it. All the sculptures down to the small details. Really cleverly made
Afterwards had a nice dinner at one of the restaurants.

Echt zoveel sculpturen. De een nog mooier dan de andere. Had veel verwacht maar werd overtroffen bij aankomst. De Entourage waar het staat is er voor gemaakt. Alle sculpturen tot in de kleine details. Echt knap gemaakt.
Na afloop lekker gegeten in één van de restaurants.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Theo
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 31, 2022
5 sterren waard heb weer genoten met partner!!!!!!

worth 5 stars enjoyed again with partner!!!!!!

Remains fantastic every year!!!

Blijft elk jaar weer fantasties!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • A.H.E. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2022
geweldig

great

a beautiful event nice to have been one there
just a shame that the restaurant service was a little messy

een mooi evenement leuk om daar een geweest te zijn
alleen jammer dat de bediening van het restaurant een beetje rommelig verliep

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2022
geweldig

great

a beautiful event nice to have been one there
just a shame that the restaurant service was a little messy

een mooi evenement leuk om daar een geweest te zijn
alleen jammer dat de bediening van het restaurant een beetje rommelig verliep

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sjaak v. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2022
Mooier dan verwacht

Nicer than expected

Plenty to do
Beautiful day had

Genoeg te beleven
Mooie dag gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2022
superknap

super nice

Very beautiful and we thought it was super artful what they made them and you also learn the history of the Netherlands. Very cozy seats to enjoy a cup of coffee in the sun. Toys from former times was very nice to reminisce together again

Heel mooi en wij vonden het super kunstig wat zij henben gemaakt en je leert ook nog de geschiedenis van Nederland. Heel gezellige zitjes om te genieten in de zon van een kopje koffie. Speelgoed uit vroegere tijden was heel leuk om samen weer herinneringen op te halen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 06, 2022
Prachtige vaderlandse geschiedenis.

Wonderful patriotic history.

We enjoyed the whole fest. They are all works of art. With concise text accompanying the sculptures, it was also educational.

We hebben genoten van het hele festijn. Het zijn stuk voor stuk kunstwerken. Met een beknopte tekst bij de sculpturen was het ook nog eens leerzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • W.W. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 02, 2022
Leuk uitje

Nice outing

Wonderful

Prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 09, 2022
Goed gekozen

Well chosen

As we are used to "wonderful"

Zoals we gewend zijn "prachtig"

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
Indrukwekkend

Impressive

So recognizably depicted. Great art.

Zo herkenbaar uitgebeeld. Grote kunst.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
Super mooi

Super nice

Quiet environment and nice to be there
Beautiful sculptures and wood claims

Rustige omgeving en fijn om er te zijn.
Mooie sculpturen en hout beweringen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Harriette V. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 12, 2022
Schitterend!

Gorgeous!

I thought it was brilliantly done beautiful renderings about history. Especially the little figures to perfection!

Ik vond het schitterend gedaan mooie weergaves over de geschiedenis. Vooral de kleine figuurtjes tot in de puntjes uitgewerkt!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ingrid
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 31, 2022
Leuk,bijzonder,knap

Nice,special,handsome

I like it very much and very cleverly made.

Ik vindt het heel leuk en heel knap gemaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M D. w.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: August 26, 2022
Geweldig

Great

A big 10

Een dikke 10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • H.akkerman
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 30, 2022
Familie uitje

Family outing

Was very interesting and educational, lunch at the Rose Garden was delicious
Staff very sweet and helpful.

Was heel interessant en leerzaam, de lunch in de Rozentuin was heerlijk.
Personeel heel lief en behulpzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 27, 2022
Geweldig mooi!

Amazingly beautiful!

I was with my daughter and sister, how much we enjoyed and how nice it is that there is a lot for kids too. It is really beautiful and what a great performance from the "old" school, have laughed a lot.

Ik was met mn dochter en zusje, wat hebben we genoten en wat is het ook leuk dat er veel voor kids is. Het is echt prachtig en wat een geweldige voorstelling van de 'oude' school, hebben erg gelachen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Angelique
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 27, 2022
Helemaal gaaf, volgend jaar weer

Totally cool, next year again

10

10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 26, 2022
Super Super Mooi

Super Super Beautiful

We had never seen anything like this before, but it is really worth it and we had a nice day out. You can also just stay here for lunch because it was also fantastic.

Wij hadden zoiets nog nooit gezien, maar het is echt de moeite waard en we hadden een leuk dagje uit. Ook voor een lunch kun je gewoon hier blijven want die was ook fantastisch.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henry D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 26, 2022
Heel mooi, we hebben genoten! Maar het was zo warm

Very beautiful, we enjoyed it! But it was so hot

A handsome piece of work,a 10 for the artists!!!

Een knap stukje werk,een 10 voor de kunstenaars!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Corrie B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 25, 2022
Geweldig, een must do!

Great, a must do!

A very nice exhibition with diverse themes
Should not be missed.

Een zeer mooie tentoonstelling met uiteenlopende thema’s
Mag niet gemist worden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Herman C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 24, 2022
In één woord geweldig.

In a word great

5 stars

5 sterren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sjane K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Business
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
leuke dag ook voor kleinkind van 14 jaar

nice day also for grandchild of 14 years

Cozy, educational, well taken care of
Catering good, at reasonable prices.

Gezellig, educatief, goed verzorgt.
Horeca goed, tegen redelijke prijzen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 22, 2022
erg mooi en informatief

very nice and informative

.

.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 20, 2022
Ontzettend mooi

Incredibly beautiful

We had a great beautiful day. Lots to look at,beautifully set up and artful how it was all made. Respect for the makers. Also the catering is perfect

Wij hebben een geweldige mooie dag gehad. Heel veel te bekijken,mooi opgezet en kunstig hoe het allemaal gemaakt is. Respect voor de makers. Ook de horeca is perfect.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kitty S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 18, 2022
Het was mooi, prachtige sculpturen, en ook humor

It was beautiful, wonderful sculptures, and also humor

Highly recommended, we do try to go every year

Een aanrader, wij proberen ieder jaar wel te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Agnes V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 18, 2022
Leuk uitje

Nice outing

Was bigger than expected. Well set up and with lots of information on the theme. Looked very well cared for

Was groter dan verwacht. Goed opgesteld en met veel informatie over het thema. Zag er heel verzorgd uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 16, 2022
Leuk uitje!

Nice outing!

Super nicely made and you get a lesson in history in a fun way.

Super mooi gemaakt en je krijgt op een leuke manier een lesje geschiedenis.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marlies K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 12, 2022
Leuk uitje!

Nice outing!

Super nicely made and you also get an overview of Dutch history in a fun way. Highly recommended!

Super mooi gemaakt en je krijgt ook nog eens op een leuke manier een overzicht van de Nederlandse geschiedenis. Aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marlies K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 12, 2022
Geweldig

Great

It was super beautiful again!!!
We enjoyed it

Het was weer super mooi!!
Wij hebben ervan genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 13, 2022
Twee aanpassingen

Two modifications

I suggest introducing an audio tour like the one at Palace of the Loo
Secondly, I have to conclude that visitors from Brabant and Limburg have received a different history lesson after all. They learn that the Netherlands originated from the Southern Netherlands. The story in Garderen assumes a development from the Northern Netherlands
Otherwise, one and all praise for this beautiful Exposition

Ve4de

Ik stel voor om een audiotour zoals bij Paleis het Loo te introduceren.
Ten tweede moet ik concluderen dat bezoekers uit Brabant en Limburg toch een andere geschiedenisles hebben gekregen. Zij leren dat Nederland ontstaan is vanuit de Zuidelijke Nederlanden. Het verhaal in Garderen gaat uit van een ontwikkeling vanuit Noord Nederland.
Verder een en al lof voor deze mooie Expositie.

Ve4de

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 11, 2022
Prachtig

Wonderful

12

How beautiful it was. And what a job it must have been. Really worth a day out

Wat was het prachtig. En wat een werk moet het zijn geweest. Echt een dagje uit waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 11, 2022
Mooi

Beautiful

Beautiful sculptures and friendly staff

Prachtige sculpturen en vriendelijk personeel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 11, 2022
Leuk zo de geschiedenis weer te zien.

Nice to see history again like this.

Neat and good

Netjes en goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 10, 2022
Garderen

Garderen

Fine

Prima

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 09, 2022
Fantastisch!!

Fantastic!!!

Enjoy every time, beautiful puzzle tour.

Elke keer weer genieten, mooie puzzeltocht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2022
geweldig

great

We enjoyed the sand sculptures, started as soon as we entered we were there around 10 am and did not go home until 4:30 pm.

We hebben genoten van de zandsculpturen, begon al bij binnenkomst we waren er rond 10 uur en gingen pas om 16.30 uur weer naar huis toe.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Arie J. v. N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 06, 2022
Mooie zandsculpturen

Beautiful sand sculptures

Very nice park with very nice sand sculptures and wood works! Fine , peaceful atmosphere!

Erg mooi park met hele mooie zandsculpturen en houtwerken! Fijne , rustige sfeer!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 05, 2022
Prachtig , genoten

Wonderful , enjoyed

They get a BIG 10 from us

Ze krijgen van ons een DIKKE 10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • PIet T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 05, 2022
Indrukwekkend wat er met zand is gemaakt

Impressive what was made with sand

This impressive collection of sand sculptures are a refresher course of Dutch history.

Deze indrukwekkende collectie zandsculpturen vormen een opfriscursus van de Nederlandse geschiedenis.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 04, 2022
Fantastisch met al die kunstwerken

Fantastic with all those works of art

I love going to the sand sculptures every year it's like they could start talking and walking at any moment so expressive and real and so clever to come up with an appropriate theme every year chapeaux!!!! Keep up the good work we will come!!! See you next year!!!

Ik vind het ieder jaar weer een feest om naar de zandsculpturen toe te gaan het is net of dat ze elk moment kunnen gaan praten en lopen zo sprekend en echt en zo knap om ieder jaar weer een passend thema te bedenken chapeaux!!! Ga zo door wij komen wel!!! Tot volgend jaar!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ans v. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 04, 2022
In een woord GEWELDIG

In a word GREAT

From beginning sculpture garden to the end sand sculptures enjoyed.beautifully set up,beautifully maintained flowers,food is not expensive.the staff very friendly. Super

Vanaf begin beeldentuin tot het eind van het zandsculpturen genoten.prachtig opgezet ,mooi onderhouden bloemen,eten is niet duur.de medewerkers heel vriendelijk. Super

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sandra B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 03, 2022
Moeite van bezoek waard

Worth visiting

Beautiful sculptures. Theme nicely worked out

Prachtige sculpturen. Thema mooi uitgewerkt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 03, 2022
Gewoon supermooi

Just super nice

10

10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Stan K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 30, 2022
Geweldige ervaring

Great experience

One piece of art is even more beautiful than the next. Especially the smaller things. Everything is finished in detail. In a word Gorgeous and definitely worth a look. I will definitely be back.

Het ene kunstwerk is nog mooier dan de andere. Met name de kleinere dingen. Alles is tot in detail afgewerkt. In een woord SCHITTEREND en zeer zeker de moeite waard om naar te gaan kijken. Ik ga zeker nog een keer terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Trudy v. C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: July 30, 2022
Helemaal 'af' op alle fronten

Completely 'finished' on all fronts

Our visit to the Sand Sculpture Festival was a day with a golden edge. Space, overview, wonderful gossip line through history...

As a 57 year old, I found the puzzle very enjoyable and at a nice level. This is quite difficult and a lot for elementary school children. A simplified version for the youngest would be nice.

Ons bezoek aan het zandsculpturenfestijn was een dag met een gouden randje. Ruimte, overzicht, prachtige rodd lijn door de geschiedenis....

Als 57 jarige vond ik de puzzel erg leuk en op aardig niveau. Dit is voor basisschoolkinderen best moeilijk en veel. Een vereenvoudigde versie voor de jongsten zou fijn zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 27, 2022
Fantastisch mooi

Fantastically beautiful

It was very nicely done. The theme was fun and very educational. I enjoyed it

Het was erg leuk gedaan. De thema was leuk en erg leerzaam. Ik heb er van genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Esther W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 26, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Well worth the effort!

De moeite waard!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: De
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 27, 2022
Zanfsculpturen

Sand sculptures

Again enjoyed the beautiful creations

Weer genoten van de prachtige creaties

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wil H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 26, 2022
Zanfsculpturen

Sand sculptures

Again enjoyed the beautiful creations

Weer genoten van de prachtige creaties

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wil H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 26, 2022
Geweldige reis door de geschiedenis van Nederland

Amazing journey through the history of the Netherlands

Nicely designed works of art of history. Route clearly marked only the displays of WWII do not really fit in terms of zeitgeist into the indicated route. Otherwise incredibly beautiful and detailed displays
The puzzle is also an asset because the questions make you look at the artworks even more closely
A great experience with good value for money in the hospitality area .
The image kingdom is a nice addition at the beginning or end of the viewing. Already looking forward to next year!

Mooi vormgegeven kunstwerken van de geschiedenis. Route duidelijk aangegeven enkel de displays van de WOII passen niet echt qua tijdgeest in de aangegeven route. Verder ontzettend mooi en gedetailleerd weergegeven.
De puzzel is ook een aanwinst omdat je door de vragen de kunstwerken nog beter gaat bekijken.
Een geweldige ervaring met goede prijs/kwaliteit verhouding in het horeca gedeelte .
De beeldenrijk is een leuke aanvulling aan het begin of einde van de bezichtiging. Kijk alweer uit naar het volgend jaar!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ed C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 25, 2022
Tevreden

Satisfied

Beautiful and informative

Mooi en leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joke H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 18, 2022
Garderen

Garderen

Top attractions every year I am amazed how it is made

Top attracties elk jaar verbaas ik me weer hoe het gemaakt is

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Andre E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 16, 2022
Leuk maar sommige dingen herkenbaar van vorig jaar

Nice but some things recognizable from last year

What we especially like is the puzzle you can solve with it
Not just watching but actively engaging
The store and around it seemed the same as last year. A bite to eat on the terrace for intermission, choice also varied.

Wat wij vooral ook leuk vinden is de puzzel die je erbij kunt oplossen.
Niet alleen kijken maar ook actief bezig zijn.
De winkel en eromheen leken het beetje hetzelfde als vorig jaar. Een hapje gegeten op het terras ter onderbreking, keuze ook uiteenlopend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marian J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 15, 2022
Prachtige sculpturen in een mooie omgeving

Beautiful sculptures in a beautiful setting

A big 10

Een dikke 10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ria A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 15, 2022
Prachtige, gedetailleerde zandsculpturen!

Beautiful, detailed sand sculptures!

Wonderful sand sculptures, very beautiful and detailed, themed on patriotic history
Very unfortunate that there was so much plastic junk draped around it in the form of flowers, very tacky and distracting!
Otherwise, very full for the (limited) interior space.

Prachtige zandsculpturen, heel mooi en gedetailleerd, met als thema vaderlandse geschiedenis.
Erg jammer dat er zoveel plastic troep omheen gedrapeerd was in de vorm van bloemen, heel smakeloos en storend!
Verder erg vol voor de (beperkte) binnenruimte.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Janny d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 14, 2022
Fantastische ervaring

Fantastic experience

Full of admiration we looked at the sculptures. What works of art!

Vol bewondering hebben we de sculpturen bekeken. Wat een kunstwerken!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anneke N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 13, 2022
Indrukwekkend

Impressive

An impressive experience.
How beautifully made this all is and so detailed.
True works of art

Een indrukwekkende ervaring.
Hoe mooi is dit allemaal gemaakt en zo gedetailleerd.
Ware kunstwerken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anita D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 13, 2022
Vriendelijk ! Gezellig en rust

Friendly ! Cozy and quiet

Beautiful work keep up the good work

Prachtig werk ga zo door

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 12, 2022
Indrukwekkend en groots

Impressive and grand

Super fun and beautiful
There was a lot to see in the sculpture garden and stores
The sand sculptures are particularly beautiful and the texts on the signs were clear and interesting.

Super leuk en mooi.
In de beeldentuin en de winkeltjes was heel veel te zien.
De zandsculpturen zijn bijzonder mooi en de teksten op de bordjes waren duidelijk en interessant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marian P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 09, 2022
Geschiedenis in zand

History in sand

A wonderful way to showcase Holland through the years.

Een schitterende manier om Nederland door de jaren te laten zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 09, 2022
Indrukwekkende bezienswaardigheden

Impressive sights

Very skilled construction

Erg vakkundige bouwwerken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 09, 2022
Fantastisch

Fantastic

Definitely a must see! There were a lot of sand sculptures and it was impressive. The national history was told through the sculptures, very interesting.

Zeker een aanrader! Er waren heel veel zandsculpturen en het was indrukwekkend. De vaderlandse geschiedenis werd verteld door middel van de beelden, heel interessant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Salomé H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 09, 2022
Schitterend

Superb

Fantastic and clear portrayal of the history of the Netherlands

Fantastische en heldere uitbeelding van de geschiedenis van Nederland.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 07, 2022
Geweldig

Great

Great

Geweldig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 06, 2022
Geweldig

Great

Great

Geweldig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • peter h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 06, 2022
Prachtig opgezet en heel erg veel te zien!

Beautifully set up and lots to see!

Young, old, plenty for everyone to see! Very nicely set up!

Jong, oud, voor iedereen genoeg te zien! Heel mooi opgezet!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 02, 2022
Prachtig gemaakt door de zandkunstenaars.

Beautifully made by the sand artists.

Perfect spending time for a half day.

Perfecte besteding voor een halve dag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ancla W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 27, 2022
Een leuk en leerzaam uitstapje voor jong en oud

A fun and educational trip for young and old

Just like every year, beautiful and very realistically made sand sculptures. And the scavenger hunt was super fun

Net als elk jaar prachtig en zeer realistisch gemaakte zandschulpturen. En de speurtocht was super leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 28, 2022
Top

Top

Super nice turned out and also instructive for everyone how it used to be.

Super mooi geworden en ook leerzaam voor iedereen hoe vroeger was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Betty B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: June 29, 2022
Zandsculptuur

Sand sculpture

It is well organized,well cared for,orderly and most of all beautiful artwork!!! Friendly staff.

Het is goed georganiseerd,verzorgd,overzichtelijk en vooral prachtig kunstwerk!!! Vriendelijk personeel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 29, 2022
Onvoorstelbaar wat je met zand kan doen

Incredible what you can do with sand

The sand sculptures are really great, what a lot of work to make all this, real artists, respect for the designers and then the exact elaboration of the (paper) work in sand, I would like to know how long they have been working on this. The theme of Dutch history, yes we older people have all had this at school and the names I knew, but who exactly when and what had done???? And that's what I heard around me, very nice this repeat history (repeat) lesson
One downside: as a wheelchair user with an assistance dog, it was not possible to enter or exit without help due to a heavy turnstile. Too bad

De zandsculpturen echt geweldig, wat een werk om dit allemaal te maken, echte kunstenaars, respect voor de ontwerpers en daarna de exacte uitwerking van de ( op papier) uitwerking daarvan in zand, ik zou wel eens willen weten hoe lang ze hiermee bezig geweest zijn. Het thema Nederlandse geschiedenis, ja wij ouderen hebben dit allemaal op school gehad en de namen wist ik wel, maar wie nou precies wanneer en wat gedaan had???? En dat hoorde in ook steeds om mij heen, heel fijn deze herhaal geschiedenis (herhaal) les.
Een minpuntje: als rolstoel gebruiker met hulphond was het niet mogelijk zonder hulp binnen te komen of er weer uit te gaan door een zwaar draai hek. Jammer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mary H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: June 28, 2022
Zandsculpturenfestijn zijn zo mooi

Sand sculpture festival are so beautiful

Every year it is worth a visit to go to, so beautiful what the makers can do and so lifelike. We made a sister's day of it, 4 people

Ieder jaar weer is het een bezoek waard om naar toe te gaan, zo mooi wat de makers kunnen en zo levensecht. We hebben er een zussendag van gemaakt, 4 personen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: June 28, 2022
Geweldig mooi gedaan

Great job

Beautifully made and so fine with nice details

Mooi gemaakt en zo fijn met mooie details

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 25, 2022
Interessant onderwerp en zeer kunstig gemaakt

Interesting subject and very artfully made

Interesting subject and very artfully made

Interessant onderwerp en zeer kunstig gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 25, 2022
Geweldig.

Great

Shining. From prehistoric times to the present. Couple of sculptures weren't finished yet. But there were so many that it didn't matter.

Schitterd. Van de oertijd tot het heden. Paar sculpturen waren nog niet af. Maar er waren er zoveel dat het niet erg was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pieter J. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 25, 2022
Prachtige zandsculpturen

Magnificent sand sculptures

Very nicely made

Heel mooi gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sandra d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 24, 2022
Super

Super

Top

Top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 23, 2022
Hollands glorie

Dutch glory

Fantastic and exceeded my expectations

Fantastisch en overtrof mijn verwachtingen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yte O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 22, 2022
Mooi thema

Nice theme

Beautiful and interesting theme

Mooi en interessant thema

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: June 20, 2022
Super

Super

Super nice

Super mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: June 21, 2022
Top

Top

Very interesting and fun set up like this with the puzzle!

Heel erg interessant en leuk opgezet zo met de puzzel!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 18, 2022
Elke keer weer een aangename verrassing

A pleasant surprise every time

High craftsmanship and educational exhibition

Hoog vakmanschap en een educatieve tentoonstelling

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Renee K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 20, 2022
Erg mooi opgezet.

Very nicely set up

Nice. Everything also clearly explained

Mooi. Alles ook duidelijk uitgelegd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 18, 2022
Geweldig

Great

Very nice weather made.
Just too bad a few sand sculptures were damaged

Heel mooie weer gemaakt.
Alleen jammer dat een paar zandsculpturen beschadigd waren .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 16, 2022
Zandsculpturen

Sand Sculptures

It was beautiful again but we missed some of the things that belonged to it such as Leids ontzet voc still had to be made but we enjoyed it and now we wait for the next project

Het was weer schitterend we miste wel een aantal wat er toch ook wel bij hoorde zoals Leids ontzet voc moest idd nog gemaakt worden maar we hebben genoten ervan nu weer afwachten naar volgend project .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Helma Z.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 16, 2022
Leuke Wandelroute

Fun Hiking Route

Simply the most enjoyable hiking trail in the Netherlands.
Glad to see Cor is now part of the royal family as well. 😃😃

Gewoon de leukste wandelroute van Nederland.
Blij dat ik zag dat Cor nu ook bij de Koninklijke familie hoort. 😃😃

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Harrie G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 16, 2022
Prachtig gedaan, mooie begeleidende teksten.

Beautifully done, beautiful accompanying lyrics

That the entrance fee has doubled I think is justified, the levied fee has also more than doubled. 12.50 is a very acceptable rate. Keep up the good work people. Thanks for your efforts

Dat de entreeprijs verdubbeld is vind ik terecht, het gehebodene is ook ruim verdubbeld. 12,50 is eenzeer acceptabel tarief. Ga zo doir mensen. Dank voor jullie inspanning.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: June 16, 2022
Altijd leuk en prachtige sculpturen

Always fun and beautiful sculptures

Looks beautiful and spectacular as always. Also the park with seating and sculptures is nice to see. Really an afternoon out and reasonable prices in the catering and friendly staff. Gets better every year

Zier er zoals altijd mooi en spectaculair uit. Ook het park met zitjes en sculpturen is leuk om te zien. Echt een middag uit en schappelijke prijzen in de horeca en vriendelijk personeel. Wordt elk jaar beter

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fred S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 15, 2022
Fantastisch

Fantastic

What a job has been done here
Very worthwhile.

Wat een werk is hier verricht.
Heel erg de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • W. R.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: June 15, 2022
Middagje uit

Afternoon out

Walked around with great interest

Met veel interesse rond gelopen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ed H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 14, 2022
Zandsculpturenfestijn.

Sand Sculpture Festival.

Was again wonderful,well taken care of, enjoyed it.

Was wederom prachtig,goed verzorgd,heb ervan genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ary M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 14, 2022
Review

Review

What a beautifully landscaped set, the sculptures are really super nice, too bad some of them are quite damaged but of course we understand that can happen
Prices in restaurant are good, the only small minus point the ladies toilets, were not really clean, no soap available and there was 1 tap broken and the other could not turn off completely, that is water pollution
But definitely worth going here to take a look

Wat een mooi aangelegd geheel, de sculpturen zijn echt super mooi, jammer dat er sommige best beschadigd zijn maar wij snappen natuurlijk dat dat kan gebeuren.
Prijzen in restaurant zijn goed, het enige kleine minpuntje de damestoiletten, waren niet echt schoon, geen zeep aanwezig en er was 1 kraan kapot en de andere kon niet helemaal uit, dat is watervervuiling.
Maar het zeker de moeite waard om hier een kijkje te gaan nemen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Desiree d. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 14, 2022
Prachtig kunstwerk,,!

Beautiful work of art,,,!

Today entirely new way of layout
Spacious and uncluttered. Highly recommended.

Vandaag geheel nieuwe manier van indeling.
Ruim en overzichtelijk. Echt een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ron V. d. v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 14, 2022
Knap werk

Handsome work

We had a very nice outing with the group
Beautiful sculptures and because of the explanations on the signs !it was also an interressant outing for our blind guest.

We hebben een erg leuk uitje gehad met de groep.
Mooie sculpturen en door de uitleg op de borden !was het ook voor onze blinde gast een interressant uitstapje.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: June 14, 2022
Weinig zand veel herrie

Little sand lots of noise

We found the sculptures quite crude and they looked like stone because of the treatment they have undergone. Doesn't speak to much
In addition, the organ is very loud and present, as is the role-playing waiter/teacher in t old classroom
We are obviously far too young for this!

A few elderly people loved it 😜

We vonden de sculpturen vrij grof en ze leken wel van steen door de behandeling die ze hebben ondergaan. Spreekt weinig aan.
Daarnaast is het orgel erg luid en aanwezig, net als de rolspelende ober/leraar in t oude leslokaal.
We zijn hier duidelijk veel te jong voor!

Een paar bejaarden vonden het prachtig 😜

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 13, 2022
Weer een prachtig onderwerp

Another wonderful topic

Too bad there was a lot of damage. I didn't think the lighting was as good as other years

Jammer dat er veel beschadigingen waren. De belichting vond ik niet zo goed als andere jaren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karina V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 12, 2022
Prachtige kunst van zand

Beautiful art of sand

Fun and interesting exhibition of sand. Beautifully done!

Leuke en interessante tentoonstelling van zand. Prachtig gedaan!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Monique D. k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: June 11, 2022
topuitje

top outing

Truly an outing for the whole family. Not only beautifully created works of art, but the children have been thought of to make it fun as well.

Echt een uitje voor het hele gezin. Niet alleen prachtig gemaakte kunstwerken, maar ook aan de kinderen is gedacht om het leuk te maken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 11, 2022
Een unieke ervaring,Nederland zo te zien .

A unique experience,Holland so to see .

10

10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 10, 2022
dit festijn is zeer geslaagd.

this feast is very successful.

about Dutch history, this fest is very successful
also very interesting for youth. we were struck by the small details in all the spectacle pieces.

over de Nederlandse geschiedenis, is dit festijn zeer geslaagd.
ook voor de jeugd zeer interessant. wij zijn getroffen door de kleine details in alle spektakel stukken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 10, 2022
Verre geschiedenis weer vers in het geheugen

Distant history fresh in memory again

Very beautiful,definitely worthwhile

Heel mooi,zeker de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J. S. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 10, 2022
prachtig historisch overzicht

great historical overview

A journey through our patriotic history
There was a lot to translate for our American guest, who had never heard of many things. That made it a unique experience

Een reis door onze vaderlandse geschiedenis.
Er viel een hoop te vertalen voor onze Amerikaanse gast, die van veel zaken nog nooit had gehoord. Dat maakte het tot een unieke beleving

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 10, 2022
Zand in kunstvorm

Sand in art form

Amazingly made . Artists this get this done

Geweldig gemaakt . Kunstenaars dit dit voor elkaar krijgen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 09, 2022
Fantastisch, was weer geweldig.

Fantastic, was great again.

What great artists. Beautifully set up. Hats off to set up something so beautiful already

Wat een geweldige kunstenaars. Prachtig opgezet. Petje af om alweer zoiets moois op te zetten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rommie G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 09, 2022
gezellig, betaalbare horeca, gratis parkeren

cozy, affordable hospitality, free parking

VERY nice

ERG leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Dick T. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: June 09, 2022
Heel mooi

Very nice

Not too crowded you could see everything quietly and pleasant staff in a word great

Niet te druk je kon alles rustig bekijken en gezellig personeel in een woord geweldig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • A B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: June 07, 2022
Erg leuk

Very nice

Very nice.

Erg leuk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martin D. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 06, 2022
Super service

Super service

Despite very bad weather with some damage to the sculptures, we had a fun and educational day. The minor damage prompted the museum to offer us a free second visit. Super!!!

Ondanks erg slecht weer met wat schade aan de sculpturen hebben wij een leuke en leerzame dag gehad. De geringe schade was voor het museum aanleiding ons een gratis tweede bezoek aan te bieden. Super!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 06, 2022
Geweldige kunst

Great art

Always great to see what the artists have made now. Too bad that several artworks were rained out and thus broken, I also noticed that a war scenes were still there from last year, so little new but I understand that it fit the theme, still a bit of a shame

Altijd geweldig om te zien wat de kunstenaars nu hebben gemaakt. Jammer dat er verschillende kunstwerken verregend waren en dus kapot, het viel mij ook op dat er een oorlogs scenes er nog waren van vorig jaar, weinig nieuws dus maar ik snap wel dat het in het thema paste, toch een beetje jammer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jeanette S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 06, 2022
Superrr gaaf

Superrr cool

Have enjoyed, through dex texts at dex sculptures, history was relived. Especially the second world war was captured

Hebben genoten, door dexteksten bij dexsculpturen werd de geschiedenis herleeft. Vooral de tweede wereld oorlog werd pakkend neergezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 04, 2022
Super leuk

Super fun

Super beautiful, interesting and a really fun outing!

Super mooi, interessant en een heel leuk uitje!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 03, 2022
Prachtig en leerzaam

Wonderful and educational

We enjoyed the beautifully detailed sand sculptures and the accompanying explanations. It takes quite a bit of time to take everything in. In fact, you should take it easy with a break, to still be able to absorb everything properly. And what details... wood looks like real wood, doors almost make you want to open them. From large works of art to teeny details...everything equally beautiful. We feasted our eyes. The decorations too....very nice. And the piece of cartoon-like graphics is a nice change. We find the subject of Dutch history fascinating. It was the first time we had been. Tastes like more...
Of course also some commerce through a store and home accessories but that makes you spend quite some time. Certainly 4 to 5 hours

We hebben genoten van de prachtige gedetailleerde zandsculpturen en de bijbehorende uitleg. Het kost aardig wat tijd om alles in je op te nemen. Je zou het eigenlijk rustig aan moeten doen met een pauze, om alles nog goed op te kunnen nemen. En wat een details... hout lijkt echt hout, deuren wil je bijna opendoen. Van grote kunstwerken tot ieniemienie details...alles even mooi. We keken onze ogen uit. Ook de aankleding....heel mooi. En het stukje stripachtige afbeeldingen is een leuke afwisseling. Het onderwerp nederlandse geschiedenis vinden wij boeiend. Het was de eerste keer dat we geweest zijn. Smaakt naar meer....
Natuurlijk ook wat commercie dmv een winkel en woonaccessoires maar dat maakt dat je aardig wat tijd uit kan trekken. Zeker 4 tot 5 uur.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 03, 2022
Evenement

Event

Well set up also the walking routes
The history is beautifully rendered
Compliments to the artists.

Goed opgezet ook de looproutes.
De geschiedenis is mooi weergegeven.
Complimenten aan de kunstenaars.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 03, 2022
Zandsculpturenfestijn.

Sand Sculpture Festival.

Great set up and very recognizable. Enjoyed the exhibit and the beautiful weather.

Prima opgezet en heel herkenbaar. Genoten van de expositie en het mooie weer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: June 02, 2022
Zand sculpturen Garderen

Sand sculptures Garderen

Fantastic. Very beautiful .

Fantastisch. Heel mooi .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anja B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 01, 2022
Prachtige kunstwerken .

Beautiful works of art .

Nice to see the artists really at work. Am now looking forward to the next thing that is finished, but would be nice if you get to go at a discount the second time within a season.

Leuk om de kunstenaars echt aan het werk te zien. Ben nu benieuwd naar het volgende wat klaar is, maar zou wel leuk zijn als je de tweede keer binnen een seizoen met korting mag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 30, 2022
Schitterend!! Knap gedaan! KUNST met hoofdletters!

Gorgeous!!! Handsomely done! ART with capital letters!

I have been going here for years at least 5 times a year with various family members, acquaintances and friends. Always enjoy the works, the planting, the new subject matter, the walking route and the whole organization prior to this ( the film)

Ik ga hier al jarenlang minsten 5 keer per jaar naartoe met diverse familieleden, kennissen en vrienden. Altijd weer genieten van de werken, de beplanting, het nieuwe onderwerp, de looproute en de hele organisatie hieraan vooraf ( de film)

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 27, 2022
Prachtig

Wonderful

Artists

Kunstenaars

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michel B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 28, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Beautiful exhibition. The theme is appealing.
Been there many times, yet it's always set up differently. Nice to see how such a thing is made. We did not know that not all sand sculptures were ready yet

Mooie tentoonstelling. Het thema spreekt aan.
Al vaker geweest, toch is het steeds anders neergezet. Leuk om te zien hoe zoiets gemaakt wordt. We wisten niet dat nog niet alle zandsculpturen klaar waren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 28, 2022
Prachtig om te zien en te ervaren!

Wonderful to see and experience!

Handsome piece of art sculpture carved from sand!

Knap staaltje kunst beeldgehouwen uit zand!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sybo M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 27, 2022
Het was geweldig!!!

It was great!!!

How much we enjoyed ourselves again. Finally back to Garderen to admire the beautiful sand sculptures.
We were here for the 6th time and finally we were able to go again after the coronagraphs.

Wat hebben we weer genoten. Eindelijk weer naar Garderen om de prachtige zandsculpturen te bewonderen.
We waren hier voor de 6e keer en eindelijk konden we weer na de coronastrubbelingen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ineke m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 27, 2022
Geweldig wat een kunstenaars

Great what artists

Well cared for and nice reception

Goed verzorgd en leuk ontvangst

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 26, 2022
Mooi om te zien

Nice to see

Artists work

Kunstenaars werk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 26, 2022
Gewoon een leuk uitje. Knap hoe het allemaal is ge

Just a fun outing. Handsome how it was all

Nicely cared for fest. Surprise there is also the sculpture garden. Recommended to go and have a look. Theme is also nicely chosen and worked out. Time periods (especially the depiction of WWII) are a bit mixed up. High praise!

Mooi verzorgd festijn. Verassing erbij is ook de beeldentuin. Aanrader om eens te gaan kijken. Thema is ook mooi gekozen en uitgewerkt. Tijdvakken (met name uitbeelding WO II) lopen wel wat door elkaar heen. Veel lof!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • ron s.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 25, 2022
Fascinerend

Fascinating

Fantastic Beautiful location. Could be a little bigger for me but I think the space is lacking

Fantastisch Mooie locatie. Mag wat mij betreft iets groter worden opgezet maar ik denk dat de ruimte ontbreekt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Atty F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 26, 2022
Prachtig

Wonderful

Artworks

Kunstwerken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Reinie d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 26, 2022
Zandsculpturen vaderlandse geschiedenis

Sand sculptures patriotic history

Was fantastic again. Really coolly done. Service restaurant always sweet and cozy. Delicious day you out. And afterwards a walk in the woods in the Dunes

Was weer fantastisch. Echt gaaf gedaan. Bediening restaurant altijd lief en gezellig. Heerlijk dag je uit. En daarna een boswandeling in de Duintjes.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marja Q.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 26, 2022
Prachtig kunst met zand

Beautiful art with sand

Very nice theme on patriotic history. It is very artful to create such good looking sculpture. We enjoyed it and upon entering the sculpture garden was also very nice because viewing.

Heel mooi thema over de vaderlandse geschiedenis. Het is zeer kunstig om zo goed lijkend sculptuur te creëren. Wij hebben er van genoten en bij binnenkomst de beeldentuin was ook erg leuk omdat te bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 13, 2022
Prachtige sculpturen!

Beautiful sculptures!

The sculptures looked beautiful! Real works of art! In addition, you experience the history of the Netherlands

De sculpturen zagen er prachtig uit! Echt kunstwerken! Daarnaast beleef je de geschiedenis van Nederland

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annette V. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 23, 2022
geweldig leuk, ook met slecht weer!

great fun, even with bad weather!

very nice set up, super interesting, works of art with sand but also the whole entourage is top. Very nice also the lady as a teacher in the old classroom, good catering with normal prices. it was really worth it! we unfortunately had too little time but went back the next day to visit the store, so beautiful!

heel mooi opgezet, super interessant, kunstwerken met zand maar ook de hele entourage is top. Erg leuk ook de mevrouw als juffrouw in het oude klasje, goede catering met normale prijzen. het was echt de moeite waard! wij hadden helaas te weinig tijd maar zijn de volgende dag teruggegaan om de winkel te bezoeken, zo mooi!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • e. s.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 24, 2022
Het was weer prachtig!

It was beautiful again!

It never bores us to see the Sand Sculptures. So handsome!

Het verveelt ons nooit om de Zandsculpturen te bekijken. Zo knap!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Heleen B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 22, 2022
Mooi om eens te zien

Nice to see once

Nice to see and very cleverly done but it was far too crowded and there were mostly elderly people who kept staring for hours so you often had to wait to see something properly and couldn't pass it

Mooi om te zien en heel knap gedaan maar het was veel te druk en er waren overwegend bejaarden die uren bleven turen zodat je vaak moest wachten om iets goed te zien en er niet langs kon

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 21, 2022
Mooi gemaakt en informatief

Beautifully made and informative

Sand sculptures are in the sculpture garden
Great parking, nice location and you can have a nice lunch

Zandsculpturen liggen in de beeldentuin.
Prima parkeren, mooie locatie en je kan er leuk lunchen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Raymond D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 20, 2022
Onverwacht

Unexpected

A pleasant surprise. Lots of historiography and 2nd world war. Very nicely depicted and described

Een aangename verrassing. Veel geschiedschrijving en 2e wereledoorlog. Erg mooi uitgebeeld en beschreven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: May 20, 2022
Knap werk!

Handsome work!

Nice overview of our Homeland History depicted in sand. Interesting and entertaining at the same time

Mooi overzicht van onze Vaderlandse Geschiedenis in zand uitgebeeld. Interessant en gezellig tegelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 19, 2022
Verschrikkelijk

Terrible

Through the stores to enter, when entering there is already the sound of a barrel organ and t rattle of the pennies bin, when we are in the neighborhood we think, this is not serious, a begging mentally disabled woman, a beautiful person, but are they going to put her so on display? Nauseating image

Via de winkels naar binnen, bij binnenkomst is er al het geluid van een draaiorgel en t gerammel van het centen bakje, als we in de buurt zijn denken we, dit ga je niet menen, een bedelende verstandelijk gehandicapte vrouw, een pracht mens, maar gaan ze haar zo te kijk zetten? Misselijk makend beeld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henk
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 20, 2022
Prachtige kunstwerken

Beautiful works of art

Just like 2 years ago, impressed again by all the works of art.
Unfortunately not all the sand sculptures were ready (this is REALLY unfortunate), would have loved to see those too, but to go again this year ....

Net als 2 jaar terug, weer onder de indruk van alle kunstwerken.
Helaas waren nog niet alle zand sculpturen klaar (dit is wel ERG jammer), had die ook graag gezien, maar om nou nog een keer te gaan dit jaar ....

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Arina
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 18, 2022
Prachtig festijn

Wonderful feast

Wonderful, very beautiful sand sculptures and Beautiful wooden statues.

Prachtig, hele mooie zandsculpturen en Prachtige houten beelden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 18, 2022
Geweldig doel voor een dagje uit

Great goal for a day out

It is always overwhelming how beautifully the sculptures are finished in detail
In large crowds it does make it difficult to view everything quietly but that is usually solved by skipping the first section and viewing it later when it is quieter.

Het is steeds weer overweldigend hoe mooi de sculpturen tot in de details afgewerkt zijn.
Bij grote drukte is het wel moeilijk om alles rustig te bekijken maar dat is meestal op te lossen door het eerste gedeelte over te slaan en dat later als het rustiger is te bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: May 18, 2022
Geweldige belevenis

Great experience

I find it very impressive. How everything is made in such detail and so similar. Made a lot of impression. Took pictures and videos. Would recommend everyone to go there.

Ik vind het zeer indrukwekkend. Hoe alles zo in detail is gemaakt en zo gelijkend. Heeft veel indruk gemaakt. Heb foto's en filmpjes gemaakt. Zou iedereen aanraden daar naar toe te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 18, 2022
Zandsculpturen festijn

Sand sculpture fest

Very beautiful and impressive

Héél erg mooi en indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 17, 2022
in 1 woord GEWELDIG

in 1 word WONDERFUL

SUPER

SUPER

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 13, 2022
Heel knap en mooi

Very clever and beautiful

Okay

Oke

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Trees V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 14, 2022
Fantastische kunstwerken

Fantastic works of art

As in previous years ....fantastic!!! What work by these artists, for that is what they are. Again this year - it was the 3rd year in a row for us - it was worth it.

Net zoals voorgaande jaren ….fantastisch!!! Wat een werk van deze kunstenaars, want dat zijn ze. Ook dit jaar - het was het 3e jaar op rij voor ons - was het weer de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leen B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 13, 2022
We hebben er weer van genoten!

We enjoyed it again!

Beautiful sand sculptures, nice stores around it,
coffee with some goodies, great day out so, beautiful sculpture garden too. not to mention, fine free parking!!!!

Prachtige zandsculpturen, leuke winkeltjes er om heen,
koffie met wat lekkers erbij, heerlijk dagje uit dus, mooie beeldentuin ook. en niet te vergeten, fijn gratis parkeren!!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • PIET D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 12, 2022
Leuke middag uit

Fun afternoon out

You learn something there, also went last year about second w.o.

Je leert er nog eens iets, vorig jaar ook geweest over tweede w.o.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter d. V. 🦊. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 12, 2022
Heel bijzonder en groot genoeg

Very special and large enough

Very nice, informative, interesting and very clever how this is made. Nice to come across a terrace (halfway) for a cup of coffee and cake. Definitely worth repeating. And also nice, at the end a store and beautiful stone and wooden sculptures

Erg leuk, leerzaam, interresant en bijzonder knap hoe dit gemaakt word. Prettig om een terras tegen te komen (op de helft) voor een bak koffie met gebakje. Zeker voor herhaling vatbaar. En ook leuk, aan het eind nog een winkeltjes en mooie stenen- en houten beeldem

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M. S.
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 11, 2022
Mooi

Beautiful

Very nice to see.... Also with eaten and drunk

Heel mooi om te zien.. Ook met gegeten en gedronken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: March 10, 2022
Magisch mooi genieten

Magically beautiful enjoyment

Beautiful works so much to see in the smallest detail made .eyes short

Prachtige werken zoveel te zien tot in de kleinste details gemaakt .ogen tekort gekomen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jolanda
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 10, 2022
Indrukwekkend wat er is neer gezet

Impressive what has been put down

I am curious there were still a lot of sand in the formwork ready here and there
With the picture on the formwork you can already see what it should become
Wonder if when I come back in a while they will be ready.

Ik ben benieuwd er stonden hier en daar nog een hoop zand in de bekisting klaar.
Met de foto op de bekisting kun je alvast zien wat het worden moet.
Ben benieuwd als ik over een poos weer terug kom of ze klaar zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: May 10, 2022
Een fantastisch en bijzonder dagje uit.

A fantastic and special day out.

I find everything beautiful, special, and well cared for: the imposing sand sculptures, the sculpture garden itself, and the wooden sculptures in that garden. Friendly and helpful staff. Cozy outdoor seating and restaurants. Highly recommended !!!

Ik vind alles mooi, bijzonder, en goed verzorgd: de imposante zandsculpturen, de beeldentuin zelf, en de houten beelden in die tuin. Vriendelijk en behulpzaam personeel. Gezellige buiten zitjes en restaurants. Een aanrader !!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • mariska a.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: May 09, 2022
De vaderlandse geschiedenis mooi verbeeld in zand.

Patriotic history beautifully depicted in sand.

Worth checking out. Wonderful sand sculptures.

De moeite waard om te bekijken. Prachtige zandsculpturen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerda t. P.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: May 04, 2022
Wauw wauw wauw

Wow wow wow

Great. Each time is already a special feast of admiration, recognition and respect

But this time with sand sculptures in diorama format, enjoy.

Geweldig. Elke keer is het al een bijzonder feest van bewondering, herkenning en respect.

Maar deze keer met zandsculpturen in dioramaformaat, genieten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 09, 2022
Prachtig!

Wonderful!

Very nicely and artfully made and also nice that there are text boards with explanations of a piece of history.
Cozy stores and beautiful sculpture garden.

Heel mooi en kunstig gemaakt en ook fijn dat er tekstborden bij staan met uitleg over een stukje geschiedenis.
Gezellige winkeltjes en mooie beeldentuin.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 09, 2022
Leuke attractie!!

Fun attraction!!!

Visit well spread out by timeslot!

Bezoek goed gespreid door timeslot!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: May 06, 2022
Prachtig

Wonderful

Beautiful exhibition, wonderfully composed: very worthwhile

Mooie tentoonstelling, prachtig samengesteld: zeer de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Harry H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 06, 2022
Prachtig!!!

Wonderful!!!

What a wonderful day, beautiful weather. Delicious food and beautiful sculptures seen!!!

Wat een heerlijke dag, mooi weer. Heerlijk gegeten en prachtige sculpturen gezien!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ramona V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 06, 2022
Aanrader

Recommended

Very nice those historical sculptures, really recommended
For the young people to answer the questions is also fun because they can also learn something from it.

Erg mooi die historische sculpturen, echt een aanrader.
Voor de jongeren ook nog leuk om de vragen te beantwoorden want ze kunnen er ook nog iets van opsteken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 05, 2022
Erg informatief leuk uitje

Very informative fun outing

What a lot of information about our patriotic history
Everything is also beautifully landscaped in the garden. Delicious sandwiches and delicious coffee

Wat veel informatie over onze vaderlandse geschiedenis.
Alles is ook prachtig aangelegd in de tuin. Heerlijke broodjes en lekkere koffie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lydia V. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 05, 2022
Super mooie attractie voor jong en oud!

Super nice attraction for young and old!

Everything looked taken care of down to the last detail. Also catering does not pull you skin over the nose. We have really enjoyed

Alles zag er tot de puntjes verzorgd uit. Ook horeca trekt je niet vel over de neus. Wij hebben erg genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Andre v. d. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 05, 2022
Leuk dagje uit voor jong en oud

Fun day out for young and old

Beautifully located,plenty to see you do not have to be bored for young and old. Dining opportunity was also good

Mooi gelegen,genoeg te zien je hoeft je niet te vervelen voor jong en oud. Eet gelegenheid was ook goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: May 05, 2022
Heel fijn.

Very nice.

Is beautifully set up, looked with wonder how it all was made. The history of our country is so experienced

Is mooi opgezet, met verwondering gekeken hoe het alles is gemaakt. De geschiedenis van ons land wordt zo beleeft.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wim V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 04, 2022
zeer overzichtelijk

comprehensible

Versatile and beautiful

Veelzijdig en mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 04, 2022
Kunst met zand

Art with sand

Beautiful depictions of Dutch history. Detailed, realistic images that make it immediately clear what happened
I will definitely go again!

Prachtige weergaven van de Nederlandse geschiedenis. Gedetailleerde, realistische beelden welke meteen duidelijk maken wat er is gebeurd.
Ik ga zeker nog een keer!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 04, 2022
Vaderlandse geschiedenis

National history

Wonderful way to portray the patriotic history !

Prachtige manier om de vaderlandse geschiedenis uit te beelden !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henk D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 03, 2022
Genieten en genoten !!!

Enjoyed and enjoyed !!!

It is really enjoyable to relive history in the form of sand sculptures. Beautiful sculptures, but also a good terrace with new furniture. We had nice weather and then it is really enjoyable, both outside and inside with a lunch to finish. We really enjoyed !!!

Het is echt genieten om de geschiedenis in de vorm van zandsculpturen te herleven. Mooie sculpturen, maar ook een goed terras met nieuw meubilair. Wij hadden mooi weer en dan is het echt genieten, zowel buiten als binnen met een lunch als afsluiter. Wij hebben echt genoten !!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ronald T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 19, 2022
Genoten !!!

Enjoyed !!!

Nice to get back into history again. Beautiful sculptures and another recognition. Oh yes, this is how it was back then. Good terrace and new furniture. Looks good together. nice in the sun and viewed the sculptures after enjoying on the terrace. So enjoyed.

Leuk om weer eens in de geschiedenis terug te keren. Mooie sculpturen en weer een herkenning. Oh ja, zo was het destijds. Goed terras en nieuw meubilair. Staat goed bij elkaar. lekker in de zon de sculpturen bekeken en na genieten op het terras. Genoten dus.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ronald T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 19, 2022
De ogen uit gekeken

The eyes looked out

Fine place to be and view the beautiful images. Relaxed atmosphere

Fijne plek om te zijn en de prachtige beelden te bekijken. Relaxte sfeer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 01, 2022
Leuk dagje uit. Schitterend kunstwerk.

Fun day out. Superb work of art.

Nice day out and there is a lot to see.... Everything is well taken care of
Beautiful works of art, you'll look your eyes out.

Leuk dagje uit en er is veel te zien.. Alles is goed verzorgd.
Mooie kunstwerken, je kijkt je ogen uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Janny N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: May 01, 2022
Madame Tussauds in het zand

Madame Tussauds in the sand

Very nice and just what the title says.

Heel mooi en net wat de titel zegt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 30, 2022
Leuk en leerzaam

Fun and educational

Relaxed atmosphere, beautiful sculptures and an educational journey through Dutch history.

Relaxte sfeer, prachtige sculpturen en een leerzame reis door de Nederlandse geschiedenis.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Julian B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 29, 2022
Goed verzorgd en prachtige beelden!

Well done and beautiful images!

Beautiful and finely crafted images. Interesting history.

Prachtige en fijn uitgewerkte beelden. Interessante geschiedenis.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Irene W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 30, 2022
Zandsculptuur top activiteit!

Sand sculpture top activity!

Very fun activity to go to. Sand sculptures beautiful, cared for, clear, large, recognizable, interesting and a good timeline
Definitely a must see.

Hele leuke activiteit om naar toe te gaan. Zandsculpturen mooi, verzorgd, duidelijk, groot, herkenbaar, interessant en een goede tijdslijn.
Zeker een aanrader om te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mabel K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 30, 2022
Genoten !!

Enjoyed !!!

Wonderful weather. Beautiful, recognizable sculptures. Nice to dive into the history. Not all done yet, but enough to see to make it a wonderful outing. New terrace furniture, lovely lunch in the sun. Really enjoyed it !!!

Prachtig weer. Mooie, herkenbare sculpturen. Leuk om in de geschiedenis te duiken. Nog niet alles klaar, maar genoeg te zien om er een prachtig uitje van te maken. Nieuw terras meubilair, heerlijke lunch in de zon. Echt genoten !!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ronald T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 20, 2022
Genoten !!

Enjoyed !!!

Wonderful weather. Beautiful, recognizable sculptures. Nice to dive into the history. Not all done yet, but enough to see to make it a wonderful outing. New terrace furniture, lovely lunch in the sun. Really enjoyed it !!!

Prachtig weer. Mooie, herkenbare sculpturen. Leuk om in de geschiedenis te duiken. Nog niet alles klaar, maar genoeg te zien om er een prachtig uitje van te maken. Nieuw terras meubilair, heerlijke lunch in de zon. Echt genoten !!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ronald T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 20, 2022
Prachtige kunstwerken!

Wonderful works of art!

Too bad not everything was ready yet but we enjoyed it and all the more reason to go back again!

Jammer dat nog niet alles klaar was maar we hebben genoten en reden temeer om nog eens terug te gaan!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • ALJ R. v. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 29, 2022
Kosten entreekaartje is dubbel en dwars waard

Ticket cost is well worth it

With 13 people we ordered coffee and cake because it was the birthday of 2 people
To our great surprise, the restaurant staff came in to bring the pastries with starbursts and singing "long shall they live
Beautiful and touching

Met 13 personen koffie en gebak besteld i.v.m. 2 personen die jarig waren.
Tot onze grote verrassing kwam het personeel van het restaurant het gebak binnen brengen met sterretjes en het zingen van 'lang zullen ze leven'
Mooi en ontroerend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M.A. V. -. V. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 29, 2022
Geweldig!!!

Great!!!

Super

Super

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: April 29, 2022
Een hele interessante tentoonstelling

A very interesting exhibition

Educational outing

Educatief uitje

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michelle F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 26, 2022
Levensecht

Lifelike

Dutch history is beautifully depicted and very detailed
Real artists at work

De Nederlandse geschiedenis is prachtig uitgebeeld en zeer gedetailleerd
Echte kunstenaars aan het werk geweest

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • W.J.A.M. V. C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 29, 2022
Hartstikke mooie kunstwerken

Stunning works of art

They are real artists who make this. Too bad it's still a little unknown

Het zijn echte kunstenaars die dit maken. Jammer dat het nog een beetje onbekend is

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Guus V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: April 29, 2022
Mooie tuin

Beautiful garden

Beautiful statues garden

Mooie beelden tuin

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • jan N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 28, 2022
Geweldig

Great

Incredibly beautiful set up. Look our eyes out every year.

Ontzettend mooi opgezet. Kijken ieder jaar ons ogen uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marie-Louise V. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 20, 2022
Heel goed

Very good

Very beautiful and interesting, to walk through the history of the Netherlands like this
The grandchildren loved it!

Zeer mooi en interessant, om zo door de geschiedenis van Nederland te lopen.
De kleinkinderen vonden het fantastisch!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: April 28, 2022
Prachtig

Wonderful

Super beautiful, parking in the woods (free) impressive sand sculptures
Friendly service in the restaurant
Nice stores
Truly a relaxing getaway.

Super mooi, parkeren in de bossen (gratis) indrukwekkende zandsculpturen.
Vriendelijkebediening in het restaurant.
Leuke winkeltjes.
Echt een relaxed uitje.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Alinda D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: April 23, 2022
Leuk voor hele gezin

Fun for whole family

Enchantingly beautiful, educational and affordable restaurant! And cute stores, too.

Betoverend mooi, leerzaam en betaalbaar restaurant! En ook nog leuke winkeltjes.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 27, 2022
Grandioos mooi

Grandiose beautiful

Enjoyed.what a job.worked out to the last detail. Chapeau

Heb genoten.wat een werk.tot in de kleinste details uitgewerkt. Chapeau

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 27, 2022
Geweldig

Great

Top

Top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • John V. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 12, 2022
Mooi weer mooi park geweldig

Beautiful weather beautiful park great

Unfortunately, 2 children could not join us but were helped tremendously by the gentleman behind the box office so they could still use their tickets later

Er konden helaas 2 kinderen niet mee maar geweldig geholpen door de meneer achter de kassa zodat zij later nog gebruik kunnen maken van hun tickets

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • frank t.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 27, 2022
Erg mooi en talentvol

Very beautiful and talented

Been more often, now I was right there, very beautiful as always, it was not completely finished, they were still working on it

Ben vaker geweest, nu was ik er direct bij, heel mooi zoals altijd, het was niet volledig klaar, ze waren nog bezig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: April 02, 2022
Prachtig, een aanrader.

Wonderful, highly recommended.

Beautifully crafted images and illustrations of Homeland History.

Mooi gemaakte beelden en afbeeldingen van de Vaderlandse Geschiedenis.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marcel B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: April 16, 2022
Erg mooi

Very nice

Too bad not everything was finished yet
But what was there was very beautiful
Nice another lesson in our national history

Jammer dat nog niet alles af was
Maar wat er stond was erg mooi
Leuk weer eens zo'n lesje in onze vaderlandse geschiedenis

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 11, 2022
Ongelooflijk mooi, zeer de moeite waard.

Incredibly beautiful, very worthwhile.

Beautifully laid out with good explanation. The reception of our group (nursing home residents) was very cordial. We have a fantastic afternoon.

Mooi aangelegd met goede uitleg erbij. De ontvangst van onze groep (bewoners verzorgingstehuis) was aller hartelijkst. We hebben een fantastische middag beleefd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 21, 2021
1940-45

1940-45

Was very impressed, looked beautiful!
What we really disappointed that we have several times what have eaten but the tables are not once the cleaned, and the menu sticking!
Too bad...

Was erg onder de indruk, zag er mooi uit!
Wat ons erg tegenviel dat wij enkele malen wat genuttigd hebben maar de tafels zijn niet een keer de schoon gemaakt , en de menukaart plakten!
Jammer...

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 11, 2021
Een geweldig dagje uit

A great day out

Visited for the third time. First by myself (2 persons) then with family (11 persons) and after that with children and grandchildren (14 persons) and every time again admired the beautiful works of art and the clearly explained story of the war and liberation. Also the second part was very nice to find out which place it was. The puzzle was a huge success.

Voor de derde keer bezocht. Eerst zelf (2 personen) toen met familie (11 personen) en daarna met kinderen en kleinkinderen (14 personen) en elke keer weer bewondering voor de prachtige kunstwerken en het duidelijk uitgelegd verhaal van de oorlog en bevrijding. Ook het tweede gedeelte was erg leuk om uit te zoeken welke plaats het was. De puzzel was een enorm succes.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 04, 2021
Fantastisch

Fantastic

Beautiful tour through a piece of war history depicted by impressive sand sculptures

Mooie Toer door een stukje oorlog geschiedenis uitgebeeld door indrukwekkende Zandsculpturen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cor H.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 30, 2021
Een dagje uit om niet te vergeten !!

A day out to remember!

Great and wonderful day out not to forget , we took beautiful pictures and can't stop talking about it
Also the rebus and the search picture we found great
Really something to go and see again next year , then there will be a different theme and it will surely be breathtaking.

Geweldig en prachtig dagje uit om niet te vergeten , we hebben mooie foto's gemaakt en komen er niet over uitgepraat .
Ook de rebus en zoekplaatje vonden we geweldig .
Echt iets om volgend jaar weer te gaan kijken , dan is er een ander thema en zal het vast en zeker adembenemend zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fam. E.
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 19, 2021
Zeer de moeite waard.

Very worthwhile.

Now about the day itself it was very rewarding and the sand sculptures are true works of art.
The theme of 75 years of freedom is also well set out.
Food was fine and the cappuccino a weak cup.
Conclusion: a good enough score for the whole day.

Nu over de dag zelf deze was zeer de moeite waard en de zandsculpturen zijn ware kunstwerken.
Ook het thema 75jaar vrijheid goed uiteengezet.
Eten was prima en de cappuccino een slap bakje.
Conclusie een ruime voldoende over de hele dag genomen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fam H.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 11, 2021
Oorlog zandsculpturen

War sand sculptures

Very nicely made images. A compliment to the people who made this, fantastic

Heel mooi gemaakte beelden. Een kompliment aan de mensen die dit gemaakt hebben, fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hammerschmidt
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 11, 2021
erg leerzaam, mooie sculpturen

very instructive, beautiful sculptures

very instructive, beautiful sculptures

erg leerzaam, mooie sculpturen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carla d. B.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 30, 2021
Perfect gekozen

Perfectly chosen

Was above my expectations

Was boven mijn verwachting

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • L.M. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 13, 2020
Beslist de moeite waard

Definitely worthwhile

Beautiful location in the Veluwe
The works of art are like real
And must have seen you

Prachtige locatie op de Veluwe .
De gemaakte kunstwerken zijn als echt.
En moet je gezien hebben.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 14, 2020
Zandsculpturen

Sand sculptures

Definitely worth it!

Zeker de moeite waard!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Emj M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: November 05, 2020
Geschiedenis

History

Was beautifully made

Was geweldig mooi gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 10, 2020
Vermakelijk uitje

Entertaining outing

Beautiful sand sculptures. Puzzeltoch (for adults) was a nice addition. Combination with the sculpture garden and the atmosphere shops was also very nice

Mooie zandsculpturen. Puzzeltoch (voor volwassenen) was en leuke aanvulling. Combinatie met de beeldentuin en de sfeerwinkeltjes was ook erg leuk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marcella M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 03, 2020
thema bevrijding is goed uitgewerkt

liberation theme is well elaborated

Panels were informative; perhaps a bit too much focused on Gelderland, but the names of people do bring it close. The sculptures are beautiful and sometimes original (cities and villages).

Panelen waren informatief; misschien wat te veel op Gelderland gericht, maar door de namen van personen komt het wel dichtbij. De sculpturen zijn mooi en soms ook origineel ( steden en dorpen ).

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 02, 2020
Zandsculpturen festijn

Sand sculptures feast

Beautiful exhibition
Nice and neatly arranged
Then there is the possibility for a cup of coffee ☕️

Prachtige tentoonstelling.
Mooi overzichtelijk opgezet.
Daarna nog de mogelijkheid voor een bakje koffie ☕️

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 01, 2020
Indrukwekkende (bijna) levensechte taferelen

Impressive (almost) lifelike scenes

Very nice

Zeer mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Fantastisch !

Fantastic!

Beautiful and what great artists !

Mooi en wat een geweldige kunstenaars !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
periode 40-45 knap uitgebeeld.

period 40-45 cleverly depicted.

Unbelievably beautifully rendered.

Ongelofelijk mooi weergegeven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Indrukwekkend

Impressive

It's been a wonderful day!
Beautiful sculptures and very nicely set up!

Een heerlijke dag geweest!!
Prachtige sculpturen en heel mooi opgezet!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • T. v. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
75 jaar bevrijding

75 years liberation

beautiful sand sculptures, with sometimes violent sculptures. Because of this, the stories were told by the older visitors and corona was forgotten.

mooie zandsculpturen, met soms heftige beelden. Hierdoor kwamen de verhalen los bij de oudere bezoekers en werd corona vergeten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 29, 2020
Bijzonder en mooi gemaakt. Corona regels worden

Extraordinary and beautifully made. Corona rules are

Special and very nice to see
The Corona rules are not well guarded. Far too many people together on one square meter

Bijzonder en erg mooi om te zien.
De Corona regels worden niet goed bewaakt. Veel te veel mensen bij elkaar op een vierkante meter

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 29, 2020
wij vonden het heel mooi

we really liked it

We liked it

Wij vonden het mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 28, 2020
Kunst met zand

Art with sand

Great, creative, admirable
You have to see this, it's very beautiful but on the other hand it's sad

Geweldig, creatief, bewonderenswaardig
Dit moet je gaan zien, het is heel mooi maar aan de andere kant ook triest.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 28, 2020
Heel mooi en indrukwekkend

Very beautiful and impressive

We found it very artfully made, beautiful backgrounds, matching music and good sources of information.

Wij vonden het heel kunstig gemaakt, mooie achtergronden,bijpassende muziek en goede informatiebronnen erbij.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marja D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 28, 2020
Indrukwekkend

Impressive

This is incredibly impressive. All credit to all the people who worked on it.
Awesome.

Wat is dit ongelooflijk indrukwekkend opgezet. Alle lof voor alle mensen die eraan hebben gewerkt.
Geweldig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 26, 2020
Prachtige sculpturen

Beautiful sculptures

More than worth the money. You look out your eyes! It's a good fake and atmosphere. Artists' Hall of Fame is a plus. Sculpture garden is also great and nice that you can also bring a nice little souvenir for the garden

Het geld meer dan waard. Je kijkt je ogen uit! Goed nagemaakt en sfeer komt goed over. Hall of fame van de kunstenaars is een plus. Beeldentuin is ook geweldig en leuk dat je ook een mooi soeveniertje voor de tuin kunt meenemen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yvonne L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 26, 2020
geweldig

great

We really enjoyed the artistic sand sculptures.

Wij hebben enorm genoten van de kunstige zandsculpturen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Weer erg mooi

Very nice weather

Another great experience. Very nice to guess the riddles again.

Weer geweldige ervaring. Erg leuk de raadsels weer om de plaatsnamen te raden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tonny H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 26, 2020
Indrukwekkend en knap gemaakt

Impressive and cleverly made

Like all the years, very beautiful. We come back every time for a reason.

Zoals alle jaren weer erg mooi. We komen er niet voor niets elke keer terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2020
Fantastisch

Fantastic

Very big. Bigger than expected. A nice performance and a very nice puzzle. A nice trip for young and old.

Zeer groot, groter dan verwacht. Een mooie voorstelling en een hele leuke puzzel. Een leuk uitstapje voor jong en oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 26, 2020
Verrassend groot.

Surprisingly big

Very well made and highly recommended to visit. Bigger than I expected too.
Also nice little shops where you could buy everything for a reasonable price

Zeer knap gemaakt en een aanrader om te bezoeken. Groter dan ik verwachte ook.
Daarnaast ook leuke winkeltjes waar je van alles kon aanschaffen voor een schappelijke prijs.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Theo S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 24, 2020
Super mooi en knap gemaakt. Je kijkt je ogen uit.

Super nice and handsome. You look out your eyes.

Very well made, real art!
The sculptures as well as the light, sound and decoration.👍👍👍

Erg knap gemaakt, echt kunst!!
Zowel de sculpturen als het licht, geluid en aankleding.👍👍👍

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 25, 2020
prachtig

great

Very nicely made with a clear theme.

Erg mooi gemaakt met een duidelijk thema.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 23, 2020
prachtig

great

Very nicely made with a clear theme.

Erg mooi gemaakt met een duidelijk thema.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 23, 2020
Prachtige tentoonstelling

Beautiful exhibition

Very nice

Heel mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Janny B. d. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 24, 2020
fantastische zandsculpteren

fantastic sand sculpting

We have been here together and found it very beautiful.lots of different sand sculptures with all an explanation.it was clean and paying attention to the corona rules.really super nice made and a good walking route put together.not too crowded so you could see everything well and take pictures.

Wij zijn hier samen geweest en vonden het heel erg mooi.Veel diverse zandsculpturen met allemaal een uitleg erbij.Het was er schoon en letten op de coronaregels.Echt super mooi gemaakt en een goede looproute in elkaar gezet.Niet overdreven druk dus je kon alles goed zien en foto's maken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Mooi gemaakt en zeer interessant

Beautifully made and very interesting

In a word fantastic

In een woord fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 23, 2020
Onderwerpen prachtig uitgebeeld

Subjects beautifully depicted

Very nicely set up

Heel mooi opgesteld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Kunstwerken

Works of art

Again great sculptures ! Too bad it was too crowded inside at the quiz questions, you can't guarantee 1 5 meter, so unfortunately the other way around and skipped.

Alweer geweldige sculpturen ! Jammer dat het te druk was binnen bij de quizvragen, daar kan je geen 1 5 meter waarborgen daarom omgekeerd helaas en overgeslagen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Indrukwekkend uitje

Impressive outing

Had an impressive day, especially the great images in sand, the information on the signs clearly readable and informative
On to next time

Een indrukwekkende dag gehad, vooral de geweldige beelden in zand, de informatie op de borden goed leesbaar en informatief.
Op naar de volgende keer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Edwin F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Schitterde tentoonstelling

Splendid exhibition

What is this cleverly made, well set up and very corona test by time lock
Very worthwhile

Wat is dit knap gemaakt , goed opgezet en zeer coronaproef door tijdslot.
Zeer de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carla v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2020
Indrukwekkend

Impressive

It's all so cleverly made. Nice details. Very impressive. Highly recommended.

Het is allemaal zo knap gemaakt. Mooie details. Heel indrukwekkend. Echt een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Prachtige zandsculpturen.

Beautiful sand sculptures.

Very realistic image with excellent photo reportage and very professionally documented.

Zeer realistisch verbeeld met uitstekende fotoreportage en zeer professioneel gedocumenteerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Geweldig

Great

Really recommend you to visit this. Very, very nice.

Echt een aanrader om dit te bezoeken. Heel, heel erg mooi.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • CORRIE S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Knap stuk werk

Nice piece of work

Everything carried out in detail. 75 years of liberation well represented.

Alles tot in detail uitgevoerd. 75 jaar bevrijding goed weergegeven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karel
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 17, 2020
Geweldig

Great

Beautiful

Prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Was weer mooi

Was beautiful again

We go every year.

We gaan ieder jaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bea M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Schitterende beelden.

Magnificent images.

Magnificent images, like every year very well made. We enjoyed it again.

Schitterende beelden, zoals ieder jaar heel knap gemaakt. We hebben weer genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 17, 2020
Prachtige sculpturen, binnen en buiten, en puzzel.

Beautiful sculptures, inside and outside, and puzzle.

We enjoyed ourselves, well organized, especially with the time blocks and walking direction

We hebben genoten, goed georganiseerd, zeker met de tijdsblokken en looprichting.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Knap staaltje werk

Nice piece of work

Super nice. What an experience!

Super mooi. Wat een belevenis!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henk V. k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Verleden komt tot leven

Past comes to life

Very nicely made and it looked groomed and realistic.

Heel mooi gemaakt en het zag er verzorgd en realistisch uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • jan v. m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 15, 2020
Indrukwekkend. Wauw!!

Impressive. Wow! Wow!

An emotional and impressive experience. You see the struggle and freedom pass you by.
How beautifully made. A must is to go to the restaurant to watch the movie

Een emotionele en indrukwekkende beleving. Je ziet de strijd en de vrijheid aan je voorbij trekken.
Wat prachtig gemaakt. Een aanrader is om in het restaurant de film even te gaan bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 14, 2020
Mooi gedaan en ziet er goed uit

Nicely done and looking good

This is well-designed and executed.

Dit is goed opgezet en uitgevoerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J. G. v. d.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 16, 2020
GEWELDIG!

AWESOME!

Great in one word. This is beautifully set up. Beautifully maintained, beautiful flowers, everything nice and clean. Awesome.

In één woord geweldig. Wat is dit prachtig opgezet. Mooi onderhouden, prachtige bloemen, alles mooi schoon. Geweldig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 16, 2020
Fanrastisch!

Fantastic!

Beautiful and impressive sand sculptures. Very interesting overview of the war and the liberation

Prachtige en indrukwekkende zandsculpturen. Heel interessant overzicht van de oorlod en de bevrijding.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rob M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 14, 2020
Zandsculpturen: bijzonder mooi!

Sand sculptures: particularly beautiful!

Really? How beautifully made!

Echt een aanrader, wat mooi gemaakt allemaal!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Bezoek Zandsculpturenfestijn

Visit Sand Sculpture Festival

Thursday September 10th we visited the sand sculpture festival and before we went inside we had lunch on the terrace
The quality of the food and the friendliness of the staff is OK

However, it wouldn't be wrong if somebody was in charge of the ministry and the staff
I find waiting over 35 minutes for 2 sandwiches very unpleasant
The queue at the cash register also grew considerably at times

Donderdag 10 september het zandsculpturenfestijn bezocht en voordat wij naar binnen gingen nog geluncht op het terras.
De kwaliteit van het eten en de vriendelijkheid van het personeel is OK.

Echter zou het niet verkeerd zijn als er iemand de bediening en het personeel zou aansturen.
Ruim 35 minuten wachten op 2 sandwiches vind ik bijzonder onplezierig.
Ook de wachtrij bij de kassa groeide soms behoorlijk aan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Prachtig

Beautiful

Really very artfully done, respect for the creators

Echt heel kunstig gedaan, respect voor de makers

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Fantastisch

Fantastic

Our first visit to the sand sculptures. We are so impressed. Definitely worthwhile but also the sculpture garden that comes with it

Ons eerste bezoek aan de zandsculpturen. Wat zijn we onder de indruk. Zeker de moeite waard maar ook de beeldentuin die erbij zit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anja K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Zandsculpturen

Sand sculptures

It was great, really worth it.

Het was geweldig, echt de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marja v. m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Prachtig!

Wonderful!

Beautiful sand sculptures seen. And then through the fantastic shop and sculpture garden. Highly recommended!

Prachtige zandsculpturen gezien. En daarna nog even door de fantastische winkel en beeldentuin. Een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Adinda H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
zandsculpturen

sand sculptures

very well set up very well made

heel goed opgezet netjes erg goed gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pietsje v. d. v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Mooi, veel details in uitvoering

Beautiful, lots of details in execution

Nice work, appropriate theme, also nice shop and lunchroom with social workplaces

Knap werk, toepasselijk thema, ook leuke winkel en lunchroom met sociale werkplekken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 08, 2020
Mooi om 75 jr bevrijding te beleven

Nice to experience 75 yr liberation

They're all fine, indoors and out.
Only the access road, something had to be done about it. Please pass this on.

Allemaal prima, zowel binnen als buiten.
Alleen de toegangsweg, daar moest wat aan gedaan worden. Geef dit a.u.b. door.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J.G.E. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 03, 2020
45 jaar vrijheid

45 years of freedom

Impressive
Puzzle after that was also a lot of fun to do
Beautifully set up

Indrukwekkend
Puzzel na die tijd was ook heel leuk om te doen
Mooi opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
In een mooie tijdslijn uitgezet

Plotted in a nice timeline

Very nice and set out in a nice timeline. Furthermore, all aspects from the Second World War are well highlighted. Also with photos and texts. And ... what a nice ending with guessing places! In one word: great.

Ontzettend mooi en in een mooie tijdslijn uitgezet. Verder ook alle aspecten vanuit de Tweede Wereldoorlog goed belicht. Ook met foto’s en teksten. En ... wat een leuke afsluiting met het raden van plaatsen! In één woord: geweldig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
Een echte aanrader

Highly recommended

You look out your eyes! Very nicely made, very detailed

Je kijkt je ogen uit! Heel mooi gemaakt, zeer gedetailleerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Connie M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 04, 2020
Zandsculpturenfestijn

Sand sculpture festival

Again beautiful sand sculptures, but now from the liberation
Nice location.

Weer prachtige zandsculpturen, maar nu van de bevrijding.
Mooie locatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 25, 2020
In een woord geweldig!!

In a word, great!

It's great to see! What work and patience! Also very instructive. We enjoyed it! You can easily spend a whole afternoon there. For the sand sculptures about 2 hours.

Het is fantastisch om te zien! Wat een werk en geduld! Ook heel leerzaam. We hebben genoten! Je kunt er makkelijk een hele middag doorbrengen. Voor de zandsculpturen circa 2 uur.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anoniem
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 02, 2020
75 jaar Bevrijding

75 years Liberation

We enjoyed this day out. It was great to see how beautifully this was done and certainly the theme, which appeals to us and many, which young and old also know about and certainly learned at school: Liberation Day. It does you some good when you stand in front of it, it is a piece of craftsmanship. Definitely a must to go there

Wij hebben genoten van dit dagje uit. Geweldig om te zien hoe knap dit is gedaan en zeker het thema, wat ons en velen aanspreekt, waar ook jong en oud van weten en het zeker op school hebben geleerd: Bevrijdingsdag. Het doet je wel wat als je er voor staat, het is een stukje vakmanschap. Zeker een aanrader om erheen te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • E.H K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 02, 2020
Supermooie dag

Beautiful day

Top

Top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Geweldig

Great

It was beautiful.

Het was prachtig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lida H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 01, 2020
Helemaal super

Totally super

Really worth it, very well done and in a relaxed environment.

Echt de moeite waard, zeer zeer knap gedaan en in een relaxte omgeving.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 31, 2020
Heel bijzonder.

Very special

Very special performance, that's what's in the sculptures, which in some cases seem sculpted, but of course also in the theme

Nice that there was also a treasure hunt for the children (or adults)

I'm glad it was partly outside
At least we enjoyed it!

Hele bijzondere voorstelling, dat zit ‘m in de beelden die in sommige gevallen wel gebeeldhouwd lijken maar natuurlijk ook in het thema.

Leuk dat er ook een speurtocht voor de kinderen (of volwassenen) was.

Fijn dat het gedeeltelijk buiten was.
Wij hebben er in ieder geval van genoten!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anja
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 28, 2020
Prachtig gedaan! Een mooi aangelegd park.

Beautifully done! A beautifully landscaped park.

Enjoy the sculptures and the park as a whole!
Nice also the puzzle round.
Good and free parking!

Genoten van de sculpturen en het park als geheel!
Leuk ook de puzzelronde.
Goede en gratis parkeergelegenheid!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 29, 2020
Prachtig en indrukwekkend

Beautiful and impressive

Wonderful!
Impressive and well done
Beautiful walking route along all the sand sculptures.

Prachtig!
Indrukwekkend en knap gedaan
Mooie wandelroute langs alle zandsculpturen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J V.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 28, 2020
Erg leuk!

Very nice!

Super nice how they do it all again every year! Beautifully done! Recommended to everyone!

Super knap hoe ze het allemaal weer neerzetten elk jaar! Prachtig gedaan!! Aan iedereen aan te raden!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Francine
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Mooie sculpturen

Beautiful sculptures

Very nice and lots to see. And also a nice puzzle tour!

Erg mooi en veel te zien. En ook nog eens een leuke puzzeltocht!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Gewoon prachtig

Just gorgeous

Beautiful park and beautiful shop

Mooi park en mooie winkel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leo M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Prachtig gemaakt.

Beautifully made.

Nice view of the major events in the 2nd World War. Also the wooden animals outside made very artful. Because of the weather a bit calmer and everyone kept their distance from each other. Highly recommended

Mooie weergave vd grote gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog. Ook de houten dieren buiten erg kunstig gemaakt. Door het weer wat rustiger en iedereen hield wel afstand van elkaar. Een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Geweldig

Great

Very nice design

Zeer mooi vormgegeven

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anja V. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 26, 2020
Mooi

Nice

Very nice and definitely worth it for everyone. Sure we'll come back to the new theme next year

Heel erg mooi en zeker de moeite waard voor iedereen. Zeker dat we volgend jaar bij het nieuwe thema weer komen kijken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 25, 2020
Super leuk dagje uit

Super fun day out

Definitely worth going to
Wonderful to see how creatively everything is made, really handsome!

Zéker de moeite waard om naar toe te gaan.
Prachtig om te zien hoe creatief alles gemaakt is, echt heel knap!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Judith K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 24, 2020
In 1 woord prachtig

In 1 word beautiful

A wonderful journey in sand through a period we must never forget

Een schitterende reis in zand door een periode die we nooit mogen vergeten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 24, 2020
Zandsculpturen

Sand sculptures

Very nice and great, everything was fine.

Heel mooi en geweldig, alles was prima geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Frits V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Een echte aanrader!!

Highly recommended!

Fantastically well made and stuffed.
A 10 for all employees.
We were allowed to stay for 3 hours, but we could have watched and admired for another 3 hours.

Fantastisch knap gemaakt en opgezet.
Een 10 voor alle medewerkers.
We mochten 3 uren blijven, maar we hadden nog wel 3 uren kunnen kijken en bewonderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 21, 2020
Geweldig

Great

Didn't expect it to be so beautiful and impressive.

Niet verwacht dat het zo mooi en indrukwekkend zou zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Geweldig

Great

It's worth it. So nicely made and cozy, highly recommended.

De moeite waard. Zo mooi gemaakt en gezellig, echt een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Richard B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Schitterend, echt de moeite waard.

Wonderful, really worth it

Very nicely decorated, all neat and tidy.

Zeer mooi ingericht, alles netjes.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Willemien M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Zeer indrukwekkend

Very impressive

Very beautiful and impressive to see. In my opinion it was still busy and therefore we could not see everything in peace

Erg mooi en indrukwekkend om te zien. In mijn ogen was het toch nog druk en daardoor hebben we niet alles in rust kunnen bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Leuk voor kinderen en volwassenen

Fun for children and adults

What a nice outing with the family! Beautiful sand works of art. This time around the theme 75 years liberation. Friendly people and plenty of variety. Next time we have a bite to eat

Wat een leuk uitje met het gezin! Prachtige zand kunstwerken. Ditmaal rondom het thema 75 jaar bevrijding. Vriendelijke mensen en voldoende afwisseling. De volgende keer eten we er een hapje bij.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Inge
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Geweldig

Great

It's very nicely set up and so is the walking route. We thought it was an art how beautiful they had made it really great. It's really worth going there.

Het is erg mooi opgezet en de looproute ook. Wij vonden het een kunst hoe mooi ze het hadden gemaakt echt geweldig. Het is echt de moeite waard om erheen te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Wij waren aangenaam verrast!

We were pleasantly surprised!

We were pleasantly surprised! Very nice 'feast'! Also fun for children!

Wij waren aangenaam verrast! Erg leuk ‘festijn’! Ook leuk voor kinderen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Knap gedaan die kunstwerken van zand

Nicely done those works of art made of sand

Nice to see the works of art.

Leuk om de kunstwerken te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Imponerende reis van 75 jaar bevrijding

Impressive journey of 75 years liberation

nice

mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Edwin K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 16, 2020
Zeer realistisch representatie over de bevrijding

Very realistic representation of the liberation

Very nicely done. Super detailed and correct display of events. Anyone who is even a little bit interested in the Second World War should definitely take a look. Definitely worth it

Heel mooi gedaan. Super gedetailleerd en correcte weergave van events. Een ieder die ook maar een beetje geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog moet zeker een kijkje gaan nemen. Zeer zeker de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gertjan &. A. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 15, 2020
Prachtig!!!

Wonderful! Wonderful!

</