Reviews for Oorlogsmuseum Overloon

(1409 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.Tickets

Prettig geregeld

Pleasantly arranged

Impressive exhibit on WWII
Great, diverse collection!
Tip: for children perhaps insert a little more interactive activities.

Indrukwekkende tentoonstelling over WOII.
Grote, gevarieerde collectie!
Tip: voor kinderen wellicht iets meer interactieve activiteiten invoegen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 04, 2022
Zeer informatief en interessant

Very informative and interesting

Hospitable, interesting, made a big impression. War = madness!!!

Gastvrij, interessant, maakte veel indruk. Oorlog = waanzin!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 30, 2022
prachtige gerestaureerde voertuigen

beautifully restored vehicles

after 5 o'clock the museum closed and still not seen everything!
so come on time!

na 5uur was ging het museum dicht en nog niet alles gezien!
dus kom op tijd!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • DJ F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 28, 2022
Too

Too

Worthwhile

De moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 26, 2022
Mooi compleet museum

Beautiful complete museum

Went to war museum with my 10-year-old son. Had a nice day together. Vehicles are in very good condition. Also found the stories behind the items on display very interesting

Samen met mijn zoon van 10 jaar naar oorlogsmuseum geweest. Mooie dag samen gehad. Voertuigen verkeren in zeer goede staat. Ook de verhalen achter de getoonde voorwerpen vond ik heel interessant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 20, 2022
Dagje oorlogsmuseum

Day war museum

Beautiful and interesting and spacious museum
Beautiful route walked and of all things to see
Good information and worth repeating
Highly recommended .

Mooi en interessant en ruim opgezet museum .
Mooie route gelopen en van alles te zien .
Goede informatie en voor herhaling vatbaar.
Een echte aanrader .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • WP F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: November 17, 2022
Mooi en goed verzorgd museum

Beautiful and well cared for museum

Good representation 2nd World War

Goede weergave 2e wereldoorlog.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 18, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Never knew there was so much heavy fighting around Overloon in WWII. Impressive how everything is displayed and also beautiful that it asks questions about now concerning dilemmas "What would you do?". Especially in the light of the current war in Ukraine, some things come in more intense. Definitely worth a visit!

Nooit geweten dat er in WOII zo hevig is gevochten rondom Overloon. Indrukwekkend hoe alles tentoongesteld is en ook mooi dat het vragen stelt over nu omtrent dilemma's "Wat zou jij doen?". Met name in het licht van de huidige oorlog in Oekraïne komt een en ander heftiger binnen. Zeker de moeite waard om te bezoeken!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 17, 2022
De moeite waard!

Worth the effort!

Interesting, nicely and clearly laid out
We spent almost 5 hours there!

Interessant, mooi en duidelijk ingedeeld.
We hebben er bijna 5 uur verbracht!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 13, 2022
Geweldig museum.

Great museum.

A beautifully designed exhibition.

Een mooi opgezette tentoonstelling.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 12, 2022
Interessant mooi opgezet museum!

Interesting beautifully designed museum!

Beautiful museum! Interesting exhibits and large collection! Definitely worth the nice one!

Mooi museum! Interessante tentoonstellingen en grote collectie! Zeker de mooie waard!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: November 07, 2022
Een ervaring voor de toekomst

An experience for the future

Impressive awakening overview well ten exhibited.

Indrukkend wekkend overzicht goed ten tentoongesteld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: November 04, 2022
top museum

top museum

This museum is very well put down with a timeline , also there are realistic experiential topics , such as e.g. an air raid shelter, there you immediately think of the war in ukraine. awareness.

Dit museum is zeer goed neergezet met een tijdlijn , ook zijn er realistische belevingsonderwerpen , zoals b.v. een schuilkelder, daar denk je meteen aan de oorlog in oekraine. bewustwording.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Huub v. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 03, 2022
Groots!

Great!

Wonderful and fascinating museum! Been there almost 4 hours with family, grandma and grandpa!

Prachtig en boeiend museum! Er bijna 4uur geweest met gezin, oma en opa!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nico V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: November 03, 2022
Wat een top ervaring!

What a top-notch experience!

Yes super just. This was the 3rd time we visited the museum. In 6 years time. And each time it continues to surprise us. It kept both adults and children busy for 2.5 hours. It could have been longer but we arrived late and it closed at 5 pm

Ja super gewoon. Dit was de 3 de keer dat wij het museum bezochten. Op 6 jaar tijd. En elke keer opnieuw blijft het ons verassen. Het heeft zowel de volwassene als de kinderen 2.5 uur kunne bezig houde. Het had langer gekunne maar we waren naar de late kan aangekome en het ging toe om 17 uur.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fam
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: November 03, 2022
Prachtig! Top

Wonderful! Top

Wonderful arrangement. Lots of variety. Nice tour with videos and interactive.
Top

Prachtige opstelling. Veel afwisseling. Mooie rondgang met filmpjes en interactief.
Top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Katrien R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: November 03, 2022
Leuk maar veel op een hoop

Nice but a lot in a heap

I experienced the war museum when there was still a lot to see outside. That had something because you could walk in nature and still visit a museum. now everything is in a hall which I do understand.

Ik heb het oorlogsmuseum nog meegemaakt toen er ook buiten nog veel te zien was. Dat had wat omdat je in de natuur kon lopen en toch een museum bezocht. nu staat alles in een hal wat ik wel begrijp hoor.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 02, 2022
Beste oorlogsmuseum dat ik bezocht heb

Best war museum I have visited

Incredible

Ongelooflijk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 01, 2022
Bijzonder mooie collectie en presentatie

Extraordinary collection and presentation

The questioning using real wartime dilemmas is to be commended.

De in vraag stelling aan de hand van reële dilemma's in oorlogstijd, verdient alle lof.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: October 31, 2022
geweldig om dit te beleven

great to experience this

Upon entering you can already smell the history :) (oil etc.) the old equipment with great decoration is a must for everyone.

Bij binnenkomst ruik je de historie al :) (olie etc.) het oude materieel met geweldige aankleding is een aanrader voor iedereen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 29, 2022
prima dagje uit.

excellent day out.

great collection, very complete
Was a mess though, but they were moving everything.

geweldige collectie, zeer compleet.
Was wel een rommeltje, maar ze waren bezig alles te verzetten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 28, 2022
Indrukwekkend!

Impressive!

With three generations to the war museum. Because it was autumn vacation you could sit in a real tank. With children we stood in line for a short time. They really took the time for explanation and so pictures could be taken. Friendly staff! For the children a treasure hunt. A bit tricky in the beginning because the questions were not in order of route. Children found it difficult but I found it fun because there really had to be searched

Met drie generaties naar het oorlogsmuseum. Omdat het herfstvakantie was kon je in een echte tank zitten. Met kinderen kort in de rij gestaan. Er werd echt de tijd de genomen voor uitleg en zodat foto's konden worden genomen. Vriendelijk personeel! Voor de kinderen een speurtocht. Even lastig in het begin omdat de vragen niet in volgorde van route stonden. Kinderen vonden dat lastig ik vond het juist wel leuk omdat er zo echt gezocht moest worden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Christel v. G. H.
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 28, 2022
Leerzaam en interessant

Instructive and interesting

Very informative and interesting

Erg leerzaam en interessant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Top! Echt de moeite waard!

Top!!! Really worth it!

Beautiful and lots of material

Mooi en heel veel materiaal.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • John B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Wauwwwww

Wauwwwww

How beautiful it turned out, everything is now inside ..and so beautifully displayed...and the different people where their story is told..totally top notch done

Wat is het mooi geworden, alles staat nu binnen ..en zo mooi uitgestald...en de verschillende mensen waar hun verhaal wordt verteld..helemaal top gedaan

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jolanda G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 24, 2022
Zeer interessant! Leerzaam voor kinderen ook.

Very interesting! Instructive for children as well

I found it a relief that it wasn't just about the Jews and the concentration camps, but mostly about the war in the Netherlands and how it came about and how people lived

Ik vond het een verademing dat het niet alleen maar over de joden en de concentratiekampen ging, maar vooral ook over de oorlog in Nederland en hoe het ontstond en hoe mensen leefden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ceciel S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 24, 2022
Interessant

Interesting

We had a great time. My son and husband find it so interesting all those front yards and guns

We hebben ons prima vermaakt. Mijn zoon en man vinden het zo ie zo interessant al die voortuinen en wapens

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rianne d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 24, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Impressed and humanity has learned nothing.

Onder de indruk en de mensheid heeft niks geleerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 23, 2022
Mooi ruim opgezet museum

Beautiful spacious museum

Interesting museum located in a beautiful location in the woods. Beautiful sculptures in the garden as well. Inside very spacious. Personal collections and stories, special. Very large collection of army vehicles and bombs

Interessant museum gelegen op een prachtige locatie in de bossen. Mooie beelden in de tuin ook. Binnen zeer ruim opgezet. Persoonlijke collecties en verhalen, bijzonder. Zeer ruime collectie legervoertuigen en bommen & granaten. Indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 21, 2022
Leerzaam en interactief museum

Educational and interactive museum

Beautiful and large museum that tells the real story about wo2. Unique collection of tanks and other vehicles. We walked around for half a day

Mooi en groot museum die het echter verhaal vertelt over wo2. Unieke collectie tanks en andere voertuigen. Wij hebben er een halve dag rondgelopen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Roel
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 20, 2022
Echt de moeite waard

Really worth it

Nice interactive museum, where you also get to see the story behind the people. We found it worthwhile.

Mooi interactief museum, waarbij je ook het verhaal achter de mensen te zien krijgt. Wij vonden het de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mieke d. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 12, 2022
Mooi, indrukwekkend

Beautiful, impressive

Beautiful and spacious museum. Accessible and educational for everyone
Good use of modern techniques, without sacrificing information. Very impressive.

Mooi en ruim opgezet museum. Voor iedereen toegankelijk en leerzaam.
Goed gebruik gemaakt van de moderne technieken, zonder daarbij de informatie te kort te doen. Zeer indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 12, 2022
Mooi museum

Beautiful museum

Nice museum , here and there maintenance/change was being done , which in itself is unfortunate but logical and well indicated . The layout of the museum, time zones and the experience of that time are well set up. Enough of everything to see. We would definitely return

Mooi museum , hier en daar werd gewerkt aan onderhoudt/verandering , wat op zich jammer is maar logisch en goed aangegeven . De opzet van het museum, tijdzones en het meelevenin die tijd goed opgezet . Van alles genoeg te zien. We zouden zeker terugkeren .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 09, 2022
Interessant en heel boeiend

Interesting and very engaging

Very comprehensive and very engaging.

Heel uitgebreid en heel boeiend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 08, 2022
Een herinnering die nooit verloren mag gaan!

A memory that should never be lost!

Very impressive and very educational for young people
If all major political leaders went here, the world would look a lot better

Heel indrukwekkend en voor de jeugd erg leerzaam.
Als alle grote politieke leiders hier naar toe zouden gaan, zou de wereld er een stuk beter uit zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Philip C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 06, 2022
Een aanrader.

Highly recommended.

Very nice spacious layout. Interactive. Engaging for young and old
Too bad the app didn't work so we had to translate a lot into English.

Heel mooi ruim opgezet. Interactief. Boeiend voor jong en oud.
Jammer dat de app niet werkte zodat we veel moesten vertalen in het Engels.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 03, 2022
Veel, Afwisseling, Ruim opgezet

Lots, Variety, Spacious

Upon entering the movie on the timeline is a great warm-up. In the 1940-1945 room we found the personal stories so impressive, could there be more of them!
The film about the Bombing of Rotterdam is again impressive. The hall with cars, ammunition etc. was especially for our sons a Walhalla. The bunker was new to us, quite an intense representation of what it was like. Handsomely made
Highly recommended!!!

Bij binnenkomst de film op de tijdlijn is een geweldige opwarmer. In de zaal 1940-1945 vonden wij de persoonlijke verhalen zo indrukwekkend, mochten er wel meer van zijn!
De film over de Bombardementen van Rotterdam is ook weer indrukwekkend. De hal met auto's, munitie e.d was vooral voor onze zonen een walhalla. De bunker was nieuw voor ons, wel een heftige voorstelling hoe het was. Knap gemaakt.
Een aanrader!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Petra H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 02, 2022
Echt een heel mooi museum

Really a very nice museum

Impressive museum about the history of our country. Spacious and super neat, even my Son of 13 was impressed.

Indrukwekkend museum over de geschiedenis van ons land. Ruim opgezet en super netjes, ook mijn Zoon van 13 was onder de indruk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 01, 2022
Prachtige collectie en goed opgezet

Wonderful collection and well set up

12

Wonderful museum, but take your time not just do it because you will miss a lot.

Prachtig museum, maar neem er de tijd voor niet effe doen want dan mis je heel veel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 28, 2022
Mooi museum.

Beautiful museum.

We are now coming for the third time. Interesting themes. Do bring a little more seating options

We komen nu voor de derde keer. Interessante thema’s. Wel iets meer zitmogelijkheden aan brengen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Louis S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 26, 2022
Historie of war

History of war

Very beautiful museum. We walked around in it for three hours and still didn't see everything. Benches good idea. Order of route to follow could be a little better. A map to follow on paper is better to follow than on cell phone.

Heel mooi museum. Wij hebben er drie uur in rondgelopen en nog niet alles gezien. Zitbankjes goed idee. De te volgen volgorde van de route zou iets beter kunnen. Een te volgen plattegrond op papier is beter te volgen dan op gsm.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 26, 2022
Toegankelijk ook voor kinderen

Accessible also for children

Nice outline. Clear descriptions. Clear. Impressive. Accessible for children

Mooie opzet. Duidelijke beschrijvingen. Overzichtelijk. Indrukwekkend. Toegankelijk voor kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 26, 2022
Prachtig en overweldigend.

Beautiful and overwhelming.

This museum is a gem. Very impressive.

Dit museum is een pareltje. Heel indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 24, 2022
Mooi museum

Beautiful museum

Beautiful museum, lots to see and learn.

Mooi museum, veel te zien en te leren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 25, 2022
Zeer compleet en mooi vormgegeven

Very complete and beautifully designed

Wonderful museum for neat admission price

Prachtig museum voor nette entreeprijs

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 24, 2022
Interessant groot veel compleet

Interesting great much complete

Well cared for and informative

Goed verzorgd en informatief

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 24, 2022
Fantastisch

Fantastic

A beautiful museum where World War II is told in a very beautiful way. Where you are taken into the story and can see everything up close. Life real is all told and exhibited. A very nice realistic experience that you really must have seen

Een mooi museum waar de tweede Wereldoorlog op een hele mooie manier verteld wordt. Waar je in het verhaal meegenomen wordt en alles van heel dichtbij kunt bekijken. Levens echt wordt alle verteld en tentoongesteld. Een hele mooie realistische beleving die je echt gezien moet hebben

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Daniël S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 24, 2022
Interessant en geeft veel inzicht on die tijd.

Interesting and gives a lot of insight on that time.

Is clearly laid out, and looks neat and tidy.

Staat duidelijk opgesteld, en ziet er netjes en verzorgd uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 21, 2022
????

????

nice and spacious, well organized, neat, complete information.

lekker ruim, goed overzichtelijk, verzorgd, komplete informatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2022
Schitterend!

Gorgeous!

Rarely seen such a beautiful museum. Superb design. Made me quiet and brought me back to the seriousness of war, the sadness. Especially the ending "war belongs in a museum. My grandson enjoyed it too

Zelden zo'n mooi museum gezien. Schitterende vormgeving. Maakte me stil en bracht me terug bij de ernst van oorlog, het verdriet. Vooral het slot 'oorlog hoort in een museum'. M'n kleinzoon heeft er ook van genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pim v. d. E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 21, 2022
Een mooie fag

A beautiful fag

We had planned 3 hours , but it turned out to be much too short . You can easily fill 5 hours here . What a beautiful museum we will definitely come back again

We hadden 3 uur gepland , maar dat bleek achteraf toch nog veel te kort . Je kunt hier makkelijk 5 uurtjes volmaken . Wat een mooi museum we komen er zeker nog een keer terug .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martin W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 20, 2022
Super!

Super!

Beautiful museum, very large definitely worth a look !

Mooi museum, heel groot zeker waard om een keer te kijken !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Evelien S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 19, 2022
Indrukwekend.

Impressive

Versatile in structure. Much about the region. Unfortunately nothing about nederlands indie.

Veelzijdig van opbouw. Veel over de regio. Helaas niets over nederlands indie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carolien W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 17, 2022
Indrukwekkend en goed om te zien

Impressive and good to see

Superb museum, just a pity that some things that were very important in the war are not shown as well (for example the enigma, radio communication equipment is mixed up without any description or explanation). All in all definitely worth going to see the exhibition!

Schitterend museum, alleen jammer dat sommige zaken die zeer belangrijk waren in de oorlog minder goed getoond worden (bijvoorbeeld de enigma, radio communicatie apparatuur staat door elkaar zonder enige beschrijving of uitleg). Al met al absoluut de moeite waard om de tentoonstelling te gaan bezichtigen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Guido v. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 18, 2022
indrukwekkend

impressive

impressive

indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pieter v. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 16, 2022
zeer boeiend.

very compelling.

Very engaging and very nicely rendered.

Zeer boeiend en heel mooi weergegeven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 14, 2022
Dit moet je zien, beleven en ervaren

You must see, experience and witness this

just nice and informative museum. ALSO a ride in an old car! nice

gewoon leuk en informatief museum. OOk een ritje met een oude wagen! mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 31, 2022
Bezoek museum Overloon

Visit museum Overloon

Nice setting and wonderful collection to see.

Leuke setting en prachtige collectie om te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 04, 2022
Mooi indrukwekkend museum

Beautiful impressive museum

Beautiful museum where you experience the history of war
The vehicle department is also very nicely set up
We've been several times but remains interesting.
We will definitely come again

Mooi museum waar je de historie van de oorlog beleeft
De afdeling voertuigen is ook heel mooi opgezet
We zijn al verschillende keren geweest maar blijft interessant.
We komen zeker weer een keer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ilonka D. G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 12, 2022
Lang geleden dat wij er geweest waren

Long time since we had been there

Good and prices in the restaurant were not too expensive either

Goed en prijzen in het restaurant waren ook niet te duur.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tinus N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 12, 2022
Informatief, mooi ruim opgezet

Informative, beautifully spacious

Despite all my knowledge, mogvwat did learn
Nicely spacious, plenty of information and viewed and exposed from all angles.

Ondanks al mijn kennis toch mogvwat opgestoken.
Mooi ruim opgezet, voldoende informatie en vanuit alle kanten bekeken en belicht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joke v. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2022
Mooie geschiedenis verslag in woord en beeld.

Beautiful history report in words and pictures.

Beautiful history in all its facets. Note that the coffee corner is outside the museum and therefore you can not have a drink or coffee stop during the museum tour (which takes up a lot of time) without going out of the entrance registration. As a result, after a considerable time you can finally enjoy coffee. Otherwise all praise for the wonderful exhibition, compliments!!!

Prachtig neergezet de geschiedenis in al zijn facetten. Kanttekening is de koffie corner welke buiten het museum is gehouden en dat je daardoor niet tijdens de museum rondgang ( welke flink tijd opslokt) een drankje of koffiestop kunt houden zonder uit de toegangsverlening registratie te gaan. Hierdoor na een behoorlijke tijd eindelijk van koffie kunt genieten. Verder alle lof voor de prachtige tentoonstelling, complimenten!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
prachtig en indrukwekkend oorlogsmuseum

beautiful and impressive war museum

excellent,clear, relevant info
"War belongs in museum" at home

uitstekend ,overzichtelijk, relevante info.
"oorlog hoort in het museum" thuis

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • jacques R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2022
Interessante dag.

Interesting day.

Since our last visit, several years ago, it has become even more beautiful and interesting.

Sinds ons laatste bezoek, enkele jaren geleden, nog mooier en interessanter geworden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 09, 2022
Hoeber

Hoeber

Was impressive

Was indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hub N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 03, 2022
Aanrader !!

Highly recommended!!!

I was surprised by the personal the stories behind the people and this in an interactive way, with videos etc.. Impressive, and definitely recommended

Ik was verrast door het persoonlijke de verhalen achter de mensen en dit op een interactieve manier, met filmpjes etc.. Indrukwekkend, en zeker een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tiny N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 08, 2022
Bijzonder

Special

Impressive

Indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 30, 2022
Bijzonder

Special

Impressive

Indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
Overweldigend

Overwhelming

Impressive

Indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • gerda k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 09, 2022
Oorlogsmuseum overloon

Overloon War Museum

Very interesting. Nicely set up

Erg interessant. Mooi opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
oorlogmuseum

war museum

beautiful and large museum

mooi en groot museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 05, 2022
Geweldig

Great

A very beautiful,interesting large museum very impressive you just have to go more often to see everything

Een zeer mooi,interessant groot museum erg indrukwekkend je moet alleen vaker gaan voor alles te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ricardo E. G. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 11, 2022
heel mooi museum

very nice museum

the free cup of coffee that came with the tickets they knew nothing about in museum
no big deal, just a cup of coffee.

de gratis kop koffie die bij de tickets zat wisten ze in museum niets van.
geen ramp hoor, tis maar een kop koffie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 26, 2022
Geweldig

Great

Last time we zeen been was already years sliding, what has it changed, well for the best
As an ex English military I enjoyed

Laatste keer dat wij zeen geweest was al jaaren glijden, wat is het veranderd, wel voor de best.
Als ex Engels militaire heb ik van genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Barry S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 30, 2022
Goed

Good

Nice to see

Leuk om te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cas M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 29, 2022
indrukwekkend.

impressive.

Very nicely decorated museum.

Heel mooi ingericht museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 28, 2022
Oorlogsmuseum

War Museum

We found it a very interesting afternoon! Was able to see and understand a lot but also to imagine what it was like in the 2nd World War.
The only thing I missed was the bit of information about the gas chamber. How this was done and why etc There was little about labor camps anyway.
But other than that, it was really a very interesting and impressive outing! Thanks!

Wij vonden het een heel interessante middag! Veel kunnen zien en begrijpen maar ook een voorstelling kunnen maken van hoe het in de 2e wereld oorlog er aan toe ging.
Het enige wat ik miste was het stukje informatie over de gaskamer. Hoe dit in zn werk ging en waarom etc Er was sowieso weinig over werkkampen.
Maar buiten dat was het echt een heel interessant en indrukkenwekkend uitje! Bedankt!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Moniek v. I.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 25, 2022
Overweldigend!

Overwhelming!

Here an interesting curator has been working on a history we all know. Nice layout, exciting combination of old material by new techniques presented

Hier is een interessante conservator aan de slag gegaan met een geschiedenis die we allemaal wel kennen. Mooie indeling, spannende combinatie van oud materiaal door nieuwe technieken gepresenteerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Melou V. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 27, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Really been a fun day. Impressive to see and unimaginable what goes on during a war

Echt een leuke dag geweest. Indrukwekkend om te zien en onvoorstelbaar wat er allemaal speelt tijdens een oorlog.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Alice
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 27, 2022
Super

Super

Very good and neat. But also very instructive.

Heel goed en netjes. Maar ook heel leerzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 26, 2022
Super leuk

Super fun

Good

Goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 26, 2022
Een zeer uitgebreide collectie

A very extensive collection

Very extensive collection and enthusiastic staff happy to explain

Zeer uitgebreide collectie en enthousiast personeel die graag uitleg geven

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pie S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 26, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Nice collection, friendly staff. Well maintained, very nice.

Mooi collectie, vriendelijk personeel. Goed onderhouden, erg mooi.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 26, 2022
Geweldig

Great

Beautiful surroundings , lots to see
Large collection

Mooie omgeving , veel te zien
Grote verzameling

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Chantalle D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 25, 2022
Top museum

Top museum

Super fun day had,
Everything well taken care of

Super leuke dag gehad,
Alles goed geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martijn
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 25, 2022
Geweldig

Great

Volunteers very friendly and very willing to tell their stories, especially towards the children. We went with our grandson of 7 years old.

Vrijwilligers heel vriendelijk en zeer bereid hun verhaaltje te doen, vooral ook richting de kinderen. Wij gingen met onze kleinzoon van 7 jaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Theo v. ‘. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 25, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Lots of information about World War II. Very impressive

Veel informatie over de 2e wereldoorlog. Heel indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Diny P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 24, 2022
prachtig en ontroerend en emotioneel

beautiful and moving and emotional

It is so fantastically laid out and beautiful planes and cars and also tanks and vehicles I have never seen before
And all in perfect condition, fantastic.

Het is zo fantastisch ingedeeld en prachtige vliegtuigen en auto's en ook tanks en voertuigen die ik nog nooit gezien heb.
En allemaal in perfecte staat, fantastisch.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henri B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
Mooi en groot museum een belevenis op zich zelf .

Beautiful and large museum an experience in itself .

For me it was the third time I had been there
and certainly not the last time
Very comprehensive and very interesting and informative highly recommended.

Voor mij was het de derde keer dat ik er geweest ben
en zeker niet de laatste keer.
Zeer uitgebreid en erg interessant en leerzaam een echte aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • P.j M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
Mooi en groot museum een belevenis op zich zelf .

Beautiful and large museum an experience in itself .

For me it was the third time I had been there
and certainly not the last time
Very comprehensive and very interesting and informative highly recommended.

Voor mij was het de derde keer dat ik er geweest ben
en zeker niet de laatste keer.
Zeer uitgebreid en erg interessant en leerzaam een echte aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • P.j M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
het oorlogsverhaal

the war story

Very detailed narrative about the 2nd World War and with lots of aircraft from that era

Zeer gedetailleerde vertelling over de 2de wereldoorlog en met heel veel toestellen uit die tijd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Louis M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
Wat een mooi museum

What a beautiful museum

Impressively large and beautiful

Indrukwekkend groot en mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martijn &. I. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
Prachtige collectie

Beautiful collection

Impressive, educational, very worthwhile

Indrukwekkend, leerzaam, zeer de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Linda
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
"Landen" in de realiteit van toen en nu.

"Landing" in the reality of then and now.

The museum translates the war into a story that everyone can identify with
This makes it close. Beautiful visual and sound material

Het museum vertaalt de oorlog naar een verhaal waarin een ieder zich herkent
Hierdoor komt het dichtbij. Mooi visueel en geluidsmateriaal.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ans B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 21, 2022
Geweldig

Great

A beautiful and infotmative museum.
That this should never be forgotten.

Een mooi en infotmatief museum.
Dat dit nooit mag worden vergeten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Herman A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 21, 2022
Super ervaring

Super experience

Wonderful museum...I think the most beautiful and largest set up war museum in the Netherlands. Very impressive

Prachtig museum.. ik denk het mooiste en grootst opgezette oorlogsmuseum van Nederland. Zeer indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 21, 2022
Oorlogs museum Overloon meer dan de moeite waard.

War Museum Overloon more than worthwhile.

As a museum lover, you really get your money's worth here
Although the vehicles set the tone, attention is also paid to the details of certain individuals. Very well maintained and very informative
It was well worth the trip for us!
Not unimportant is the restaurant. Where you can eat quite a bit. Sincerely very tasty.

Als museum liefhebber kom je hier echt aan je trekken.
Hoewel de voertuigen de toon zetten wordt er ook nog aandacht besteed aan de details van bepaalde personen. Zeer goed onderhouden en zeer informatief.
Het was ons het reisje wel waard!
Niet onbelangrijk is het restaurant. Waar je best wat kunt nuttigen. Oprecht heel lekker.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Johan T.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Ja

Yes

I think it's a good museum
Too bad that many items are not indicated what it was used for

Ik vind het een goed museum.
Jammer dat van veel items niet wordt aangegeven waarvoor het gebruikt werd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Angelique W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2022
Gewoon een geweldig mooi museum.

Just an amazingly beautiful museum.

Extensive collection of both German and American, Canadian and British war materiel
Recommended for young and old, good wheelchair access.

Uitgebreide collectie van zowel Duits als Amerikaans, Canadees en Brits oorlogsmaterieel.
Aanrader voor jong en oud, goed rolstoel toegankelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Erwin T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Erg mooi

Very nice

Comprehensive and well-designed

Omvangrijk en goed opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carla H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 17, 2022
Verrassend veelzijdig, herkenning, een must

Surprisingly versatile, recognition, a must-see

Recognition for our 90 year old father. Versatile exhibits and equipment. A must now that war is raging again in Europe

Herkenning voor onze 90 jarige vader. Veelzijdige tentoonstellingen en materieel. Een must nu er weer een oorlog woedt in Europa.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Was echt leuk.

Was really fun

Fun scavenger hunt for elementary and middle school Kids. The performances were also nicely put together

Leuke speurtocht voor basisschool en middelbareschool Kids. De voorstellingen waren ook leuk in elkaar gezet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fam. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Leuk leerzaam dagje

Nice educational day

Definitely educational,together with grandson 15.lots to see,friendly staff,
Just too bad that only on Fridays
Arms day is,same at the tank, causing big queue, and you can't follow the explanation well (went especially for that on Friday)so setback
Park is large and extensive,definitely had a nice day,

Zeker leerzaam,samen met kleinzoon 15.veel te zien,vriendelijk personeel,
Alleen jammer dat alleen op vrijdag
Wapendag is,zelfde bij de tank, waardoor er grote rij staat,en je de uitleg niet goed kan volgen (speciaal daarvoor op vrijdag gegaan)dus tegenvaller.
Park is groot en uitgebreid,zeker een leuk dagje gehad,

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Keurig

Neat

Impressive

Indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Indrukwekkend.

Impressive.

A 4.5 does apply
Lots to see,also material I had never seen before
Impressive
The best are the so-called experiences, which were performed in a kind of 3D experience. Half a day is definitely lost.

Een 4,5 is wel van toepassing.
Heel veel te zien,ook materiaal wat ik nog nooit had gezien.
Indrukwekkend.
Het mooiste zijn de zgn belevingen, die uitgevoerd waren in een soort van 3D beleving. Een halve dag ben je zeker wel kwijt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J.J. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 18, 2022
Super interessant en indrukwekkend.

Super interesting and impressive

Beautiful and large museum, impressive from the entrance.
We're back on our feet again

Mooi en groot museum, vanaf de ingang al indrukwekkend.
We Staan weer even met beide benen op de grond.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 18, 2022
Educatief, informatief en interessant

Educational, informative and interesting

Beautiful, spacious museum. Lots of information, lots to see and varied presentation.

Mooi, ruim opgezet museum. Veel informatie, veel te zien en afwisselende presentatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 18, 2022
Interessant om te zien

Interesting to see

Beautiful collection of old materials and vehicles.

Mooie collectie oude materialen en voertuigen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 18, 2022
geweldig

great

we got there at 10 am and stayed until 5 pm
actually too short

we waren er om 10 uur en zijn tot 17 uur gebleven.
eigelijk te kort

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lida V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 18, 2022
Zeer mooie en uitgebreide collectie

Very nice and extensive collection

I went with my 2 children aged 7 and 6. Even though it is a large museum with many objects they had a great time here. Everything is in very good condition and there are even some pieces that were actually used there during the battle of Overloon. Definitely recommended

Ik ben met mijn 2 kinderen van 7 en 6 geweest. Desondanks dat het een groot museum is met vele objecten hebben zij zich hier erg vermaakt. Alles is in zeer nette staat en er staan zelfs enkele stukken welke daadwerkelijk daar tijdens de slag om Overloon zijn gebruikt. Zeker een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Daan
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 17, 2022
Indrukwekkend , uren rond gelopen

Impressive , walked around for hours

Must have seen

Moet je gezien hebben

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 17, 2022
Zeer mooi museum!!

Very nice museum!!!

Beautiful museum must be seen.

Mooi museum moet je gezien hebben.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Raimond S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 17, 2022
Prachtig ingedeeld museum met geweldige collectie

Beautifully laid out museum with great collection

The museum is well laid out, when you follow the route you get a detailed explanation of World War II and all the consequences it had.
There are several films in the museum that are partly interactive. Clear explanations in these films and sometimes you really get the feeling that you are in the war (in the 'bunker' part)
My two sons (in elementary school age) enjoyed the visit, the visit made an impression but they did not lie awake.

Het museum is goed ingedeeld, wanneer je de route volgt krijg je een uitgebreide uitleg over de tweede wereldoorlog en alle gevolgen die dat gehad heeft.
Er zijn verschillende films in het museum die deels interactief zijn. Duidelijke uitleg in deze films en soms krijg je werkelijk het gevoel dat je je in de oorlog bevind (in het ‘bunker’ deel)
Mijn twee zoons (in basisschool leeftijd) hebben genoten van het bezoek, het bezoek heeft indruk gemaakt maar ze hebben niet wakker gelegen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 16, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Definitely worth a visit.

Zeker de moeite waard om een keertje naar toe te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 16, 2022
Prachtig ingericht, we hebben genoten.

Beautifully decorated, we enjoyed it.

A compliment on how the museum is arranged, here is really work done. We hope to come back again.

Een compliment op welke wijze het museum is ingericht, hier is echt werk van gemaakt. Wij hopen nog weer eens terug te komen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 16, 2022
Mooi,netjes opgezet,indrukwekkend!!

Beautiful,neatly set up,impressive!!!

Highly recommended for everyone!!!

Een aanrader voor iedereen!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 13, 2022
Zeer fijne dag in het oorlogsmuseum Overloon.

Very nice day at the Overloon War Museum.

Very nicely presented.The museum is almost bursting at the seams. It is almost in need of expansion. Lots and lots of beautiful material.

Zeer mooi voorgesteld.Het museum barst bijna uit haar voegen. Ze is bijna aan uitbreiding toe. Heel veel en mooi materiaal.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Danny B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 15, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Beautiful presentations and impressive stories beautifully rendered

Mooie presentaties en indrukwekkende verhalen mooi weergegeven

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anita C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 15, 2022
Uitstapje met kleinzoons

Outing with grandsons

Fun and most of all educational day had with our kkein sons. They loved it, especially when they got to" try" the weapons and get in the tank

Gezellige en vooral leerzame dag gehad met onze kkeinzoons. Ze vonden het geweldig, vooral toen ze de wapens mochten" proberen" en in de tank konden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tiny D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 11, 2022
indrukwekkend en groot.

impressive and large

been with the kids of 7 and 12. The kids also found it very impressive. Also interactive. Super fun afternoon.

samen met de kinderen geweest van 7 en 12. De kinderen vonden het ook erg indrukwekkend. Ook interactief. Superleuke middag gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 13, 2022
Geweldig

Great

Nice to have seen

Mooi om gezien te hebben.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ursula P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 13, 2022
Mooi museum

Beautiful museum

Neat museum with a nice piece of history

Net museum met een mooi stukje geschiedenis

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Remco
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 13, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Too bad the Jewish part has been stripped down so much. Know is very poignant, measure precisely because of that it is important that we remain aware of all that happened.

Jammer dat het Joodse gedeelte zover is uitgekleed. Weet wel is erg aangrijpend, maat juist daardoor is het belangrijk dat we er ons van bewust blijven wat er allemaal is gebeurd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martien V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 12, 2022
Met kleinkinderen een dagje oorlogsmuseum

With grandchildren a day at war museum

We had a nice day. We did not succeed in downloading the flat ground. I also found it unfortunate that there was no route mapped out so you were somewhat searching through the museum.

We hebben een mooi dagje gehad. Het downloaden van de platte grond is ons niet gelukt. Ook vond ik het jammer dat er geen route uitgestippeld was waardoor je wat zoekend door het museum liep.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jos S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 09, 2022
Indrukwekkend

Impressive

A whole new museum now, I was last here 20 years ago

Een heel nieuw museum nu, ik was hier het laatst 20 jaar geleden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leo B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 11, 2022
Boeiend en indrukwekkend museum

Fascinating and impressive museum

The museum captivates from beginning to end
- lots of exhibited material
- an interesting exhibition
- nice film presentations in between that are also not too long for children
- the kids (and their dad!) loved being allowed to sit in a tank and got lots of info from an enthusiastic staff member there
- a restaurant where the food is delicious and not too crazy expensive
In short: a museum where attention has been paid!

Het museum boeit van het begin tot het eind.
- veel tentoongesteld materiaal
- een interessante expositie
- mooie filmpresentaties tussendoor die ook niet te lang duren voor kinderen
- de kinderen (en hun vader!) vonden het geweldig dat ze in een tank mochten zitten en kregen daar veel info van een enthousiast personeelslid
- een restaurant waar het eten lekker en niet te gek duur is
Kortom: een museum waar aandacht aan is gegeven!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 10, 2022
Indrukwekkend, museum

Impressive, museum

Really worthwhile, just museum,

Echt de moeite waard, net museum,

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • carla v. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 10, 2022
Leerzaam

Instructive

We enjoyed

We hebben genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 09, 2022
Tof en stoer

Cool and cool

I am a young man with down cindrome. I thought it was beautiful and well set up. I have a lot of interest in the war stuff.

Ik ben een jongeman met het down cindroom. Ik vond het mooi en goed opgezet. Ik heb veel intresse in het oorlogs gebeuren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2022
Indrukwekkend!

Impressive!

Lots to read and look at! Spacious. Great for a day out!

Veel te lezen en te bekijken! Ruim opgezet. Leuk voor een dagje uit!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Philip
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2022
Interessant, imposant en zeker een bezoekje waard.

Interesting, impressive and definitely worth a visit.

I have been here with my grandson of 6
He was very impressed with all the vehicles (especially the tanks) and for myself, the stories displayed were interesting. So well worth a visit for any age!

Ik ben hier geweest met mijn kleinzoon van 6.
Hij was erg onder de indruk van alle voertuigen (met name de tanks) en voor mijzelf waren de verhalen die er weergegeven werden interessant. Dus voor iedere leeftijd zeker een bezoek waard!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Patrick G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 08, 2022
Uitstekend en leerzaam

Excellent and instructive

. Beautifully set up and impressive

. Mooi op gezet en indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Heinz E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2022
Indrukwekkend, veelzijdig

Impressive, versatile

Impressive, versatile, beautiful audio-visual presentation, current, highly recommended

Indrukwekkend, veelzijdig, mooie audiovisuele presentatie, actueel, aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 07, 2022
Prachtig!

Wonderful!

Incredibly large museum with a lot to see, you can walk around here all day.

Ontzettend groot museum waar veel te zien is, hier kun je de hele dag wel rondlopen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 07, 2022
Ik vind het een mooi meuseum

I think it is a beautiful meuseum

I think it's a beautiful meuseum but not being able to buy a map or other info all digital I do think is a downside

Ik vind het een mooi meuseum maar het niet kunnen kopen van een plattegrond of andere info alles digitaal vind ik wel een minpunt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • hans K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 07, 2022
Professioneel

Professional

Everything is top notch, impressive, especially all the stories about the people who were in shelters.
And idd the message: war belongs in a museum

Alles is top verzorgd, indrukwekkend, zeker alle verhalen over de mensen die in schuilkelders zaten.
En idd de boodschap: oorlog hoort in een museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ron V. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 07, 2022
Historisch

Historic

Nice museum, educational and well recreated the atmosphere so you can empathize with the situations that occurred
Too bad that it was said that if you wanted to drink cappuccino that you would have to pay €0.40 extra. But at checkout the cappuccino had to be paid in full

Mooi museum, leerzaam en goed de sfeer na gebootst zodat je je kunt inleven in de situaties die zich voorgedaan hebben.
Jammer dat er gezegd werd dat als je cappuccino wilde drinken dat je dan €0,40 bij zou moeten betalen. Maar bij het afrekenen moest de cappuccino volledig betaald worden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 06, 2022
Een indrukwekkende collectie

An impressive collection

Nice day out with the family
Impressive and educational for the children

Leuk dagje uit met het gezin gehad.
Indrukwekkend en leerzaam voor de kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jeroen R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Very nice museum everything is well maintained and everything is covered and for the youth that they can read and see how it was done in the war top.

Heel mooi museum alles word goed onderhouden en alles is overdekt en voor de jeugd dat ze kunnen lezen en zien hoe het in de oorlog is gegaan top.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • G.A i. '. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 06, 2022
Uitje

Outing

Very impressive. Lots of vehicles and interesting stories. We spent about 4 hours there

Erg indrukwekkend. Veel voertuigen en interessante verhalen. We zijn er ongeveer 4 uur geweest.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ivo V. r.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 05, 2022
Wat een verzameling!

What a collection!

Really interested people, 4 hours is not enough! It is impressive!

Echte geïnteresseerden hebben aan 4 uurtjes niet genoeg! Het is imposant!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 05, 2022
Interessant en uitgebreid!

Interesting and comprehensive!

An awful lot to see and read about. We were very impressed with the amount of vehicles. Also very nice movies with accompanying effects. Nice that people can ride bikes across the air bridge in the hall!

Ontzettend veel te zien en te lezen. We waren erg onder de indruk van de hoeveelheid voertuigen. Ook erg mooie films met bijbehorende effecten. Mooi dat mensen op de fiets over de luchtbrug in de hal kunnen fietsen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 04, 2022
Super Museum

Super Museum

Very beautiful and impressive Museum.

Heel mooie en indrukwekkende Museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kathleen G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 04, 2022
Helemaal geweldig

Totally awesome

Fine museum, educational for children
Hospitality also affordable
Despite the heat,still cool.

Fijn museum, leerzaam voor kinderen.
Horeca ook betaalbaar.
Ondanks de warmte ,toch koel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 03, 2022
Indrukwekkend, leerzaam.

Impressive, instructive.

Very nice educational and also active impressive day had with grandchildren.

Hele fijne leerzame en ook actieve indrukwekkende dag gehad met kleinkinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 03, 2022
Sterk verbeterd

Greatly improved

A very nice museum with good interactive parts

Een erg mooi museum met goede interactieve onderdelen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 03, 2022
Overweldigend

Overwhelming

Impressive

Indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 03, 2022
Wij vonden het een educatief museum .

We found it to be an educational museum .

Everything very well explained and described , also clear tour route .

Alles zeer goed uitgelegd en beschreven , ook duidelijke rondgang route .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 29, 2022
Super en complete museumervaring

Super and complete museum experience

Super interesting museum

Superinteressant museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 02, 2022
Hr.

Hr.

Modern and yet history lots of space. And time to think about. Been in the military for 2 years myself.

Modern en toch geschiedenis veel ruimte. En tijd om over na te denken. Ben zelf 2 jaar militair geweest.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 02, 2022
Hele mooie collectie en expositie

Very nice collection and exhibition

Some parts " under construction " but enough remained to be impressed with the quality and amount of WW2 information and equipment . 👍👏

Sommige delen “ under construction “ maar er bleef voldoende over om geïmponeerd te raken over de kwaliteit en hoeveelheid informatie en materieel van de WO2 . 👍👏

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: August 02, 2022
Indrukwekkende herinnering aan de oorlog.

Impressive reminder of the war.

Very impressive, all those documents and videos about the war. It paints a real picture of how it was. You would think that people would not want a repetition of that terrible period. Unfortunately, we see the same thing happening now in Ukraine. It is clear that many lives were given for our freedom

Erg indrukwekkend, al die documenten en filmpjes over de oorlog. Er word een reëel beeld geschetst over hoe het was. Je zou denken dat mensen geen herhaling willen van de verschrikkelijke periode. Helaas zien we hetzelfde nu in Oekraïne gebeuren. Het is duidelijk dat er veel mensenlevens zijn gegeven voor onze vrijheid.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 02, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Special to experience that others have given their lives for our freedom

Bijzonder om te ervaren dat anderen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 02, 2022
Wat een prachtige verzameling

What a wonderful collection

Together with my grandson of almost 6 visited the museum. The LARX, the tank of grandpa (Centurion), the Sherman and after buying the T-shirt in the store also the PANTHER 222 were the highlight for him. The visit to the shelter with the 3-d animation made a big impression on him. All in all a great day where the various displays are a tribute to the men and women who liberated us.

Samen met mijn kleinzoon van bijna 6 het museum bezocht. De LARX, de tank van opa (Centurion), de Sherman en na het kopen van het T-shirt in de winkel ook de PANTHER 222 waren voor hem het hoogtepunt. Het bezoek aan de schuilkelder met de 3-d animatie maakte grote indruk op hem. Al met al een geweldige dag waarbij de diverse displays een eerbetoon zijn aan de mannen en vrouwen die ons hebben bevrijd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bert E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 02, 2022
Interessant en mooie opstelling van dat oude spul

Interesting and nice arrangement of that old stuff

Very nice morning had nice everything inside restaurant and friendly people

Hele leuke morgen gehad lekker alles binnendeuren restaurant en vriendelijke mensen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • hans t.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2022
Mooi museum

Beautiful museum

Very nice day had beautiful set up
Beautiful location, gripping and lots to look at
Instructive and exciting.

Erg leuke dag gehad mooi opgesteld.
Mooie locatie, aangrijpend en veel om te bekijken.
Leerzaam en spannend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 30, 2022
Geweldig mooi museum, grote collectie

Great museum, great collection

Spacious, well-organized, lots to see, extensive collection, clean, lots of documentation and backgrounds, well-maintained collection, lots of info on history, nice movies, impressive

Ruim, overzichtelijk, veel om te zien, uitgebreide collectie, schoon, veel documentatie en achtergronden, goed onderhouden collectie, veel info over de geschiedenis, mooie films, indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nelleke B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 30, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Beautiful museum, sweeping, just a shame if you buy tickets online, that you still had to stand in line for the ticket office

Mooi museum, ingrijpend, alleen jammer als je tickets online koopt, dat je alsnog in de rij voor de kassa moest staan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ed S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 30, 2022
Geweldig op de juiste plaats waar het ook gebrurde

Great in the right place where it also roared

Earthly fully all army units except navy
And very overwhelming and impressive
And for the young people also very instructive and for the older people to witness the suffering that is now being revisited

Aardig volledig alle legeronderdelen behalve de marine
En heel overdonderend en indrukwekkend
En voor de jongeren ook erg leerzaam en voor de ouderen het leed te aanschouwen dat nu opnieuw aan de orde is

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kees M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 29, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Nice big museum with impressive stories and events depicted how the war must have been then here.

Mooi groot museum met indrukwekkende verhalen en gebeurtenissen weergegeven hoe de oorlog toen hier geweest moet zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 29, 2022
Indrukwekkend om dit te zien.

Impressive to see this.

Nice to see it all and very impressive.

Mooi te zien allemaal en zeer indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mark v. '. O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 28, 2022
Mooiste museum tot nu toe

Most beautiful museum so far

Well laid out in terms of timelines. Nicely laid out. Definitely worth going back for.

Goed ingedeeld qua tijdlijnen. Mooi ingericht. Zeker een moeite waard om weer terug te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 28, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Impressive presentation in form of images and sound
Too bad that dining facility is outside the museum, raised the threshold to go back.

Indrukwekkende presentatie in vorm van beelden en geluid.
Jammer dat eetgelegenheid buiten het museum ligt, verhoogd de drempel om terug te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Christian K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 28, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Top. Nicely laid out and very organized! Impressive.

Top. Mooi ingedeeld en heel overzichtelijk! Indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Monique G. N. -.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 27, 2022
mooi gedetaileerd overzicht, goed onderhouden.

nicely detailed overview, well maintained.

interesting, nice overview.

interessant, mooi overzicht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: De
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 27, 2022
Indrukwekkend mooi

Impressively beautiful

Very nicely exhibited, also for children, with at the end the hangar with impressive material in very nice condition

Zeer mooi tentoongesteld, ook voor kinderen, met aan het einde de hangaar met indrukwekkend veel materiaal in zeer mooie staat

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 25, 2022
Geweldig

Great

We had a very nice day here

We hebben een zeer leuke dag gehad hier

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 27, 2022
Leerzaam voor jong en oud

Educational for young and old

Clear, good explanations.

Overzichtelijk, goede uitleg.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 27, 2022
Zeer leerzaam.

Very informative.

Everyone should do this, there is certainly too little history lesson in the schools but it is certainly very instructive for the youth

Zou iedereen moeten doen er wordt zeker op de scholen teweinig geschiedenisles over gegeven maar is zeker zeer leerzaam voor de jeugd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: De
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 27, 2022
Erg indrukwekkend mooi museum

Very impressive beautiful museum

With my 9 year old daughter to relive a piece of history, very impressive and beautiful museum many films and translated to the children

Met mijn 9jarige dochtertje een stukje geschiedenis herbeleven, erg indrukwekkend en mooi museum veel films en naar de kinderen vertaald

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 27, 2022
Mooi en groot opgezet museum

Beautiful and large museum

Lots to see,watch and read. Interesting..

Veel te zien,kijken en te lezen. Interessant..

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 26, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Nicely set up and very impressive to be able to see all that material from ww2 up close

Mooi opgezet en zeer indrukwekkend om al dat materiaal uit ww2 van dichtbij te kunnen bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Geert D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 26, 2022
Een prachtige uitgebreide museum

A wonderful comprehensive museum

The museum is very extensive, with real stories from the ww2. Something we should never forget. Because there are many stories well exposed, it comes in more realistic. Many vehicles and weapons were there to see. And the little kids were also thought of. They could still play outside in nice playgrounds.

De museum is heel uitgebreid, met echte verhalen uit de ww2. Iets wat wij nooit mogen vergeten. Doordat er vele verhalen goed belicht zijn, komt het realistischer binnen. Ontzettend vele voertuigen en wapens waren er te zien. En ook aan de kleine kids is er gedacht. Hun konden buiten nog na spelen in leuke speeltuintjes.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 26, 2022
Mooi educatief museum

Beautiful educational museum

Recommended

Aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 23, 2022
Indrukwekkend

Impressive

The new Lancaster Pavilion was very impressive and really captures the imagination. My twelve year old son and I are very impressed with this. The Jeep exhibit is great for the true Jeep enthusiast. We had a great day and will definitely be back

Het nieuwe Lancaster Paviljoen was zeer indrukwekkend en spreekt zeer tot de verbeelding. Mijn twaalfjarige zoon en ik zijn erg onder de indruk hiervan. De Jeeptentoonstelling is voor de échte Jeepliefhebber geweldig. We hebben een mooie dag gehad en komen zeker nog een keer terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 25, 2022
Gewoonweg mooi opgezet. Indrukwekkend.

Simply beautiful set up. Impressive

Extraordinary

Buitengewoon

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • michel v. i.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 14, 2022
Instructief, uitgebreid

Instructional, comprehensive

Fascinating, even for 6-year-olds

Boeiend, ook voor 6-jarige

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 24, 2022
Zeer indrukwekkend

Very impressive

We don't think the word fantastic fits the subject. It is impressive to see, though, it evokes a lot and it shows in all clarity how insane war is and what a human life is worth.

Het woord fantastisch vinden wij niet passen bij het onderwerp. Het is wel indrukwekkend om allemaal te zien, het roept veel op en het laat in alle duidelijkheid zie hoe krankzinnig oorlog is en wat een mensenleven waard is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wim e. A. v. d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 23, 2022
Geweldig

Great

Lots to see.

Heel veel te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nancy D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 23, 2022
Mooie collectie

Nice collection

Beautiful collection and staff who take the time to explain.

Mooie collectie en medewerkers die de tijd nemen voor uitleg.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter P.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: July 21, 2022
😎😎

😎😎

Wonderful experience definitely worth it 👍👍👍

Prachtige ervaring zeker de moeite 👍👍👍

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mannolito D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 22, 2022
Oorlog s vervoer middel

War s transportation means

We were the really surprised so many different transport s thanks wagon s we had never seen before
Is really worth making a long trip for that
We had enjoyed ourselves and with nice weather and bought a nice souvenir

We waren de echt verrast zoveel verschillende vervoer s thanks wagen s die we nog nooit hadden gezien.
Is echt de moeite waard om daar voor een lange reis te maken.
We hadden genoten en met mooi weer en een leuke souveniertje gekocht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lenie M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 22, 2022
Dit komt echt binnen.

This really comes in

made more of an impression than I expected
It's an experience it really comes across how it was.

heeft meer indruk gemaakt dan ik had verwacht.
Het is een beleving het komt echt over hoe het was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 13, 2022
Mooie presentatie

Beautiful presentation

The personal stories and the ditto salute with floral wreath on a tank make it very close. Also, the construction of the nn775 is a huge enrichment with the Mh 17 in mind. Handsome presentation.

De persoonlijke verhalen en de dito groet met bloemenkrans op een tank maken het zeer dichtbij. Tevens is de opbouw van de nn775 een enorme verrijking met de Mh 17 in je achterhoofd. Knappe presentatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Theo D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 20, 2022
mooi en indrukwekkend

beautiful and impressive

we were very impressed with the museum and enjoyed walking among all the beautiful exhibits
we missed the English texts at several things that was unfortunate because my husband and brother-in-law missed so one and other

we waren erg onder de indruk van het museum en hebben genoten van het lopen tussen al de mooie opstellingen
we misten we de Engelse teksten bij diverse zaken dat was jammer want mijn man en zwager misten zo het een en ander

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 17, 2022
indrukwekkend

impressive

very nice exhibition. Spacious and very expressive

zeer mooie expositie. Ruim en heel beeldend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 17, 2022
Top

Top

Beautiful and impressive!!!

Mooi en indrukwekkend!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jacob N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 14, 2022
Kan stukken beter.

Could be much better.

Beautiful museum.
However, there is no tank that is open or a cannon where you are even allowed to sit on the seat.
All interaction is missing. Even the buckets are closed off. As if there's anything to demolish about that...

Mooi museum.
Echter er is geen tank die open is of een kanon waar je ook maar op het stoeltje mag zitten.
Alle interactie mist. Zelfs de bukers zijn afgesloten. Alsof daar iets aan gesloopt kan worden...

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 16, 2022
Veel informatie was heel interessant allemaal mooi

Lots of information was very interesting all nice

Neat interesting much to see

Netjes interessant veel te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 16, 2022
perfecte uitleg,maakt wel indruk.

perfect explanation,does make an impression.

Beautiful setups.

Mooie opstellingen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leo v. d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 15, 2022
Super leuk

Super fun

Super fun and interesting. Lots to see.

Super leuk en interessant. Veel te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 15, 2022
Sehr schönes Museum

Very nice museum

Ein sehr schönes Museum, mit Liebe zum Detail gemacht. Viele virtuelle Highlights wo auch Kinder mitmachen bzw einen Einblick bekommen können wie es war. 3 Stunden vergingen wie im Flug weil es einfach so viel zu sehen gab. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung

Ein sehr schönes Museum, mit Liebe zum Detail gemacht. Viele virtuelle Highlights wo auch Kinder mitmachen bzw einen Einblick bekommen können wie es war. 3 Stunden vergingen wie im Flug weil es einfach so viel zu sehen gab. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 14, 2022
Interessant, ruimtelijk, relaxe

Interesting, spacious, relaxing

Enthusiastic staff! It was just a pity that the trucks, cars etc. did not state what they were used for, when they were used. Some were, but many were not

Enthousiast personeel! Vond het alleen jammer dat bij de trucks, wagens etc niet bij stond waar ze voor gebruikt werden, wanneer ze ingezet werden. Bij sommige wel, maar ook bij veel niet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 14, 2022
Leerzaam en vriendelijk

Instructive and friendly

Very friendly staff, unfortunately the renovation where everything has come inside has not been to its advantage. You are through it pretty quickly and I sincerely missed the part outside where the train track and train set used to be. I missed the barracks outside and her monument that had a lot of names on it. It is not a museum that I will go to again with the kids in the coming years.

Zeer vriendelijk personeel, helaas is de verbouwing waarbij alles naar binnen is gekomen niet in het voordeel geweest. Je bent er vrij snel doorheen en ik miste oprecht het stuk buiten waar het treinspoor en treinstel vroeger stonden. Ik miste de barak buiten en her monument waar heel veel namen opstonden. Het is geen museum waar ik de komende jaren met de kids nog een keer naar toe zal gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 14, 2022
Mis vervolging Roma en Sinti

Mass persecution of Roma and Sinti

Wonderful museum! Very educational for the younger generations so it is not forgotten. Nicely set up and clear information. A big 9
However, miss a section on the persecution of Roma and Sinti.

Prachtig museum! Heel leerzaam voor de jongere generaties zodat het niet vergeten wordt. Mooi opgezet en heldere informatie. Een dikke 9.
Mis echter een deel over de vervolging van Roma en Sinti.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Heleen
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 14, 2022
Indrukwekkende middag

Impressive afternoon

Very good and interactive museum about the war! Moves with the times because of all the technical gadgets woven throughout the museum. Entertaining for the whole family from young to old. Very impressive collection of photos and items from the war

Erg goed en interactief museum over de oorlog! Gaat mee met de tijd door alle technische snufjes die door het museum heen verweven zijn. Gezellig voor het hele gezin van jong tot oud. Zeer indrukwekkende collectie van foto's en voorwerpen uit de oorlog.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 10, 2022
Prachtig museum!!!

Wonderful museum!!!

Breathtaking collection from the 2nd WW. Really beautiful ( renewed) museum. We feasted our eyes, including our 2 sons aged 13 and 9. Beautiful and spacious. Very friendly staff. We got to ride in a Dodge and look inside a Centurion! Really had a great day here. Kegen in beautiful museum park with large playground and also delicious coffee at the museum cafe. Outside part inusief bike bridge through museum is free to enter.

Adembenemende verzameling uit de 2e WO. Echt prachtig ( vernieuwd) museum. We hebben onze ogen uitgekeken, ook onze 2 zoons van 13 en 9. Mooi en ruim opgezet. Erg vriendelijke medewerkers. Mochten meerijden in een Dodge en kijken in een Centurion! Echt geweldige dag gehad hier. Gekegen in mooi museumpark met grote speeltuin en ooknog eens heerlijke koffie bij het museumcafe. Buitengedeelte inusief fietsbrug door museum is vrij toegankelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joos
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 13, 2022
Nooit vergeten!

Never forget!

Wonderful museum, gives correct impression of a war that should never happen again. Is definitely worthwhile for young children

Prachtig museum, geeft juiste indruk van een oorlog wat nooit meer mag gebeuren. Is zeker de moeite waard ook voor jonge kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 13, 2022
Boeiende uitstap

Fascinating excursion

Impressive what you get to see. The museum also beautifully carries the message that war belongs in a museum. It makes people think

Indrukwekkend wat je allemaal te zien krijgt. Het museum draagt ook mooi de boodschap dat oorlog thuis hoort in een museum. Het zet de mens aan het denken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 13, 2022
Indrukwekkend en leerzaam

Impressive and informative

An interactive museum showing a nice build up of what played out in WW2.

Een interactief museum waarin een mooie opbouw te zien is wat er allemaal gespeeld heeft in de WO2.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • L. V. ..
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 12, 2022
Fantastische ervaring!

Fantastic experience!

I was really deeply impressed with the attention the museum gives to the collection. The timeline of WW2 in the Netherlands that you follow in the museum is fascinating. Personally not so impressed by the large hall with military vehicles. You must really love that, but the collection and short films are really fantastic. Definitely a must!

Ik was echt diep onder de indruk van de aandacht die het museum schenkt aan de collectie. De tijdlijn van WO 2 in Nederland die je in het museum volgt is fascinerend. Persoonlijk niet zo onder de indruk van de grote hal met militaire voertuigen. Daar moet je echt van houden, maar de collectie en korte films zijn echt fantastisch. Zeker een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kevin
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: July 12, 2022
Leuk museum

Nice museum

Visited war crimes overloon again after many years
There used to be a "smaller" exhibit inside and much of the equipment was set up outside in the woods. Nowadays everything is inside in a large hall. This makes the museum worth a visit even in bad weather.

Na een groot aantal jaren weer eens een bezoek gebracht aan oorlogsmisdaden overloon.
Vroeger was er een “kleinere” tentoonstelling binnen en stond er veel van het materieel buiten in de bossen opgesteld. Tegenwoordig staat alles binnen in een grote hal. Dit maakt het museum ook bij slecht weer een bezoekje waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 12, 2022
indrukwekkend

impressive

great set-up, of this museum. pity that in this day and age it is still necessary to make people aware that violence solves nothing.

geweldige opzet, van dit museum. jammer dat het in deze tijd nog nodig is om de mensen er bewust van te maken dat geweld niks oplost.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 11, 2022
Indrukwekkend en helaas actueel

Impressive and unfortunately topical

The eyewitness story was wonderful and impressive and unfortunately it applies almost 1-to-1 to Ukraine. But also other wars. Too bad that the large hall where a lot of equipment is displayed is too full, in my opinion, and only a few vehicles have extensive information. From the past I remember that there was a (small?) hall with all the names. I could not find that one again, unfortunately. And the room about D-day with all the pictures of cemeteries makes an impression, also because the German places are shown. The film with the children is impressive but why end with a birthday party? Could have been more subdued from me
What I just don't understand is why the store only sells stuff related to war. Vehicles, caps, t-shirts. Wouldn't that be the place to have a different voice.

Het verhaal over de ooggetuigen was prachtig en indrukwekkend en helaas is het bijna 1-op-1 van toepassing op Oekraïne. Maar ook andere oorlogen. Jammer dat de grote hal waar veel materieel staat te vol is, naar mijn mening, en slechts bij een paar voertuigen uitgebreide informatie staat. Van vroeger kan ik mij herinneren dat er een (kleine?) zaal was met allemaal namen. Die kon ik niet terug vinden, helaas. En de zaal over D-day met alle foto’s van begraafplaatsen maakt indruk, ook omdat de Duitse plaatsen getoond worden. De film met de kinderen maakt indruk maar waarom nu afsluiten met een verjaardagsfeest? Had van mij ingetogener gemogen.
Wat ik alleen niet begrijp is waarom de winkel alleen maar spul verkoopt dat gerelateerd is aan oorlog. Voertuigen, petjes, t-shirts. Zou dat niet dé plek zijn om een ander geluid te laten horen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: July 11, 2022
Leuk en interessant uitje van een paar uurtjes

Fun and interesting outing of a few hours

Everything clear and well organized. They have it well organized. Friendly staff .

Alles duidelijk en goed geregeld. Ze hebben het goed voor elkaar. Vriendelijk personeel .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 10, 2022
Super leuk, interessant en modern museum

Super fun, interesting and modern museum

We were very positively surprised by this nice museum. The way the information is conveyed is very nice and varied. The hall with well-maintained war vehicles is impressive and makes many a one wonder about the size of some of the vehicles/planes. Multimedia was applied in a very nice way! In short, highly recommended (Especially for families with boys)

Wij waren erg positief verrast door dit leuke museum. De manier waarop de informatie wordt overgebracht is zeer leuk en afwisselend. De hal met goed onderhouden oorlogsvoertuigen is indrukwekkend en doet menig een verbazen over de omvang van sommige voer/vliegtuigen. Multimedia was op een zeer leuke manier toegepast! Kortom een aanrader (Zeker voor gezinnen met jongens).

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Klaas-Jan B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 10, 2022
Super museum

Super museum

The museum is super impressive and very nicely set up
The Lancaster in particular is stunning to behold

Het museum is super indrukwekkend en zeer mooi opgezet.
Vooral de Lancaster is schitterend om te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rick B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: July 09, 2022
Super!! Heel interessant om eens te zien.

Super!!! Very interesting to see one day

Recommended!!!

Aanrader!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 07, 2022
Prachtig museum

Wonderful museum

Neat and clearly set up

Keurig en duidelijk opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 06, 2022
Interresant en groot ,belangrijke vertellingen

Interresant and great,important narratives

Lots of narratives from people who lived through the war. Also very clear pictures films and recreated battlefields. Too much actually to watch all at once,so multiple visits definitely worth it

Heel veel vertellingen van mensen die de oorlog meegemaakt hebben. Ook heel duidelijke foto's films en na gemaakte slagvelden. Teveel eigenlijk om alles ineens te kijken,dus meerdere bezoeken zeker waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wilma J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 03, 2022
Een museum voor iedereen toegankelijk en aan te be

A museum accessible to everyone and to be

Clear and spacious
Lots of information

Overzichtelijk en ruim opgezet
Veel informatie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Greet L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 05, 2022
leuk museum

nice museum

really nice museum really made a big impression

echt mooi museum heeft echt veel indruk gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 02, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Impressive

Indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fred v. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 30, 2022
Indrukwekkend

Impressive

I know the museum from 10 years ago. What a change! You get sucked into the time of WWII with beautiful digital techniques. Learned a lot from the stories and we will go back to experience it again. We had set aside too little time

Ik ken het museum van 10 jaar geleden. Wat een verandering! Je wordt meegezogen in de tijd van de 2e wereldoorlog met mooie digitale technieken. Veel geleerd van de verhalen en we gaan terug om het nog een keer te beleven. We hadden te weinig tijd uitgetrokken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Patty P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 01, 2022
Indrukwekkend

Impressive

A unique opportunity to empathize with the various characters
Impressive ! Great exhibition of the war equipment.

Een unieke kans om je in te leven in de verschillende personages.
Indrukwekkend ! Grootse tentoonstelling van het oorlogsmaterieel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 30, 2022
Geweldig niet gedacht dat het zo indrukwekkend is.

Awesome didn't think it was that impressive.

5 stars also the staff friendly and informative

5 sterren ook het personeel vriendelijk en informatief

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 29, 2022
om stil van te worden al dat menselijk leed

to be silent all that human suffering

overwhelming so much on offer a 9 plus

overweldig zoveel aan bod een 9 plus

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Adrie M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 28, 2022
Mooie ervaring

Beautiful experience

Beautiful, varied, experiential, friendly restaurant service

Mooi, gevarieerd, belevend, vriendelijke restaurantbediening

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 28, 2022
Indrukwekkend

Impressive

So impressive, the past beautifully instructive

Zo indrukwekkend, het verleden mooi leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Benedikte V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 26, 2022
Boeiend

Fascinating

Glad to see so much has been preserved for posterity
I can quite understand that there are many people who wanted certain things to be measured after the war were destroyed but we are glad that they were preserved anyway.

Fijn dat er zoveel bewaard is gebleven voor het nageslacht.
Ik kan best begrijpen dat er veel mensen die wilden dat bepaalde dingen meten na de oorlog vernietigd werden maar wij zijn blij dat ze toch bewaard zijn gebleven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Appie K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 25, 2022
Mooi museum

Beautiful museum

Impressive

Indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 24, 2022
Top museum

Top museum

Top museum, lots of work done, lots of interesting vehicles, reasonable price

Top museum, veel werk van gemaakt, veel interessante voertuigen, schappelijke prijs

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 24, 2022
Zeer de moeite waard om te bezoeken.

Very worthwhile to visit.

Great set up. Good and clear information.

Geweldig opgezet. Goede en duidelijke informatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jos B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 23, 2022
Super

Super

Very impressive to see and a museum to be discovered

Zeer indruk wekkend om te zien en een museum om door een ringetje te halen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Miriam D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 19, 2022
Ontzettend groot. De moeite waard.

Incredibly large. Well worth the effort.

No real walking route indicated, which was a pity. Otherwise it was fine

Geen echte looproute aangegeven, dat was jammer. Verder was het wel prima hoor

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Dominick M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 21, 2022
Mooi en interessant!

Beautiful and interesting!

Very nice layout of the museum

Zeer mooie opzet van het museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 21, 2022
Wel mooi voor één keer.

Nice for once, though.

For children under twelve there is little to do inside. had expected to be able to see a tank from the inside.
Other than that, compliments on how neat and clean everything is.

Voor kinderen onder de twaalf is er binnen weinig te doen. had wel verwacht een tank van binnen te kunnen zien.
Verder wel complimenten over hoe netjes en schoon alles is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mark V. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 19, 2022
Super mooi opgezet

Super nice set up

.

.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: June 18, 2022
Interessant! Ontzettend veel oa voertuigen!

Interesting! An awful lot oa vehicles!

Beautiful museum with many interesting videos!
Incredible how much material has been preserved!

Mooi museum met veel interessante filmpjes!
Ongelooflijk hoeveel materiaal er bewaard is gebleven!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Erna S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 18, 2022
Historisch belangrijk

Historically important

A pleasant space to look at all kinds of themes. Spacious and clear explanations.

Een prettige ruimte om allerlei thema's te bekijken. Ruim opgezet en duidelijke uitleg.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fred S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 17, 2022
Mooi en uitgebreid

Beautiful and comprehensive

Good information provision, which is delivered in a "fun" way and with beautiful techniques.

Goede informatie voorziening, welke op een “leuke” manier en met mooie technieken wordt gebracht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerdien B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 15, 2022
Wijze woorden

Wise words

The statement; war belongs in the museum got me thinking. Very wise words

De uitspraak; oorlog hoort in het museum thuis zette mij aan het denken. Hele wijze woorden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Erik V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 11, 2022
Zeer mooi

Very nice

Everything very well portrayed.

Alles heel goed in beeld gebracht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 13, 2022
Wij hebben ons vermaakt goed ontvangen

We have enjoyed ourselves well received

Definitely an 8

Zeker een 8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 13, 2022
Prachtig museum Met een logische opbouw

Wonderful museum With a logical structure

Top furnished Only because of the origins of this museum Citizens of the destroyed Overloon donate money immediately after the war Beautiful collection Good quality video messages

Top ingericht Alleen vanwege het ontstaan van dit museum Burgers van het kapot geschoten Overloon doneren direct na de oorlog geld Prachtige collectie Kwalitatief goede videoboodschappen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: June 11, 2022
Oorlogsmuseum Overloon

War Museum Overloon

Beautiful and interesting museum

Mooi en interessant museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 09, 2022
Mooi indrukwekkend museum.

Beautiful impressive museum

Very good was with granddaughter. It makes you quiet

Zeer goed was met kleindochter. Je wordt er stil van.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: June 08, 2022
Super vriendelijke en behulpzame mensen in overloo

Super friendly and helpful people in overloo

Super friendly and expected good
Satisfied

Super vriendelijk en naar verwachting goed
Tevreden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Arjen L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 07, 2022
Overloon museum

Overloon Museum

Nicely set up and good information

Mooi opgezet en goede informatie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ted V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 07, 2022
Overzichtelijk en informatief

Clear and informative

Clear and informative

Still makes an impression even though it was so long ago

Overzichtelijk en informatief

Maakt nog steeds indruk ook al is het zo lang geleden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cees
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 06, 2022
Leerzame dag met echte inhoud

Learning day with real content

It was, once again, a very informative, interesting day. Very interactive and brought to you from ordinary people who lived at the time.
Only the coffins we thought were not appropriate to present them in this way. Many people died in the war, but this could have been expressed differently as far as we were concerned.
There used to be a separate section on the camps, which was very impressive. Too bad that's gone. That was, especially for young people of today, a real eye-opener about what hatred (which is also now increasingly common) can lead to.

Het was, wederom, een zeer leerzame, interessante dag. Heel interactief en gebracht vanuit gewone mensen die toen leefden.
Alleen de doodskisten vonden wij niet kies om die op deze manier te presenteren. Er zijn veel mensen omgekomen in de oorlog, maar dit had wat ons betreft anders uitgedrukt mogen worden.
Voorheen was er een apart gedeelte over de kampen, wat heel indrukwekkend was. Jammer dat dat weg is. Dat was, zeker voor jongeren van nu, een echte eyeopener over waar de haat (die ook nu weer steeds meer voor komt) toe kan leiden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 06, 2022
Geweldig oorlogsmuseum

Great war museum

Wonderful museum
Interesting for young and old and it is also easy to follow for foreign guests
Beautiful dioramas
Modern technology used, you don't know what you see
Very diverse
Also located in a beautiful area and nice restaurant there
Really top! Very highly recommended.

Prachtig museum.
Interessant voor jong en oud en ook voor buitenlandse gasten is het goed te volgen.
Mooie diorama’s.
Moderne techniek gebruikt, je weet niet wat je ziet.
Heel divers.
Ook nog gelegen in een mooie omgeving en lekker restaurant erbij.
Echt top! Zeer zeer aan te bevelen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Miranda v. d. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 06, 2022
Informatief

Informative

Beautiful museum, but a pity that there was little program specifically for children

Mooi museum, maar jammer dat er specifiek voor kinderen weinig gericht programma was

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Floor
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 06, 2022
bezoek museum

visit museum

impressive

indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • G.W. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 06, 2022
Indrukwekkende verhalen

Impressive stories

Nice museum, great collection of war vehicles etc
But especially the personal stories make it impressive

Mooi museum, grote verzameling oorlogs voertuigen e.d.
Maar vooral de persoonlijke verhalen maken het indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: June 06, 2022
Super interessant

Super interesting

There is much to do and plenty to see. Also there is ve explanation at the parts

Er is veel te doen en genoeg te zien. Ook staat er ve uitleg bij de onderdelen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 05, 2022
Zeker de moeite waard

Definitely worth it

Definitely worth it

Zeker de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rob V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 04, 2022
Wauw wat groot

Wow how big

Totally impressed with how big it is. Impressive when you consider that this was all really used.

Helemaal onder de indruk van hoe groot het is. Indrukwekkend als je bedenkt dat dit allemaal echt is gebruikt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marian F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 02, 2022
Indrukwekkend, leerzaam

Impressive, informative

Very nice, impressive, great set up

Zeer mooi, indrukwekkend, geweldig mooi opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karel C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 02, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Impressive!

Indrukwekkend!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 31, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Lots of different things to see! Most of all, take the time to read!

Veel verschillende dingen te zien! Neem vooral de tijd om te lezen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sharon
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: May 28, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Impressive

Indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wim H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 28, 2022
Had er meer van voorgesteld, vooral voor kinderen

Had expected more from it, especially for children

Place the children in a vehicle

Plaats de kinderen in een voertuig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • René T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 09, 2022
mijn mening over oorlogsmuseum overloon

my opinion of war museum overloon

the war museum is interesting only it does not take 3 hours to walk in the museum , it takes about 1.5 hours

het oorlogsmuseum is interessant alleen duurt het geen 3 uur om in het museum te lopen , het duurt ongeveer 1.5 uur.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • miranda s.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 03, 2022
Leuk en leerzaam!

Fun and educational!

Nice museum, you learn not only about the battle of Overloon and about tanks and weapons but also about the resistance, the hunger winter and the persecution of the Jews

Mooi museum, je leert niet alleen over de slag bij Overloon en over tanks en wapens maar ook over het verzet, de hongerwinter en de jodenvervolging.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Inge v. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 07, 2022
Wat een ervaring

What an experience

What a cool and especially impressive museum. Just back in time so you with both feet on the ground. Not only for us but also for the children.

Wat een gaaf en vooral indrukwekkend museum. Even terug in de tijd zodat je weer met beide benen op de grond staat. Niet aleen voor ons maar ook de kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mike H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 07, 2022
Heel indrukwekkend.

Very impressive

Very nice day.

Heel mooie dag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: May 07, 2022
Super interessant oorlogsmuseum, heel emotioneel

Super interesting war museum, very emotional

Very nicely decorated war museum. From how it started until the liberation. With stories of people who experienced the 2nd world war from different sides. Lots of war vehicles, clothing, weapons, bombs and grenades. We were there from 1 pm to 5 pm but would have liked more time to have a good look at everything

NB: the restaurant was also very good. Nice coffee with a sandwich we had taken but the flan also looked delicious

Heel mooi ingericht oorlogmuseum. Van hoe het begon tot de bevrijding. Met verhalen van mensen die de 2e wereldoorlog van verschillende kanten mee hebben gemaakt. Heel veel oorlogvoertuigen, kleding, wapens, bommen en granaten. Wij waren er van 13 uur tot 17 uur maar hadden nog wel meer tijd willen hebben om alles goed te bekijken.

NB.: het restaurant was ook zeer goed. Lekkere koffie met een broodje hadden wij genomen maar de vlaai zag er ook heerlijk uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bianca R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: May 05, 2022
Boeiend relaas van de oorlogsjaren 1940 -1945

Fascinating account of the war years 1940 -1945

Lots of material and well laid out on display. The various presentations are dynamic enough to hold the attention.

Veel materiaal en goed overzichtelijk tentoongesteld. De verschillende presentaties zijn dynamisch genoeg om de aandacht vast te houden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Elze E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: May 05, 2022
Perfect dagje uit.

Perfect day out

Wonderful museum for young and old!
Very accessible and approachable, you can take out as much as you want. Spend the whole day in a beautiful play park in nature or go into the depths. Very impressive, gave us a lot to talk and think about.
In short perfect place to go with kids of different ages, something for everyone

Prachtig museum voor jong en oud!
Erg toegankelijk en laagdrempelig, je kan er zelf zoveel uithalen als dat je zelf wilt. Hele dag vertoeven in een prachtig speelpark in de natuur of de diepte in. Erg indrukwekkend, heeft nog veel stof om over na te praten en te denken gegeven.
Kortom perfecte plek om naartoe te gaan met kids in verschillende leeftijden, voor elk wat wils.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 05, 2022
Interessant voor jong en oud

Interesting for young and old

What a lot of equipment and vehicles are displayed here in an impressive spacious hall. Impressive films and a nice restaurant with terrace. In the outdoor area my sons (6 and 8 years old) could also use their imagination

Wat een hoop materieel en voertuigen staan hier opgesteld in een indrukwekkende ruime hal. Indrukwekkende films te zien en een fijn restaurant met terras. In het buitengedeelte konden mijn zoontjes (6 en 8 jaar) hun fantasie ook helemaal kwijt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 05, 2022
Heel fijn

Very nice

An educational outing

Een leerzame uitstapje

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 04, 2022
heel leerzaam en goed overzichtelijk

very informative and well organized

for me 5 stars

voor mij 5 sterren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 04, 2022
Heel interessant, ook voor onze kleinkinderen

Very interesting, also for our grandchildren

There is a lot to see, beautifully arranged all
Definitely worth it.

Er is heel veel te zien, mooi opgesteld allemaal.
Zeker de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 03, 2022
Indrukwekkend en zeer goed uitgevoerd

Impressive and very well executed

What a well done and impressive exhibition, really recommended for young and old

Wat een goed verzorgde en indrukwekkende tentoonstelling, echt een aanrader voor jong en oud

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wendy v. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 01, 2022
Heerlijk leerzaam dagje uit

Wonderful educational day out

A beautiful museum, interesting for young and old. Clear information with the museum pieces, historically clearly structured, films are very appealing and give a good impression of what happened in those days.

Een mooi museum, voor jong en oud interessant. Duidelijke informatie bij de museumstukken, geschiedkundig helder opgebouwd, films spreken erg aan en geven goede impressie van wat er destijds gebeurde.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 30, 2022
Leuk

Nice

.

.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 29, 2022
Zo Indrukwekkend !

So Impressive !

Been there 2x now but it's still impressive
especially the stories and similarities to what is happening now in ukraine and the horror of an oolog well portrayed
The true nature of man at war is well portrayed here, both of the occupiers and the oppressed in occupied territories
The bicycle bridge is really an addition to get an overview.

Ben er nu 2x geweest maar het blijft indrukwekkend.
vooral de verhalen en overeenkomsten met wat er nu in oekraine gebeurd en de gruwel van een oolog goed in beeld gebracht.
De ware aard van de mens in oorlog komt hier goed in beeld, zowel van de bezetters als de onderdrukte in bezette gebieden.
De fietsbrug is echt een toevoeging om een overzicht te krijgen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 17, 2022
Interessant en leerzaam

Interesting and informative

Clear and informative

Overzichtelijk en leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 21, 2022
Was voor mijn kleinkinderen heel indrukwekkend en

Was very impressive to my grandchildren and

10

10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: March 17, 2022
Bezoek museum

Visit museum

Very well set up, and instructive, and easy to oversee
Only thing I regret is that they are not supported by the government !!!
Other institutions could learn a thing or two from this
All kudos to the people who sacrifice themselves for this
It normally in 1 day to view, so much info is there
Maybe a good lesson for the youth
That our parents fought for freedom

Zeer goed opgezet,en leerzaam,en goed te overzien.
Enkel vindt ik het jammer dat ze niet gesteund worden door de overheid !!
Hier kunnen andere instanties nog een puntje aanzuigen.
Alle hulde voor de mensen die zich daar voor op offeren .
Het normaal gezien in 1 dag niet te bekijken,zoveel info is daar.
Misschien eens een goede les voor de jeugd.
Dat onze ouders voor de vrijheid hebben gevochten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2021
Bewustwording, werkelijkheid zien, voelen, beleven

Awareness, seeing, feeling, experiencing reality

Myself: 75 years, with grandson 12 years from Rotterdam this history through. Seeing, feeling, experiencing, has been for us young and old, an extraordinary experience. Many moments of: dwelling on the event, became a wise lesson on the journey back home. The hospitality was of a high calibre, thanks!

Mijzelf:75 jaar, met kleinzoon 12 jaar uit Rotterdam deze geschiedenis doorlopen. Zien, voelen, beleven, is voor ons jong en oud, een buitengewone ervaring geweest. Veel momenten van: stilstaan van het gebeuren, werd op de terug reis naar huis een wijze les. De gastvrijheid was van een hoog kaliber.Dank!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jos T.
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 24, 2021
Indrukwekkend, om nooit te vergeten!!

Impressive, never to be forgotten!!!

A museum that should never cease to exist, so that we never forget the wars!!!
Huge amount of combat and defense stuff. And then they are still expanding!!!
Interesting docu about the second world war with dilemmas... "What would you do"? From me there was a lot more about the Second World War allowed!

Een museum dat nooit mag stoppen te bestaan, zodat we de oorlogen nooit vergeten!!
Enorme hoeveelheid gevechts- en verdedigingsspullen. En dan zijn ze NOG aan het uitbreiden!!
Interessante docu over de tweede WO met dilemma's..."Wat zou jij doen"? Van mij had er nog veel meer over de Tweede WO in gemogen!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Emmy K.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 08, 2021
De moeite waard

Worthwhile

Beautiful, large museum, and completely adapted to Corona.
There was much interesting to see about our war past. Impressive how much has been preserved. When you're in the main hall, you feel very small among all those mighty war machines. And grateful that we didn't go through that time.

Mooi, groot museum, en helemaal aangepast aan Corona.
Er was veel interessants te zien over ons oorlogsverleden. Indrukwekkend hoeveel er bewaard gebleven is. Als je in de grote hal bent, voel je je heel klein tussen al die machtige oorlogsmachines. En dankbaar dat wij die tijd niet meegemaakt hebben.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Liesbeth V.
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 11, 2020
Geweldig museum ..

Great museum...

The museum is very interesting and worth staying there for a few hours. Great display of equipment and a clear explanation of its history.

Het museum is zeer interessant en de moeite waard om er een paar uurtjes te verblijven. Geweldige opstelling van materieel en duidelijke uitleg over de geschiedenis hiervan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Will d. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 10, 2020
Fantastisch, zeer informatief, echt een aanrader!

Fantastic, very informative, highly recommended!

Very special museum, a lot to see with a lot of information. Well organized because of corona measures

Great recommendation!

Zeer bijzonder museum, heel veel te zien met heel veel informatie. Goed geregeld ivm corona maatregelen.

Grote aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 06, 2020
Geweldige beleving om te ervaren hoe het in de oor

Great experience to experience it in the ear

Fantastic museum One day there is actually too short

Fantastisch museum Een dag daar is eigenlij k te kort

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joop B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Het regende, buiten weinig gezien, binnen top.

It was raining, little seen outside, inside top

Within top and extensive, several information boards were missing.
It is also mixed up by period.
Pretty big and impressive.

Binnen top én uitgebreid, miste wel meerdere informatie bordjes.
Staat ook per periode door elkaar.
Wel erg groot en imposant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Zeer complete collectie en goede info.

Very complete collection and good info.

Unfortunately only benches at the vehicles department. Elevator is also broken.... For the elderly and those who have difficulty walking. Visiting many museums everywhere there are benches to sit for a while.

Helaas alleen bankjes bij de voertuigen afdeling. Lift is ook nog kapot.... Voor ouderen en moeilijk lopenden lastig. Bezoeken veel musea overal staan wel banken om even te zitten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 07, 2020
indrukwekkende verzameling oorlogsmateriaal.

impressive collection of war material.

very clear exhibited material and in the first room extensive information about the Second World War

zeer overzichtelijke tentoongesteld materiaal en in de eerste zaal uitvoerige informatie over de tweede wereldoorlog

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sjaak H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 05, 2020
Prachtig

Beautiful

Beautiful and large museum that is definitely worth a visit. Classification is clear offer is large, price is proportional

Mooi en groot museum dat zeker de moeite waard is. Indeling is duidelijk aanbod is groot, prijs is naar verhouding.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 04, 2020
Oorlogsverleden

War History

Large, clear and poignant. Friendly staff

Groot, overzichtelijk en aangrijpend. Vriendelijk personeel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 04, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Very impressive how much there is to see, and top regulated in Overlook

Zeer indrukwekkend hoeveel er te zien is, en top geregeld in Overlook

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leo O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 03, 2020
Erg indruk wekkend

Very impressive

I'll give them an 8

Ik geef ze een 8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • jolanda r.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: October 03, 2020
Aanrader!

Recommended!

Huge collection of vehicles. Beautiful dioramas and unique collectibles

Enorme collectie voertuigen. Mooie diorama’s en unieke verzamelstukken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marnix
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 03, 2020
Bijzonder, compleet, overzichtelijk

Special, complete, clear

Complete and impressive picture of World War II. Good corona measures introduced.

Compleet en indrukwekkend beeld van 2e wereldoorlog. Goede corona maatregelen ingevoerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 01, 2020
Indrukwekkend, goed dat het er is.

Impressive, good thing it's there.

Well set up.
Maybe as a tip: make sure there are benches in the first hall as well. Because if you want to see and listen to everything, it's best to stand for a long time.

Goed opgezet.
Misschien als tip: zorg dat er in de eerste hal ook bankjes staan. Want als je alles wilt zien en luisteren, is het best een lange tijd van staan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Petra D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Mooi museum

Beautiful museum

Spacious museum with interesting, interactive storylines. In addition, the museum is located in a beautiful wooded area. Absolutely worth a visit

Ruim opgezet museum met interessante, interactieve verhaallijnen. Daarnaast ligt het museum in een prachtige bosrijke omgeving. Absoluut de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Zeer de moeite waard

Very worthwhile

Very interesting. Everything looked neat and tidy. Very educational for children.

Heel interessant. Alles zag er netjes en verzorgd uit.heel leerzaam voor kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maria L.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Oorlogsmuseum in Overloon.

War Museum in Overloon

Was very interesting and very instructive. Highly recommended to go. Gr fam van den BURG

Was ontzettend interessant en heel leerzaam. Een aanrader om eens heen te gaan. Gr fam van den BURG

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Robertino v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 29, 2020
Boven verwachting!!!

Above expectation!

Very impressive .... under the impression of everything!
What a beautiful museum ! We have been sweet for almost 4 hours. And that with a man who doesn't like museums! So much to see for both young and old. Saw many parents with young children who were really impressed . Really recommended very spacious so also in these times good to visit everything well organized!

Heel indrukwekkend ....onder de indruk van alles!
Wat een bijzonder mooi museum ! We zijn bijna 4 uur zoet geweest. En dat met een man die niet van musea houdt!! Zoveel te zien zowel voor jong en oud. Zag veel ouders met jonge kinderen die ook echt onder de indruk waren . Echt een aanrader heel ruim opgezet dus ook in deze tijd goed te bezoeken alles goed geregeld!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Feenstra
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 26, 2020
Leuke dag gehad.

Have a nice day.

Impressive and educational and many old materials, did not know it all existed.

Restaurant is pricey.

Indrukwekkend en leerzaam en veel oude materialen, wist niet dat het allemaal bestond.

Restaurant is prijzig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ben
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 25, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Very extensive, take at least 3 hours for a visit.

Zeer uitgebreid, trek voor een bezoek minimaal 3 uur uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 25, 2020
Indrukwekkend

Impressive

The signage is recommended forever.

De bewegwijzering is een aanrader voor altijd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Beautiful museum. Very big. And lots and lots of vehicles. Suitable from young to old.

Prachtig museum. Heel erg groot. En heel veel voertuigen. Geschikt van jong tot oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 24, 2020
Indrukwekkend in beeld gebracht.

Impressively portrayed

Through personal stories, the war goes on for your life in Overloon. Impressively portrayed, here you easily spend 4 hours. The original suits, books, means of transportation completed the picture. Highly recommended

Door middel van persoonlijke verhalen, gaat het oorlogsgeweld voor je leven in Overloon. Indrukwekkend in beeld gebracht, hier breng je met gemak 4 uur door. De originele pakken, boeken, vervoersmiddelen maakten het plaatje compleet. Een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marianne T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 24, 2020
In 1 woord: geweldig

In 1 word: great

Enjoyed it very much. Friendly staff and you look so beautiful.
Walked around with emotion.

Geweldig genoten. Vriendelijk personeel en je kijkt je ogen uit zo mooi.
Heb met emotie rondgelopen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 23, 2020
Indrukwekkend en leerzaam

Impressive and educational

****

****

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 24, 2020
Hardstikke interessant. Voor iedereen een aanrader

Very interesting. Recommended for everyone

Very good to be remembered with all this again

Heel goed om weer eens met Dit alles herinnerd te worden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Heel indrukwekkend

Very impressive

Very nice. Really a very large collection
And the corona measures are also fine

Heel mooi. Echt een hele grote collectie
En ook de corona maatregelen prima

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Geweldig

Great

Fantastic, so big and so much to see!

Fantastisch, zo groot en veel te zien!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Petra M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2020
75 jaar vrijheid een aanrader, kom beslist terug!

75 years of freedom a must, come back for sure!

The vehicles and planes and especially the history from all angles very well 'highlighted'. Certainly also for the youth very insightful from the experience of everyone involved.

De voertuigen en vliegtuigen en vooral de geschiedenis vanuit alle hoeken zeer goed 'belicht'. Zeker ook voor de jeugd zeer inzichtelijk gemaakt vanuit de belevenis van allen betrokkenen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 13, 2020
Interessant, indrukwekkend, leerzaam.

Interesting, impressive, educational.

A beautiful museum where you can follow the history of the Second World War, from the beginning until the liberation.
Despite my knowledge of the war, I have seen and experienced many new aspects.
It is a well-maintained museum that certainly needs to be preserved!

Een mooi museum waar je de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, vanaf het begin tot aan de bevrijding, kunt volgen.
Ondanks mijn kennis over de oorlog heb ik toch veel nieuwe aspecten gezien en ervaren.
Het is een goed onderhouden museum dat zeker in stand moet blijven!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bert L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 16, 2020
Geweldig

Great

Beautiful museum very instructive!

Mooi museum heel leerzaam!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ilona d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2020
Mooi museum

Beautiful museum

It is a very nice museum and there is also a lot to see. We had a great time and also learned a few things.

Het is een erg mooi museum en er valt ook veel te zien. We hebben het erg naar ons zin gehad en ook nog wat dingen geleerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Very nicely redecorated, very impressive and reflects history well.

Erg mooi heringericht, heel indrukwekkend en geeft geschiedenis goed weer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mirjam W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Top

Top

Was great. We hadn't seen the new layout yet.

Was geweldig. We hadden de nieuwe indeling nog niet gezien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Hele mooie verzameling

Very nice collection

Had a great day

Super mooie dag gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • John H.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Spacious. The image and sound material makes it even more impressive.

Ruim opgezet. Het beeld en geluid materiaal maakt het nog indrukwekkender.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Eveliene J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Great and important for the youth.

Geweldig en belangrijk voor de jeugd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Top

Top

Great museum. Especially the collection of vehicles is great. Also the fact that you yourself have eye to eye with people from the war. By answering questions and dilemmas. Great. We enjoyed it

Geweldig museum. Vooral de collectie voertuigen is geweldig. Ook dat je zelf oog in oog met mensen uit de oorlog interactie hebt. Door middel van vragen en dilemma's te beantwoorden. Top. Wij hebben genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leon K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Verrassende nieuwe informatie

Surprising new information

Worth a visit.

De moeite waard voor bezoek.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 17, 2020
Indrukwekkend mooi en eerlijk

Impressively beautiful and honest

The location is fantastic in a wooded area
Inside you will be touched by all the attributes that have been collected and that are linked to the great information.

De ligging is fantastisch in een bosrijke omgeving.
Binnen wordt je geraakt door alle attributen die zijn verzameld en dat gekoppeld aan de geweldige informatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • L.P.M. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 17, 2020
Geweldig

Great

Very beautiful and educational. Lots to see. Very impressive. We'll definitely come again

Erg mooi en leerzaam. Veel te zien. Erg indrukwekkend. Wij komen zeker nog een keer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 16, 2020
Leuke leerzame middag

Nice educational afternoon

Super fun day with lots of information.
A kind of refreshment of what happened in the war.

Super leuke dag met veel informatie.
Een soort opfrissing van wat er in de oorlog gebeurd is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ronald v. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 17, 2020
Geweldige historische waarde.

Great historical value

Well organized museum. Where you can enjoy as a lover. Well maintained equipment.
Clear route

Goed georganiseerd museum. Waar je als liefhebber kunt genieten. Goed onderhouden materieel.
Duidelijke route.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rudy W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 12, 2020
Mooi

Nice

Big museum, nice a lot of things to see

Groot museum, mooi een veel dingen om te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Had a nice afternoon with our grandson of 8
Everything was neatly taken care of.
Too bad there were no really tangible vehicles where children were allowed to climb in and on.

Met onze kleinzoon van 8 een mooie middag gehad.
Alles was keurig verzorgd.
Jammer dat er geen echt tastbare voertuigen waren waar kinderen in en op mochten klimmen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 12, 2020
Best interessant

Pretty interesting

they have beautiful and impressive material you can walk around at your leisure

ze hebben mooie en indrukwekkende materiaal staan je kan lekker op je gemak rondlopen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 12, 2020
Indrukwekkend

Impressive

You see new things about the 2nd and 1st wo. Impressive stories. Highly recommended for all Dutch people to go to

Je ziet weer nieuwe dingen over de 2de en 1ste wo. Indrukwekkende verhalen. Een aanrader voor alle Nederlanders om naar toe te gaan

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Robin H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Indrukwekkend. En groot museum

Impressive. And large museum

The museum is spacious and the information is clearly displayed in a good way. Very special is that there is a bicycle bridge running through the museum.

Het museum is ruim opgezet en de informatie wordt duidelijk op een goede manier weergegeven. Heel apart is dat er door het museum een fietsbrug loopt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Silvia v. d. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Zeer indrukwekkend.

Very impressive

It was the second time we were there and we didn't get a good look at everything. Be sure to come back again. Restaurant is also good to stay for a nice price. Staff is very friendly

Het was de tweede keer dat we er waren en nog niet alles goed bekeken. Komen zeker nog een keer terug. Restaurant is ook goed vertoeven voor een leuke prijs. Personeel is erg vriendelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • gerrit d.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Zeer mooi museum

Very nice museum

Very beautiful and very diverse

Heel mooi en zeer divers

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Indrukwekkend

Impressive

There is little explanation for the vehicles. Only some technical data

Bij de voertuigen staat weinig uitleg. Alleen wat technische gegevens.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Heel interessante ervaring

Very interesting experience

In the early 60's I went with my parents to Overloon and now for the first time back again. Of course completely changed, but still impressive. Especially the movies.

Begin jaren '60 ben ik met mijn ouders naar Overloon geweest en nu voor het eerst weer terug. Natuurlijk compleet veranderd, maar nog altijd indrukwekkend. Zeker de films.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Mooi en groot

Beautiful and large

Beautiful museum with large material and tells a lot about the history.

Mooi museum met groot materiaal en vertelt veel over de geschiedenis.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Informatief

Informative

Neat, everything is clearly set out with clear text

Netjes, alles is duidelijk opgesteld met duidelijke tekst.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Mooi om te herdenken

Beautiful to commemorate

Beautifully spacious

Prachtig ruim opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Heel indrukwekkend

Very impressive

Good decor of the museum you didn't get in each other's way and you could see and read everything at your leisure.
You can stay there for hours and eat/drink something in between and then you could look further.
I found it impressive and really recommend this museum!

Goede inrichting van het museum je liep elkaar niet in de weg en je kon op je gemak alles bekijken en lezen.
Je kan daar uren vertoeven en tussendoor nog even wat gaan eten/drinken en dan kon je weer verder kijken.
Ik vond het indrukwekkend en beveel dit museum echt aan!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Betsie k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 08, 2020
Indrukwekkend.

Impressive.

Nice setup, easy to walk with the 1.5 meter culture.

Mooie opzet, goed te belopen ook nu met de 1,5 meter cultuur.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hanny R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Goed overzichtelijk museum

Clearly arranged museum

Tidy and nice museum. Well taken care of.

Netjes en fijn museum. Prima geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Prachtig museum

Magnificent museum

Everything nicely covered. Good descriptions. You can walk around for at least 3 hours if you follow the walking route

Alles mooi overdekt opgesteld. Goede beschrijvingen erbij. Je kan er zeker minimaal 3 uur rondlopen als je de looproute volgt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 06, 2020
Heel veel te zien en prachtig opgesteld

Lots to see and beautifully set up

Beautiful museum

Mooi museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerda K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Super interesting!

Super interessant!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Interessant, maar...

Interesting, but...

Neat, well organized and orderly.
Bit static and incoherent setup with little background information.
Technical specifications only.

Netjes, goed georganiseerd en overzichtelijk.
Beetje statische en onsamenhangende opstelling met weinig achtergrondinformatie.
Alleen technische specificaties.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 08, 2020
Indrukwekkend, zeker aanrader.

Impressive. Definitely recommended.

Very spacious very impressive.

Zeer ruim opgezet erg indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
Goed georganiseerd en klantvriendelijk

Well organized and customer friendly

The museum is well corona unfocused
It's thought of everything
If is well set up so you can see everything
It's an instructive and interesting thing to keep in honor

Het museum is goed corona ongericht.
Er is overal aan gedacht.
Als is goed opgesteld zodat je alles goed kan zien.
Het is een leerzaam en interessant , moet zeker in eren gehouden worden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rian l.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Geweldig

Great

Very nice museum. Lots to see. Very clean. Well taken care of because of corona. Friendly staff

Heel mooi museum. Veel te zien. Erg schoon. Goed geregeld ivm corona. Vriendelijk personeel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nicole d. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 08, 2020
Indrukwekkend museum

Impressive museum

Beautiful, spacious museum. Impressive collection about the war history of the Netherlands

Prachtig, ruim opgezet museum. Indrukwekkende collectie over het oorlogsverleden van Nederland.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maria B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Geweldig voor onze kleinzoon, nooit gedacht dat er

Great for our grandson, never thought there'd be

Beautiful

Prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Margriet H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 06, 2020
Indrukwekkende tentoonstelling

Impressive exhibition

Beautiful and extensive museum, interesting and definitely several times to visit

Mooi en uitgebreid museum, interessant en zeker meedere keren te bezoeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 04, 2020
Indrukwekkend ,modern museum

Impressive modern museum

Very nice,playful,impressive.nicely classified

Erg mooi,speels,indrukwekkend.mooi ingedeeld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerda E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Was totaal onder de indruk

Was totally impressed

Go again, there was so much to see and read that my afternoon visit was too short

Ga nog een keer, er was zoveel te zien en te lezen dat mijn middagbezoek te kort was

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
heelindrukwekkend

very impressive

great museum. Definitely the press stories
i don't think the questions about where to stand on a footprint worked well

geweldig museum. zeker de pers verhalen.
de vragen waar je op een voetafdruk moest gaan staan, werkte volgens mij niet goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marian L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 01, 2020
Leuk museum

Nice museum

Beautiful museum
Only the toilet facilities may be a little cleaner

Mooi museum
Alleen de toilet voorzieningen mogen wat schoner

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maik K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Een mooi museum met top voertuigen en vliegtuigen

A beautiful museum with top vehicles and planes

A beautiful museum with top vehicles and planes

Een mooi museum met top voertuigen en vliegtuigen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michel S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Echt mooi

Really beautiful

Beautiful collection

Mooie collectie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
Indrukwekkend, leerzaam

Impressive, educational

Seeing images makes you feel the fear and experience how people had it in those days.

Het zien van beelden maakt dat je de angst en beleving voelt hoe de mensen het hadden in die tijd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 13, 2020
Fantastisch

Fantastic

Fantastic again

Nogmaals fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 06, 2020
Overloon

Overloon

Nice and interesting, lots of nice vehicles and in a nice condition.

Leuk en interessant, veel mooie voertuigen en in een mooie conditie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wiebe
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 06, 2020
Fantastisch

Fantastic

Nice

Mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: September 06, 2020
Heel groot en gaaf museum

Very big and cool museum

I rate this museum as very instructive and beautifully large.

Ik beoordeel dit museum als zeer leerzaam en mooi groot opgezet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Paul v. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 04, 2020
Oorlogsmuseum

War Museum

Very impressive

Heel indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ineke M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
Top

Top

It's a top park.

Het is een top park.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • sander w.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 02, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Very impressive whole

Heel indrukwekkend geheel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 01, 2020
Interessant museum

Interesting museum

Spacious, clearly explained and good for everyone to see

Ruim opgezet, duidelijk uitgelegd en goed voor iedereen om gezien te hebben.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 02, 2020
Geweldig educatief museum

Great educational museum

Great educational museum

Geweldig educatief museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 02, 2020
Mooi om te zien

Nice to see

In this time a good walking route explained. Well taken care of.

In deze tijd een goede looproute uitgelegd. Goed geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 01, 2020
Heel indrukwekkend.

Very impressive

Very well rendered

Heel goed weergegeven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yvonne P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 01, 2020
Eén van de beste oorlogsmusea van Nederland en België

One of the best war museums in the Netherlands and Belgium

Never seen such a large collection of war material and vehicles as there... really a must to do! We'll come back for sure.

Nog nooit zo een grote collectie aan oorlogsmaterie en -voertuigen gezien als daar.. echt een aanrader om te doen! Wij komen zeker eens terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 31, 2020
Indrukwekkend voor elke leeftijd!

Impressive for any age!

Was really good to be here with the kids. Very impressive.

Was echt goed om hier met de kinderen te zijn. Heel indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 31, 2020
Indrukwekkend

Impressive

A beautiful museum. Definitely worth a visit.

Een prachtig museum. Zeker de moeite waard om het te bezoeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • R.T.F. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 30, 2020
Prachtig

Beautiful

A beautiful museum that moves with the times.
However, there used to be more articles (or read: museum pieces) than there are now. However, it is very instructive.

Een prachtig museum dat met zijn tijd meegaat.
Wel waren er vroeger meer artikelen (of lees: museumstukken) dan nu. Wel is het onwijs leerzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 31, 2020