Reviews for GeoFort Herwijnen

(165 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.Tickets

niveau bezoekerscentrum

level visitor center

Too many separate and inactive parts where you as a parent have to put a lot of energy to convey it to children who ultimately like the playground the most. Not worth the effort.

Te veel losse en inactieve onderdelen waar je als ouder veel energie in moet stoppen om het over te brengen naar kinderen die uiteindelijk de speeltuin het leukste vinden. Niet de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Linda D.
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 09, 2024
Veel verwacht van Minecraft

Much expected from Minecraft

Our grandchildren 9 and 12 years old(do a lot with Minecraft),were looking forward to it, but due to insufficient instruction, guidance that offered no real help and a system that did not function, much was apparently down, it was a frustration rather than a fun three quarters of an hour
Should not have cost 15 euros.

Onze kleinkinderen 9 en 12 jaar(doen veel met Minecraft),hadden er zin in, maar door onvoldoende instructie, begeleiding die geen echte hulp bood en een systeem dat niet functioneerde, veel lag er blijkbaar uit, was het eerder een frustratie dan een een leuke drie kwartier.
Had geen 15 euro mogen kosten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • F. v. J.
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 15, 2024
Heel veel te doen

Lots to do

Very nice day at the Geofort, lots to do

Hele leuke dag gehad op het Geofort, ontzettend veel te doen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 07, 2024
Waardeloos

Worthless

Waste of time... half closed, no guidance, real drama.... Kids were not satisfied... they expected more.

Tijdverspilling... helft dicht, geen begeleiding, echte drama... Kids waren niet tevreden... ze hebben meer verwacht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: March 17, 2024
Geofort is een leuk uitje

Geofort is a fun outing

Geofort is a really fun interactive outing for both my 7-year-old and 14-year-old children

Geofort is echt een heel leuk interactief uitje voor zowel mijn 7 jarige als 14 jarige kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Claudia d. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 20, 2024
Een leuke, leerzame dag

A fun, educational day

You can learn a lot about the earth and about sustainability. All that wrapped up in fun activities. And the kids can have fun playing there, too. A very successful day.

Je kan er veel leren over de aarde en over duurzaamheid. Dat allemaal verpakt in leuke activiteiten. En de kinderen kunnen er ook nog leuk spelen. Een hele geslaagde dag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Andre
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 16, 2023
Interessant maar met gebreken

Interesting but flawed

Fun day and learned and saw many interesting facts. Too bad everything is viewed from an evolutionary point of view. Several games unfortunately did not work and the app recommended does not work on the latest Android and iPhone....

Leuke dag gehad en veel interessante feiten geleerd en gezien. Jammer dat alles vanuit evolutiegedachte bekeken wordt. Diverse games werkten helaas niet en de app die aanbevolen wordt werkt niet op de nieuwste Android en iPhone..

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 23, 2023
Geweldig dagje uit voor jong en oud

Great day out for young and old

Incredibly fun, interesting and educational park. Many cozy places to have lunch, you can bring your own sandwiches and drinks. However, the cozy restaurant has lots of goodies too!

Ontzettend leuk, interessant en leerzaam park. Veel gezellige plekjes om even te lunchen, je mag je eigen broodjes en drank meenemen. Echter heeft het gezellige restaurant ook veel lekkers!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carine v. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 26, 2023
Kleinkinderen (6-8) samen met Opa op pad 👍

Grandchildren (6-8) out with Grandpa 👍

Very nice day had. No problem getting through 5 or 6 hours . Round rowing was also fun! ( half an hour is sufficient and therefore the price for it should be halved, because 15 euros is really a lot !!). .

Erg leuke dag gehad. Geen probleem om 5of 6 uur door te komen . Rondje roeien was ook leuk ! ( half uurtje is overigens wel voldoende en daarom mag de prijs daarvoor dan wel gehalveerd worden , want 15 euro is echt wel veel !!). .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hein V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 18, 2023
Leuk en leerzaam

Fun and educational

Very fun and interactive. Here they learn in a playful way about planet earth and, for example, what's inside your mobile on a blofe feet path. A maze you get out of via scent recognition, great!
Very neat and orderly inside and outside
Also good to do when it's hot because it's nice and cool in the bunkers
The restaurant with terrace is also really top, good food and friendly service
Highly recommended if you want to do something different with kids between 6 and 12.

Erg leuk en interactief. Hier leren ze op een speelse manier over de planeet aarde en bijvoorbeeld wat er allemaal in je mobiel zit op een blofe voetenpad. Een doolhof waar je via geurherkenning uit komt, geweldig!
Heel netjes en overzichtelijk binnen en buiten.
Ook goed te doen als het warm is want in de bunkers is het heerlijk koel.
Het restaurant met terras is ook echt top, lekker eten en vriendelijke bediening.
Echt een aanrader als je met kids tussen de 6 en 12 een iets anders wil doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 23, 2023
Ups en downs

Ups and downs

Fun: approachable, lots of outdoors, applied, interactive
Less: many closed or defective, stuff/papers not completed making this not doable. Expected more from the Minecraft applications. Perhaps the workshops will offer more depth

Leuk: laagdrempelig, veel buiten, toegepast, interactief.
Minder: veel gesloten of defect, spullen/papieren niet aangevuld waardoor dit niet uitvoerbaar is. Meer verwacht van de Minecraft toepassingen. Wellicht dat de workshops meer diepgang bieden; deze hebben we niet gedaan vanwege de leeftijd van de jongste.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 15, 2023
rommelig en interessant

messy and interesting

Tricky to follow the map. I wonder if it is correct but it must be
I find some things obvious and interesting for children but some also not.

Lastig om de plattegrond te volgen. Ik vraag me af of die klopt maar dat zal wel.
Ik vind sommige zaken duidelijk en interessant voor kinderen maar een aantal ook niet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 09, 2023
Zware tegenvaller

Heavy setback

The weather wasn't cooperating either so we didn't get to play outside, but many active things in t museum itself didn't do it. We found t quite boring. Workshop VR Minecraft was a lot of fun!

Het weer zat ook niet mee waardoor we niet buiten komen spelen, maar veel actieve dingen in t museum zelf deden t niet. We vonden t vrij saai. Workshop VR Minecraft was heel leuk!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Conny V. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 28, 2023
Saai

Boring

I was with 3 boys ages 9 to 12. Boys who like exercise. For them it was really too boring, too little to do. They really liked the playground. Minecraft was a success. I will not recommend just like that. We had hoped for oets more under the geond.

Ik was met 3 jongens in leeftijd van 9 tot 12 jaar. Jongens die van bewegen houden. Voor hun was het echt te saai, te weinig te doen. De speeltuin vonden ze heel leuk. Minecraft was een succes. Ik zal niet zomaar aanbevelen. We hadden op oets meer onder de geond gehoopt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 03, 2023
Leuk familie uitje

Fun family outing

Fun, varied outing for the whole family. Not all "rooms" were open.

Leuk, afwisselend uitje voor de hele familie. Niet alle ‘kamers’ waren open.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 31, 2023
Geslaagd #geofort

Successful #geofort

Lots to do both inside and outside.

Veel te doen zowel binnen als buiten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 31, 2023
Heel gaaf, rustig, avontuurlijk en leerzaam

Very cool, peaceful, adventurous and educational

Very cool

Heel gaaf

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gijs
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 12, 2023
Leuk voor kinderen vanaf 08 jaar

Fun for children ages 08 and up

Small but cozy. With grandson 10 years old.

Klein maar wel gezellig. Met kleinzoon 10 jaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: June 10, 2023
Vertellen niet het hele verhaal.

Don't tell the whole story.

Nice place and interesting but do not tell the whole and honest story. Farmed meat very nice but also requires energy. Milk from grass, what does that take energy? How will that manipulation affect later? But as said a nice place for children.

Leuke plek en interessant maar vertellen niet het hele en eerlijke verhaal. Kweekvlees heel leuk maar vraagt ook energie. Melk uit gras, wat kost dat aan energie? Wat heeft dat gemanipuleer voor gevolgen voor later?? Maar zoals gezegd wel een leuke plek voor kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 04, 2023
Leuk leerzaam dagje

Nice educational day

All-day entertainment

Hele dag vermaak

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hamza A.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: May 28, 2023
Leerzaam dagje uit

Instructive day out

Still, too bad that so much was explained through screens

Toch jammer dat er zoveel via schermen werd uitgegd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 15, 2023
Leuk dagje weg!

Nice day out!

The grandchildren enjoyed it and so did we. Fun and educational!

De kleinkinderen hebben genoten en wij ook. Leuk en leerzaam!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 09, 2023
Leuk voor een dagje weg!

Nice for a day out!

We all had fun and really enjoyed certain parts, but some parts could use a revamp.

We hebben ons allemaal vermaakt en van bepaalde onderdelen erg genoten, maar sommige onderdelen kunnen wel een opknapbeurt gebruiken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 10, 2023
Veel te zien en te beleven. Vooral voo kleinzoon v

Lots to see and experience. Especially voo grandson v

Good

Goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 09, 2023
Leerzaam en creatief

Instructive and creative

The indoor activities about climate and the earth are more suitable for slightly older children.
The outdoor activities fit both. The worskshops Minecraft were much appreciated by our 7 year old and 11 year old. There were also children older than 12 here.

De binnenactiviteiten over het klimaat en de aarde zijn geschikter voor wat oudere kinderen.
De buitenactiviteiten sluiten bij beide aan. De worskshops Minecraft werden erg gewaardeerd door onze 7 jarige en 11 jarige. Hier waren ook kinderen ouder dan 12 jaar te vinden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: February 24, 2023
Leuk dagje uit met de kinderen

Fun day out with the kids

Educational and active.

Educatief en actief.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: February 04, 2023
Goed, buiten wel wat onderhoud doen.

Well, outside do some maintenance.

Okay

Oke

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Theo v. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 11, 2023
Niks te beleven, zonde van het geld

Nothing to do, waste of money

The only exciting thing was the free playground on the outside. Other than that, there was really nothing to do and the sustainability theme had nothing to do with the fort. It would have been cool if, like other forts, it revolved around the fort and its history.
We were back at the car after an hour.
Better choose Fort Pannerden. Really much more worthwhile.

Het enige boeiende was de gratis speeltuin aan de buitenzijde. Verder was er echt niks te beleven en had het thema duurzaamheid niks te maken met het fort. Het was gaaf geweest als, net als bij andere forten, het draaide om het fort en de geschiedenis.
We stonden na een uur weer bij de auto.
Kies beter voor Fort Pannerden. Echt veel meer de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: November 20, 2022
Leuk voor de kids

Fun for the kids

Fun morning had

Gezellige ochtend gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: November 05, 2022
park is fantastisch leuk, restaurant service niet

park is fantastic nice, restaurant service not

You can wander around and there's all kinds of things to do. Really a nice place to go to
However , the restaurant went really wrong. 6 people had to wait a long time for their pancake. My own pancake, adapted because of cow's milk allergy was really inedible. 3 thin slices of apple, 2 pieces of bacon and the batter was a thick sponge. I abandoned it. Disappointing

Je kunt er heerlijk rondzwerven en er is van alles te doen. Echt een leuke plek om naar toe te gaan.
Echter , het restaurant ging echt mis. 6 mensen hebben lang moeten wachten op hun pannekoek. Mijn eigen pannekoek, aangepast vanwege koemelk allergie was echt niet te eten. 3 dunne plakjes appel, 2 stukjes spek en het beslag was een dikke spons. Ik heb hem laten staan. Teleurstellend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 09, 2022
Wel leuk.

Nice though.

The age is definitely from 8 years onwards, for younger there is the playground. ( not harmless )

De leeftijd is zeker vanaf 8 jaar, voor jongere is er de speeltuin. ( niet ongevaarlijk )

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 21, 2022
Wel leuk.

Nice though.

The age is definitely from 8 years onwards, for younger there is the playground. ( not harmless )

De leeftijd is zeker vanaf 8 jaar, voor jongere is er de speeltuin. ( niet ongevaarlijk )

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan v. O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 21, 2022
Toppie

Toppie

Our 3 grandchildren(5,7,9) had a great time
Instructive for all 3

Onze 3 kleinkinderen(5,7,9) hebben zich prima vermaakt.
Leerzaam voor alle 3

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Teuny v. O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 15, 2022
Super leuk

Super fun

For k8nderen from 6 upwards plenty to do,
They want to go back again,so that says it all

Voor k8nderen van af 6 genoeg te doen,
Ze willen nog eens terug ,dus dat zegt genoeg

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marian V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 03, 2022
Mwha

Mwha

Playground is nice, but it is free to visit. The museum ansich was not what we expected

Speeltuin is leuk, maar die is gratis te bezoeken. Het museum ansich was niet wat wij ervan verwacht hadden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 03, 2022
Fijne middag gehad!

Happy afternoon!

Fun, interactive, informative, great indoor/outdoor combo, we had a great afternoon with the kids

Leuk, interactief, informatief, prima combi binnen en buiten, we hebben een leuke middag met de kids gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 14, 2022
Slecht georganiseerd

Poorly organized

We visited the Geofort during Ascension Day
The parking lot turned out to be full so we had to park elsewhere
The rooms at the Geofort were so crowded/crowded that we did not do many activities inside. Took too long or was too restless
Could not order food in the restaurant because the kitchen could not handle the crowds
Finally left.

Wij hebben het Geofort bezocht tijdens Hemelvaartsdag.
Het parkeerterrein bleek vol waardoor we elders moesten parkeren.
De kamers van het Geofort waren dusdanig druk/vol dat we veel activiteiten niet binnen doen. Duurde te lang of was te onrustig.
Konden geen eten bestellen in het restaurant omdat de keuken de drukte niet aan kon.
Uiteindelijk weg gegaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 26, 2022
Geofort herwijnen voorlopig afgeraden

Geofort herwijnen discouraged for now

It was one big fiasco
It was not very busy,yet they had to do the terrace and kitchen dich because they could not handle it. Orders (drinks and food) were taken but it kept on taking and finally everything closed and we still had nothing.

Het was één groot fiasco.
Het was niet zo heel druk,maar toch moesten ze het terras en de keuken dich doen want ze konden het niet aan. Bestellingen (drinken en eten) werden opgenomen maar het bleef maar duren en uiteindelijk ging alles dicht en hadden we nog niets.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Christian B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 27, 2022
Leerzame buitenactiviteit

Educational outdoor activity

Very fun, educational and in nature

Erg leuk, leerzaam en in de natuur

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lotte D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: March 20, 2022
Leerzaam

Instructive

It is fun for children but they need guidance to know what to do .otherwise nice that it is indoor and outdoor and it can be educational.

Het is leuk voor kinderen maar ze moeten wel begeleiding hebben om te weten wat er te doen is .verder leuk dat het binnen en buiten is en het leerzaam kan zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 27, 2022
Oubollig

Corny

Not everything worked. (Bv old-fashioned games) Some parts were dirty.

Niet alles werkte. (Bv ouderwetse spelen) Sommige onderdelen waren vies.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Toos D. v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 27, 2022
Leuke ontdekkingstocht

Nice voyage of discovery

I / we found it a fun day, the children but also as an adult it was very worth it

Ik/wij vonden het een leuke dag, de kinderen maar ook als volwassene was het zeer de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Eeuwe D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 30, 2020
Een leuk en zeer interessant uitje

A nice and very interesting outing

A fun outing where activities for all ages are taken into account

Een leuk uitstapje waarbij rekening is gehouden met activiteiten voor alle leeftijden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Eline B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Leuk en leerzaam

Fun and educational

Nice and educational. Only found the marshmallows expensive. 1 euro for a thing like that, ridiculous.

Leuk en leerzaam. Vond alleen de marshmallows duur. 1 euro voor zo'n ding, belachelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 21, 2020
Aanrader

Recommended

Very nice! They are busy all the time, not bored and very instructive.

Heel leuk! Ze zijn de hele tijd bezig, vervelen zich niet en heel leerzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 21, 2020
Leuk voor jong en oud

Fun for young and old

Had a nice day at Geofort, together with two children of 5 and one of 2 years old. Spacious, beautiful educational environment. Children are too young to be aware of some parts of the earth. The activities there were for both young and old. Lots of space to play and discover. Also interesting for adults. Children had a good time.

Leuke dag gehad bij Geofort, samen met twee kinderen van 5 en een van 2 jaar. Ruim opgezet, mooie leerzame omgeving. Kinderen zijn wel te jong om bewust te zijn van sommige onderdelen die betrekking hebben op de aarde. De activiteiten die er te doen zijn waren voor zowel jong als oud. Veel ruimte om te spelen en ontdekken. Voor volwassenen ook interessant. Kinderen hebben zich goed vermaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kristy D. J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Leuk en afwisselend uitje!

Nice and varied outing!

Different things to do. Especially fun for kids from 8/9 years old.

Verschillende dingen te doen. Met name leuk voor kids vanaf 8/9 jaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 12, 2020
Super leuk en leerzaam

Super fun and educational

Great for an afternoon of exploring and learning. Maze and campfire and the view were super. Exploring the earth was also super instructive but went a bit fast in terms of information.

Prima voor een middag lekker ontdekken en leren. Doolhof en kampvuur en het uitzicht waren super. De aarde verkennen was ook super leerzaam maar ging wel wat snel qua informatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maris
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 27, 2020
Leuk maar wel voor 6+

Nice but for 6

There is a lot to do, especially for the older children from group 3/4 very nice.
For the smaller ones there is magic sand inside, you can build a tower and see if it can withstand an earthquake and outside there is a playground

Er is van alles te doen, met name voor de wat oudere kinderen vanaf groep 3/4 erg leuk.
Voor de kleinere is er binnen magisch zand, kun je een toren bouwen en kijken of die bestand is tegen een aardbeving en buiten is er een speeltuin.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 06, 2020
leuke middag met tieners

nice afternoon with teenagers

Together with our girls of 11 and 14 we had a nice afternoon. Interactive and educational, two things our daughters enjoy

Samen met onze meiden van 11 en 14 hebben we een leuke middag gehad. Interactief en leerzaam, twee dingen waar onze dochters van genieten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 04, 2020
Leuk uitje

Nice outing

Very nice outing for the kids, educational and there are things to do.

Erg leuk uitje voor de kinderen, leerzaam en er zijn dingen te doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 30, 2020
Leuk!

Nice!

I didn't expect much of it and it's all worked out for me. As far as time slots are concerned, coming in was well taken into account. As far as boats are concerned, well taken care of. Too bad that our oar was loose and that just went off our time. We were allowed to sail a quarter of an hour longer but in the end we only moored 20 minutes later. It was great that the repair service was able to repair the oar hot again very quickly. Otherwise we couldn't go at all and that would be a disappointment for the children

Ik had er niet veel van verwacht en het is me alles meegevallen. Qua tijdsloten wel goed rekening gehouden met binnenkomen. Qua bootjes goed geregeld. Jammer dat onze roeispaan los was en dat gewoon van onze tijd afging. We mochten wel een kwartier langer varen maar we vaarden uiteindelijk pas 20 min zeker later aan. Wel super dat de reparatieservice supersnel de roeispaan weer heet weten te repareren. Anders konden we helemaal niet meer gaan en dat zou wel een teleurstelling zijn voor de kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 05, 2020
Leuk, actief, gezellig

Nice, active, cozy

Nice setup
Nice friendly staff
One drawback, however, is that the hotel and catering industry closes far too early indoors by the fireplace. I believe one hour before closing time

Leuke opzet
Aardig vriendelijk personeel
Wel een minpunt : dat de horeca binnen bij het haardvuur veel te vroeg dicht gaat. Ik geloof één uur voor sluitingstijd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • babs h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 22, 2020
Dagje Geo

Hello Geo

Nice museum for the children. Minecraft is a big hit!

Leuk museum voor de kinderen. Minecraft is een grote hit!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 21, 2020
Gevarieerd, leuk en leerzaam

Varied, fun and educational

Varied, fun and educational

Gevarieerd, leuk en leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: July 02, 2020
Lekker buiten bezig

Enjoying the outdoors

Nice place. Doing a lot of work outdoors. Educational. Definitely suitable for up to 12 years

Mooie plek. Veel buiten bezig zijn. Leerzaam. Tot en met 12 jaar zeker geschikt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • C d. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: February 28, 2020
Leuke plek en leuke interactieve onderwerpen.

Nice place and nice interactive subjects.

Nice for a day out with kids especially in summer time when they can play outside.

Leuk voor een dagje weg met kids zeker in de zomertijd wanneer ze heerlijk buiten kunnen spelen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ron M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 27, 2020
Dagje uit

Day out

Contemporary educational

Eigentijds educatief

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 29, 2020
Aandachtspunten

Points of attention

A lot of crowds at some points
Poor service that you can't buy discount tickets through Geofort on the day itself. We came with 12 people. I phoned an employee about this. Luckily there was someone from the group who gave advice and via Dagjeweg we could go directly! Arranging tickets with discount

Veel drukte op sommige punten.
Slechte service dat je geen kortingskaartjes kuny kopen via Geofort op de dag zelf. We kwamen met 12 personen. Ik heb hierover met een medewerkster gebeld. Gelukkig was er iemand uit de groep die advies gaf en via Dagjeweg konden wij direkt!!! Kaarten met korting regelen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • ine m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: February 25, 2020
Interessant en leerzaam voor alle leeftijden

Interesting and educational for all ages

Fun and educational

Leuk en leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: February 25, 2020
Kinderen vonden het wel leuk

Kids liked it

It says it's from 4 years old, but I think it's more like from 7/8 years old. Minecraft's kind of nice that something's been done with that. Do you see little or no other days away

Staat dat het vanaf 4 jaar is maar ik vind het eerder vanaf 7/8 jaar. Minecraft is wel leuk dat daar iets mee gedaan is. Zie je weinig tot niet bij andere dagjes weg.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 23, 2019
Prima

Fine

For good weather a good trip, because mostly outside. Explanation at the beginning can be slightly better, so that you can really see and do everything

Voor mooi weer een prima uitstapje, want veelal buiten. Uitleg bij het begin kan iets beter, zodat je echt alles kunt zien en doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 22, 2019
erg leuk

very nice

enough to experience, could perhaps be indicated a little more clearly

genoeg te beleven, zou wellicht nog iets duidelijker aangegeven kunnen worden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 25, 2019
Geofort bezocht met 10,12 en 6 jarige

Geofort visited with 10,12 and 6 year olds

My daughter, who is 6 years old, could have a great time in the playground

Leuke activiteiten voor grote kids.Mijn dochter die 6 is,kon zich prima vermaken in de speeltuin

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anne K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 22, 2019
high tech

high-tech

Nice setup. Spacious. Plenty of possibilities for picnics. For the age from 10 very nice. also treasure hunt and maze fun set up

Leuk opgezet. Ruim. Volop mogelijkheden om te picknicken. Voor de leeftijd vanaf 10 heel leuk. ook speurtocht en doolhof leuk opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 21, 2019
Heel erg leerzaam

Very instructive

Top museum

Top museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2019
Leerzaam en leuk uitje

Educational and fun outing

Nice environment where you can learn a lot. Part inside is for older children such as the story about big data, career choice etc. Outside it is also fun for younger children

Leuke omgeving waar je veel kan leren. Gedeelte binnen is wel voor wat oudere kinderen zoals het verhaal over big data, beroepskeuze etc. Buiten is het ook voor jongere kinderen leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 31, 2019
Leuk en leerzaam

Fun and educational

Beautiful complex

Mooi complex

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 29, 2019
heel leerzaam voor jong en "oud"!

very instructive for young and "old"!

grandsons of 7 and almost 10 loved it!
The parents also found it instructive!

kleinzoons van 7 en bijna 10 vonden het top!
Ook de ouders vonden het leerzaam!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: June 30, 2019
Had meer uitleg verwacht voor de kinderen@

Had expected more explanation for the children@

Not really exciting!

Niet echt spannend!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 04, 2019
Een diepere blik op de wereld

A deeper view of the world

Super to be able to look at and experience the earth from different aspects. Makes you think

Super om vanuit diverse aspecten naar de aarde te kunnen kijken en te beleven. Prikkelt tot nadenken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 28, 2019
Heel leuk en leerzaam

Very nice and educational

Very nice and instructive! Also

Heel leuk en leerzaam! Ook

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 24, 2019
Interessant

Interesting

It was interesting and fun

Het was interessant en leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 28, 2019
Leerzaam interactief uitdagend

Teaching interactively challenging

I went to Geofort with my son's daughter-in-law grandson and my wife. The fort is impressive and the learning arrangements are challenging. The best thing was the sandbox where you can build volcanoes where the lava "really" flows out

Met zoon schoondochter kleinzoon en mijn vrouw naar het Geofort gegaan. Alles ziet er heel mooi uit .Het fort is indrukwekkend en de leeropstellingen zijn uitdagend. Het leukste was de zandbak waarin je vulkanen kunt bouwen waar de lava "echt" uitstroomt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Herbert V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: November 04, 2018
Spannend, Interactief en leerzaam

Exciting, interactive and educational

GeoFort Herwijnen is a nice place to have fun together with your kids or grandchildren.
Learn all about coordinates and related matters. In short: a nice (mid) day out.

GeoFort Herwijnen is een leuke plek om je sámen met je kids of kleinkinds uit te leven.
Kom alles te weten over coördinaten en aanverwante zaken. Kortom: een leuk (mid)dagje uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 17, 2018
Leuk en zeer leerzaam

Fun and very educational

Many interesting items to experience and also educational. Although not everything was open enough to do

Veel interessante items om te ervaren en tevens leerzaam. Hoewel niet alles open was nog genoeg te doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 25, 2018
Beleving

Experience

We had a great morning with lots of challenging assignments and a nice playground

We hebben een.leuke ochtend beleefd met veel uitdagende opdrachten en een leuke speeltuin

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 26, 2018
Geo Fort

Geo Fort

It's all beautiful but less for children over 15 years old

Het is allemaal prachtig maar minder voor kinderen boven 15 jaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 29, 2018
Leerzaam voor de kids

Educational for the kids

Fun and educational
My grandson is a big mincraft fan but he was a bit disappointed by that piece, he had expected more of it

Leuk en leerzaam
Mijn kleinzoon is een grote mincraft fan maar dat stukje viel hem een beetje tegen hij had er meer van verwacht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yolanda M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 26, 2018
minder dan verwacht

less than expected

Many attractions closed!
Too bad!

Veel atracties gesloten!
Jammer!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 24, 2018
leuk,interessant,aantal dingen waren gesloten,jamm

nice,interesting,number of things were closed,jamm

fine!

prima!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 27, 2018
Binnen leerzaam vanaf groep 5 basisonderwijs

Teaching from group 5 primary education inside

There are plenty of outdoor activities for the whole family.

Buiten genoeg activiteiten voor het hele gezin.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 27, 2018
afwisselend en leerzaam, voor ieder wat te doen

varied and instructive, what to do for everyone

We were with 2 boys (5 and 8 years) and they had a great time. It was very varied. Then you could do something behind a screen again and a little later we ran through a maze.

We waren met 2 jongens (5 en 8jr) en ze hebben zich prima vermaakt. Het was zeer afwisselend. Dan kon je weer iets achter een beeldscherm doen en even later renden we door een doolhof.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 20, 2018
Top! Kids hebben genoten

Top! Kids have enjoyed

Interactive museum. There are many different things to do. Each component allows the children to actively acquire knowledge. Playful learning for young and old. Highly recommended!

Interactief museum. Er zijn veel verschillende dingen om te doen. Bij elk onderdeel kunnen de kinderen op een actieve manier kennis opdoen. Spelenderwijs leren voor jong en oud. Een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 22, 2018
Prachtig daar zeker voor kinderen

Beautiful there especially for children

Certainly very nice very good restaurant in a word beautiful there

Zeker erg mooi heel goed restaurant in een woord prachtig daar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 25, 2018
Heel gevarieerd en leerzaam

Very varied and educational

The location was very beautiful, fun and educational activities. The 3D printing workshop was really fun
Nice terrace and cool playground.

De locatie was heel mooi, leuke en leerzame activiteiten. De workshop 3D printen was erg leuk.
Mooi terras en coole speeltuin.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Patricia v. N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 19, 2018
Prima dagje uit voor kinderen

Great day out for children

Great outing for young children

Prima uitje voor jonge kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 21, 2018
Leerzaam en leuk!

Teaching and fun!

Educational environment with interactive games that appeal to children, highly recommended

Leerzame omgeving met interactieve spellen die kinderen aan spreken, echt een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Esther
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 21, 2018
Veelzijdig en leerzaam

Versatile and educational

A nice affordable day out

Een leuk betaalbaar dagje uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Corrie K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 16, 2018
Leuk museum

Nice museum

Nice museum, where children can be active. For children from approx. 7 years
Nice playground and many outdoor activities

Leuk museum , waarbij kinderen actief bezig kunnen zijn. Wel voor kinderen vanaf ong. 7 jaar.
Leuke speeltuin en ook veel buitenactiviteiten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • wim
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 19, 2018
Inspirerend, lerend, interessant voor jong en oud

Inspiring, learning, interesting for young and old

A very educational attraction, which presents interesting facts in a playful way
A super day
Our company consisted of grandpa, grandma and 2 grandsons.

Een ontzettend leerzame attractie, die wetenswaardigheden op ludieke wijze presenteert.
Een superdag.
Ons gezelschap bestond uit opa, oma en 2 kleinzonen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 16, 2018
Geweldig!

Great!

The children have enjoyed...and so have I! Recommended for the curious child.

De kinderen hebben genoten...en ik ook! Aanrader voor het nieuwsgierige kind.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ingeborg​ M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 15, 2018
Geweldig

Great

Very nice organization with discoveries for young and old

Zeer leuke organisatie met ontdekkingen voor jong en oud

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Elza K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 13, 2018
Museum waar de kinderen actief bezig kunnen zijn.

Museum where the children can be active.

The museum is very suitable for different ages.
The photo search led to all locations in the indoor and outdoor area. Cosy terrace and friendly service
In the meantime, the children are having fun climbing and clambering. Definitely a must to visit.

Het museum is heel geschikt voor verschillende leeftijden.
De fotospeurtocht leidde naar alle locaties in het binnen- en buitengbied. Gezellig terras en vriendelijke bediening.
De kinderen vermaken zich intussen met klimmen en klauteren. Zeker een aanrader om te bezoeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 01, 2018
Leuke leerzaam uitje

Fun educational outing

Cosy and fun educational day
Everything and for everyone what .

Gezellige en leuke leerzame dag.
Van alles en voor iedereen wat .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 25, 2018
Instructief. Leerzaam. Kindgericht

Instructive. Instructive. Child focused

Instructive. Child oriented. Give a better explanation at entrance. Where is e.g. The search assignment to find. You had to go out on information yourself.

Leerzaam. Kindgericht. Bij entree een betere uitleg geven. Waar is b.v. De speurtocht opdracht te vinden. Je moest zelf op informatie uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leen N.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 25, 2018
Actief uitje

Active outing

Great museum for children with fun activities. Our grandson did not get bored. We solved the coordinate quiz with the three of us. Unfortunately not all materials were present (measuring chain, marbles)

Prima museum voor kinderen met leuke activiteiten. Onze kleinzoon raakte niet uitgekeken. De coördinatenquiz hebben we met zijn drieën opgelost. Helaas waren niet alle materialen aanwezig (meetketting, knikkers)

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 23, 2018
Zeer interessant en leerzaam

Very interesting and educational

Very interesting and educational, especially for children from approx. 8 to 14 years

Zeer interessant en leerzaam, vooral voor kinderen van ca. 8 tot 14 jaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J. H. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 22, 2018
leerzaam/spannend

instructive/straining

Too bad there wasn't anyone who could make the children enthusiastic, because they don't read everything. If you wanted to know something, you had to go back to the entrance.

Jammer, dat er niet iemand was, die de kinderen enthousiast kon maken, want alles gaan lezen, doen ze niet. Als je wat wilde weten, dan moest je weer terug naar de ingang.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 20, 2018
Avontuurlijk

Adventurous

A very nice trip to do with children

Een heel leuk uitstapje om met kinderen te doen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 20, 2018
Veel duidelijke info, leerzaam

Lots of clear information, instructive

A beautiful museum with parts inside and parts outside. Lots of information about geographical maps and how the earth works. Very educational, especially for the age around 10-14 years
Comments: 3D cafe is very expensive and the bat playground is in need of maintenance.

Een mooi museum met delen binnen en delen buiten. Veel info over o.a. geografische kaarten en hoe de aarde in elkaar zit. Heel leerzaam, zeker voor de leeftijd rond 10-14 jaar.
Kanttekeningen: 3D cafe is zeer prijzig en de vleermuisspeeltuin is aan onderhoud toe.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martine
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 17, 2018
Leuke en leerzame dag

Fun and educational day

Fun and educational for children, enough to do for the whole afternoon. Super friendly staff.

Leuk en leerzaam voor kinderen, genoeg te doen voor de hele middag. Super vriendelijk personeel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 17, 2018
Leuk en leerzaam

Fun and educational

We had a nice day with all kinds of interesting and educational things.

Leuke dag gehad met allerlei interessante en leerzame dingen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 20, 2018
Leuk en leerzaam

Fun and educational

Very nice museum. Our girls of 4 and 7 had a great time and learned something from it. Certainly very interesting for the older children. Nice reception at the box office.

Heel leuk museum. Onze meiden van 4 en 7 hebben het naar hun zin gehad en er weer wat van opgestoken. Zeker heel interessant voor de wat oudere kinderen. Aardig ontvangst bij de kassa.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 17, 2018
Leuk en leerzaam dagje uit voor gezinnen.

Fun and educational day out for families.

Fun and educational day out for families.

Leuk en leerzaam dagje uit voor gezinnen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 18, 2018
leuke ontdekking over de aarde!

fun discovery about the earth!

fun interactive discovery about the earth.

leuke interactieve ontdekking over de aarde.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Shirly
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 08, 2018
Tweede keer nog net zo leuk!

Second time just as much fun!

We had another nice day with grandsons of 9 and 11. Enough to see and do. Restaurant service could be better. Checkout is a bit awkward if you don't know that you should have seen a table number somewhere. Give the bill when serving. This causes less annoyance and the employee does not have to snarl at me. I can't do anything about it if I don't understand it right away. Am no longer 18
Also had a great day.

Weer leuke dag met kleinzonen van 9 en 11 gehad. Genoeg te zien en te doen. Restaurant bediening mag wel beter. Afrekenen wat onhandig als je niet weet dat je ergens een tafelnummer had mogen zien. Geef alvast de rekening bij bedienen. Dat geeft minder ergernis en hoeft de medewerker ook niet te snauwen tegen mij. Ik kan er niets aan doen als ik het niet direct begrijp. Ben geen 18 meer.
Verder prima dag gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 16, 2018
Geweldig, super

Great, super

Teaching for young and old, playful, very interesting and very relaxed. For us it deserves a 10 with griffel!!!!!!!!

Leerzaam voor jong en oud, speels, zeer interessant en heel ontspannen. Voor ons verdient het een 10 met griffel!!!!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 16, 2018
GeoFortastisch!

GeoFortastic!

Good and spacious
Teaching and fun!

Goed en ruim opgezet.
Leerzaam en leuk !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martin v. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 15, 2018
Leuk, interactief en leerzaam voor jong en oud

Fun, interactive and educational for young and old

Beautiful spacious, both inside and outside of everything to discover

Mooi ruim opgezet, zowel binnen als buiten vanalles te ontdekken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Johan V. D. k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 16, 2018
Leuke interessante bestemming

Nice interesting destination

Nice set up. A lot to do for the children. Volcanoes and elevator were favorite.

Leuk opgezet. Veel te doen voor de kinderen. Vulkanen en lift waren favoriet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 12, 2018
Leuke daggoe

Nice daygoe

Good / fascinating / interesting / educational especially for 8 / 88 years

Goed / boeiend / interessant /leerzaam speciaal voor 8 / 88 jaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • albert N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 06, 2018
Aanrader

Recommended

Surprising activities. Interactive. Mix of museum and playground. For young and old.

Verrassende activiteiten. Interactief. Mix van museum en speelplek. Voor groot en klein.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 04, 2018
Erg leuk voor kinderen!

Very nice for children!

Daughter really enjoyed the visit to geofort. Very nice, informative and playful which made it a very interactive day

Dochter heeft erg genoten van het bezoek aan geofort. Erg leuk opgezet, informatief en speels waardoor het een heel interactieve dag was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annemieke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 04, 2018
matige ervaring

moderate experience

There were many activities, children were not really impressed. Didn't find much about it either

Er waren veel werkzaamheden, kinderen waren niet echt onder de indruk. Vond er zelf ook niet zo veel aan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 04, 2018
Leerzaam dagje uit

Educational day out

we did nice things, but also those that were a bit less. Beautifully landscaped in the fort, so nice location

leuke dingen tedoen, maar ook die wat minder waren. Mooi aangelegd in het fort, dus mooie locatie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Angelique H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 01, 2018
iets weten over sterren, aardkorst ect?, doen

know sth. about stars, earth's crust, etc., do

I was with my granddaughter of 8 years old. Geofort is fun to do. It has an educational character with a lot of doing things. My granddaughter had a great time and I also enjoyed it myself

Ik was met mijn kleindochter van 8 jaar. Geofort is leuk om te doen. Het heeft een educatief karakter met veel doe dingen. Mijn kleindochter heeft zich kostelijk vermaakt en ik vond het zelf ook leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 01, 2018
doe-museum

do-it-yourself museum

very nice do-museum. In this way you hold the attention of the children much longer than when they can only see something. The museum, restaurant and toilets looked very neat. Repeatable!

ontzettend leuk doe-museum. Op deze manier houd je de aandacht van de kinderen veel langer vast dan wanneer ze alleen iets kunnen bezichtigen. Het museum, restaurant en toiletten zagen er heel netjes uit. Voor herhaling vatbaar!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 31, 2018
Aanrader!

Recommended!

Many fun activities for the children, clear information, very interesting also for parents.

Veel leuke activiteiten voor de kinderen, duidelijke informatie, zeer interessant ook voor ouders.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marjolein v. d. P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 31, 2018
Leuk museum de kinderen kunnen veel zelf doen

Nice museum the children can do a lot by themselves

Pleasant environment for children

Prettige omgeving voor kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 31, 2018
Leuk en leerzaam

Fun and educational

Have had a pleasant educational afternoon

Hebben een gezellige leerzame middag gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Inge
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 30, 2018
Een welbestede dag in Geofort

A well spent day in Geofort

In this museum children will find many things other museums do not have. Especially being (interactively) busy is a hit. Children experience a wonderful day, for adults the museum has less to offer. But anyway, if the children are having a good time, accompanying adults will soon have the same.

In dit museum vinden kinderen veel wat andere musea niet hebben. Vooral het (interactief) bezig zijn is een voltreffer. Kinderen beleven een prachtige dag, voor volwassenen heeft het museum minder te bieden. Maar goed, als de kinderen het naar hun zin hebben, hebben begeleidende volwassenen dat ook al gauw.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Johan D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 29, 2018
TOP Locatie

TOP Location

Super location, both for business use, as a day out with the family! it is clear, lots of fun activities, something for everyone! We became so enthusiastic that we finally celebrated our wedding here!

Super locatie, zowel voor zakelijk gebruik, als een dagje weg met het gezin! het is overzichtelijk, veel leuke activiteiten, voor ieder wat wils! Wij zijn zo enthousiast geraakt dat we uiteindelijk ook ons huwelijk hier hebben gevierd!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Goes
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 16, 2016
interessant en leerzaam

interesting and educational

nice relaxing day where you can have fun indoors and outdoors

leuke ontspannen dag waar je je binnen en buiten kunt vermaken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 24, 2018
Kinderen hebben genoten, zeer educatief.

Children have enjoyed, very educational.

Very nice and educational

Zeer leuk en educatief

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 22, 2018
erg leuk voor basisschool-leeftijd!

very nice for primary school age!

Very nice. May be a little more explanation about activities.

Erg leuk. Mag wel iets meer uitleg bij activiteiten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 19, 2018
Onderhoudend

Maintenance

Fun activities. Because it wasn't busy, we could watch and do all the activities at our leisure.

Leuke activiteiten. Omdat het niet druk was konden we alle activiteiten op ons gemak bekijken en doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 16, 2018
Actief in Geofort Herwijnen

Active in Geofort Re-wining

A day out where being active is the main part
Very suitable for active children

Een dagje uit waar actief bezig zijn de hoofdmoot uitmaakt.
Voor actieve kinderen zeer geschikt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • W. J. v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 11, 2018
Als het mooi weer is het prima

If the weather is fine it is fine

Was nice to go to once to have enjoyed children

Was leuk om een keer naar toe te gaan kinderen hebben genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 20, 2018
Topattractie

Top attraction

Especially for families with children from 6 to 12 years old

Zeker voor gezinnen met kinderen in leeftijd van 6 tot 12 jaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Willy G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 05, 2018
joop schraven

yoop scrape

good and educational for young and old.

goed en leerzaam voor jong en oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: May 07, 2018
Leerzaam dagje uit.

An educational day out.

Nice for children from 7 years. Many activities.

Leuk voor kinderen vanaf 7 jaar. Veel activiteiten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 02, 2018
Leerzaam, uitdagend en afwisselend.

Educational, challenging and varied.

Very good
Note: There is no route and if you follow the numbering you walk from hot to her.

Zeer goed.
Opmerking: Er is geen route en als je de nummering volgt loop je van hot naar her.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • A.B. v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 04, 2018
Leuk en leerzaam uitje!

Fun and educational outing!

The children can play here. Nice playground! The quiz was difficult. And it's a pity that quite a few attributes were gone during the quiz

De kinderen kunnen hier heerlijk spelen. Leuke speeltuin! De quiz was wel moeilijk. En jammer dat er nogal wat attributen weg waren bij de quiz.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 02, 2018
Boeiend

Fascinating

Beautifully set up, instructive and fascinating
Very friendly staff, both in the museum and in the restaurant.

Mooi opgezet,leerzaam en boeiend.
Zeer vriendelijk personeel,zowel in het museum als in hetrestaurant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 04, 2018
Actief creatief

Active creative

Beautiful interactions and educational in a fun way

Mooie interacties en leerzaam op leuke manier

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wendy K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 30, 2018
De website

The website

On the website it seems more exciting than in reality

Op de website lijkt het spannender als in de werkelijkheid.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 28, 2018
Spelen en leren

Play and learn

Fun and educational

Leuk en leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 26, 2018
Interessant en veel te doen

Interesting and much to do

Fine

Prima

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • S M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 07, 2018
Zeer leuk uitje met de kinderen

Very nice outing with the children

Well maintained museum on a special location. Lots of fun interactive setups so that the children could have a lot of fun.

Netjes verzorgd museum op een bijzondere locatie. Veel leuke interactieve opstellingen waardoor de kinderen zich met veel plezier bezig konden houden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Stefan v. G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 08, 2018
Verrassing

Surprise

Very well cared for, clean and very interesting.

Heel mooi verzorgd, schoon en zeer interessant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marian v. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: March 05, 2018
Leuk en dagje leerzaam dagje uit

Fun and educational day out

Fun and educational day out, especially for children
They have to invent and do a lot themselves.

Leuk en dagje leerzaam dagje uit, zeker voor kinderen.
Ze moeten veel zelf uitvinden en doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Servaas S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 03, 2018
In

In

Very good setup in development. We will definitely be back.

Zeer goede opzet in ontwikkeling. We komen beslist weer terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hans v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 28, 2018
Ik vond het nogal saai.

I found it rather boring.

I had expected more of it, drove for an hour, and it was very disappointing, with my friends and children too. On the internet it seems very different, ´it is described very spectacularly, but unfortunately it did not come across as such to us.

Ik had er meer van verwacht, heb een uur gereden , en het viel erg tegen, bij mijn vriendinnen en kinderen ook. Op internet lijkt het heel anders, word het heel spectaculair omschreven , maar zo kwam het bij ons niet over helaas.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Margaret J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 28, 2018
Interactief, speels, leerzaam museum

Interactive, playful, educational museum

Interactive, playful and educational museum for the children (our children are 8,10 and 13 years old) and their parents. Every time a surprise what you came across (matter of not preparing) and very varied! Also active!

Interactief, speels en leerzaam museum voor de kinderen (onze kinderen zijn 8,10 en 13 jaar) én hun ouders. Elke keer weer een verrassing wat je tegenkwam (kwestie van niet voorbereiden) en heel afwisselend! Ook lekker actief!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jenneke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 19, 2018
Prima dag ,goed restaurant.

Great day, good restaurant.

Meaningful and fun.

Zinvol en leuk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 17, 2017
Prima dag ,goed restaurant.

Great day, good restaurant.

Meaningful and fun.

Zinvol en leuk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 17, 2017
Verrassend leuke activiteiten

Surprisingly fun activities

A number of people really thought about this! How do you keep children (in our case 7 and 10 years) involved. With many varied things. We enjoyed the scent hunt, the minecraft workshop, earthquake proof building..... too many to mention

Hier is door een aantal mensen echt goed over nagedacht! Hoe hou je kinderen (in ons geval 7 en 10 jaar) betrokken. Met veel afwisselende dingen. We hebben genoten van de geurspeurtocht, de minecraftworkshop, aardbevingproof bouwen.... teveel om op te noemen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Patricia
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 10, 2017
erg leerzaam ! Tekst en uitleg moet eenvoudiger

very instructive ! Text and explanation should be simpler

Too difficult for kids text etc! Make it more childlike than more comes in

Voor kids tekst etc te lastig ! Maak t kinderlijker dan komt er meer binnen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Chantal D. b.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 04, 2017
Leerzaam voor jong en oud

Educational for young and old

While the parents enjoy a tour and learn all about the history of the fort, the children can play to their heart's content, search for tracks and interact on the many computers, so they learn a lot in a playful way.

Terwijl de ouders van een rondleiding genieten en alles te weten komen over de historie van het fort, kunnen de kinderen hier naar hartenlust spelen, spoorzoeken en interactief bezig zijn op de vele computers, Zo steken zij spelenderwijs heel veel op.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joop V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 12, 2017
leerzaam

educative

Besides educational, fun for young and old.

Naast leerzaam, leuk voor groot en klein.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cor J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 10, 2016
Leerzaam en leuk!

Teaching and fun!

Beautiful surroundings, interactive activities, educational, fun for young and old. In addition, a delicious eatery. Recommended!

Mooie omgeving, interactief bezig zijn, educatief, leuk voor jong en oud. Daarbij een heerlijke eetgelegenheid. Aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 11, 2016
apart soms moeilijk

apart sometimes difficult

interesting

interressant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lia S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 22, 2016

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.NL

Leerzaam en leuk

Leerzame, leuke activiteiten met veel afwisseling waardoor het niet saai wordt. Na afloop spelen in de speeltuin terwijl je als ouders nog even wat drinkt op het terras. Zeker een aanrader!

 • Caro.
Valt tegen

Zeer snel uitgekeken, stelt allemaal erg weinig voor. Doolhofopdrachten erg onduidelijk.

 • De v.
 • Bezoekdatum: April 30, 2017
Super

Met 2 kleinkinderen een bezoek gebracht aan het GeoFort en zij genoten volop. Toen we naar huis gingen zeiden beiden dat ze nog een keer naar dit museum willen! Jammer dat er niet meer bekendheid gegeven wordt aan het GeoFort. Wij zijn bij toeval achter het bestaan gekomen. Een bezoek is echt de moeite waard!

 • J. B.
Vanalles te doen voor alle leeftijden

Veel variatie, voor iedereen wat wils. Net restaurant ook, dat zie je niet vaak bij dagjes weg. Heel vriendelijk en behulpzaam personeel.
Een paar verbeterpuntjes: de coordinatenpuzzel bevat storende fouten; sommige dingen zijn stuk en dat bederft de pret behoorlijk. Daarom geen 10 maar toch een hele hoge score want we hebben ons de hele dag prima vermaakt.

 • Emile.
 • Bezoekdatum: December 30, 2015
leuk en interessant

Leuke klimspeeltuin, gratis en geschikt voor kinderen vanaf een jaar of 5.
Huisjes bouwen van bamboe en elastiekjes, gratis en ook leuk om te doen voor jonge kinderen met wat hulp van hun ouders.
Geofort, betaalde gedeelte, meer geschikt voor wat oudere kinderen vanaf een jaartje of 7/8 willen ze het echt snappen. Voor onze nieuwsgierige en leergierige zoon van 5 was het overigens wel superleuk! Hij deed alle opdrachten, soms met wat hulp, en genoot!
Eten is héérlijk, verse biologische sappen zijn een aanrader!
Enige minpuntje vobden wij dat er niet echt een route aangegeven stond.

 • Meggie.
 • Bezoekdatum: August 21, 2015
We kwamen tijd te kort (:

Ik ging er heen met twee kinderen van 9 en 13. Mooie rustige locatie, leuke spelletjes.
De tijd vloog voorbij. We vinden het echt een aanrader!
Wij komen zeker terug!

 • Charlotte v. d. H.
 • Bezoekdatum: August 12, 2015
Super leuk en leerzaam, binnen en buiten voor jong

Veel te doen, ook nog leerzaam, buiten en binnen. Hele mooie omgeving. Super!!

 • Francis.
 • Bezoekdatum: August 19, 2014
Cool!

Veel leuke en leerzame dingen te doen! Zeker een aanrader!

 • Fernando.
 • Bezoekdatum: February 20, 2014
Minecraft!!!

Super leuke plek met leuke Minecraft games. Eindelijk begrijpen mijn ouders waarom ik gamen zo leuk vind. Ze zijn nu niet meer zo tegen gamen nu ze weten dat het ook nuttig is...

 • Koen.
 • Bezoekdatum: December 23, 2013
Uitstekend

We deden de GPS speurtocht. Niet makkelijk, wel veel lol. De instructieve museale activiteiten werden met veel plezier door de kids gedaan. Mooie accommodatie, goed verzorgd. De dag was te kort.

 • Age W.
Indrukwekkend en leuk!

In een prachtige omgeving in de in ere gehouden oude stijl van het Fort Nieuwe Steeg is Geofort een beleving voor iedereen. Heerlijk spelen, verdwalen in het doolhof, met een pontje naar Nederland op schaal, van de multiversa naar het kleinste deeltje, heerlijk eten en drinken en ga zo maar door. Een superleuk dagje uit voor het hele gezin.

 • D. v. B.
 • Bezoekdatum: September 26, 2013
Heel verrassend!

Een heel mooi forteiland! Grappig zalmendoolhof waar je de weg moet ruiken, spannende ondergrondse gang en een coördinatenquiz. Binnen kun je mee doen aan een Minecraftwedstrijd, maar ook je eigen hoofd scannen en platslaan in een projectie die jijzelf kiest.

 • Manoe.
 • Bezoekdatum: July 26, 2013

DagjeWeg.Tickets · service@dagjewegtickets.nl
KvK 60256281 · Amsterdamseweg 9 · 6711 BE Ede
gdkprldrsct