Reviews for ’t Veluws Zandsculpturenfestijn

(556 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.NL Tickets

Perfect gekozen

Perfectly chosen

Was above my expectations

Was boven mijn verwachting

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • L.M. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 13, 2020
Beslist de moeite waard

Definitely worthwhile

Beautiful location in the Veluwe
The works of art are like real
And must have seen you

Prachtige locatie op de Veluwe .
De gemaakte kunstwerken zijn als echt.
En moet je gezien hebben.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 14, 2020
Zandsculpturen

Sand sculptures

Definitely worth it!

Zeker de moeite waard!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Emj M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: November 05, 2020
Geschiedenis

History

Was beautifully made

Was geweldig mooi gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 10, 2020
Vermakelijk uitje

Entertaining outing

Beautiful sand sculptures. Puzzeltoch (for adults) was a nice addition. Combination with the sculpture garden and the atmosphere shops was also very nice

Mooie zandsculpturen. Puzzeltoch (voor volwassenen) was en leuke aanvulling. Combinatie met de beeldentuin en de sfeerwinkeltjes was ook erg leuk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marcella M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 03, 2020
thema bevrijding is goed uitgewerkt

liberation theme is well elaborated

Panels were informative; perhaps a bit too much focused on Gelderland, but the names of people do bring it close. The sculptures are beautiful and sometimes original (cities and villages).

Panelen waren informatief; misschien wat te veel op Gelderland gericht, maar door de namen van personen komt het wel dichtbij. De sculpturen zijn mooi en soms ook origineel ( steden en dorpen ).

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 02, 2020
Zandsculpturen festijn

Sand sculptures feast

Beautiful exhibition
Nice and neatly arranged
Then there is the possibility for a cup of coffee ☕️

Prachtige tentoonstelling.
Mooi overzichtelijk opgezet.
Daarna nog de mogelijkheid voor een bakje koffie ☕️

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 01, 2020
Indrukwekkende (bijna) levensechte taferelen

Impressive (almost) lifelike scenes

Very nice

Zeer mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Fantastisch !

Fantastic!

Beautiful and what great artists !

Mooi en wat een geweldige kunstenaars !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
periode 40-45 knap uitgebeeld.

period 40-45 cleverly depicted.

Unbelievably beautifully rendered.

Ongelofelijk mooi weergegeven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Indrukwekkend

Impressive

It's been a wonderful day!
Beautiful sculptures and very nicely set up!

Een heerlijke dag geweest!!
Prachtige sculpturen en heel mooi opgezet!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • T. v. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
75 jaar bevrijding

75 years liberation

beautiful sand sculptures, with sometimes violent sculptures. Because of this, the stories were told by the older visitors and corona was forgotten.

mooie zandsculpturen, met soms heftige beelden. Hierdoor kwamen de verhalen los bij de oudere bezoekers en werd corona vergeten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 29, 2020
Bijzonder en mooi gemaakt. Corona regels worden

Extraordinary and beautifully made. Corona rules are

Special and very nice to see
The Corona rules are not well guarded. Far too many people together on one square meter

Bijzonder en erg mooi om te zien.
De Corona regels worden niet goed bewaakt. Veel te veel mensen bij elkaar op een vierkante meter

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 29, 2020
wij vonden het heel mooi

we really liked it

We liked it

Wij vonden het mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 28, 2020
Kunst met zand

Art with sand

Great, creative, admirable
You have to see this, it's very beautiful but on the other hand it's sad

Geweldig, creatief, bewonderenswaardig
Dit moet je gaan zien, het is heel mooi maar aan de andere kant ook triest.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 28, 2020
Heel mooi en indrukwekkend

Very beautiful and impressive

We found it very artfully made, beautiful backgrounds, matching music and good sources of information.

Wij vonden het heel kunstig gemaakt, mooie achtergronden,bijpassende muziek en goede informatiebronnen erbij.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marja D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 28, 2020
Indrukwekkend

Impressive

This is incredibly impressive. All credit to all the people who worked on it.
Awesome.

Wat is dit ongelooflijk indrukwekkend opgezet. Alle lof voor alle mensen die eraan hebben gewerkt.
Geweldig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 26, 2020
Prachtige sculpturen

Beautiful sculptures

More than worth the money. You look out your eyes! It's a good fake and atmosphere. Artists' Hall of Fame is a plus. Sculpture garden is also great and nice that you can also bring a nice little souvenir for the garden

Het geld meer dan waard. Je kijkt je ogen uit! Goed nagemaakt en sfeer komt goed over. Hall of fame van de kunstenaars is een plus. Beeldentuin is ook geweldig en leuk dat je ook een mooi soeveniertje voor de tuin kunt meenemen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yvonne L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 26, 2020
geweldig

great

We really enjoyed the artistic sand sculptures.

Wij hebben enorm genoten van de kunstige zandsculpturen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Weer erg mooi

Very nice weather

Another great experience. Very nice to guess the riddles again.

Weer geweldige ervaring. Erg leuk de raadsels weer om de plaatsnamen te raden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tonny H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 26, 2020
Indrukwekkend en knap gemaakt

Impressive and cleverly made

Like all the years, very beautiful. We come back every time for a reason.

Zoals alle jaren weer erg mooi. We komen er niet voor niets elke keer terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2020
Fantastisch

Fantastic

Very big. Bigger than expected. A nice performance and a very nice puzzle. A nice trip for young and old.

Zeer groot, groter dan verwacht. Een mooie voorstelling en een hele leuke puzzel. Een leuk uitstapje voor jong en oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 26, 2020
Verrassend groot.

Surprisingly big

Very well made and highly recommended to visit. Bigger than I expected too.
Also nice little shops where you could buy everything for a reasonable price

Zeer knap gemaakt en een aanrader om te bezoeken. Groter dan ik verwachte ook.
Daarnaast ook leuke winkeltjes waar je van alles kon aanschaffen voor een schappelijke prijs.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Theo S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 24, 2020
Super mooi en knap gemaakt. Je kijkt je ogen uit.

Super nice and handsome. You look out your eyes.

Very well made, real art!
The sculptures as well as the light, sound and decoration.👍👍👍

Erg knap gemaakt, echt kunst!!
Zowel de sculpturen als het licht, geluid en aankleding.👍👍👍

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 25, 2020
prachtig

great

Very nicely made with a clear theme.

Erg mooi gemaakt met een duidelijk thema.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 23, 2020
prachtig

great

Very nicely made with a clear theme.

Erg mooi gemaakt met een duidelijk thema.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 23, 2020
Prachtige tentoonstelling

Beautiful exhibition

Very nice

Heel mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Janny B. d. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 24, 2020
fantastische zandsculpteren

fantastic sand sculpting

We have been here together and found it very beautiful.lots of different sand sculptures with all an explanation.it was clean and paying attention to the corona rules.really super nice made and a good walking route put together.not too crowded so you could see everything well and take pictures.

Wij zijn hier samen geweest en vonden het heel erg mooi.Veel diverse zandsculpturen met allemaal een uitleg erbij.Het was er schoon en letten op de coronaregels.Echt super mooi gemaakt en een goede looproute in elkaar gezet.Niet overdreven druk dus je kon alles goed zien en foto's maken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Mooi gemaakt en zeer interessant

Beautifully made and very interesting

In a word fantastic

In een woord fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 23, 2020
Onderwerpen prachtig uitgebeeld

Subjects beautifully depicted

Very nicely set up

Heel mooi opgesteld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Kunstwerken

Works of art

Again great sculptures ! Too bad it was too crowded inside at the quiz questions, you can't guarantee 1 5 meter, so unfortunately the other way around and skipped.

Alweer geweldige sculpturen ! Jammer dat het te druk was binnen bij de quizvragen, daar kan je geen 1 5 meter waarborgen daarom omgekeerd helaas en overgeslagen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Indrukwekkend uitje

Impressive outing

Had an impressive day, especially the great images in sand, the information on the signs clearly readable and informative
On to next time

Een indrukwekkende dag gehad, vooral de geweldige beelden in zand, de informatie op de borden goed leesbaar en informatief.
Op naar de volgende keer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Edwin F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Schitterde tentoonstelling

Splendid exhibition

What is this cleverly made, well set up and very corona test by time lock
Very worthwhile

Wat is dit knap gemaakt , goed opgezet en zeer coronaproef door tijdslot.
Zeer de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carla v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2020
Indrukwekkend

Impressive

It's all so cleverly made. Nice details. Very impressive. Highly recommended.

Het is allemaal zo knap gemaakt. Mooie details. Heel indrukwekkend. Echt een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Prachtige zandsculpturen.

Beautiful sand sculptures.

Very realistic image with excellent photo reportage and very professionally documented.

Zeer realistisch verbeeld met uitstekende fotoreportage en zeer professioneel gedocumenteerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Geweldig

Great

Really recommend you to visit this. Very, very nice.

Echt een aanrader om dit te bezoeken. Heel, heel erg mooi.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • CORRIE S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Knap stuk werk

Nice piece of work

Everything carried out in detail. 75 years of liberation well represented.

Alles tot in detail uitgevoerd. 75 jaar bevrijding goed weergegeven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karel
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 17, 2020
Geweldig

Great

Beautiful

Prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Was weer mooi

Was beautiful again

We go every year.

We gaan ieder jaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bea M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Schitterende beelden.

Magnificent images.

Magnificent images, like every year very well made. We enjoyed it again.

Schitterende beelden, zoals ieder jaar heel knap gemaakt. We hebben weer genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 17, 2020
Prachtige sculpturen, binnen en buiten, en puzzel.

Beautiful sculptures, inside and outside, and puzzle.

We enjoyed ourselves, well organized, especially with the time blocks and walking direction

We hebben genoten, goed georganiseerd, zeker met de tijdsblokken en looprichting.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Knap staaltje werk

Nice piece of work

Super nice. What an experience!

Super mooi. Wat een belevenis!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henk V. k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Verleden komt tot leven

Past comes to life

Very nicely made and it looked groomed and realistic.

Heel mooi gemaakt en het zag er verzorgd en realistisch uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • jan v. m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 15, 2020
Indrukwekkend. Wauw!!

Impressive. Wow! Wow!

An emotional and impressive experience. You see the struggle and freedom pass you by.
How beautifully made. A must is to go to the restaurant to watch the movie

Een emotionele en indrukwekkende beleving. Je ziet de strijd en de vrijheid aan je voorbij trekken.
Wat prachtig gemaakt. Een aanrader is om in het restaurant de film even te gaan bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 14, 2020
Mooi gedaan en ziet er goed uit

Nicely done and looking good

This is well-designed and executed.

Dit is goed opgezet en uitgevoerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J. G. v. d.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 16, 2020
GEWELDIG!

AWESOME!

Great in one word. This is beautifully set up. Beautifully maintained, beautiful flowers, everything nice and clean. Awesome.

In één woord geweldig. Wat is dit prachtig opgezet. Mooi onderhouden, prachtige bloemen, alles mooi schoon. Geweldig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 16, 2020
Fanrastisch!

Fantastic!

Beautiful and impressive sand sculptures. Very interesting overview of the war and the liberation

Prachtige en indrukwekkende zandsculpturen. Heel interessant overzicht van de oorlod en de bevrijding.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rob M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 14, 2020
Zandsculpturen: bijzonder mooi!

Sand sculptures: particularly beautiful!

Really? How beautifully made!

Echt een aanrader, wat mooi gemaakt allemaal!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Bezoek Zandsculpturenfestijn

Visit Sand Sculpture Festival

Thursday September 10th we visited the sand sculpture festival and before we went inside we had lunch on the terrace
The quality of the food and the friendliness of the staff is OK

However, it wouldn't be wrong if somebody was in charge of the ministry and the staff
I find waiting over 35 minutes for 2 sandwiches very unpleasant
The queue at the cash register also grew considerably at times

Donderdag 10 september het zandsculpturenfestijn bezocht en voordat wij naar binnen gingen nog geluncht op het terras.
De kwaliteit van het eten en de vriendelijkheid van het personeel is OK.

Echter zou het niet verkeerd zijn als er iemand de bediening en het personeel zou aansturen.
Ruim 35 minuten wachten op 2 sandwiches vind ik bijzonder onplezierig.
Ook de wachtrij bij de kassa groeide soms behoorlijk aan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Prachtig

Beautiful

Really very artfully done, respect for the creators

Echt heel kunstig gedaan, respect voor de makers

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Fantastisch

Fantastic

Our first visit to the sand sculptures. We are so impressed. Definitely worthwhile but also the sculpture garden that comes with it

Ons eerste bezoek aan de zandsculpturen. Wat zijn we onder de indruk. Zeker de moeite waard maar ook de beeldentuin die erbij zit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anja K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Zandsculpturen

Sand sculptures

It was great, really worth it.

Het was geweldig, echt de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marja v. m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Prachtig!

Wonderful!

Beautiful sand sculptures seen. And then through the fantastic shop and sculpture garden. Highly recommended!

Prachtige zandsculpturen gezien. En daarna nog even door de fantastische winkel en beeldentuin. Een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Adinda H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
zandsculpturen

sand sculptures

very well set up very well made

heel goed opgezet netjes erg goed gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pietsje v. d. v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Mooi, veel details in uitvoering

Beautiful, lots of details in execution

Nice work, appropriate theme, also nice shop and lunchroom with social workplaces

Knap werk, toepasselijk thema, ook leuke winkel en lunchroom met sociale werkplekken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 08, 2020
Mooi om 75 jr bevrijding te beleven

Nice to experience 75 yr liberation

They're all fine, indoors and out.
Only the access road, something had to be done about it. Please pass this on.

Allemaal prima, zowel binnen als buiten.
Alleen de toegangsweg, daar moest wat aan gedaan worden. Geef dit a.u.b. door.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J.G.E. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 03, 2020
45 jaar vrijheid

45 years of freedom

Impressive
Puzzle after that was also a lot of fun to do
Beautifully set up

Indrukwekkend
Puzzel na die tijd was ook heel leuk om te doen
Mooi opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
In een mooie tijdslijn uitgezet

Plotted in a nice timeline

Very nice and set out in a nice timeline. Furthermore, all aspects from the Second World War are well highlighted. Also with photos and texts. And ... what a nice ending with guessing places! In one word: great.

Ontzettend mooi en in een mooie tijdslijn uitgezet. Verder ook alle aspecten vanuit de Tweede Wereldoorlog goed belicht. Ook met foto’s en teksten. En ... wat een leuke afsluiting met het raden van plaatsen! In één woord: geweldig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
Een echte aanrader

Highly recommended

You look out your eyes! Very nicely made, very detailed

Je kijkt je ogen uit! Heel mooi gemaakt, zeer gedetailleerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Connie M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 04, 2020
Zandsculpturenfestijn

Sand sculpture festival

Again beautiful sand sculptures, but now from the liberation
Nice location.

Weer prachtige zandsculpturen, maar nu van de bevrijding.
Mooie locatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 25, 2020
In een woord geweldig!!

In a word, great!

It's great to see! What work and patience! Also very instructive. We enjoyed it! You can easily spend a whole afternoon there. For the sand sculptures about 2 hours.

Het is fantastisch om te zien! Wat een werk en geduld! Ook heel leerzaam. We hebben genoten! Je kunt er makkelijk een hele middag doorbrengen. Voor de zandsculpturen circa 2 uur.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anoniem
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 02, 2020
75 jaar Bevrijding

75 years Liberation

We enjoyed this day out. It was great to see how beautifully this was done and certainly the theme, which appeals to us and many, which young and old also know about and certainly learned at school: Liberation Day. It does you some good when you stand in front of it, it is a piece of craftsmanship. Definitely a must to go there

Wij hebben genoten van dit dagje uit. Geweldig om te zien hoe knap dit is gedaan en zeker het thema, wat ons en velen aanspreekt, waar ook jong en oud van weten en het zeker op school hebben geleerd: Bevrijdingsdag. Het doet je wel wat als je er voor staat, het is een stukje vakmanschap. Zeker een aanrader om erheen te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • E.H K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 02, 2020
Supermooie dag

Beautiful day

Top

Top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Geweldig

Great

It was beautiful.

Het was prachtig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lida H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 01, 2020
Helemaal super

Totally super

Really worth it, very well done and in a relaxed environment.

Echt de moeite waard, zeer zeer knap gedaan en in een relaxte omgeving.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 31, 2020
Heel bijzonder.

Very special

Very special performance, that's what's in the sculptures, which in some cases seem sculpted, but of course also in the theme

Nice that there was also a treasure hunt for the children (or adults)

I'm glad it was partly outside
At least we enjoyed it!

Hele bijzondere voorstelling, dat zit ‘m in de beelden die in sommige gevallen wel gebeeldhouwd lijken maar natuurlijk ook in het thema.

Leuk dat er ook een speurtocht voor de kinderen (of volwassenen) was.

Fijn dat het gedeeltelijk buiten was.
Wij hebben er in ieder geval van genoten!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anja
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 28, 2020
Prachtig gedaan! Een mooi aangelegd park.

Beautifully done! A beautifully landscaped park.

Enjoy the sculptures and the park as a whole!
Nice also the puzzle round.
Good and free parking!

Genoten van de sculpturen en het park als geheel!
Leuk ook de puzzelronde.
Goede en gratis parkeergelegenheid!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 29, 2020
Prachtig en indrukwekkend

Beautiful and impressive

Wonderful!
Impressive and well done
Beautiful walking route along all the sand sculptures.

Prachtig!
Indrukwekkend en knap gedaan
Mooie wandelroute langs alle zandsculpturen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J V.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 28, 2020
Erg leuk!

Very nice!

Super nice how they do it all again every year! Beautifully done! Recommended to everyone!

Super knap hoe ze het allemaal weer neerzetten elk jaar! Prachtig gedaan!! Aan iedereen aan te raden!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Francine
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Mooie sculpturen

Beautiful sculptures

Very nice and lots to see. And also a nice puzzle tour!

Erg mooi en veel te zien. En ook nog eens een leuke puzzeltocht!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Gewoon prachtig

Just gorgeous

Beautiful park and beautiful shop

Mooi park en mooie winkel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leo M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Prachtig gemaakt.

Beautifully made.

Nice view of the major events in the 2nd World War. Also the wooden animals outside made very artful. Because of the weather a bit calmer and everyone kept their distance from each other. Highly recommended

Mooie weergave vd grote gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog. Ook de houten dieren buiten erg kunstig gemaakt. Door het weer wat rustiger en iedereen hield wel afstand van elkaar. Een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Geweldig

Great

Very nice design

Zeer mooi vormgegeven

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anja V. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 26, 2020
Mooi

Nice

Very nice and definitely worth it for everyone. Sure we'll come back to the new theme next year

Heel erg mooi en zeker de moeite waard voor iedereen. Zeker dat we volgend jaar bij het nieuwe thema weer komen kijken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 25, 2020
Super leuk dagje uit

Super fun day out

Definitely worth going to
Wonderful to see how creatively everything is made, really handsome!

Zéker de moeite waard om naar toe te gaan.
Prachtig om te zien hoe creatief alles gemaakt is, echt heel knap!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Judith K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 24, 2020
In 1 woord prachtig

In 1 word beautiful

A wonderful journey in sand through a period we must never forget

Een schitterende reis in zand door een periode die we nooit mogen vergeten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 24, 2020
Zandsculpturen

Sand sculptures

Very nice and great, everything was fine.

Heel mooi en geweldig, alles was prima geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Frits V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Een echte aanrader!!

Highly recommended!

Fantastically well made and stuffed.
A 10 for all employees.
We were allowed to stay for 3 hours, but we could have watched and admired for another 3 hours.

Fantastisch knap gemaakt en opgezet.
Een 10 voor alle medewerkers.
We mochten 3 uren blijven, maar we hadden nog wel 3 uren kunnen kijken en bewonderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 21, 2020
Geweldig

Great

Didn't expect it to be so beautiful and impressive.

Niet verwacht dat het zo mooi en indrukwekkend zou zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Geweldig

Great

It's worth it. So nicely made and cozy, highly recommended.

De moeite waard. Zo mooi gemaakt en gezellig, echt een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Richard B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Schitterend, echt de moeite waard.

Wonderful, really worth it

Very nicely decorated, all neat and tidy.

Zeer mooi ingericht, alles netjes.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Willemien M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Zeer indrukwekkend

Very impressive

Very beautiful and impressive to see. In my opinion it was still busy and therefore we could not see everything in peace

Erg mooi en indrukwekkend om te zien. In mijn ogen was het toch nog druk en daardoor hebben we niet alles in rust kunnen bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Leuk voor kinderen en volwassenen

Fun for children and adults

What a nice outing with the family! Beautiful sand works of art. This time around the theme 75 years liberation. Friendly people and plenty of variety. Next time we have a bite to eat

Wat een leuk uitje met het gezin! Prachtige zand kunstwerken. Ditmaal rondom het thema 75 jaar bevrijding. Vriendelijke mensen en voldoende afwisseling. De volgende keer eten we er een hapje bij.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Inge
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Geweldig

Great

It's very nicely set up and so is the walking route. We thought it was an art how beautiful they had made it really great. It's really worth going there.

Het is erg mooi opgezet en de looproute ook. Wij vonden het een kunst hoe mooi ze het hadden gemaakt echt geweldig. Het is echt de moeite waard om erheen te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Wij waren aangenaam verrast!

We were pleasantly surprised!

We were pleasantly surprised! Very nice 'feast'! Also fun for children!

Wij waren aangenaam verrast! Erg leuk ‘festijn’! Ook leuk voor kinderen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Knap gedaan die kunstwerken van zand

Nicely done those works of art made of sand

Nice to see the works of art.

Leuk om de kunstwerken te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Imponerende reis van 75 jaar bevrijding

Impressive journey of 75 years liberation

nice

mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Edwin K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 16, 2020
Zeer realistisch representatie over de bevrijding

Very realistic representation of the liberation

Very nicely done. Super detailed and correct display of events. Anyone who is even a little bit interested in the Second World War should definitely take a look. Definitely worth it

Heel mooi gedaan. Super gedetailleerd en correcte weergave van events. Een ieder die ook maar een beetje geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog moet zeker een kijkje gaan nemen. Zeer zeker de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gertjan &. A. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 15, 2020
Prachtig!!!

Wonderful! Wonderful!

Very nice!

Heel mooi!!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sarena V. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 13, 2020
Kunstwerken!!

Works of art!

Beautifully depicted moments of the Second World War.
What artists to render facial expressions and details so well in sand.
Highly recommended for viewing.

Prachtig weergegeven momenten van de Tweede Wereldoorlog.
Wat een kunstenaars om mimiek en details zo goed in zand weer te geven.
Een aanrader om te bezichtigen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 13, 2020
Mooie sculpturen, echt vakwerk

Beautiful sculptures, real craftsmanship

The description said that you are allowed to walk around for 3 hours, in good 1.5 hours you have seen everything including having a snack.

In de omschrijving stond dat je 3 uur mag rondlopen, in goed 1,5 uur heb je alles echt wel gezien inclusief het nuttigen van een versnapering.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 13, 2020
Het zag er allemaal weer fantastisch uit.

It all looked fantastic again.

A 10 with a plume!

Een 10 met een pluim!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 13, 2020
Prachtige sculpturen ... echt levensecht.

Beautiful sculptures ... really lifelike.

Impressive exhibition about the Second World War, shown in, among other things, lifelike sand sculptures
Entire scenes are recreated and impressive to watch. Every detail has been thought of
From lighting to planting, but also the stories that go with it make you experience this war for a while
For old and young an instructive and beautiful experience.

Indrukwekkende tentoonstelling over de tweede wereld oorlog, weergegeven in onder andere levensechte zandsculpturen.
Hele scènes zijn nagemaakt en indrukwekkend om naar te kijken. Aan elk detail is gedacht:
Van verlichting tot beplanting.Maar ook de verhalen die erbij staan maken dat je deze oorlog even meebeleefd.
Voor oud en jong een leerzame en prachtige beleving.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 12, 2020
Mooi gemaakt!

Beautifully made!

Nicely set up, well taken care of. We visit the sculpture garden again separately because of a lot of rain and thunderstorms that broke out. 😬

Mooi opgezet, goed geregeld. De beeldentuin bezoeken we nog eens apart i.v.m. veel regen en onweer wat uitbrak. 😬

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 11, 2020
Indrukwekkende sculpturen!

Impressive sculptures!

Beautiful sculptures, catering and garden items for sale, nice assignments incorporated in the route. Recommended!

Mooie sculpturen, horeca en tuinartikelen te koop, leuke opdrachten verwerkt in de route. Aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 03, 2020
mooie dag gehad

nice day

interesting and beautiful, only pity that it was crowded especially in the indoor location where more than 30 people walked and not checked how many went in. And the 1.5 meter distance was not taken into account, too narrow paths with so many people

interessant en mooi, alleen jammer dat het druk was zeker in de binnenlocatie waar meer dan 30 personen liepen en niet werd gecontroleerd hoeveel er naar binnen gingen. En er werd weinig met de 1,5 meter afstand rekening gehouden, te smalle paden met zoveel mensen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 16, 2020
Geweldig

Great

Super respect for the creators

Super respect voor de makers

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 29, 2020
Fantastisch

Fantastic

Nicely set up, really, friendly staff.

Mooi opgezet, echt een aanrader, vriendelijk personeel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 23, 2020
Super mooi 75 jaar bevrijding

Super nice 75 years liberation

Nice. War and liberation enshrined in the sand. Guessing towns and villages was fun too!

Mooi. Oorlog en bevrijding vastgelegd in het zand. Het raden van steden en dorpen was ook erg leuk!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 20, 2020
meesterwerk

masterpiece

It's a masterpiece in terms of content and artistry, we've enjoyed

Het is inhoudelijk en artistiek een meesterwerk, we hebben genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 02, 2020
iets om vaker te willen zien.

something to see more often.

beautiful and a thick thumb for the makers.

prachtig en een dikke duim voor de makers.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • joop f.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: July 15, 2020
Prima

Prima

well organised and spacious

goede organisatie en ruim opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 19, 2020
Mooi in themavorm vervaardigd!

Beautifully themed!

All sculptures are very artfully designed. Furthermore, very well in line with the theme.

Alle sculpturen zijn zeer kunstig vormgegeven. Verder heel goed aansluitend met het thema.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Dick K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 07, 2020
Geweldig

Great

I've told a lot of people about it. On my advice, I've gone, too
Super nicely made. Compliments to all workers. In short to everyone.

Ik heb al heel wat mensen erover verteld. Op mijn advies ook gegaan.
Super mooi gemaakt. Complimenten aan alle werkers. Kortom aan iedereen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 16, 2020
Was wel leuk

Was nice

Nice for the older people
It's really beautiful for those people

Wel mooi voor de oudere mensen
Daar is het echt prachtig voor die mensen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tonny M. v. d. b.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2020
levensecht nagemaakt van zand

lifelike reproduction of sand

The war is beautifully depicted in sand
And the faces of the world leaders are like a picture

De oorlog wordt prachtig uitgebeeld in zand
En de gezichten van de wereldleiders zijn net een foto

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2020
Geweldig

Great

It's clever how even the facial expressions could be captured in sand in such a real way.

Knap hoe zelfs de gezichtsuitdrukkingen zo echt konden worden vastgelegd in zand.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 14, 2020
Veel te zien voor relatief weinig geld.

Much to see for relatively little money.

Very nicely set up. Really enjoyed it. Catering also well taken care of!

Heel mooi opgezet. Echt van genoten. Horeca ook goed verzorgd!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fré H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 06, 2020
Prima en toch nog leerzaam ook nog steeds

Fine and still instructive as well

Definitely worthwhile and good to do in terms of measures

Zeker de moeite waard en goed te doen qua maatregelen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Els J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 28, 2020
Prachtige levensechte beelden. Indrukwekkend

Beautiful lifelike images. Impressive

A 9.

Een 9.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 30, 2020
Prachtig uitgevoerd en bijzonder thema.

Beautifully executed and special theme.

The sand sculptures look beautiful, well detailed and aptly depicted. It is of course a special theme "75 years of liberation" and there are also some gloomy sides to it. Good that they are also shown.
Really worth it. Glad we went.

De zandsculpturen zien er prachtig uit, goed gedetailleerd en treffende voorstellingen. het is natuurlijk een bijzonder thema "75 jaar bevrijding" en er zitten ook wat sombere kanten aan. Goed dat die ook getoond worden.
Echt de moeite waard. Blij dat we zijn gegaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pieter d. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 20, 2020
Prachtig

Beautiful

A super cozy getaway. Impressive beautiful. Good documentation and explanation of what you see. Nice decoration also very nice that the staff was dressed in theme. Beautifully landscaped green.
Nice terrace, nice sitting and eating. Absolutely recommended.

Een super gezellig uitje. Indrukwekkend mooi. Goede documentatie en uitleg bij wat je ziet. Mooie aankleding ook erg leuk dat het personeel in thema gekleed was. Prachtig aangelegd groen.
Fijn terras, lekker gezeten en gegeten. Absoluut een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Catrine
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 13, 2020
Prachtig

Beautiful

Various and many aspects represented

Divers en vele aspecten vertegenwoordigd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 30, 2020
Ongelooflijk, artistiek en goede sfeer rondom Tweede Wereldoorlog

Incredible, artistic and good atmosphere around World War II

More than good....

Meer dan goed....

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 30, 2020
Prachtige sculpturen

Beautiful sculptures

Beautiful sculptures that take young and old into a piece of history. Beautiful and moving

Prachtige sculpturen die jong en oud meenemen in een stuk geschiedenis. Mooi en ontroerend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 29, 2020
Was weer een belevenis

Was again an experience

Beautifully set up, great sculptures. Every year a party

Mooi opgezet, geweldige sculpturen. Elk jaar weer een feestje

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 13, 2020
Leuk evenement voor jong en oud

Fun event for young and old

Beautifully set up, nice tour and fun competition

Prachtig opgezet, mooie toer en leuke prijsvraag

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bartholomeus v. d. Z.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 30, 2020
Zandsculpturen

Sand sculptures

Great to see you. Thinking how much work and time there is in the images.

Geweldig om te zien. Bedenkend hoeveel werk en tijd er in de beelden zit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 07, 2020
We hebben een super tijd gehad.

We had a great time.

It was a special day. Everything was very quiet to see, good distance to keep. But most of all, what artistic images to see. We had a good experience last time, but it seems to get better and better. The rebus was also very well set up. Next time again.

Het was een bijzondere dag. Alles was heel rustig te zien, goed afstand te houden. Maar bovenal, wat een kunstige beelden om te zien. We hadden vorige keer al een goede ervaring, maar het lijkt steeds beter te worden. De rebus was ook ontzettend knap opgezet. Volgende keer weer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • bert z.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 18, 2020
Toppie!!

Toppie!

Recommend it to everyone (have already done it several times). It was an experience. Especially because there was a description for each sculpture. This gave the sculpture even more value. Highly recommended!

Raad het iedereen aan (heb het al diverse malen gedaan). Het was een belevenis. Vooral omdat bij ieder sculptuur een beschrijving te lezen was. Hierdoor kreeg het sculptuur nog meer waarde. Een echte aanrader!!!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 01, 2020
Geweldig!!

Awesome! Awesome!

It was very beautiful and artfully made. Luckily not busy. We enjoyed it!

Het was erg mooi en kunstig gemaakt. Gelukkig niet druk. We hebben ervan genoten!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 15, 2020
Een waanzinnig mooie tentoonstelling!!

An insanely beautiful exhibition!

Very beautiful, artful and informative! Also the design of the exhibition itself deserves praise, also in Corona time good and safe to visit.

Zeer mooi, kunstig en informatief! Ook de vormgeving van de tentoonstelling zelf verdient lof, ook in Corona-tijd goed en veilig te bezoeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henri B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 23, 2020
Prachtig.

It's beautiful

Very nice. Beautiful sculptures. Beautiful place

Erg mooi. Prachtige sculpturen. Prachtige plek.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 29, 2020
prachtige kunstwerken.

beautiful works of art.

The people who build the sculptures are real artists. They make beautiful works of art from the subjects. We go every year and always love the competition. We participate fanatically.

De mensen die de sculpturen bouwen zijn echte artiesten. Ze maken prachtige kunstwerken van de onderwerpen. We gaan elk jaar en vinden de prijsvraag ook altijd geweldig. Daar doen we fanatiek aan mee.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Astrid d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 19, 2020
kunstwerken

artworks

works of art with a deep meaning

kunstwerken met een diepe betekenis

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 24, 2020
Prachtig en veel meer dan verwacht

Beautiful and much more than expected

Beautiful

Prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 29, 2020
Fantastische zandsculpturen

Fantastic sand sculptures

Very special, every year it is overwhelming to see that the weather is nicer and better than the previous year
Definitely worth a visit!

Heel bijzonder, het is ieder jaar weer overweldigend om te zien dat het weer mooier en beter is dan het voorafgaande jaar.
Zeker een bezoek waard!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joop K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 29, 2020
Ooggetuigen

Eyewitnesses

In a word: Wonderful
What creativity!

In een woord: Prachtig.
Wat een creativiteit!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: June 18, 2020
Zandsculptuur 2019

Sand sculpture 2019

Very nice to see all the sand and wood sculptures! The shops in the buildings were also nice..
There were also plenty of eateries!
The location is also nice for a walk in the woods!

Erg mooi om alle zandsculpturen en houtsculpturen te zien! De winkeltjes in de gebouwen waren ook leuk.....
Er waren ook genoeg eetgelegenheden!
De locatie is ook mooi om een boswandeling te maken!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: November 02, 2019
Schitterende zandsculpturen hun veelzijdi

Magnificent sand sculptures their versatile

Very much enjoyed the exhibition. Beautiful and built with care. Highly recommended.

Erg genoten van de tentoonstelling. Prachtig en met zorg opgebouwd. Zeer aan te bevelen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 06, 2019
Prachtige kunstwerken

Beautiful works of art

What a fantastic experience! The sand sculptures are really beautiful pieces of art. So cleverly done, even the details, it sometimes seems just real.
The wooden sculptures are also beautiful, real works of art
The entourage, the shops, the sculptures you can buy and the cozy restaurant make the experience complete. You can spend an entire afternoon there in peace and not be bored for a moment. This was the first time, but certainly not the last time. In summer you have the advantage that you can walk and sit outside, but now (November 1) it was very cosy, because there were already Christmas atmospheres with lights and cozy gadgets for Christmas and winter

Wat een fantastische belevenis! De zandsculpturen zijn echt prachtige stukken kunst. Zo knap gedaan, ook de details, het lijkt soms net echt.
Ook de houten beelden zijn prachtig, echte kunstwerken.
De entourage, de winkeltjes, de beelden die je kunt kopen en het gezellige restaurant maken de belevenis helemaal compleet. Je kunt er rustige een hele middag vertoeven en je geen moment vervelen. Dit was de eerste keer, maar zeker niet de laatste keer. Zomers heb je het voordeel dat je lekker buiten kunt lopen en zitten, maar nu (1 november) was het heel knus, doordat er ook al kerstsferen heersten met lampjes en knusse hebbedingetjes voor de kerst en winter.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 01, 2019
Prachtig!!!

Wonderful!!!

Happily surprised, by the whole setting, we were blown away by both the wooden sculptures and the beautiful sand sculptures. Good food in the restaurant. Nice shops. Nice trip for everyone.

Blij verrast, door hele setting, we waren omvergeblazen door zowel de houten beelden als de prachtige zandsculpturen. Lekker gegeten in het restaurant. Leuke winkeltjes. Leuke uitstap voor iedereen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 30, 2019
Zandsculpturen Garderen

Sand sculptures Wardrobe

Real works of art, beautiful!

Échte kunstwerken, schitterend!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maarten e. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 29, 2019
Van zand tot kunst...

From sand to art...

Very nice

Heel erg mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 29, 2019
Verrassend mooi !

Surprisingly beautiful!

Very beautiful and cleverly made down to the smallest details! Total picture was right too. Walking around with admiration. Also nice was the video that showed the preparations and the making!

Heel mooi en knap gemaakt tot in de kleinste details! Totaalplaatje klopte ook. Met bewondering rondgelopen. Ook leuk was de video die de voorbereidingen en het maken liet zien!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 30, 2019
erg leuk allemaal.

very nice all of them.

Beautifully set up all of them
beautiful location, the restaurant also excellent
We had a great time.

Prachtig opgezet allemaal.
mooie locatie, het restaurant ook uitstekend.
We hebben ontzettend genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • klaasje B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Zandsculpturenfestijn

Sand sculpture festival

Enjoyed, nice trip for the family

Genoten , leuk uitstapje voor het gezin.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • BAUKE
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
SUPER MOOI !!

SUPER MOOI!!

a 10 with a crayon!! How beautifully done! Wasn't enough of an eye!! What an art and what a beautiful complex in it! I thought it was FANTASTIC!! And a beautiful theme, I love to travel a lot!

een 10 met een griffel !! Wat prachtig gedaan !! Kwam ogen te kort !! Wat een kunst en wat een prachtig complex daar in garderen !! Ik vond het FANTASTISCH !! En een prachtig thema, ik hou erg veel van reizen !!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: October 30, 2019
Super mooie zandsculpturen

Super beautiful sand sculptures

The sand sculptures in Garderen were super beautiful. So special is the animal wall with so many animals big and small and so very beautiful. And a wonderful puzzle tour of time about the past

De zandsculpturen in Garderen waren super mooi. Zo bijzonder de dierenwand met zo ontiegelijk veel dieren groot en klein en zo bijzonder mooi. En een prachtige puzzeltocht over de tijd over het verleden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Foeke D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 26, 2019
meer dan de moeite waard

more than worthwhile

marvellous

prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 28, 2019
De wereld in zand

The world in sand

Beautiful sculptures from sand. Cosy terrain with wood sculptures, lunchrooms and shops.

Prachtige sculpturen uit zand. Gezellig terrein met houtsculpturen, lunchrooms en winkels.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 29, 2019
in een woord geweldig

in a word, great

an experience you really shouldn't miss

een belevenis die je echt niet moet missen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 24, 2019
Knappe prestatie

Great performance

Very nice theme and very well executed.

Bijzonder leuk thema en heel knap uitgevoerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 26, 2019
Zeer goed gemaakt

Very well made

Very nice day out

Heel mooi dagje uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 26, 2019
Mooi

Beautiful

Nice to look at, and also nice for younger children

Mooi om te zien, en ook leuk voor jongere kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 26, 2019
Een leuk uitje voor een schappelijke prijs

A nice outing for a reasonable price

Great sculptures, what craftsmanship. The whole setup, route etc, very well done

Geweldige sculpturen, wat een vakmanschap. De hele opzet, route etc, zeer goed gedaan

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Judith B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 19, 2019
Zeer geslaagde dag

Very successful day

Was a successful outing, hospitality prices on a fair level, larger than expected including with wood sculptures, children's playground, etc

Was een geslaagd uitje,horeca prijzen op billijk niveau,groter opgezet dan verwacht oa met houtsculpturen,kinderspeeltuintje etc

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 28, 2019
Mooie wereldreis!

Beautiful trip around the world!

Impressive

Indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
De moeite waard

Worthwhile

Time and again we are surprised by the nice themes we come up with. Great to see.

Telkens weer verrast door de leuke thema"s die er bedacht worden. Geweldig om te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Heel verrassend!

Very surprising!

Very surprising and nicely dressed. Definitely worth a visit

Heel verrassend en leuk aangekleed. Zeker een bezoekje waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 26, 2019
Goed en gezellig opgezet

Good and cozy set up

Beautiful route with many different sculptures.

Mooie route met veel verschillende sculpturen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carla
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Heel mooi, leuk opgezet.

Very nice, nice setup.

Very well made all, it's inside and outside. Also nice shops with all kinds of trinkets.

Heel mooi gemaakt allemaal, het is binnen en buiten. Verder ook nog leuke winkeltjes met allerlei snuisterijen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J.S. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Fantastisch! We hebben genoten

Great! We enjoyed

Great to see

Geweldig om te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 28, 2019
Fantastisch

Fantastic

This theme was again very special and very well done. When you enter the plane, the journey around the world begins. Good thinking about it
And the friendly atmosphere there is very special. In short, I come every year.

Dit thema was ook weer heel bijzonder en heel mooi gedaan. Als je Binnen komt zo het vliegtuig in begint de reis om de wereld al. Goed over na gedacht.
En de gemoedelijke sfeer die er is heel bijzonder. Kortom ik kom ieder jaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gezina v. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 26, 2019
Mooie sculpturen

Beautiful sculptures

Nice exhibition, but a lot of fuss and trinkets sell around it. It's nice to have seen it once!

Mooie tentoonstelling, maar wel veel poespas en snuisterijen verkoop eromheen. Wel leuk om een keer gezien te hebben!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 24, 2019
Mooie creaties

Beautiful creations

Especially the back wall with all the animals in it

Vooral de achter wand met alle dieren erin verwerkt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Het grote schouwspel van gebouwen helemaal super

The great spectacle of buildings completely super

Full of admiration for the puzzle as well
A 9

Vol bewondering voor de puzzel ook.
Een 9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 23, 2019
Super!

Great!

What wonderful images! And the atmosphere, all great! We enjoyed it!

Wat een prachtige beelden! En de sfeer, helemaal geweldig! Wij hebben genoten!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 23, 2019
Fantastisch

Fantastic

Very nice, it's worth repeating

Heel erg mooi , het is een herhaling waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wil W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 24, 2019
Fantastisch gemaakt heb genoten

Fantasticly made I enjoyed

Definitely worth it

Zeker de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 26, 2019
Het was prachtighet was prachtig

It was beautiful it was beautiful

It was beautiful

Het was prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 23, 2019
Razend knap

Ragingly handsome

Once again, I was amazed at how beautiful things can be made out of sand. Really nice for a (half) day trip. The shops just before the exit are also very nice and atmospheric. As far as I'm concerned, it's highly recommended

Ik heb me opnieuw verbaasd wat een mooie dingen er van zand gemaakt kunnen worden. Echt leuk voor een (half) dagje weg. Ook de winkeltjes vlak voor de uitgang zijn erg leuk en sfeervol. Wat mij betreft een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 22, 2019
weer voortreffelijk

again excellent

Very well made. Very nice outing for a neat price.mFew hours delicious look fun

Super knap gemaakt. Heel leuk uitje voor een nette prijs.mPaar uur heerlijk kijk plezier.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Knap knap knap werk.

Nice, handsome, handsome job.

Nicely made. Handsome

Mooi gemaakt.Knap

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Heel apart

Very special

A nice combination of sand figures and then on a journey through the world

Een leuke combinatie van zandfiguren en daarna op reis door de wereld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • wim v. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 23, 2019
Heel indrukwekkend

Very impressive

The detailing in the sculptures is really of very high quality. Real artists

De detaillering in de sculpturen is echt van zeer hoge kwaliteit. Echte kunstenaars

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • E. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Leuk om te zien.

Nice to see you.

End of season here and there was decay.

Was einde seisoen hier en daar verval.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 23, 2019
Prachtige kunstwerken van zand

Beautiful works of art made of sand

The sand sculptures have been made fantastically arty, the area with covered shops and the restaurant worth a visit

De zandsculpturen zijn fantastisch kunstig gemaakt, de omgeving met overdekte winkeltjes en het restaurant een bezoek waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • T. v. A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 24, 2019
Fantastisch voor alle leeftijden

Fantastic for all ages

Ode to the artists. What a gift these people have
And the quiz was really a great addition.

Ode aan de kunstenaars. Wat een gave hebben deze mensen.
En de quiz was ook echt een super toevoeging.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Erik v. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 23, 2019
Knap gedaan

Well done

Definitely worth it next year again

Zeker de moeite waard volgend jaar weer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 21, 2019
WQ

WQ

Special and impressive!

Bijzonder en indrukwekkend!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anneke V. D.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: October 19, 2019
Leuk uitstapje voor een middag

Nice trip for an afternoon

Lots to see and good shopping for nice accessories. It was busy but not too busy. The hospitality industry was clearly less. Very young people who had to get rid of quite a queue. This went with some grumbling that it really couldn't be done that way. No more trays available. Overcrowded clearance carts and bad coffee. Soup clearly not freshly made and cold by the time you could pay. There is certainly room for improvement there

Veel te zien en goed winkelen voor leuke accesoires. Het was wel druk maar niet te druk. De horeca was duidelijk minder. Erg jonge mensen die een behoorlijke rij moesten wegwerken. Dit ging met wat gemopper dat het zo echt niet kon. Geen dienbladen meer beschikbaar. Overvolle afruimkarren en slechte koffie. Soep duidelijk niet vers gemaakt en koud tegen de tijd dat je kon afrekenen. Daar valt zeker nog wat te verbeteren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 22, 2019
Zeer aan te raden

Highly recommended

What wonderful works of art! You keep looking and you keep discovering new things. Fun for all ages! (we were with children and elderly in the age of 4 - 71 years)

Wat een geweldig mooie kunstwerken!! Je blijft kijken en je blijft nieuwe dingen ontdekken. Leuk voor alle leeftijden! ( wij waren met kinderen en ouderen in de leeftijd van 4 - 71 jaar)

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 21, 2019
Was ondanks het slechte weer een leuke dag.

Despite the bad weather, it was a nice day.

Good, good, good. Well made.

Mooi. Knap gemaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 21, 2019
Fantastisch

Fantastic

Very impressive for young and old!

Heel indrukwekkend voor jong en oud!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henk C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 19, 2019
Heel leuk en indrukwekkend

Very nice and impressive

everything looks well taken care of! Friendly staff ! Highly recommended for a fun day out for young and old!

alles ziet er goed verzorgd uit ! Vriendelijk personeel ! Een aanrader voor een gezellig dagje uit voor jong en oud !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ria B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 17, 2019
super!

great!

very nice really worth it!!

erg leuk echt de moeite waard!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lidia S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 14, 2019
Mooiste uitje 2019

Most beautiful outing 2019

Fantastic sculptures of sand and wood. Very nice

Fantastisch mooie sculpturen van zand en hout. Erg mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cam v. d. Z.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 17, 2019
Prachtig

Wonderful

Above my expectation so beautiful!

Boven mijn verwachting zo mooi !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sandra B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 16, 2019
Mooi en sfeervol

Beautiful and atmospheric

Super beautiful and tastefully made. It starts as soon as you enter the airport and walk through the airplane into the underwater world. Competition's always fun, too.

Super mooi en sfeervol gemaakt. Het begint al meteen na binnenkomst dat je door het vliegtuig heen loopt en zo de onderwaterwereld in. Prijsvraag is ook altijd leuk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 18, 2019
Zandsculpturen

Sand sculptures

Cute I come every year so cute I like it!

Leuk ik kom elk jaar zo leuk vind ik het!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Irene H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 18, 2019
Super verrassend

Super surprising

Very nice and surprising exhibition. A lot to see for young and old. Nice puzzle assignments

Hele leuke verrassende tentoonstelling. Veel te zien voor jong en oud. Leuke puzzelopdrachten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 17, 2019
Super Mooi en geweldig

Super Beautiful and great

really to go there. Super nice

echt om er heen te gaan. Super mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 14, 2019
De hele wereld in een notendop

The whole world in a nutshell

It was, in a word, fantastic, all the praise for the artists.

Het was in een woord fantastisch, alle lof voor de kunstenaars.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 13, 2019
Steengoed, heel heerlijk zo n dagje uit, verbazend

Stoneware, very delicious such a day out, amazing

just enjoy day and day with everything around it. nice coffee (the apple pie was delicious) nice service, and like many years that we come there, always a pleasure to do the puzzle. every year something different COMPLIMENT

gewoon en dag genieten met alles erom heen. lekkere koffie( de appeltaart was overheerlijk) leuke bediening, en zoals vele jaren dat wij er komen, steeds een genot om ook de puzzle te doen. elk jaar weer iets anders COMPLIMENT

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • simon K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 15, 2019
Fascinerend!

Fascinating!

Very beautiful, detailed and lifelike! We enjoyed it despite the bad weather! Too bad there's nothing for people with gluten intolerance in the restaurant these days?

Erg mooi, gedetailleerd en levensecht! We hebben genoten ondanks het slechte weer! Erg jammer dat er in het restaurant in deze tijd helemaal niets te verkrijgen is voor mensen met een gluten intolerantie!?

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 12, 2019
Het was geweldig

It was great

It was great to see what the images look like

Het was geweldig om te zien hoe de beelden eruit zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 14, 2019
mw

mrs

beautifully made!

prachtig gemaakt!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 10, 2019
geslaagd

succeeded

it's a nice feast. I've seen a lot of sand/sculptures
this one is the best. especially a part inside is nice with less beautiful weather. also the wood art and the shops make it extra attractive
the hospitality industry is also well catered for

het is een leuk festijn. ik al veel zand/sculpturen gezien.
deze is toch wel het toppertje. vooral een gedeelte binnen is wel fijn met minder mooi weer. ook de houtkunst en de winkeltjes maken het extra aantrekkelijk.
de horeca is ook goed verzorgd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • arie v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 11, 2019
Mooi stukje handwerk!

Nice piece of handicraft!

Like other years again a beautiful display of beautiful buildings. We also liked the quiz with the historical events!

Als andere jaren weer een mooie uitstalling van prachtige bouwwerken. De quiz met de historische gebeurtenissen vonden we ook erg leuk!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 11, 2019
In 1 woord PRACHTIG

In 1 word, MANDATORY

Beautiful creations that were still beautiful even in mid-October. We had a nice day.

Mooi opgezet.Prachtige creaties die zelfs half oktober nog mooi waren.We hebben een leuke dag gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J.M.D. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 13, 2019
Geweldig, indrukwekkend

Great, impressive

Super well done, very good price for entrance, beautiful surroundings and very nice shops there. Real works of art!!!

Super mooi gedaan, hele goede prijs voor entree, mooie omgeving en superleuke winkeltjes erbij. Echte kunstwerken!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 10, 2019
Gave expositie

Great exhibition

* nice subject
*very well made
* enough to see
*good value for money
*fun game element in it.

* leuk onderwerp
*zeer mooi gemaakt
* genoeg te zien
*goede prijs kwaliteitverhouding
*leuk spelelement erin.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Claudia M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 04, 2019
Bezoek

Visiting

Was great and we had a great time. Beautifully varied scores and the round of assignments was great

Was geweldig en wij hebben ons uitstekend vermaakt. Prachtige gevarieerde schulpturen en de ronde met opdrachten was geweldig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 23, 2019
Prachtig.

Oh, great.

A beautiful feast, highly recommended!

Een prachtig festijn, zeker een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 08, 2019
Zandsculpturenfestijn

Sand sculpture festival

In 1 word fantastic

In 1 woord fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anita m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 07, 2019
Gezellig. Met mooie zandsculturen En leuke winkels

Cozy. With beautiful sand cultures and nice shops

Very nice. Highly recommended.

Erg leuk. Een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annelies M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 08, 2019
Leuk

Fun

Fun

Leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 04, 2019
Uitstekend !

Excellent!

It was a wonderful experience
We walked through it twice.

Het was een heerlijke belevenis.
Wij zijn er twee keer doorheen geloopen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Walter L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 04, 2019
Mooi ingericht, goed gemaakt, afwisselend,

Beautifully decorated, well made, varied,

10

10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 30, 2019
Fantastisch

Fantastic

Very impressed, beautiful and cozy also very nice for children there is so much to see and do.

Erg onder de indruk , mooi en gezellig ook erg leuk voor kinderen er is zoveel te zien en te beleven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 28, 2019
Fantastisch wat ze neergezet hebben. Prachtig!

Fantastic what they've put down. Beautiful!

I can't believe what they can create from sand! Really beautiful. Definitely a must

Ongelofelijk wat ze uit zand kunnen creeeren! Werkelijk prachtig. Zeker een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 28, 2019
Leuk dagje uit

Nice day out

Although already visited late in season still worthwhile.

Hoewel al laat in seizoen bezocht nog zeker de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 29, 2019
Zeer de moeite waard.

Very rewarding.

Very well executed, very surprising.

Heel knap uitgevoerd, zeer verrassend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rogier V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 18, 2019
Heel bijzonder,mooi natuurlijk nagemaakt.

Very special, beautifully recreated of course.

We'll give you a 10 for it

Wij geven er een 10 voor

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 27, 2019
Leuke middag

Nice afternoon

A journey around the world in sand sculptures

Een reis om de wereld in zandsculpturen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 23, 2019
Geweldig.Dat zoiets moois gemaakt kan worden van z

Great. That something so beautiful can be made of z

Wonderful!!!!!!!!

Schitterend!!!!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: September 27, 2019
uniek en fantastisch

unique and fantastic

Every year, the weather is more beautiful, better, more professional...

Ieder jaar is het weer mooier, beter, professioneler...

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 23, 2019
Erg leuk dagje uit vooral ook met mooi weer

Very nice day out, especially when the weather is nice

9

9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2019
Fantastisch, Overweldigend

Fantastic, Overwhelming

Beautiful and well accessible for wheelchairs

Mooi en goed rolstoel toegankelijk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2019
fantastisch, nog mooier geworden

fantastic, even more beautiful

Very nice set up good artist we have enjoyed very much

Heel erg mooi opgezet goede kunstenaar wij hebben erg genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Herman S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 24, 2019
Prachtig

Wonderful

Beautiful works of art

Prachtige kunstwerken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 24, 2019
prachtig

marvellous

it looks beautiful and cared for, definitely worth to go!!!!!

het ziet er prachtig en verzorgd uit,zeker de moeite waard om te gaan!!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 21, 2019
Elk jaar weer verrassend

Surprising every year

I can't believe how well the facial expressions are displayed and how detailed everything has been done

Ongelooflijk hoe goed de gezichtsuitdrukkingen worden weergegeven en hoe gedetailleerd alles is uitgevoerd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • C J. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 24, 2019
Het was geweldig

It was great

It was a nice attraction

Het was een leuke attractie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 24, 2019
Fantastisch

Fantastic

It was so beautiful again especially the new piece. I've been at least 5 years in a row but this time it was grandiose

Het was weer zo mooi vooral het nieuwe stuk. Ben al zeker 5 jaar achter elkaar geweest maar deze keer was het grandioos

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anneke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 22, 2019
NPO Start' van Stichting Nederlandse Publieke Omro

NPO Start' by the Dutch Public Omro Foundation

We really enjoyed this feast! What a variation in offer, both indoors and outdoors! It's a must for those who haven't been there yet to go and see this soon!

We hebben ontzettend genoten van dit festijn! Wat een variatie in aanbod, zowel binnen als buiten! Het is een aanrader voor degenen die nog niet geweest zijn dit nog gauw te gaan bezichtigen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anneke V. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2019
Garderen

Wardrobe

The feast exceeded my expectations. How nice and beautiful!

Het festijn overtrof mijn verwachtingen. Wat leuk en mooi zeg

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 18, 2019
Geweldig

Great

12

I loved it

Ik vond het prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 18, 2019
Verrassend.

Surprising

A top performance every year

Ieder jaar weer een toppresstatie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hendrika C. B. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 20, 2019
Prachtig om te zien met eigen ogen.

Wonderful to see with your own eyes.

Very good. Clear and well set up for everyone

Zeer goed. Duidelijk en goed opgezet voor een ieder.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jos d. G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 17, 2019
onverwacht zeer goed!

unexpectedly very good!

I was actually a bit carried away to this event, but what a nice outing! Great as all the sculptures are made and I was surprised that there are so many "images" and how detailed they are. Some are also impressive in size. Nice competition

Ik werd eigenlijk een beetje meegesleept naar dit evenement, maar wat een leuk uitje! Geweldig zoals alle sculpturen zijn gemaakt en ik verbaasde mij er over, dat er zoveel "beelden" staan en hoe gedetailleerd ze zijn. Sommigen hebben ook een indrukwekkende omvang. Leuke prijsvraag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 16, 2019
Leuk aangekleed is weer wat anders

Nice dressed is something else

8

8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anneke V. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 20, 2019
Was een geweldig mooie reis!

Was a great trip!

Highly recommended to go to!

Een aanrader om naar toe te gaan!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 16, 2019
Bijzondere kunst

Special art

Pretty much a little bit of small terrain. But very special.

Mooi wel wat klein terrein. Maar heel speciaal.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jeanne K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: September 14, 2019
Prachtige tentoonstelling

Beautiful exhibition

Despite the rainy day, the sand sculpture festival was beautiful.

Ondanks dd regenachtige dag was het zandsculpturenfestijn prachtig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 04, 2019
Zeer de moeite waard. Verwachting overtroffen.

Very rewarding. Expectations exceeded

Very rewarding. Expectations exceeded

Zeer de moeite waard. Verwachting overtroffen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 18, 2019
Fantastisch mooi. Netjes verzorgd.

Fantastic. Neatly taken care of.

All sculptures made in detail. The gardens and paths were also very well maintained.

Alle sculpturen tot in detail gemaakt. Ook de tuinen en paden was piekfijn voor elkaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 14, 2019
beautiful

beautiful

don't miss it

don’t miss it

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 17, 2019
Heerlijk rustig middagje uit

Lovely quiet afternoon out

During our three-and-a-half hour visit we saw a nice variety of incredibly detailed sand sculptures. There are many different smaller themes that fit within the big theme 'Journey around the world'. Most of the sculptures have a short description of what is depicted. It's great to stroll along the statues at your leisure and take the time to look at them one by one: they're definitely worth it!

Tijdens ons ruim drieënhalf uur durende bezoek hebben we een mooie variatie aan ongelooflijk gedetailleerde zandsculpturen gezien. Er zijn allerlei uiteenlopende kleinere thema's die passen binnen het grote thema 'Reis om de wereld'. Bij de meeste sculpturen staat een korte omschrijving wat er is afgebeeld. Het is heerlijk om op je gemak langs de beelden te wandelen en de tijd te nemen om ze stuk voor stuk te bekijken: dat zijn ze zeker waard!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Eric
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 13, 2019
Ongelooflijk mooi en diep respect voor de makers

Incredibly beautiful and deep respect for the makers

10

10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henk D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 16, 2019
Top geweldig echt een aanrader

Top great really recommended

10

10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 13, 2019
Zandsculpturen Garderen: Reis om de wereld

Sand sculptures Wardrobe: Journey around the world

Nowadays there are more places where sand sculptures are made but in Garderen they know how to surprise you every year! Also this time the sculptures are beautiful and also the covered part where you can make a slogan again by noting the letters with the accompanying sand sculpture is very nice especially because this is about the history of the Netherlands.

Tegenwoordig zijn er meer plaatsen waar zandsculpturen gemaakt worden maar in Garderen weten ze je ieder jaar weer te verrassen! Ook deze keer zijn de sculpturen prachtig en ook het overdekte deel waar je weer een slagzin kan maken door de letters bij de bijbehorende zandsculptuur te noteren is erg leuk vooral omdat dit over de geschiedenis van Nederland gaat.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 13, 2019
jaarlijks uitstapje

annual trip

For us this is an annual excursion. This year for the third time and again fantastic. It belongs to our traditions

Voor ons een jaarlijks terugkerend uitstapje. Dit jaar voor de derde keer geweest en weer fantastisch. Het behoort bij ons tot de tradities

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • jan v. r.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 13, 2019
Erg creatief en het park is mooi aangelegd! Top!!

Very creative and the park is beautifully landscaped! Top!!

Very nicely made and what a work! Great.

Heel mooi gemaakt en wat een werk, zeg! Super.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 14, 2019
elk jaar weer vol bewondering

every year full of admiration

every year the artists surpass themselves, the woodcarvings are also beautiful and the puzzle tour is always great fun

ieder jaar overtreffen de kunstenaars zichzelf, ook de houtsnijwerken zijn prachtig en de puzzeltocht is altijd weer superleuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Monique B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 12, 2019
Grandioos

Grandiose

Because of our enthusiasm, friends have gone too

Door ons enthousiasme zijn vrienden ook gegaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2019
schitterend

glorious

beautiful images only a pity that some of the pieces are not explained

mooie beelden alleen jammer dat er bij sommige stukken geen uitleg staat

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Loes R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 04, 2019
Leuk uitje

Fun outing

Very nice, only toilet deserves a little more attention because of nasty smells!

Heel mooi, alleen toilet verdiend iets meer aandacht ivm nare luchtjes!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 13, 2019
Geweldig uitje

Great outing

It's getting more and more beautiful every year.

Het wordt ieder jaar steeds mooier.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hetty G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 11, 2019
Top, wat een mooi schouwspel

Top, what a beautiful spectacle

All the way to the top, a bit of pressure, that's what gave a bit of a hold up on some paths

Helemaal top, wel wat druk, dat gaf wat oponthoud sommige paden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 13, 2019
Mooie beelden gezien!

Nice images seen!

This miniature park has again made a beautiful composition of sculptures
We enjoyed this for two hours and enjoyed the peace and quiet.

Dit miniparkje heeft weer een mooie samenstelling van sculpturen gemaakt.
Wij hebben hier twee uurtjes lekker van genoten van de rust.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 11, 2019
Dat mensenhanden dit kunnen maken.

That human hands can make this.

In a word, great

In een woord gewéldig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Aad H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2019
Fantastisch

Fantastic

Very much worth repeating!!! I would recommend it to my friends and acquaintances.

Zeer de moeite waard voor herhaling vatbaar!!! ik zou het mijn vrienden en kennissen aanbevelen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 10, 2019
Mooi maar erg druk

Beautiful but very busy

Beautiful but very busy with mainly elderly people

Mooi maar erg druk met voornamelijk ouderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2019
Geweldig zoals het is gemaakt

Great the way it's made

Highly recommended to visit

Echt een aanrader om te bezoeken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ron M.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 07, 2019
Leuke dag uit

Nice day out

Beautiful sand sculptures in a beautiful and cozy environment.

Prachtige zandsculpturen in een mooie en gezellige omgeving.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rob M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2019
Geweldig mooi

Great beauty

Every year they outperform the weather. What craftsmanship and everything is just right
Everyone has to see this with their own eyes

Elk jaar overtreffen ze het weer. Wat een vakmanschap en alles klopt gewoon.
Dit moet een ieder met eigen ogen aanschouwen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerry K. O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 06, 2019
Zeer kunstig!!

Very artful!!

Fantastic!!

Fantastisch mooi!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Johan H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 06, 2019
Mooi

Beautiful

How extensive and how beautiful it still is, despite the wind, such a rain

Wat uitgebreid en wat is het nog steeds supermooi, ondanks de wind, zo'n en regen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 06, 2019
Mooi

Beautiful

Really a nice outing for a couple of hours

Echt een leuk uitje voor een paar uur

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2019
geweldig

marvellous

Great

Geweldig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 08, 2019
Ik vond het boven verwachting leuk.

I liked it better than I expected.

When I arrived I was already enthusiastic, while I went for my husband and didn't have a high expectation of it. What a work has been done there. I liked it impressively.

Bij binnenkomst was ik al enthousiast, terwijl ik voor mijn man meeging en er geen hoge verwachting van had. Wat een werk is daar verricht. Ik vond het indrukwekkend leuk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 04, 2019
Mooi

Beautiful

A beautiful collection of beautifully made sand sculptures.

Een mooie verzameling prachtig gemaakte zandsculpturen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 02, 2019
Gezellig, verzorgd en mooi

Cozy, cared for and beautiful

A successful feast

Een geslaagd festijn

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 03, 2019
jammer dat er geen uitleg bijstond

too bad there was no explanation

I thought it was brilliantly beautiful, resembling
who it was meant for. Those beasts beautiful! And those heads of government, masterful!

Ik vond het schitterend mooi,gelijkend
op wie het bedoeld was.die beesten prachtig! en die regeringsleiders ,meesterlijk!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 04, 2019
In het echt veel mooier nog dan de foto's

In real life much more beautiful than the pictures

We really enjoyed it. The craftsmanship of the artists has resulted in an astonishing and moving result. You keep surprising yourself. Take your time, especially if you have an eye for detail. For us it was a wonderful day!

Wij hebben werkelijk genoten. Het vakmanschap van de kunstenaars heeft gezorgd voor een verbluffend en ontroerend resultaat. Je blijft je verbazen. Neem er ruim de tijd voor, zeker als je oog voor details hebt. Voor ons was het een heerlijke dag!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carmen S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 01, 2019
't Veluws Zandsculpturenfesteijn

The Veluwe Sand Sculpture Festeijn

Was beautiful to see again. Very nicely made. We really enjoyed it.

Was weer schitterend om te zien. Zeer mooi gemaakt. We hebben er erg van genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bram d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 03, 2019
Prof., verrassende details, aansprekend thema

Prof., surprising details, appealing theme

Every year it is nice to be at the sand sculpture festival. Professional craftsmen make jewels from simple sand. Nice is also the quiz to test the knowledge of the public. The statues of wood and stone also attract admiring exclamations from many. In short: a must!

Elk jaar weer is het fijn om bij het zandsculpturenfestijn te zijn. Professionele vaklui vervaardigen juweeltjes van simpel zand. Leuk is ook de quiz om de kennis die er is bij het publiek te testen. Ook de beelden van hout en steen lokken bewonderende uitroepen van menigeen. Kortom: een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 31, 2019
Ontzettend leuk

Very nice

You can't get tired of also the sculpture garden is nice and the rose garden coffee with some goodies taken makes it complete

Je raakt niet uitgekeken ook de beeldentuin is leuk en de rozentuin koffie met wat lekkers genomen maakt het compleet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 25, 2019
Mooi uitgewerkt thema.

Beautifully elaborated theme.

Beautiful theme with varied sand sculptures. Very nice.

Mooi thema met gevarieerde zandsculpturen. Erg leuk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 30, 2019
reis om de wereld met zand

travel around the world with sand

beautiful sand sculptures very beautifully made takes you on a journey around the world

prachtige zand sculpturen heel mooi gemaakt neemt je mee in een reis om de wereld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Olof T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 26, 2019
Grandioos!

Great!

Highly recommended for young and old, wonderful to see

Een aanrader voor jong en oud, prachtig om te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 28, 2019
prachtige kunstuiting

beautiful art

Very nice and beautifully executed sand sculptures. Have combined this visit with a beautiful bike ride

Erg leuk en mooi uitgevoerde zandsculpturen. Hebben dit bezoek gecombineerd met een prachtige fietstocht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sonja J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 24, 2019
Ontzettend leuk en groter dan verwacht!

Very nice and bigger than expected!

We went with our family (two children 10 and 12) and enjoyed it a lot. Not only beautiful works of art made of sand, but also light effects and water did well. Much larger than we expected, you can easily look around for 2 to 3 hours and possibly also have an extensive lunch (including a vegaburger sandwich, top!)
The last piece was also very informative for the children. All four of us have refreshed our knowledge of history!

Wij zijn met ons gezin (twee kinderen 10 en 12) geweest en vonden het ontzettend leuk. Niet alleen prachtige kunstwerken van zand, maar ook lichteffecten en water deden het goed. Veel groter dan we verwacht hadden, je kunt er makkelijk 2 tot 3 uur rondkijken en eventueel ook uitgebreid lunchen (waaronder een broodje vegaburger, top!).
Het laatste stuk was ook zeer informatief voor de kinderen. We hebben alle vier onze geschiedeniskennis weer even opgefrist!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • P d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 26, 2019
Mooi Mooier Mooist

Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful

Bigger than expected, sculptures beautiful very nice details highly recommended for next year

Groter dan gedacht, sculpturen prachtig heel mooie details een aanrader voor volgend jaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • jaap m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 25, 2019
Er was veel verandert ,maar heel positief.

A lot had changed, but very positively.

My grandchildren liked the outing and so did I.

M'n kleinkinderen vonden het een leuk uitje en ikzelf ook.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hanny v. V.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 22, 2019
Prachtig

Wonderful

Very varied exhibition

Zeer afwisselende tentoonstelling.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 24, 2019
fantastich onbegrijglijk dat men de figuren zoo

fantastically incomprehensible that one can make the figures so

io

10

io

10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Johan V. h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 25, 2019
Super mooi

Super nice

Really worthwhile and delicious food in the restaurant!

Echt de moeite waard en heerlijk gegeten in het restaurant!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 25, 2019
Knap gedaan .

Well done.

What beautiful sand sculptures. Journey around the world is the theme this year. very nicely made

Wat een mooie zandculpturen. Reis om de wereld is het thema dit jaar.erg mooi gemaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 21, 2019
Zag er mooi en verzorgd uit!

Looked beautiful and cared for!

It's bigger than it looks. You always feel like you want to touch sculptures. It was beautiful and the quiz is funny.

Is groter dan het lijkt. Je hebt altijd het gevoel dat je sculpturen wilt aanraken. Het was mooi en de quiz is grappig bedacht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2019
Super gaaf, echte kunst

Super cool, real art

Highly recommended for young and old. Great affordable day away

Een aanrader voor jong en oud. Geweldig betaalbaar dagje weg.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sandra V. d. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2019
Het was prachtig opgezet

It was beautifully set up

I liked the separate rooms very much. And that's why you can see the sculptures better. The people are divided

Ik vond de aparte ruimte’s erg mooi. En daardoor kun je de sculpturen ook beter zien. De mensen zijn verdeeld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henk R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 17, 2019
uniek

unparalleled

unique exhibition of high quality

unieke tentoonstelling van hoogwaardige kwaliteit

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 19, 2019
Het was echt de moeite waard

It was really worth it

Nice work, though

Knap werk hoor

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 17, 2019
Wat een kunstenaars!

What artists!

Despite the hustle and bustle we were able to see and admire everything very well.

Ondanks de drukte hebben we alles goed kunnen zien en bewonderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • A v. T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 14, 2019
Een reis om de wereld was een prachtig thema.

A trip around the world was a beautiful theme.

A neatly maintained location and a very good restaurant. Highly recommended and also free parking
An affordable day out and highly recommended.

Een keurig verzorgde locatie en een heel goed restaurant. Echt een aanrader en ook nog eens gratis parkeren.
Een betaalbaar dagje uit en zeker aan te bevelen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 17, 2019
Geweldig enorm genoten

Great and tremendously enjoyed

Very worthwhile to watch. We were with 3 kids who thought it was fantastic

Erg de moeite waard om te kijken. We waren met 3 kinderen die het fantastisch vonden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 17, 2019
Prachtig

Wonderful

How beautifully made. You should definitely see this. Fantastic

Wat ontzettend mooi gemaakt. Dit moet je zeker zien. Fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 13, 2019
Mooie beelden van zand

Beautiful pictures of sand

Nice footage, got through it fast. That was a shame

Mooie beelden, waren er snel doorheen. Dat was jammer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 13, 2019
Zand sculptuur

Sand sculpture

Wonderful to see
Very nice day
Restaurant could do with a little more system in... .

Prachtig om te zien
Zeer mooie dag.
Restaurant mag wel wat meer systeem in.. .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 15, 2019
Zand sculptuur

Sand sculpture

Wonderful to see
Very nice day
Restaurant could do with a little more system in... .

Prachtig om te zien
Zeer mooie dag.
Restaurant mag wel wat meer systeem in.. .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 15, 2019
Netjes, verzorgd, erg veel details.

Neat, well-groomed, lots of details

Too bad that the weeds grow out of the sand sculptures, this does much harm to what is depicted
The hall with several animals was very impressive

Jammer dat 't onkruid uit de zandsculpturen groeit, dit doet veel afbreuk aan wat er uitgebeeld wordt.
De hal met diverse dieren was erg indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 10, 2019
Heerlijk dagje de wereld rond in Garderen

Lovely day around the world in Garderen

Very nice and well made, very professional

Erg mooi en knap gemaakt, zeer professioneel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 09, 2019
Super mooi

Super nice

Very nicely set up. The puzzle was also very nice...

Ontzettend mooi opgezet. De puzzel was ook erg leuk..

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2019
Zandsculptuur

Sand sculpture

Good as you soon. Like you're really going to fly. The most beautiful thing I've seen so far. What a work of art. Great.

Mooi als je binnenkort. Alsof je echt gaat vliegen. Het allermooiste wat ik tot nu toe heb gezien. Wat een kunstwerk. Super.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sara
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 09, 2019
Geweldig

Great

Great looking and super nicely done. You look. Your eyes out

Geweldig knap en super mooi gedaan. Je kijk. Je ogen uit

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 11, 2019
Gezellig maar wel druk

Cozy but busy

Why did all those elderly people have to visit this in the children's holiday ........... and the monorail was also fun (a pity of the rain) But worth repeating

Waarom moesten nou net al die bejaarde mensen dit bezoeken in de kindervakantie.....verder leuke speurtocht en de monorail was ook leuk ( jammer van de regenbui) Maar voor herhaling vatbaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Roos
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 07, 2019
Bijzonder kunstig

Particularly skilful

We were amazed to see the sand sculptures and we found it all very artfully made, especially the hall with the depiction of certain periods of time.

Vol verbazing hebben wij de zand sculpturen bekeken en we vonden het allemaal bijzonder kunstig gemaakt, voordal de hal met de uitbeelding van bepaalde tijdsperiodes.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 07, 2019
Luek om te doen bij minder fraai weer

Luek to do in less beautiful weather

Very nicely made and nicely set up

Erg mooi gemaakt en leuk opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Frank V. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 10, 2019
Indrukwekkend

Impressive

Real art, but way too busy.

Echte kunst, maar vééél te druk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 08, 2019
Reis om de wereld in één dag in Garderen

Travel around the world in one day in Garderen

marvellous

geweldig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 08, 2019
Teleurstellend

Disappointing

A setback, commercial in nature. Sculptures not natural, too close together, no overview, no instructions or explanations available

Een tegenvaller, commercieel van opzet. Sculpturen niet natuurlijk, te dicht op elkaar , geen overzicht , geen aanwijzingen of uitleg aanwezig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 07, 2019
fantastisch mooi!

fantastic beautiful!

Super nice set up. Really enjoy!

Super mooi opgezet. echt genieten!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 09, 2019
Leuke dag met Afghaanse vriendin

Nice day with Afghan girlfriend

Beautifully set up sand sculpture exhibition. Beautiful works of art. A lot of variation.
And at the end a funny contest.
In spite of the crowds, we also helped quickly at the restaurant. Was very sociable and educational

Erg mooi opgezette zandsculpturententoonstelling. Prachtige kunstwerken. Veel variatie.
En aan het eind een grappige prijsvraag.
Ondanks drukte ook snel geholpen bij restaurant. Was heel gezellig en leerzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wilma H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 07, 2019
Prachtig; leuk om te zien

Beautiful; nice to see

Nice afternoon

Leuke middag gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 11, 2019
alles heel goed geregeld

everything is very well taken care of

very nice

heel mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ab d. P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 07, 2019
Veel te druk

Far too busy

Far too busy

Veel te druk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 07, 2019
Dat was onze wereld in zang gevormd

That was our world formed in song

worthwhile for young and old in rainy weather and sunshine

we were also with our granddaughter

trampoline was also great success

de moeite waard voor jong en oud bij regenweer en zonneschijn

we waren ook met onze kleindochter

trampoline was ook groot sukses

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 07, 2019
Leuk familie uitje

Nice family outing

Nice outing for a nice price

Leuk uitje voor een leuke prijs

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Christien V. d. w.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2019
Genieten van heel veel moois.

Enjoying a lot of beautiful things

Beautiful works of art and a nice shop

Prachtige kunstwerken en leuke winkel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Miranda v. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 05, 2019
fantastisch

marvellous

It's beautiful every year but this year we liked it!
10 with a crayon.

Het is ieder jaar mooi maar dit jaar vonden we het g e w e l d i g !
10 met een griffel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • fam. S. e. a.
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 03, 2019
Zandsculpturen in Garderen

Sand sculptures in Garderen

Highly recommended! How very cleverly made. Nice theme and a lot of recognition during the puzzle tour ;)

Echt een aanrader! Wat ontzettend knap gemaakt. Leuk thema en veel herkenning bij de puzzeltocht ;)

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 05, 2019
Erg leuk

Very nice

Super fun

Super leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 02, 2019
Prachtige Zandsculpturen

Beautiful Sand Sculptures

I've had a great day.
Beautifully made, worthwhile.
Highly recommended

Geweldige dag gehad.
Schitterend gemaakt, de moeite waard.
Een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 18, 2019
Feest

Party

In a word, great!

In één woord geweldig!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rosa H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2019
In één woord geweldig

In a word, great

In a word, I loved it! It was my husband's birthday and this was the date! Well, I couldn't have chosen anything better. We had a very nice day!

Ik vond het in één woord geweldig! Mijn man was jarig en dit was het uitje! Nou ik had niets beters kunnen kiezen. We hebben een hele leuke dag gehad!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 02, 2019
Heel erg mooi

Very nice

Yes I loved it especially the animal parade inside. Very nice

Ja prachtig vond ik het vooral de dierenparade binnen. Heel mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gijsje W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 28, 2019
Geweldig!

Oh, great!

Just like last year, everything was beautiful.

Net als vorig jaar was alles schitterend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Astrid v. N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 29, 2019
Geweldig

Great

Outside expectation beautiful

Buiten verwachting mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 16, 2019
Goed maar iets te duur.

All right, but a little too expensive.

Very nice. Price a bit on the high side. Still do something with a reduction on presentation of the Museum's annual ticket.

Heel mooi. Prijs wel wat aan de hoge kant. Toch iets doen met een reductie op vertoon van de Museum jaarkaart.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 22, 2019
Een echte aanrader.

Highly recommended

Highly recommended

Een echte aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 22, 2019
Het was indrukwekkend mooi'jammer dat het regende

It was impressively beautiful' too bad it was raining

Very good

Zeer goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 20, 2019
Aanrader!

Recommended!

Fun day out and not too expensive! Beautiful sculptures!

Leukdagje uit en niet te duur! Prachtige sculpturen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 19, 2019
Leuk dagje uit

Nice day out

Beautifully made varied with puzzle and nice shops to buy something. Enough catering.

Prachtig gemaakt gevarieerd met puzzel en leuke shops om iets te kopen. Genoeg horeca.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 21, 2019
Grweldig

Grimly

All the way to the top

Helemaal top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Monique V. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: July 21, 2019
knap werk en heel mooi verzorgd

nice work and very nicely cared for

very nice

heel mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 18, 2019
Zeer de moeite waard

Very worthwhile

Very well set up, nice theme. Beautifully worked out sculptures!

Erg goed opgezet, leuk thema. Mooi uitgewerkte sculpturen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 16, 2019
De moeite waard

Worthwhile

Very nicely made. Very diverse. Some of the sculptures have a somewhat coarse structure. We find the whole thing very worthwhile. Haven't bored us for a moment. Congratulations to the carvers and the organizers!

Heel mooi gemaakt. Heel divers. Sommige sculpturen vinden wij wat grof van structuur. Het geheel vinden wij zeer de moeite waard. Hebben ons geen moment verveeld. Complimenten aan de carvers en de organisatoren!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 16, 2019
T

T

Very nice outing

Erg leuk uitje

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 13, 2019
Magnifique!

Magnifique!

Very nicely constructed whole!

Zeer mooi opgebouwd geheel!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 15, 2019
Erg leuk voor een kort bezoek. Prachtig gedaan

Very nice for a short visit. Beautifully done

See above

Zie boven

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 12, 2019
Prachtig.

Oh, great.

Big and beautiful. It's great what these artists have built up. Definitely worth a visit

Groots en mooi opgezet. Geweldig wat deze kunstenaars hebben opgebouwd. Zeker een bezoek waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Elly K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 13, 2019
Adembenemd mooi.

Breathtakingly beautiful.

For the second time, about 5 years ago as well
You look your eyes out, how they get it done, unbelievable
With me, people around me, they couldn't grasp it either
Even though we say now, it's been enough now, I'm sure, a next time in the neighborhood and we just go again
In combination with the statues garden/terrace and shops you are at least 4 hours fun under the pans
Highly recommended, including children with the puzzle round and the stair trains on the rails.

Voor de 2e keer geweest, zo,n 5 jaar geleden ook.
Je kijkt je ogen uit, hoe men het voor elkaar krijgt, ongelooflijk.
Met mij mensen om me heen konden het ook niet bevatten.
Ook al zeggen we nu, nu is het wel even genoeg geweest weet ik al zeker, een volgende keer in de buurt en we gaan gewoon weer.
In combinatie met de beelden tuin/terrasje en winkeltjes ben je minimaal 4 uur leuk onder de pannen.
Echt een aanrader, ook kinderen met de puzzelronde en de traptreintjes op de rails.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • GRC M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 05, 2019
Dit moet u gaan zien!

You've got to see this!

An absolute must-see, both outdoors and indoors

Een absolute must-see, zowel buiten als binnen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 12, 2019
Wat een kunstwerken

What works of art

Beautifully set up, beautiful works of art. Eyes shortage

Mooi opgesteld, prachtige kunstwerken. Ogen tekort

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lida T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 11, 2019
Reis om de wereld

Journey around the world

Oh, great. For 7 years we have been visiting with our grandchildren, now 18 and 19, Sand Sculpture Feast
Every year we are amazed at how beautifully the themes are worked out
This time it was very special with the hall with animals
Beautifully set in entourage. It was enjoying again

Geweldig. Al 7 jaar bezoeken we met onze kleinkinderen, nu 18 en 19, Zandsculpturen festijn.
Ieder jaar verbazen we ons erover hoe mooi de thema's worden uitgewerkt.
Dit keer was het heel bijzonder met de hal met dieren erbij.
Prachtig in entourage gezet. Het was weer genieten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nicoline R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 11, 2019
Fantastische zand sculpturen!

Fantastic sand sculptures!

Beautiful sand sculptures and wooden sculptures
The corresponding shop is also separate

Mooie zandsculpturen en houten beelden.
Ook de bijbehorende winkel is apart.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 21, 2019
Zeer de moeite waard

Very worthwhile

Very worthwhile

Zeer de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 09, 2019
Super mooi en indrukwekkend!

Super beautiful and impressive!

We had thought beforehand that it might be a bit old and convex, but that wasn't it at all! It's really fascinating to see how these artists can create so many details out of a pile of sand! Definitely recommended and also fun for children!

Wij hadden vooraf gedacht dat het misschien wat oud bollig zou zijn, maar dat was het dus totaal niet! Het is echt fascinerend om te zien hoe deze kunstenaars zoveel details uit een hoop zand kunnen maken! Zeker een aanrader en ook leuk voor kinderen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 07, 2019
Mooi gemaakt, en een stuk groter dan verwacht

Well made, and a lot bigger than expected

I expected to see some 'sand castles', but was impressed by the number and quality of the sand sculptures

Ik had verwacht een paar 'zandkastelen' te zien, maar was onder de indruk van het aantal en de kwaliteit van de zandsculpturen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: July 06, 2019
Het was echt super!

It was really great!

Was a great experience to experience. We went with a group of residents of a nursing home and what did everyone enjoy. How beautifully set up and especially the piece of Dutch history with the puzzle was very nice!

Was een geweldige ervaring om mee te maken. We zijn met een groepje bewoners van een verzorgingshuis geweest en wat heeft iedereen genoten. Wat mooi opgezet en vooral het stukje Nederlandse geschiedenis met de puzzel was erg leuk!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Helma v. G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 05, 2019
Waanzinnig mooi!

Amazingly beautiful!

Highly recommended!!
What is so much to see and REALLY beautifully made and cared for!
Definitely worth going to

Echt een aanrader!!
Wat is hier veel te zien en ECHT WAANZINNIG mooi gemaakt en verzorgd!
Zeker de moeite waard om er heen te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Angeline
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 02, 2019
Prachtig!

Beautiful!

Beautiful theme, beautifully executed!

Mooi thema, prachtig uitgevoerd!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 27, 2019
Boven verwachting, top!!

Above expectation, top!!

After having lived in Kootwijk for almost 20 years, and now back from Spain, this was my first visit, it had never happened before
Repeat!

Na bijna 20 jaar in Kootwijk te hebben gewoond, en nu even terug uit Spanje, was dit mijn eerste bezoek, het was er nooit eerder van gekomen.
Voor herhaling vatbaar!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tsui j. C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 04, 2019
Prachtig gedaan

Beautifully done

Beautiful sand sculptures and statues. Beautiful gardens and good catering facilities and terraces

Mooie Zandsculpturen en beelden. Prachtige tuinen en goede horeca voorzieningen en terrassen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 02, 2019
Fantastisch

Fantastic

Great..., definitely worth it!!!!
Despite the warm weather .., also enjoyed the competition was highly appreciated

Geweldig...,zeer zeker de moeite waard!!!
Ondanks het warme weer .., genoten ook de prijsvraag werd zeer gewaardeerd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wil S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 30, 2019
Gaaf !

Cool!

Super beautiful works of art and so much ! Every year a different theme, now travel around the world. In addition, a sculpture garden, some shops and for the kids a monorail, is anyway also very nice with older children to go.

Super mooie kunstwerken en zoveel ! Elk jaar een ander thema, nu reis om de wereld. Daarnaast ook een beeldentuin, wat winkeltjes en voor de kids een monorail , is sowieso ook heel leuk om met wat grotere kinderen naar toe te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ellen D. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 27, 2019
Geweldig!!

Great!!

Not only surprised by the Sand Sculpture Festival, but also by the berlden garden and all the plantations and things around it, including the shops and the restaurant

Niet alleen verrast door de Zandsculpturenfestijn maar ook door de berldentuin en alle aanplantingen en dingen er omheen, ook de winkeltjes en het restaurant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 01, 2019
werelds festijn

worldly feast

beautifully displayed all details were there such as the modern departure from the plane to the journey around the world, even underwater

supermooi weergegeven alle details waren er zoals het moderne vertrek vanuit het vliegtuig naar de reis om de wereld, tot onder water toe

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Geleyn d. P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: June 29, 2019
Een bezoek waard!

Worth a visit!

Was worth a visit. What I missed were the names of the artists in their work. They deserve it!

Was een bezoek waard. Wat ik miste waren de namen van de kunstenaars bij hun werk. Hebben zij verdiend!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 01, 2019
Aanrader!

Recommended!

The Sand Sculptures are really beautiful, both indoors and outdoors. The sculpture garden is also beautiful to see and beautifully landscaped. Homage to the artists. And in the kiosks are all kinds of (gift) items for sale. Have a very nice day.

De Zandsculpturen zijn echt prachtig, zowel binnen als buiten. De beelden tuin is ook mooi om te zien en mooi aangelegd. Hulde aan de kunstenaars. En in de kiosken zijn allerlei (cadeau) artikelen te koop. Erg leuke dag beleefd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 28, 2019
het lijkt elk jaar mooier

it seems more beautiful every year

fantastic. It was our 3rd visit and can compete with the other sand sculptures in the world.

fantastisch. het was ons 3e bezoek en kan zich meten met de andere zandsculpturen in de wereld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hans S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 27, 2019
Mooi en bijzonder

Beautiful and special

Every year it is special and well made. Even expanded again. That's nice

Het is elk jaar weer bijzonder en knap gemaakt. Was zelfs weer uitgebreid. Mooi hoor.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lizette M.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: June 27, 2019
Geweldig!

Oh, great!

It was beautifully set up, alternating between flowers and shops. True artists are the ones who made the sand sculptures. We had a great time. I'd recommend it to anyone.

Het was mooi opgezet, afwisselend met bloemen en shops. Ware kunstenaars zijn het die de zandsculpturen hebben gemaakt. Wij hebben ons prima vermaakt. Ik zou het iedereen aanraden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sonja
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: June 26, 2019
In een woord FANTASTISCH.

In a word FANTASTIC.

Have enjoyed so nicely laid out, inside and out
Very clearly the walking direction
We also had beautiful weather, we were nice and early
I'll be back soon.

Hebben genoten zo mooi aan gelegd, binnen en buiten.
Zeer duidelijk de loop richting.
We hadden ook nog prachtig weer, we waren lekker vroeg.
Ik kom gauw nog een keer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Riekie v. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 24, 2019
Fantastisch

Fantastic

This is where you must have been. You look your eyes out. 5 hours of wonder

Hier moet je geweest zijn. Je kijkt je ogen uit. 5 uur verwondering

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kees H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 26, 2019
de moeite waard

worthwhile

recommendation

aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 16, 2019
Super leuk evenement. Erg indrukwekkend.

Super nice event. Very impressive.

I think it's a super fun getaway. I had a great time. Nice setup. Fun for young and old to go to. I had a very nice lunch at lunchroom the rose garden, very nice service. Highly recommended!

Ik vind het een super leuk uitje. Heb mij prima vermaakt. Leuke opzet. Voor jong en oud leuk om naar toe te gaan. Heb zeer lekker geluncht bij lunchroom de rozentuin, hele aardige bediening. Echte aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 13, 2019
Knap geschept en vormgegeven!

Nicely shoveled and designed!

Incredibly detailed and spatially designed of many recognizable themes from all over the world.

Onwaarschijnlijk gedetailleerd en ruimtelijk vormgegeven van vele herkenbare thema’s van over de hele wereld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J. J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 24, 2019
Het verbaast ons elke keer weer!

It surprises us every time!

It surprises us every time they keep surprising us
The travel world was in the detail by coming in it is already very nicely executed. But certainly the rest!. Great job
Can't wait for next year!

Het verbaast ons elke keer weer hoe zij ons blijven verrassen.
De reiswereld was in de detail door getrokken bij binnen komst is het al heel mooi uitgevoerd. Maar zeker ook de rest!. Super gedaan.
Kan niet wachten op volgend jaar!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 21, 2019
Top evenement

Top event

A party every year

Elk jaar weer een feest.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tom S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 21, 2019
zandsculpturen

sand sculptures

as in previous years, particularly good-looking work

net als voorgaande jaren bijzonder knap werk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: June 18, 2019
Zandsculpturen

Sand sculptures

Is very nicely made again

Is weer heel mooi gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 20, 2019
Het was fantastisch.

It was fantastic.

5 stars

5 sterren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 19, 2019
Fantastisch echt een aanrader

Fantastic really recommended

So beautifully made very nice atmosphere we enjoyed

Zo mooi gemaakt hele fijne sfeer we hebben genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 18, 2019
vele items

many items

we have enjoyed all the creations

we hebben genoten van alle creaties

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 18, 2019
Prachtige "reis"

Beautiful "trip"

Mouths fell open, so beautifully made

Monden vielen open, zo mooi gemaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 21, 2019
Fantastische zandsculpturen

Fantastic sand sculptures

It was great and in every detail worked out and dressed up a must

Het was geweldig en tot in de details uitgewerkt en aangekleed een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ineke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 20, 2019
Schitterend en kunstig gemaakt.

Beautifully and artfully made.

I've been going for years and every year I'm surprised by the beautiful sculptures with as dessert always the competition that has to be made with the help of sand sculptures.

Ga al jaren en ieder jaar ben ik weer verbaasd over de mooie sculpturen met als toetje altijd de prijsvraag die gemaakt moet worden met behulp van zandsculpturen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 18, 2019
Houtsnijwerk & zandsculpturen

Woodcarving

Great feast!

Geweldige festijn!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lukas L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 18, 2019
ffantastisch dat mensenhanden zo iets kunnen maken

it's fantastic that human hands can make such a thing..

Very well cared for and friendly staff.

Zeer verzorgd en vriendelijk personeel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 11, 2019
Echt de moeite waard

Really worth it

Good

Goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 19, 2019
Geweldig

Great

Very beautiful works of art

Heel mooi kunstwerken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 19, 2019