Reviews for Marechausseemuseum

(19 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.Tickets

Afgang

Exit

Three years ago I encountered an interesting KMar museum with my grandchildren, focusing on the work of the KMar in a very broad sense. The grandchildren were also able to participate fully in the fun activities. Now, three years later, again with the grandchildren, it is better not to use the name KMar museum anymore. The KMar contribution has been reduced to "fringe decoration" that should no longer have a name. Add to this the outside broken and really filthy parked cars with no working stop sign, flashing light etc and the negative picture is complete. Just goes to show that all change is no improvement. In short case "What a letdown"!

Drie jaar geleden trof ik met mijn kleinkinderen een interessant KMar museum met aandacht voor de werkzaamheden van de KMar in zeer brede zin. Ook de kleinkinderen konden volop deelnemen aan de leuke activiteiten. Nu, drie jaar later, wederom met de kleinkinderen, kan de naam KMar museum beter niet meer gehanteerd worden. De KMar inbreng is gereduceerd tot "randversiering" die geen naam meer mag hebben. Voeg daarbij de buiten kapotte en echt smerige geparkeerde auto's zonder werkend stopbord, zwaailicht etc en het negatieve plaatje is compleet. Zo zie je maar weer dat alle verandering geen verbetering is. Kort samengeval "Wat een afgang"!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 18, 2023
Saai en groot deel niet open.

Boring and much of it not open.

Really not worth the money, boring and the section on Oss, which might be nice, was closed due to renovation work
Within 30 minutes were outside again.

Echt het geld niet waard, saai en de afdeling over Oss, dat misschien wel leuk, was gesloten wegens renovatiewerkzaamheden.
Binnen 30 minuten stonden weer buiten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 16, 2023
Saai voor kinderen

Boring for children

Despite the school vacations very quiet. No accompanying staff , and help with puzzle tour, passport making and in the lab
Too boring for kids who like to do something in a museum and want to be inspired to join the military.

Ondanks de schoolvakantie heel rustig. Geen begeleidend personeel ,en hulp bij de puzzel tocht, paspoort maken en in het lab.
Te saai voor kinderen die graag iets doen in een museum en geïnspireerd willen worden om bij de marechaussee te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: February 26, 2023
leuk en leerzaam museum

fun and educational museum

It is a fun and educational museum where there are also activities for children to do
Perhaps the museum could expand in the future given the space available.

Het is een leuk en leerzaam museum waar ook activiteiten voor kinderen te doen zijn.
Misschien zou het museum in de toekomst nog uit kunnen breiden gezien de ruimte die er aanwezig is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: November 05, 2022
Interessante informatie over de Marechaussee

Interesting information about the State Police

It is a nice museum with a lot of information about the State Police. History, duties, personal stories, for adults and for children it is fun. A lot of information was new to me

Het is een leuk museum met veel informatie over de Marechaussee. Geschiedenis, taken, persoonlijke verhalen, voor volwassenen en voor kinderen is het leuk. Veel informatie was nieuw voor me.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bernardine K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 18, 2022
Leerzaam museum

Educational museum

The museum is highly recommended if you are interested in the military. For the kids they have fun treasure hunts that give them a lot of information. And fun activities.

Het museum is zeker een aanrader als je geinteresseerd bent in de marechaussee. Voor de kinderen hebben ze leuke speurtocht waardoor ze veel informatie krijgen. En leuke doe activiteiten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Angela
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 27, 2022
Geweldig uitje

Great outing

What a nice museum and also fun do activities like making a passport and fingerprints. A nice combo between history and how things are now. Definitely worth a visit

Wat een leuk museum en ook nog leuke doe activiteiten zoals het maken van een paspoort en vingerafdrukken. Een mooie combi tussen de geschiedenis en hoe het nu gaat. Zeker de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nathalie W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 27, 2022
Viel tegen

Disappointed

Was very disappointing. A few years ago there was much more to see. Now also focused on other army units and they already have that in Soesterberg. So turn everything back and stay with the Marechaussee. Now just made wrong choice . Especially on the 1st floor, which is only half finished. ( former staff member of the KMAR).

Viel erg tegen. Een paar jaar geleden was er veel meer te zien. Nu ook gericht op andere landmachtonderdelen en dat hebben ze al in Soesterberg. Dus draai alles terug en blijf bij de Marechaussee. Nu gewoon verkeerde keus gemaakt . Zeker op de 1e verdieping, die nog maar half af is. ( oud personeelslid van de KMAR).

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leo V. d. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 20, 2022
Heel leuk en interessant

Very nice and interesting

Quiet and well taken care of.

Rustig en goed geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 10, 2020
Informatief, leerzaam, schitterende omgeving

Informative, educational, beautiful surroundings

An informative, interesting and educational museum about the work of the Military Police, for both children and adults. The museum is also housed in a beautiful building with an interesting history and beautiful architectural style. We were also surprised by the enthusiasm of the staff.

Een informatief, interessant en leerzaam museum over het werk van de marechaussee, zowel voor kinderen als volwassenen. Het museum is tevens gevestigd in een prachtig gebouw met een interessante historie en prachtige bouwstijl. Ook waren we verrast over het enthousiasme van de medewerkers.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 25, 2020
Sober en wat saai.

Sober and a bit boring

There was little for young children to do. Tracking was hard to find. There was also little information at child level

Er was voor jonge kinderen weinig te doen. Het spoorzoeken was moeilijk te vinden. Ook was er weinig informatie op kinderniveau.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 24, 2020
Leuk voor de kinderen en ook leerzaam

Fun for the children and also instructive

Neighboring is a nice place anyway
Only on Mondays and Tuesdays is everything closed. The museum was fun and well adapted to the children

Buren is sowieso een mooie plaats.
Alleen op maandag en dinsdag is alles gesloten. Het museum was leuk en goed ingespeeld op de kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Grietje M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 04, 2019
Top

Top

Beautiful loxation and interesting collection. Recently found out that it is Nat. Mil. Museum consists of 4 museums. We are all going to visit them!

Mooie loxatie en interessante collectie. Kwamen recent achter dat het Nat. Mil. Museum uit 4 musea bestaat. We gaan ze allemaal bezoeken!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • JM
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: March 08, 2019
Goed verzorgd, maar te weinig herkenning.

Well cared for, but not enough recognition.

Lots of interesting things from the real old days, but almost nothing from the more recent old days. I served at Kmar from 1967 to 1982 and my brother from 1962 to 1967. Many things from RECOGNISATION from that time unfortunately not seen! Please pay your explicit attention to this!

Heel veel interessante dingen uit de echte oude tijd, maar bijna niets uit de recentere oude tijd. Ik diende bij Kmar van 1967 tot 1982 en mijn broer van 1962 tot 1967. Veel dingen van HERKENNING uit die tijd helaas niet gezien! Hier graag uw nadrukkelijke aandacht voor!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerard B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 09, 2018
Heel héél veel uniformen!

Lots of uniforms!

What is a little bit of a pity is that the museum is housed in a beautiful building that has its own history that does not really come out well. The military police feels like a somewhat intrusive duck in the bite. It is an old orphanage where undoubtedly a lot to tell about. However, this part of the building comes off a little bit awkward, with only a small part of the attic. The distribution of attention could, in my view, be fairer. For example: halve the number of uniforms and give the orphanage a little more space

Wat een klein beetje jammer is, is dat het museum is gehuisvest in een prachtig pand dat zijn eigen geschiedenis heeft die niet helemaal lekker uit de verf komt. De marechaussee voelt als een enigszins intrusieve eend in de bijt. Het is een oud weeshuis waar ongetwijfeld ook heel veel over te vertellen valt. Echter dit onderdeel van het gebouw komt er een beetje bekaaid af, met slechts een klein deel van de zolder. De verdeling van de aandacht zou in mijn optiek eerlijker kunnen. Bijvoorbeeld: halveer het aantal uniformen en geef het weeshuis verleden daarmee wat meer ruimte.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hester A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 24, 2018
Mooie collectie

Beautiful collection

Nice collection, nice ambiance, nice people. A very nice afternoon for young and old.

Mooie collectie, leuke ambiance, fijn mensen. Een hele leuke middag voor jong en oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Norman M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: March 31, 2018
Leuk museum.

Nice museum

Nice that the children are allowed to do things. Could you do more. Very friendly staff.
Searching is what a lot of writing, more crosses / multiple choice or figure is pleasant for children who have difficulty with this. Search makes them look focused. Dressing up was a party. Is suitable for young and old.

Leuk dat de kinderen dingen mogen doen/ontdekken. Zou nog wel wat meer mogen. Zeer vriendelijk personeel.
Speurtocht is wat veel schrijven, wat meer kruisjes zetten / meerkeuze of cijfer erbij is prettig voor kinderen die hier moeite mee hebben. Speurtocht maakt ze wel kijk gericht. Verkleden was een feestje. Is voor jong en oud geschikt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Janine
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 21, 2017
Super leuk

Super fun

Super nice and educational museum!

Super leuk en leerzaam museum!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marnix B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 19, 2016
leerzaam dagje uit.

educational day out.

It was a fun and educational day out. The children were enthusiastic.

Het was een leuk en leerzaam dagje uit. De kinderen waren enthousiast.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • a S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 15, 2016

DagjeWeg.Tickets · service@dagjewegtickets.nl
KvK 60256281 · Amsterdamseweg 9 · 6711 BE Ede
gdkpst