Reviews for Oorlogsmuseum Overloon

(1139 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.NL Tickets

Bezoek museum

Visit museum

Very well set up, and instructive, and easy to oversee
Only thing I regret is that they are not supported by the government !!!
Other institutions could learn a thing or two from this
All kudos to the people who sacrifice themselves for this
It normally in 1 day to view, so much info is there
Maybe a good lesson for the youth
That our parents fought for freedom

Zeer goed opgezet,en leerzaam,en goed te overzien.
Enkel vindt ik het jammer dat ze niet gesteund worden door de overheid !!
Hier kunnen andere instanties nog een puntje aanzuigen.
Alle hulde voor de mensen die zich daar voor op offeren .
Het normaal gezien in 1 dag niet te bekijken,zoveel info is daar.
Misschien eens een goede les voor de jeugd.
Dat onze ouders voor de vrijheid hebben gevochten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2021
Bewustwording, werkelijkheid zien, voelen, beleven

Awareness, seeing, feeling, experiencing reality

Myself: 75 years, with grandson 12 years from Rotterdam this history through. Seeing, feeling, experiencing, has been for us young and old, an extraordinary experience. Many moments of: dwelling on the event, became a wise lesson on the journey back home. The hospitality was of a high calibre, thanks!

Mijzelf:75 jaar, met kleinzoon 12 jaar uit Rotterdam deze geschiedenis doorlopen. Zien, voelen, beleven, is voor ons jong en oud, een buitengewone ervaring geweest. Veel momenten van: stilstaan van het gebeuren, werd op de terug reis naar huis een wijze les. De gastvrijheid was van een hoog kaliber.Dank!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jos T.
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 24, 2021
Indrukwekkend, om nooit te vergeten!!

Impressive, never to be forgotten!!!

A museum that should never cease to exist, so that we never forget the wars!!!
Huge amount of combat and defense stuff. And then they are still expanding!!!
Interesting docu about the second world war with dilemmas... "What would you do"? From me there was a lot more about the Second World War allowed!

Een museum dat nooit mag stoppen te bestaan, zodat we de oorlogen nooit vergeten!!
Enorme hoeveelheid gevechts- en verdedigingsspullen. En dan zijn ze NOG aan het uitbreiden!!
Interessante docu over de tweede WO met dilemma's..."Wat zou jij doen"? Van mij had er nog veel meer over de Tweede WO in gemogen!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Emmy K.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 08, 2021
De moeite waard

Worthwhile

Beautiful, large museum, and completely adapted to Corona.
There was much interesting to see about our war past. Impressive how much has been preserved. When you're in the main hall, you feel very small among all those mighty war machines. And grateful that we didn't go through that time.

Mooi, groot museum, en helemaal aangepast aan Corona.
Er was veel interessants te zien over ons oorlogsverleden. Indrukwekkend hoeveel er bewaard gebleven is. Als je in de grote hal bent, voel je je heel klein tussen al die machtige oorlogsmachines. En dankbaar dat wij die tijd niet meegemaakt hebben.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Liesbeth V.
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 11, 2020
Geweldig museum ..

Great museum...

The museum is very interesting and worth staying there for a few hours. Great display of equipment and a clear explanation of its history.

Het museum is zeer interessant en de moeite waard om er een paar uurtjes te verblijven. Geweldige opstelling van materieel en duidelijke uitleg over de geschiedenis hiervan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Will d. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 10, 2020
Fantastisch, zeer informatief, echt een aanrader!

Fantastic, very informative, highly recommended!

Very special museum, a lot to see with a lot of information. Well organized because of corona measures

Great recommendation!

Zeer bijzonder museum, heel veel te zien met heel veel informatie. Goed geregeld ivm corona maatregelen.

Grote aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 06, 2020
Geweldige beleving om te ervaren hoe het in de oor

Great experience to experience it in the ear

Fantastic museum One day there is actually too short

Fantastisch museum Een dag daar is eigenlij k te kort

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joop B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Het regende, buiten weinig gezien, binnen top.

It was raining, little seen outside, inside top

Within top and extensive, several information boards were missing.
It is also mixed up by period.
Pretty big and impressive.

Binnen top én uitgebreid, miste wel meerdere informatie bordjes.
Staat ook per periode door elkaar.
Wel erg groot en imposant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Zeer complete collectie en goede info.

Very complete collection and good info.

Unfortunately only benches at the vehicles department. Elevator is also broken.... For the elderly and those who have difficulty walking. Visiting many museums everywhere there are benches to sit for a while.

Helaas alleen bankjes bij de voertuigen afdeling. Lift is ook nog kapot.... Voor ouderen en moeilijk lopenden lastig. Bezoeken veel musea overal staan wel banken om even te zitten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 07, 2020
indrukwekkende verzameling oorlogsmateriaal.

impressive collection of war material.

very clear exhibited material and in the first room extensive information about the Second World War

zeer overzichtelijke tentoongesteld materiaal en in de eerste zaal uitvoerige informatie over de tweede wereldoorlog

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sjaak H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 05, 2020
Prachtig

Beautiful

Beautiful and large museum that is definitely worth a visit. Classification is clear offer is large, price is proportional

Mooi en groot museum dat zeker de moeite waard is. Indeling is duidelijk aanbod is groot, prijs is naar verhouding.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 04, 2020
Oorlogsverleden

War History

Large, clear and poignant. Friendly staff

Groot, overzichtelijk en aangrijpend. Vriendelijk personeel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 04, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Very impressive how much there is to see, and top regulated in Overlook

Zeer indrukwekkend hoeveel er te zien is, en top geregeld in Overlook

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leo O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 03, 2020
Erg indruk wekkend

Very impressive

I'll give them an 8

Ik geef ze een 8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • jolanda r.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: October 03, 2020
Aanrader!

Recommended!

Huge collection of vehicles. Beautiful dioramas and unique collectibles

Enorme collectie voertuigen. Mooie diorama’s en unieke verzamelstukken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marnix
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 03, 2020
Bijzonder, compleet, overzichtelijk

Special, complete, clear

Complete and impressive picture of World War II. Good corona measures introduced.

Compleet en indrukwekkend beeld van 2e wereldoorlog. Goede corona maatregelen ingevoerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 01, 2020
Indrukwekkend, goed dat het er is.

Impressive, good thing it's there.

Well set up.
Maybe as a tip: make sure there are benches in the first hall as well. Because if you want to see and listen to everything, it's best to stand for a long time.

Goed opgezet.
Misschien als tip: zorg dat er in de eerste hal ook bankjes staan. Want als je alles wilt zien en luisteren, is het best een lange tijd van staan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Petra D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Mooi museum

Beautiful museum

Spacious museum with interesting, interactive storylines. In addition, the museum is located in a beautiful wooded area. Absolutely worth a visit

Ruim opgezet museum met interessante, interactieve verhaallijnen. Daarnaast ligt het museum in een prachtige bosrijke omgeving. Absoluut de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Zeer de moeite waard

Very worthwhile

Very interesting. Everything looked neat and tidy. Very educational for children.

Heel interessant. Alles zag er netjes en verzorgd uit.heel leerzaam voor kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maria L.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 30, 2020
Oorlogsmuseum in Overloon.

War Museum in Overloon

Was very interesting and very instructive. Highly recommended to go. Gr fam van den BURG

Was ontzettend interessant en heel leerzaam. Een aanrader om eens heen te gaan. Gr fam van den BURG

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Robertino v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 29, 2020
Boven verwachting!!!

Above expectation!

Very impressive .... under the impression of everything!
What a beautiful museum ! We have been sweet for almost 4 hours. And that with a man who doesn't like museums! So much to see for both young and old. Saw many parents with young children who were really impressed . Really recommended very spacious so also in these times good to visit everything well organized!

Heel indrukwekkend ....onder de indruk van alles!
Wat een bijzonder mooi museum ! We zijn bijna 4 uur zoet geweest. En dat met een man die niet van musea houdt!! Zoveel te zien zowel voor jong en oud. Zag veel ouders met jonge kinderen die ook echt onder de indruk waren . Echt een aanrader heel ruim opgezet dus ook in deze tijd goed te bezoeken alles goed geregeld!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Feenstra
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 26, 2020
Leuke dag gehad.

Have a nice day.

Impressive and educational and many old materials, did not know it all existed.

Restaurant is pricey.

Indrukwekkend en leerzaam en veel oude materialen, wist niet dat het allemaal bestond.

Restaurant is prijzig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ben
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 25, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Very extensive, take at least 3 hours for a visit.

Zeer uitgebreid, trek voor een bezoek minimaal 3 uur uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 25, 2020
Indrukwekkend

Impressive

The signage is recommended forever.

De bewegwijzering is een aanrader voor altijd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Beautiful museum. Very big. And lots and lots of vehicles. Suitable from young to old.

Prachtig museum. Heel erg groot. En heel veel voertuigen. Geschikt van jong tot oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 24, 2020
Indrukwekkend in beeld gebracht.

Impressively portrayed

Through personal stories, the war goes on for your life in Overloon. Impressively portrayed, here you easily spend 4 hours. The original suits, books, means of transportation completed the picture. Highly recommended

Door middel van persoonlijke verhalen, gaat het oorlogsgeweld voor je leven in Overloon. Indrukwekkend in beeld gebracht, hier breng je met gemak 4 uur door. De originele pakken, boeken, vervoersmiddelen maakten het plaatje compleet. Een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marianne T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 24, 2020
In 1 woord: geweldig

In 1 word: great

Enjoyed it very much. Friendly staff and you look so beautiful.
Walked around with emotion.

Geweldig genoten. Vriendelijk personeel en je kijkt je ogen uit zo mooi.
Heb met emotie rondgelopen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 23, 2020
Indrukwekkend en leerzaam

Impressive and educational

****

****

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 24, 2020
Hardstikke interessant. Voor iedereen een aanrader

Very interesting. Recommended for everyone

Very good to be remembered with all this again

Heel goed om weer eens met Dit alles herinnerd te worden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Heel indrukwekkend

Very impressive

Very nice. Really a very large collection
And the corona measures are also fine

Heel mooi. Echt een hele grote collectie
En ook de corona maatregelen prima

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2020
Geweldig

Great

Fantastic, so big and so much to see!

Fantastisch, zo groot en veel te zien!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Petra M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2020
75 jaar vrijheid een aanrader, kom beslist terug!

75 years of freedom a must, come back for sure!

The vehicles and planes and especially the history from all angles very well 'highlighted'. Certainly also for the youth very insightful from the experience of everyone involved.

De voertuigen en vliegtuigen en vooral de geschiedenis vanuit alle hoeken zeer goed 'belicht'. Zeker ook voor de jeugd zeer inzichtelijk gemaakt vanuit de belevenis van allen betrokkenen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 13, 2020
Interessant, indrukwekkend, leerzaam.

Interesting, impressive, educational.

A beautiful museum where you can follow the history of the Second World War, from the beginning until the liberation.
Despite my knowledge of the war, I have seen and experienced many new aspects.
It is a well-maintained museum that certainly needs to be preserved!

Een mooi museum waar je de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, vanaf het begin tot aan de bevrijding, kunt volgen.
Ondanks mijn kennis over de oorlog heb ik toch veel nieuwe aspecten gezien en ervaren.
Het is een goed onderhouden museum dat zeker in stand moet blijven!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bert L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 16, 2020
Geweldig

Great

Beautiful museum very instructive!

Mooi museum heel leerzaam!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ilona d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2020
Mooi museum

Beautiful museum

It is a very nice museum and there is also a lot to see. We had a great time and also learned a few things.

Het is een erg mooi museum en er valt ook veel te zien. We hebben het erg naar ons zin gehad en ook nog wat dingen geleerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Very nicely redecorated, very impressive and reflects history well.

Erg mooi heringericht, heel indrukwekkend en geeft geschiedenis goed weer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mirjam W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Top

Top

Was great. We hadn't seen the new layout yet.

Was geweldig. We hadden de nieuwe indeling nog niet gezien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Hele mooie verzameling

Very nice collection

Had a great day

Super mooie dag gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • John H.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Spacious. The image and sound material makes it even more impressive.

Ruim opgezet. Het beeld en geluid materiaal maakt het nog indrukwekkender.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Eveliene J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Great and important for the youth.

Geweldig en belangrijk voor de jeugd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: September 19, 2020
Top

Top

Great museum. Especially the collection of vehicles is great. Also the fact that you yourself have eye to eye with people from the war. By answering questions and dilemmas. Great. We enjoyed it

Geweldig museum. Vooral de collectie voertuigen is geweldig. Ook dat je zelf oog in oog met mensen uit de oorlog interactie hebt. Door middel van vragen en dilemma's te beantwoorden. Top. Wij hebben genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leon K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 18, 2020
Verrassende nieuwe informatie

Surprising new information

Worth a visit.

De moeite waard voor bezoek.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 17, 2020
Indrukwekkend mooi en eerlijk

Impressively beautiful and honest

The location is fantastic in a wooded area
Inside you will be touched by all the attributes that have been collected and that are linked to the great information.

De ligging is fantastisch in een bosrijke omgeving.
Binnen wordt je geraakt door alle attributen die zijn verzameld en dat gekoppeld aan de geweldige informatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • L.P.M. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 17, 2020
Geweldig

Great

Very beautiful and educational. Lots to see. Very impressive. We'll definitely come again

Erg mooi en leerzaam. Veel te zien. Erg indrukwekkend. Wij komen zeker nog een keer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 16, 2020
Leuke leerzame middag

Nice educational afternoon

Super fun day with lots of information.
A kind of refreshment of what happened in the war.

Super leuke dag met veel informatie.
Een soort opfrissing van wat er in de oorlog gebeurd is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ronald v. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 17, 2020
Geweldige historische waarde.

Great historical value

Well organized museum. Where you can enjoy as a lover. Well maintained equipment.
Clear route

Goed georganiseerd museum. Waar je als liefhebber kunt genieten. Goed onderhouden materieel.
Duidelijke route.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rudy W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 12, 2020
Mooi

Nice

Big museum, nice a lot of things to see

Groot museum, mooi een veel dingen om te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Had a nice afternoon with our grandson of 8
Everything was neatly taken care of.
Too bad there were no really tangible vehicles where children were allowed to climb in and on.

Met onze kleinzoon van 8 een mooie middag gehad.
Alles was keurig verzorgd.
Jammer dat er geen echt tastbare voertuigen waren waar kinderen in en op mochten klimmen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 12, 2020
Best interessant

Pretty interesting

they have beautiful and impressive material you can walk around at your leisure

ze hebben mooie en indrukwekkende materiaal staan je kan lekker op je gemak rondlopen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 12, 2020
Indrukwekkend

Impressive

You see new things about the 2nd and 1st wo. Impressive stories. Highly recommended for all Dutch people to go to

Je ziet weer nieuwe dingen over de 2de en 1ste wo. Indrukwekkende verhalen. Een aanrader voor alle Nederlanders om naar toe te gaan

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Robin H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Indrukwekkend. En groot museum

Impressive. And large museum

The museum is spacious and the information is clearly displayed in a good way. Very special is that there is a bicycle bridge running through the museum.

Het museum is ruim opgezet en de informatie wordt duidelijk op een goede manier weergegeven. Heel apart is dat er door het museum een fietsbrug loopt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Silvia v. d. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Zeer indrukwekkend.

Very impressive

It was the second time we were there and we didn't get a good look at everything. Be sure to come back again. Restaurant is also good to stay for a nice price. Staff is very friendly

Het was de tweede keer dat we er waren en nog niet alles goed bekeken. Komen zeker nog een keer terug. Restaurant is ook goed vertoeven voor een leuke prijs. Personeel is erg vriendelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • gerrit d.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Zeer mooi museum

Very nice museum

Very beautiful and very diverse

Heel mooi en zeer divers

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2020
Indrukwekkend

Impressive

There is little explanation for the vehicles. Only some technical data

Bij de voertuigen staat weinig uitleg. Alleen wat technische gegevens.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Heel interessante ervaring

Very interesting experience

In the early 60's I went with my parents to Overloon and now for the first time back again. Of course completely changed, but still impressive. Especially the movies.

Begin jaren '60 ben ik met mijn ouders naar Overloon geweest en nu voor het eerst weer terug. Natuurlijk compleet veranderd, maar nog altijd indrukwekkend. Zeker de films.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Mooi en groot

Beautiful and large

Beautiful museum with large material and tells a lot about the history.

Mooi museum met groot materiaal en vertelt veel over de geschiedenis.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Informatief

Informative

Neat, everything is clearly set out with clear text

Netjes, alles is duidelijk opgesteld met duidelijke tekst.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Mooi om te herdenken

Beautiful to commemorate

Beautifully spacious

Prachtig ruim opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 10, 2020
Heel indrukwekkend

Very impressive

Good decor of the museum you didn't get in each other's way and you could see and read everything at your leisure.
You can stay there for hours and eat/drink something in between and then you could look further.
I found it impressive and really recommend this museum!

Goede inrichting van het museum je liep elkaar niet in de weg en je kon op je gemak alles bekijken en lezen.
Je kan daar uren vertoeven en tussendoor nog even wat gaan eten/drinken en dan kon je weer verder kijken.
Ik vond het indrukwekkend en beveel dit museum echt aan!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Betsie k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 08, 2020
Indrukwekkend.

Impressive.

Nice setup, easy to walk with the 1.5 meter culture.

Mooie opzet, goed te belopen ook nu met de 1,5 meter cultuur.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hanny R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Goed overzichtelijk museum

Clearly arranged museum

Tidy and nice museum. Well taken care of.

Netjes en fijn museum. Prima geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Prachtig museum

Magnificent museum

Everything nicely covered. Good descriptions. You can walk around for at least 3 hours if you follow the walking route

Alles mooi overdekt opgesteld. Goede beschrijvingen erbij. Je kan er zeker minimaal 3 uur rondlopen als je de looproute volgt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 06, 2020
Heel veel te zien en prachtig opgesteld

Lots to see and beautifully set up

Beautiful museum

Mooi museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerda K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Super interesting!

Super interessant!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 09, 2020
Interessant, maar...

Interesting, but...

Neat, well organized and orderly.
Bit static and incoherent setup with little background information.
Technical specifications only.

Netjes, goed georganiseerd en overzichtelijk.
Beetje statische en onsamenhangende opstelling met weinig achtergrondinformatie.
Alleen technische specificaties.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 08, 2020
Indrukwekkend, zeker aanrader.

Impressive. Definitely recommended.

Very spacious very impressive.

Zeer ruim opgezet erg indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
Goed georganiseerd en klantvriendelijk

Well organized and customer friendly

The museum is well corona unfocused
It's thought of everything
If is well set up so you can see everything
It's an instructive and interesting thing to keep in honor

Het museum is goed corona ongericht.
Er is overal aan gedacht.
Als is goed opgesteld zodat je alles goed kan zien.
Het is een leerzaam en interessant , moet zeker in eren gehouden worden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rian l.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Geweldig

Great

Very nice museum. Lots to see. Very clean. Well taken care of because of corona. Friendly staff

Heel mooi museum. Veel te zien. Erg schoon. Goed geregeld ivm corona. Vriendelijk personeel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nicole d. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 08, 2020
Indrukwekkend museum

Impressive museum

Beautiful, spacious museum. Impressive collection about the war history of the Netherlands

Prachtig, ruim opgezet museum. Indrukwekkende collectie over het oorlogsverleden van Nederland.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maria B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Geweldig voor onze kleinzoon, nooit gedacht dat er

Great for our grandson, never thought there'd be

Beautiful

Prachtig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Margriet H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: September 06, 2020
Indrukwekkende tentoonstelling

Impressive exhibition

Beautiful and extensive museum, interesting and definitely several times to visit

Mooi en uitgebreid museum, interessant en zeker meedere keren te bezoeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 04, 2020
Indrukwekkend ,modern museum

Impressive modern museum

Very nice,playful,impressive.nicely classified

Erg mooi,speels,indrukwekkend.mooi ingedeeld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerda E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Was totaal onder de indruk

Was totally impressed

Go again, there was so much to see and read that my afternoon visit was too short

Ga nog een keer, er was zoveel te zien en te lezen dat mijn middagbezoek te kort was

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
heelindrukwekkend

very impressive

great museum. Definitely the press stories
i don't think the questions about where to stand on a footprint worked well

geweldig museum. zeker de pers verhalen.
de vragen waar je op een voetafdruk moest gaan staan, werkte volgens mij niet goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marian L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 01, 2020
Leuk museum

Nice museum

Beautiful museum
Only the toilet facilities may be a little cleaner

Mooi museum
Alleen de toilet voorzieningen mogen wat schoner

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maik K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Een mooi museum met top voertuigen en vliegtuigen

A beautiful museum with top vehicles and planes

A beautiful museum with top vehicles and planes

Een mooi museum met top voertuigen en vliegtuigen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michel S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 07, 2020
Echt mooi

Really beautiful

Beautiful collection

Mooie collectie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
Indrukwekkend, leerzaam

Impressive, educational

Seeing images makes you feel the fear and experience how people had it in those days.

Het zien van beelden maakt dat je de angst en beleving voelt hoe de mensen het hadden in die tijd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 13, 2020
Fantastisch

Fantastic

Fantastic again

Nogmaals fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 06, 2020
Overloon

Overloon

Nice and interesting, lots of nice vehicles and in a nice condition.

Leuk en interessant, veel mooie voertuigen en in een mooie conditie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wiebe
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 06, 2020
Fantastisch

Fantastic

Nice

Mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: September 06, 2020
Heel groot en gaaf museum

Very big and cool museum

I rate this museum as very instructive and beautifully large.

Ik beoordeel dit museum als zeer leerzaam en mooi groot opgezet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Paul v. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 04, 2020
Oorlogsmuseum

War Museum

Very impressive

Heel indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ineke M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 05, 2020
Top

Top

It's a top park.

Het is een top park.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • sander w.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 02, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Very impressive whole

Heel indrukwekkend geheel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 01, 2020
Interessant museum

Interesting museum

Spacious, clearly explained and good for everyone to see

Ruim opgezet, duidelijk uitgelegd en goed voor iedereen om gezien te hebben.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 02, 2020
Geweldig educatief museum

Great educational museum

Great educational museum

Geweldig educatief museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 02, 2020
Mooi om te zien

Nice to see

In this time a good walking route explained. Well taken care of.

In deze tijd een goede looproute uitgelegd. Goed geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 01, 2020
Heel indrukwekkend.

Very impressive

Very well rendered

Heel goed weergegeven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yvonne P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 01, 2020
Eén van de beste oorlogsmusea van Nederland en België

One of the best war museums in the Netherlands and Belgium

Never seen such a large collection of war material and vehicles as there... really a must to do! We'll come back for sure.

Nog nooit zo een grote collectie aan oorlogsmaterie en -voertuigen gezien als daar.. echt een aanrader om te doen! Wij komen zeker eens terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 31, 2020
Indrukwekkend voor elke leeftijd!

Impressive for any age!

Was really good to be here with the kids. Very impressive.

Was echt goed om hier met de kinderen te zijn. Heel indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 31, 2020
Indrukwekkend

Impressive

A beautiful museum. Definitely worth a visit.

Een prachtig museum. Zeker de moeite waard om het te bezoeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • R.T.F. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 30, 2020
Prachtig

Beautiful

A beautiful museum that moves with the times.
However, there used to be more articles (or read: museum pieces) than there are now. However, it is very instructive.

Een prachtig museum dat met zijn tijd meegaat.
Wel waren er vroeger meer artikelen (of lees: museumstukken) dan nu. Wel is het onwijs leerzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 31, 2020
Was zeer indrukwekkend

Was very impressive

Nice outing

Leuk uitje

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Arjan B. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 29, 2020
Super museum

Super museum

Great to see, definitely worth it!

Geweldig veel te zien, zeker de moeite waard!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anne-marie B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 29, 2020
Groots opgezet interessant museum

Large interesting museum

I was last there in the '70s. Back then it was small and most of the equipment was outside.

What a revelation it was when I entered the museum now. The whole thing was covered and the collection of vehicles is impressive and beautifully situated in large halls.

If you want everything to get through to you, you should come here more often.
Tip: once in a while sit down on one of the many benches and have a quiet look at it.
You will even receive a free cup of coffee in the restaurant.

In short, a real must for young and old to not only see many impressive military vehicles but also to experience life during the war years.

Ik was er voor het laatst in de jaren '70. Toen was het klein van opzet en het meeste materieel stond buiten.

Wat een openbaring was het toen ik het museum nu binnenkwam. Het geheel was overdekt en de verzameling voertuigen is indrukwekkend en op een mooie manier gesitueerd in grote hallen.

Als je alles goed tot je door wilt laten dringen dan moet je hier vaker naartoe komen.
Tip: ga af en toe eens zitten op een van de vele bankjes en bekijk het dan eens rustig.
Je ontvangt zelfs een gratis kopje koffie in het restaurant.

Kortom, een echte aanrader voor jong en oud om naast het bekijken van veel indrukwekkende militaire voertuigen ook het leven tijdens de oorlogsjaren te beleven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bas H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 29, 2020
Heel interessant

Very interesting

Definitely a nine.
Extensive collection, also suitable for children

Zeker een negen.
Uitgebreide collectie, zeker ook geschikt voor kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ad J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 29, 2020
Netjes, veel te zien en goed georganiseerd.

Neat, lots to see and well organized

8

8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 29, 2020
Grote verzameling van goed onderhouden materieel

Large collection of well-maintained equipment

Interesting experience, well-spaced

Interessante beleving, goed ruim opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter D. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 26, 2020
Geslaagd dagje uit!

Successful day out!

We had a great time at the museum. The children were particularly impressed by the vehicles. The youngest (5 years old) had seen it a bit after that
Luckily there was plenty of room outside to rage out for a while!

Prima naar ons zin gehad in het museum. De kinderen waren met name onder de indruk van de voertuigen. De jongste (5 jaar) had het daarna wel een beetje gezien.
Gelukkig was er buiten ook genoeg ruimte om nog even uit te razen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 26, 2020
Super

Super

Convenient and clear

Overzichtelijk en duidelijk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Mooi, uitgebreid en netjes

Beautiful, elaborate and neat

Very big and well set up

Heel groot en goed opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Interesting and impressive collection. Absolutely worth a visit. Pull out about 3 hours for it! A beautiful museum for young and old

Interessante en indrukwekkende verzameling. Absoluut de moeite van een bezoek waard. Trek er zo’n 3 uur voor uit! Voor jong én oud een mooi museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mariska
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Informatief

Informative

Good overview of what played

Goed overzicht wat er afgespeeld heeft

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marco V. O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 26, 2020
indrukwekkend

impressive

Impressive and so worthwhile to go there!

Indrukwekkend en zo de moeite waard om er naar toe te gaan!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mo D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 27, 2020
Super mooi en indrukwekkend

Super beautiful and impressive

The scavenger hunt for the children was a little too difficult... ...less than half the figurines were found

De speurtocht voor de kinderen was iets te moeilijk... minder dan de helft van de figuurtjes gevonden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 22, 2020
Tweede Wereldoorlog.

World War II.

Excellent museum where you can 'experience' the Second World War in all sorts of ways!

Uitstekend museum waar je de Tweede Wereldoorlog op allerlei manieren kunt ‘beleven’!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 26, 2020
Het museum is gewoon een aanrader

The museum is just a must

The museum is highly recommended, but has two clear parts, namely the first part in which the history of the Second World War in the Netherlands is highlighted with beautiful interactive parts (also good for children with accompaniment). The only thing I missed here was the effect on the civilian population at the end of 1944/beginning of 1945 regarding the deportations from Limburg/Brabant to for example Groningen and the like. (However, the hunger winter was highlighted)
The second part is mainly Toys for Boys, lots of tanks, vehicles etcetera. Maybe an excess. Here I missed a chronological/logical structure of the collection and sufficient explanation of the items on display. Also a play area for children on an old tank and/or a cross-section of a tank so that the inside becomes clear I wouldn't be wrong there. The large setups (e.g. D-Day et cetera) are good.
P.S.: The bicycle bridge is a nice addition.

Het museum is een aanrader, maar kent twee duidelijke onderdelen namelijk het eerste deel waarin de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland wordt belicht met mooie interactieve delen (ook voor kinderen met begeleiding goed te doen). Het enige wat ik miste hier was het effect op de burgerbevolking eind 1944/begin 1945 met betrekking tot de deportaties vanuit Limburg/Brabant naar bijvoorbeeld Groningen en dergelijke. (Wel werd de hongerwinter belicht.)
Het tweede deel is vooral Toys voor Boys, heel veel tanks, voertuigen et cetera. Misschien wel een overdaad. Hier miste ik een chronologische/logische opbouw van de collectie en voldoende toelichting bij de tentoongestelde items. Ook zou een speelplek voor kinderen op een oude tank en/of een doorsnede van een tank zodat de binnenkant duidelijk wordt mij daar niet mis staan. De grote opstellingen (bijvoorbeeld D-Day et cetera) zijn goed.
P.S.: De fietsbrug is een mooie toevoeging.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 25, 2020
Erg mooi

Very nice

Very nice to see

Erg leuk om te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 26, 2020
Indrukwekkend en leerzaam

Impressive and educational

Beautiful museum where there is plenty to see about WWII. Definitely worth its money.

Mooi museum waar genoeg te zien is over WOII. Zeker zijn geld waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 25, 2020
Was erg interessant

Was very interesting

was very interesting

was erg interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 23, 2020
indrukwekkend

impressive

Nice and well set up and the walking route well signposted. Nice new building. In my memory (from my childhood, I am now 70 years old) there was more to experience. I think there was also a room about the concentration camps. Maybe they closed it because of the corona. It would be good for a lot of young people to get this through to them. Then maybe they'll realize what they've got. But all in all, definitely worth a visit.

Mooi en goed opgezet en de looproute goed aangegeven. Mooi nieuw gebouw. In mijn herinnering ( uit mijn kindertijd , ik ben nu 70 jaar ) was er volgens mij meer te beleven . Er was volgens mij ook een ruimte over de concentratiekampen. Misschien hebben ze dit in verband met de corona afgesloten. Het zou voor een heleboel jongeren goed zijn om dit ook goed tot ze door te laten dringen. Dan beseffen ze misschien wat ze hebben. Maar al met al een bezoek zeker waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nico M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 24, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Nice museum. Lots of information

Mooi opgezet museum. Veel informatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 24, 2020
Geweldig

Great

beautiful museum

heel mooi museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 24, 2020
Spannend, mooi, indrukwekkend

Exciting, beautiful, impressive

Well organized in relation to Covid19. Nice inpressions of how it was in the Netherlands. And market hardening

Goed georganiseerd in relatie tot Covid19. Mooie inpressies van hoe het was in Nederland. En market harden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 23, 2020
Indrukwekkend

Impressive

very impressive. What I especially liked is that an employee pointed out to me that there was a part that might be too intense for my 6 year old son. Really very neat! Furthermore a beautiful and impressive museum. So much to learn and see. I used to walk here with my grandfather and now with my son. For me this history belongs to the standard upbringing and awareness for all generations

heel indrukwekkend. Wat ik vooral heel erg netjes vond is dat een medewerker mij er op wees dat er een gedeelte was dat misschien te heftig zou kunnen zijn voor mijn zoontje van 6. Echt heel keurig! Verder een prachtig en indrukwekkend museum. Zo veel te leren en te zien. Vroeger liep ik hier met mijn opa en nu met mijn zoontje. Deze geschiedenis hoort voor mij bij de standaard opvoeding en bewustmaking voor alle generaties

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Vivianne S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 24, 2020
Groots van opzet!

Big deal!

We walked around for 3 hours and saw a lot of separate vehicles.

We hebben er 3 uur rondgelopen en veel aparte voertuigen gezien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 24, 2020
Mooi, overzichtelijk en duidelijk. Ook voor kinderen.

Nice and clear. Also for children.

9.

9.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 24, 2020
Fantastisch mooi opgezet, helder en duidelijk

Fantastically beautiful, bright and clear

9

9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marielle D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Super leuk

Super fun

A museum with a beautifully extensive and very well maintained collection, educational as well, highly recommended for everyone.

Een museum met een prachtig uitgebreide en zeer goed onderhouden collectie, ook educatief zit het goed in elkaar, een aanrader voor iedereen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hein K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Echt een aanrader!

Highly recommended!

Nice and spacious. Lots to see, hear and experience. Good variety with a lot of interaction, short videos, so you experience everything as it were! We have been there all day and actually want to go another day

Mooi en ruim opgezet. Veel te zien, te horen en te beleven. Goede afwisseling met veel interactie, korte video's, waardoor je als het ware alles meemaakt! We zijn er de hele dag geweest en willen eigenlijk nog wel een dag gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Mooi museum

Beautiful museum

Nice museum. Lots of new things read and seen.

Mooi museum. Weer veel nieuwe dingen gelezen en gezien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Danny v. E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
geweldig

great

really fantastic

echt fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Indrukwekkend leerzaam

Impressively instructive

The information is very well phased. Very clear and above all very instructive. Impressive is especially the massively set up equipment and scenes.

De informatie is zeer goed gefaseerd opgebouwd. Heel overzichtelijk en vooral heel leerzaam. Indrukwekkend is vooral het massaal opgestelde materieel en scenes.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henny V. d. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Mooi

Nice

Very nice museum.
Was nicely set up, some attributes I hadn't seen in other museums that I did see in Overloon.

Heel mooi museum.
Was mooi opgezet, sommige attributen had ik in andere musea nog niet gezien die ik in Overloon wel zag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Modern en interessant museum

Modern and interesting museum

The museum is nicely decorated with clear themes and lots to see. Information was clear and interesting

We thought it was too crowded.

Het museum is mooi ingericht met duidelijke thema's en veel om te zien. Informatie was helder en interessant.

We vonden wel dat het te druk was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Mooi museum

Beautiful museum

Beautiful museum with a very extensive collection.

Mooi museum met een heel uitgebreide collectie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • tamara
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 21, 2020
Goed opgezet en indrukwekkend museum

Well-designed and impressive museum

I think this is the tenth time I've come here and every time it's something else. It's all still very impressive. The museum does that well

You must have been there once.

Dit is denk ik wel al de tiende keer dat ik hier kom en elke keer is het weer iets anders. Het blijft allemaal heel indrukwekkend. Het museum doet dat goed.

Je moet er echt een keer geweest zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martin T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Het is een heel interessant museum. Mooi opgesteld.

It's a very interesting museum. Beautifully set up.

Definitely worthwhile and recommendable. There's so much to see, so you have to take your time

Zeker de moeite waard en aan te bevelen. Er is zoveel te zien, dus je moet de tijd ervoor nemen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Talitha O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Mooie collectie en alles even schoon.

Nice collection and everything just as clean

Very beautiful and clean and educational for the youth

Heel mooi en schoon en leerzaam voor de jeugd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rene K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Geweldig

Great

Really great, so much to see and also incredibly big. Lots of vehicles and movies about which a lot was told, really great! Definitely recommended.

Echt geweldig, zo veel te zien en ook ongelooflijk groot. Veel voertuigen en filmpjes waarover veel verteld werd, echt top! Zeker een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Dagje uit met opa

Day out with grandpa

Nice for the grandchildren and grandpa too of course.

Leuk voor de kleinkinderen en voor opa natuurlijk ook.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Was de moeite waard om erheen te gaan

Was worth going there

Beautifully set up and well indicated how to walk. In my opinion the vehicles should have been a bit more apart to be able to see them well.

Mooi opgesteld en goed aangegeven hoe je moet lopen. Voor mijn gevoel hadden de voertuigen iets meer uit elkaar moeten staan om ze goed te kunnen zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Benjamin B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Mooi

Nice

It looks very clear with nice information.
It was very beautiful with you.

Het ziet er zeer overzichtelijk uit met mooie informatie.
Het was zeer mooi bij jullie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • ad s.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Mooi museum

Beautiful museum

History well represented

Geschiedenis goed weergegeven

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Enorme collectie voertuigen Tweede Wereldoorlog

Huge collection of vehicles Second World War

Beautiful collection of vehicles

Mooie collectie voertuigen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jaap D. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Super en leergierig

Super and eager to learn

Super and eager to learn for my children

Super en leergierig voor mijn kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Arnold v. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Middagje oorlogmuseum

Afternoon war museum

Interesting to walk around here for an afternoon
Got to know a lot

Interessant om hier een middag rond te lopen.
Ben veel te weten gekomen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Gaaf

Cool

It's very extensive.

Het is er heel uitgebreid.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 20, 2020
Goed verzorgd en visueel aantrekkelijk.

Well cared for and visually attractive.

War Museum Overloon is an attractive museum that gives a good impression of especially the equipment used in the 2nd World War. Because of the many materials, everything is very visual and the war is made alive for the visitor. Especially for children and young people this is important. In general, the story of the war is sketched with some nice details about the war in the Netherlands. I don't mind the overall picture of the Second World War. The video timeline about the Interbellum at the beginning is attractive and a good addition.

Oorlogsmuseum Overloon is een aantrekkelijk museum dat een goede indruk geeft van met name het gebruikte materieel in de 2e Wereldoorlog. Door het vele materiaal is alles erg visueel en wordt de oorlog levend gemaakt voor de bezoeker. Zeker voor kinderen en jongeren is dit belangrijk. In grote lijnen wordt het verhaal van de oorlog geschetst met een aantal mooie details over de oorlog in Nederland. Ik vind het totaalplaatje van de Tweede Wereldoorlog niet erg aan bod komen. De video-tijdlijn over het Interbellum aan het begin is wel aantrekkelijk en een goede toevoeging.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Han v. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Leuk uitje voor de middag

Nice outing for the afternoon

Nice activity, nice playground

Leuke activiteit, leuke speeltuin

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marieke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Mooi museum

Beautiful museum

Good

Goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Mooi opgezet museum

Beautifully designed museum

Great

Geweldig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Aanrader!

Recommended!

Well taken care of. Very interesting and beautiful.

Goed geregeld. Erg interessant en mooi.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2020
Interessant, mooi

Interesting, beautiful

Always wanted to go there.
I always thought war was interesting.
Nice that there was real stuff and stood.

Wilde er altijd heen gaan.
Ik vond oorlog altijd al interessant.
Mooi dat er echte spullen lagen en stonden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leon K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Erg indrukwekkend

Very impressive

Beautiful and impressive museum, clear walking route and friendly staff. You can keep a good distance. Many things are depicted. Also good to do with the wheelchair.

Mooi en indrukwekkend museum, duidelijke looproute en vriendelijk personeel. Er kan goed afstand gehouden worden. Veel dingen worden uitgebeeld. Ook goed te doen met de rolstoel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sandra j.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Very nice museum! Especially going into the bunker. Piece of history of Overloon is well explained there. Especially nice for younger kids. But really everything is super set up, informative and shocking some stories. You often get lump in the throat!

Zeer mooi museum! Vooral de bunker ingaan. Stukje geschiedenis van Overloon wordt daar goed uitgelegd. Vooral fijn voor jongere kids. Maar echt alles is super opgezet, informatief en schokkend sommige verhalen. Je krijgt vaak brok in de keel!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Claudia R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 18, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Special to look at. There is a very large collection of vehicles and a lot of information.

Bijzonder om te bekijken. Er is een hele grote verzameling aan voertuigen en veel informatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annet G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Groot, maar niet heel interactief

Big, but not very interactive

There's a lot of material, but you can't see it inside, something children like.
In addition, it is less interactive than, for example, the National Military Museum

Er staat weliswaar veel materiaal, maar je kan deze niet vanbinnen bezichtigen, iets wat kinderen juist leuk vinden.
Daarnaast is het minder interactief dan bijvoorbeeld het Nationaal Militair Museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Mooi en overzichtelijk museum

Beautiful and well-organized museum

Beautiful and orderly museum, only when you enter for the first time there is a suffocating feeling.

Mooi en overzichtelijk museum, alleen als je voor het eerst binnenkomt is er een verstikkend gevoel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sebastiaan H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Goede inventarisatie wapentuig en gevolgen ervan.

Good inventory of weapons and their consequences

Comprehensive account of the weaponry used in the Second World War and its consequences in this part of our province of North Brabant.

Uitvoerige weergave van het gebruikte wapentuig in de Tweede Wereldoorlog en wat de gevolgen ervan waren in dit deel van onze provincie Noord-Brabant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 16, 2020
Overzichtelijke, duidelijke expositie.

Clear, unambiguous exhibition.

Very good

Zeer goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Irene H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Leerzaam dagje oorlogsmuseum

Educational day at the war museum

Interesting history lesson about the Second World War with movies and impressive stories.

Interessante geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog met filmpjes en indrukwekkende verhalen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Indrukwekkend oorlogs materiaal

Impressive war material

8

8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 17, 2020
Prachtig

Beautiful

Very nice, very neat and definitely worth it. The lover can indulge himself

Enorm mooi, heel netjes en zeker de moeite waard. De liefhebber kan zijn hart ophalen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 16, 2020
Mooi

Nice

It was quite an experience to experience. You can see how things used to be instead of just movies and stuff like that.

Het was een hele beleving om het mee te maken. Er is te zien hoe het er vroeger allemaal aan toe ging i.p.v. alleen maar films en dat soort dingen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Dyon V. d. b.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 14, 2020
Realistische geschiedenis

Realistic history

Gives a clear and realistic picture of what it was like back then. Amenities are good. There may be more vehicles for children to sit/view.

Geeft een duidelijk en realistisch beeld hoe het toen geweest is. Voorzieningen zijn goed. Er mogen wel meer voertuigen zijn voor kinderen om in te zitten/kijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 14, 2020
Leuk, maar jammer dat alles binnen staat

Nice, but too bad everything's inside

I came there with very different expectations. 30 years ago, I'd been there with my parents. And what I remembered was that there was a lot outside. It wasn't anymore, everything was inside. I was very sorry about that. I had especially chosen this museum with the warm weather so that we could also be outside. Well, we didn't. For the rest it was very nice what was inside

Ik kwam er naar toe met hele andere verwachting. 30 jaar terug was ik er geweest met mijn ouders. En wat ik me ervan herinnerde was dat er ook veel buiten stond. Dat was nu niet meer, alles stond binnen. Dat vond ik erg jammer. Ik had speciaal met het warme weer dit museum gekozen zodat we ook buiten konden zijn. Tja dus niet. Voor de rest was het wel erg leuk wat er binnen stond.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 15, 2020
Oorlogsmuseum

War Museum

In spite of the heat we had a nice afternoon. Impressive

Ondanks de hitte een leuke middag gehad. Indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 13, 2020
De moeite waard om er een dagje rond te lopen leuk

Worth a day walking around fun

After 40 years a lot has changed, everything is now inside in a nice setup

Na 40 jaar is er veel veranderd, alles staat nu binnen in een mooie opstelling.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: August 14, 2020
Prachtig museum

Magnificent museum

Very nicely exhibited!

Zeer mooi tentoongesteld!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Richard V. d. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 13, 2020
Geschiedenis

History

My two sons really found it interesting. It's good to know and see what happened before.

Mijn twee zonen hebben het oprecht interessant gevonden. Het is goed om te weten en te zien wat er vroeger gebeurd is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jolanda T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 12, 2020
Prachtige collectie.

Beautiful collection

Beautiful collection and nicely put away
The images at the battle of Overloon were bad to see unfortunately.

Prachtige collectie en mooi weggezet.
De beelden bij de slag om Overloon waren slecht te zien helaas.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 13, 2020
Heel mooi

Very nice

Very nice museum

Heel mooi museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Friso F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 12, 2020
Geweldig mooi museum

Great museum

Very nicely furnished and informative museum. Something for everyone.

Heel mooi ingericht en informatief museum. Voor elk wat wils.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 11, 2020
Dit museum helpt ons de oorlog te blijven gedenken

This museum helps us to remember the war

The museum was modern and conveniently arranged. I myself found the first hall very interesting, because you were taken into the war experiences of several very different people. My husband and son were impressed by the enormous collection of war material in the second hall. The two locations with a kind of experience trail (with films etc. in different rooms) were certainly of added value.

Het museum was modern en overzichtelijk ingericht. Zelf vond ik de eerste hal erg interessant, omdat je meegenomen werd in de oorlogservaringen van meerdere, heel verschillende personen. Mijn man en zoon waren onder de indruk van de enorme verzameling oorlogsmaterieel in de tweede hal. De twee locaties met een soort van belevingsparcours (met films e.d. in verschillende ruimtes) waren zeker van toegevoegde waarde.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2020
Indrukwekkende collectie!

Impressive collection!

We were very impressed by the huge collection. The stories told by eyewitnesses (actors) painted a lively picture of the Second World War. One point of attention could be that not everything is explained (like in the basement near the imitated battlefields in Africa and Russia). But otherwise a museum you should have seen once, just out of respect for the allied warriors of yesteryear!

Wij waren erg onder de indruk van de enorme collectie. Door de verhalen verteld door ooggetuigen (acteurs) werd een levendig beeld van de Tweede Wereldoorlog geschetst. Eén aandachtspuntje zou kunnen zijn dat niet overal uitleg bij staat (zoals in de kelder bij de nagebootste slagvelden in o.a. Afrika en Rusland). Maar verder een museum dat je een keer gezien moet hebben, alleen al uit respect voor de geallieerde strijders van weleer!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 09, 2020
Een mooie en grote collectie militaire voertuigen

A beautiful and large collection of military vehicles

A good and spacious museum, where the emphasis for my children was on military vehicles.

Een goed en ruim opgezet museum, waarbij de nadruk voor mijn kinderen het meest op de militaire voertuigen lag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 10, 2020
Interessant en erg veel te zien

Interesting and very much to see

Museum is large and there is a lot to see and read. Good routes mapped out and spacious. For the oldest of 10 better suited than for the youngest of 5. At the end of the day they played for at least another hour in the playground, absolutely top.

Museum is groot en er valt erg veel te zien en te lezen. Goede routes uitgestippeld en ruim opgezet. Voor de oudste van 10 beter geschikt dan voor de jongste van 5. Aan het einde van de dag hebben ze zeker nog een uur gespeeld in de speeltuin, helemaal top.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maris
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 21, 2020
Leuk en leerzaam

Fun and educational

Nice museum visited with our 2 grandsons. The vehicles and planes were the most beautiful for these 2 boys. Stories and objects did not have their interest.

Leuk museum bezocht met onze 2 kleinzonen. De voertuigen en vliegtuigen waren voor deze 2 jongens het mooiste. Verhalen en voorwerpen hadden niet hun interesse.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 10, 2020
Geweldig

Great

Very nice and big and interesting

Heel mooi en groot en interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jet K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 09, 2020
Indrukwekkend museum

Impressive museum

big collection. Background stories very extensive.

grote collectie. Achtergrond verhalen erg uitgebreid.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Willem v. d.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 09, 2020
Mooi interessant en goed opgesteld, veel te zien.

Pretty interesting and well set up, lots to see.

Excellent.

Uitstekend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Thomas Z.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 05, 2020
Leerzaam museum met heel veel voertuigen

Educational museum with lots of vehicles

Good museum, lots of objects and utensils from the war and of course lots of large impressive vehicles

Goed museum, heel veel voorwerpen en gebruiksmaterialen uit de oorlog en natuurlijk heel veel grote indrukwekkende voertuigen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2020
Mooi kuseum

Beautiful museum

Very neat and interesting museum. Large collection

Zeer net en interessant museum. Grote collectie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Adrianus V. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Son of 5 was very impressed with everything! Even my husband was quiet for a moment. And that doesn't happen very often !

Zoontje van 5 was erg onder de indruk van alles! zelfs mijn man was er even stil van. En dat gebeurt niet vaak !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kim n.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 08, 2020
Prachtig zo in de bossen

Beautiful so in the woods

Beautiful and interesting

Mooi en interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sandra K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2020
Leerzaam en mooi

Teaching and beautiful

Had a nice educational day, well taken care of.

Leuke leerzame dag gehad, mooi verzorgd, goed geregeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Myrthe
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 30, 2020
De moeite waard museum.

Worthwhile museum

Very nice museum, really worth a visit if you're in Brabant. Also suitable for young children.

Heel mooi museum, echt de moeite waard als je in Brabant bent. Ook geschikt voor jonge kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wendy S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 02, 2020
Een grote aanrader.

Highly recommended.

Was 36 years since I'd been there. A great positive change. Now everything nicely covered. Extensive information. This is where everyone has to go to remember what happened
And how people have given up.

Was 36 jaar geleden dat ik er was geweest. Een geweldige positieve verandering. Nu alles mooi overdekt opgesteld. Uitgebreide informatie. Hier moet iedereen naar toe om niet te vergeten wat er is gebeurd.
En hoe de mensen hebben afgezien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2020
Overzichtelijk museum , uitgebreide informatie.

Clear museum , extensive information.

Clear museum, info very extensive and plenty to see

Overzichtelijk museum, info zeer uitgebreid en voldoende te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 03, 2020
Super dag!!

Super day!

I was with my 10-year-old son and had a very nice day!

Ik was samen met mijn zoon van 10 jaar en heb een erg leuke dag gehad!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Remy N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 17, 2020
Groter dan verwacht

Bigger than expected

Very worthwhile

Zeer de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 28, 2020
Geeft een helder beeld van die tijd

Gives a clear picture of that time

Good

Goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 03, 2020
Mooi, netjes en zeer informatief

Beautiful, neat and very informative

Very well cared for museum

Zeer verzorgd museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Igor V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2020
Heel mooi museum

Very nice museum

Museum Overloon is a very nice museum, shows in broad lines what happened, but also the smaller stories / events were not forgotten, in short, highly recommended

Museum Overloon is een heel mooi museum, laat in grote lijnen zien wat er zich heeft gespeeld, maar ook de kleinere verhalen/gebeurtenissen werden niet vergeten, kortom een echte aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 30, 2020
Leuk tripje voor een halve dag

Nice trip for half a day

All right! Only with young children is half a day enough to see it
On the other hand, I could spend a whole day there with my wife, reading and following a lot.

Prima! Alleen met jonge kindjes is een halve dag genoeg om het te zien.
Daarentegen zou ik met mijn vrouw er wel een hele dag kunnen vertoeven, om een hoop te lezen en te volgen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • C.M.A B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 05, 2020
Fantastisch en leerzaam

Fantastic and educational

Very instructive and beautiful

Heel erg leerzaam en mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2020
Fantastisch en leerzaam

Fantastic and educational

Very instructive and beautiful

Heel erg leerzaam en mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annemarie ..
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2020
Zeer mooi museum

Very nice museum

Very nice museum about the 2nd world war and impressive fleet of cars
And if you go by bike to Overloon, you can immediately cross the bridge that goes through the museum.

Zeer mooi museum over de 2e wereld oorlog en indrukwekkend wagenpark.
En als je met de fiets naar Overloon gaat dan kan je meteen over de brug fietsen die door het museum gaat.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • PJ M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 03, 2020
Leuk dag gehad .veel voertuigen

Had a nice day .lots of vehicles

Nice day out. Lots to see

Leuk dagje weg .veel te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 06, 2020
Goed geregeld

Well-arranged

Neatly organized also during corona

Netjes goed georganiseerd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 06, 2020
Interessant

Interesting

complied well with the guidelines of the rivm

voldeden goed aan de richtlijnen van de rivm

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 01, 2020
Prachtig opgezet

Beautifully designed

Beautiful and well organized
Corona is well taken into account

Mooi en goed overzichtelijk.
Wordt goed rekening gehouden met corona.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 01, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Extensive collection and war vehicles, interesting to see.

Uitgebreide collectie en oorlogsvoertuigen, interessant om te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 05, 2020
Wij vonden het een prachtig museum

We thought it was a beautiful museum

Cycling right through the museum, what an entrance
We had a great time
Excellent in terms of information.

Op de fiets dwars door het museum heen, wat een entree
We hebben ons prima vermaakt.
Op informatief gebied uitstekend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 21, 2020
Een geweldige ervaring.

It's a great experience.

I rate the museum with a 9

Ik beoordeel het museum met een 9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bert F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 26, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Wonderful museum I have been there with my grandchildren who have enjoyed it

Prachtig museum ben er met mijn kleinkinderen geweest die hebben er van genotenv

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ellen Z.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 30, 2020
Indrukwekkend!

Impressive!

What an impressive exhibition, good construction with personal stories of war victims. Compliments for the guide who could tell us a lot!

Wat een indrukwekkende tentoonstelling, goede opbouw met persoonlijke verhalen van oorlogsslachtoffers. Complimenten voor de gids die ons veel kon vertellen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 05, 2020
Erg interessant en indrukwekkend

Very interesting and impressive

I visited the museum with my daughter of 11 and son of 9. We found it very fascinating and it made an impression. For boys, of course, all those vehicles are very impressive. Very rewarding.

Ik heb het museum bezocht met mijn dochter van 11 en zoon van 9. We vonden het erg fascinerend en het maakte indruk. Voor jongens zijn natuurlijk al die voertuigen helemaal indrukwekkend. Zeer de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nicole
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 26, 2020
Goed opgezet en goede looproute zo mis je niets.

Well set up and good walking route so you don't miss a thing.

Too bad about the corona, then there are only a few people in movies and other do-it-yourself things.
So not through everything.

Jammer van de corona, dan zijn er bij films en andere doe-dingen maar een paar mensen die erin kunnen.
Dus niet alles meegemaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wim d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 10, 2020
Fantastisch

Fantastic

That after so many years everything still looks so beautiful

Dat alles er na zoveel jaar nog zo mooi bij staat

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leon K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 26, 2020
Erg leuk!

Very nice!

Beautiful museum, interactive certainly worthwhile, impressive stories.

Mooi museum, interactief zeker de moeite waard, indrukwekkende verhalen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 24, 2020
Waardevol om dit levend te houden op deze wijze.

Valuable to keep it alive this way.

Nine plus

Negen plus

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan B.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 04, 2020
Top!

Top!

Definitely worth it! Dog, don't eat expensive. I'll be back soon.

Zeker de moeite waard! Hond mee, eten niet duur. Binnenkort nog wel een keer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: July 22, 2020
Absoluut de moeite waard

Absolutely worth it

Too bad there's nothing left outside

Jammer dat er buiten niks meer staat.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 03, 2020
Mooi museum, veel te zien

Beautiful museum, lots to see

Have a nice day. Seen a lot and done

Leuke dag gehad. Veel gezien en gedaan

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Christiaan v. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 30, 2020
Een leuk bezoek

A nice visit

Interesting visit for grandpa, grandma and grandchild

Interessant bezoek voor opa, oma en kleinkind

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • T E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 04, 2020
Interessant

Interesting

Beautifully set up

Mooi opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Aad D. m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 04, 2020
Leuk

Nice

fun, educational

leuk, leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tom k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 04, 2020
Mooi museum, echt de moeite waard.

Nice museum, really worth it.

5 stars

5 sterren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 22, 2020
Indrukwekkende verhalen

Impressive stories

Lots of beautiful stuff and impressive stories!

Veel mooie spullen en indrukwekkende verhalen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter v. k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 21, 2020
Mooi museum

Beautiful museum

Interesting and instructive, through the one-way route you won't miss anything in this beautiful museum.

Interessant en leerzaam, door de eenrichtingsroute mis je niets in dit mooie museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 10, 2020
Moet je gezien hebben

Look at that

Been there before. But remains impressive all the material and background of the Second World War. Well taken care of. Also during Corona well cared for

Al vaker geweest. Maar blijft indrukwekkend al het materiaal en de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Goed verzorgd. Ook tijdens Corona goed verzorgd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cor M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 03, 2020
Gewoon de moeite waard

Just worth it

Good setup, interesting

Goede opzet, interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Theo C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 03, 2020
Mooi museum, opstelling voertuigen is top.

Lovely museum. Vehicles on display is top notch.

Completely met my expectations.

Voldeed volledig aan mijn verwachtingen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 22, 2020
Oorlogsmuseum Overloon

War Museum Overloon

Worthwhile

De moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Priscilla J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 22, 2020
Mooi

Nice

Beautiful and clear

Mooi en overzichtelijk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rinus O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: July 26, 2020
Heel interessant

Very interesting

Very interesting and instructive, especially for the youth.

Heel interessant en leerzaam, zeker voor de jeugd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 22, 2020
Goede documentatie

Good documentation

Nice, educational, a lot in one room. Too bad there wasn't much attention outside.

Leuk, leerzaam, wel veel in één ruimte. Jammer dat buiten weinig aandacht kreeg.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 20, 2020
Interessant

Interesting

An informative day for 2 teenage boys

Een informatief dagje voor 2 tiener jongens

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 03, 2020
voor jong en oud

for young and old

touching and captivating, both for the four grandchildren 7, 13, 16, 17 years and for me (grandfather); everyone very impressed.

aangrijpend en boeiend, zowel voor de vier kleinkinderen 7, 13, 16, 17 jaar als voor mij (grootvader); iedereen erg onder de indruk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • hans t.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 03, 2020
Een zeer diverse plaats van Tweede Wereldoorlog memorabilia

A very diverse place of World War II memorabilia

It was a spectacular immersion between tanks, planes and war sounds in the museum. Also a nice lecture about Dutch life under the occupation of the Nazis.

Het was een spectaculaire onderdompeling tussen tanks, vliegtuigen en oorlogsgeluiden in het museum. Ook een leuke lezing over het Nederlandse leven onder de bezetting van de nazi's.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rares P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: July 19, 2020
Indrukwekkend en interessant

Impressive and interesting

Nice museum, my teenage sons especially liked the huge hall with tanks, planes, guns etc. super cool!

Mooi museum, mijn tienerzoons vonden vooral de enorme hal met tanks, vliegtuigen, kanonnen enz. super cool!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 13, 2020
Oorlog in woord en beeld

War in word and image

Really recommendable gives a good picture of what happened, friendly staff and the restaurant is good value for money. We had a beautiful day.

Echt een aanrader geeft een goed beeld wat er is gebeurd, vriendelijk personeel en het restaurant is prijs-kwaliteit goed. Wij hebben een prachtige dag gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Klaas K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 18, 2020
Leerzaam en indrukwekkend

Teaching and impressive

Beautiful and impressive exhibition of authentic war memorabilia and military equipment, and related stories.

Prachtige en indrukwekkende tentoonstelling van authentieke oorlogs memorabilia en militaire apparatuur, en bijbehorende verhalen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 16, 2020
Geen mooie presentatie.

Not a nice presentation

Presentation could be better. Too little interactive. Too bad. Doesn't give a good picture

Presentatie kan beter. Te weinig interactief. Jammer. Geeft geen goed beeld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 02, 2020
Super interessant.

Super interesting.

Nice museum...especially if you're interested in the war

Leuk museum..zeker als je in de oorlog geïnteresseerd bent

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fon D. s.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 02, 2020
Ook voor kleine kinderen heel interessant!

Also very interesting for small children!

Usually there are a lot of technical details, but sometimes we miss some explanation of what it was used for and how it was used

Meestal staan er veel technische details bij, maar we missen soms wel wat uitleg waarvoor en hoe het gebruikt is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 08, 2020
Prima

Prima

Nice variety of videos and material. Clear texts.

Mooie afwisseling video's en materiaal. Duidelijke teksten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Justin W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 18, 2020
Prachtig museum met zoveel historie.

Beautiful museum with so much history.

Nice spatial layout and clear information. Lots of beautiful stories for the enthusiast.

Mooi ruimtelijke opzet en duidelijke informatie. Heel veel mooie verhalen voor de liefhebber.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Richard B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 02, 2020
Veel te druk

Much too busy

Why book tickets? It was very busy, restaurant fully booked, couldn't use our free consumption. Nobody kept their distance

Waarom tickets reserveren? Het was erg druk, restaurant helemaal bezet, konden onze gratis consumptie niet gebruiken. Niemand hield afstand.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Winny N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 16, 2020
Het was een indrukwekkende dag

It was an impressive day

Everything was fine for corona, I just found it a bit crowded in the first part. It doesn't matter to me personally, but I wanted to name it for other people. Again, not for me
Because of the corona we also thought it was a pity that you could only see everything once, but that's no different
We had an impressive good day anyway.

Alles was goed geregeld voor corona, ik vond het alleen in het eerste stuk wel toch wat druk. Mij maakt het persoonlijk niet uit, maar wilde dit wel even benoemen voor andere mensen. Nogmaals niet voor mijzelf.
Door de corona vonden wij het ook jammer dat je alles maar 1x kon bekijken, maar dat is even niet anders.
Wij hebben een indrukwekkende goede dag gehad in ieder geval.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 23, 2020
Prachtig uitgebreid museum

Magnificent extensive museum

In 1 word: fantastic! I had been as a child, 40 years ago, and couldn't remember much about it. This museum is so terribly beautiful.

In 1 woord: fantastisch! Ik was als kind geweest, 40 jaar geleden, en kon me er niet veel meer van herinneren. Dit museum is zo verschrikkelijk mooi.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lia V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 05, 2020
Geweldig

Great

A beautiful and very accessible museum, where the 2nd World War is well represented.
For young and old.

Een mooi en zeer toegankelijk museum, waar de 2e wereldoorlog goed uitgebeeld wordt.
Voor jong en oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Edgar W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 07, 2020
Bizar mooi veel materiaal uit de oorlog

Bizarrely beautiful material from the war

Very interesting and nicely presented / explained. Great.

Heel interessant en mooi neergezet / uitgelegd. Groots.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Menno S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 15, 2020
Leerzaam en indrukwekkend

Teaching and impressive

Gives a good and honest impression of the events, honest from more than one point of view

Geeft een goede en eerlijke impressie van de gebeurtenissen, eerlijk vanuit meerde oogpunten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nicole V. U.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 07, 2020
Erg interessant en leerzaam

Very interesting and instructive

Very interesting and educational, and because of the many vehicles and airplanes also fun for children. Also the hospitality was well taken care of.

Erg interessant en leerzaam, en door de vele voertuigen en vliegtuigen ook leuk voor kinderen. Ook de horeca was keurig verzorgd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M. v. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 01, 2020
Niet kindvriendelijk

Not child friendly

Interesting. Alternating. Not suitable for small children, despite the scavenger hunt. Should be more interactive
Vehicles impressive but a lot and you are obliged to walk the whole route. Was too much of the same
Service in the museum café was very slow, 20 minutes queuing for a cup of coffee...

Interessant, afwisselend. Voor kleine kinderen niet geschikt, ondanks de speurtocht. Mocht meer interactief zijn.
Voertuigen indrukwekkend maar wel heel veel en je bent verplicht de hele route af te lopen. Was teveel van hetzelfde.
Bediening in het museumcafé was erg traag, 20 minuten in de rij gestaan voor een kopje koffie..

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • C. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 27, 2020
Een reis terug in de tijd

A journey back in time

A very beautiful and very large museum, for young and old where there is a lot to see, listen and do. Also outside is plenty to do and for the Kids there is also a large playground within walking distance, and a small square with shops which is also worth a visit

Een heel mooi en zeer groot museum, voor jong en oud waar veel te zien te luisteren en te doen is. Ook buiten valt genoeg te beleven en voor de Kids is er ook een grote speeltuin op loopafstand, en een klein pleintje met winkeltjes wat ook de moeite waard is om te bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rob
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 17, 2020
Een pracht expeditie. Doen je ogen alle goeds aan.

It's a great expedition. Do your eyes all the right.

You should definitely visit!

Moet je zeker bezoeken!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Patriek V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 12, 2020
Geweldig museum

Great museum

Very nice museum that you have to take some time for if you are very interested in it

Heel leuk museum waar je wel even de tijd voor moet nemen als je er erg in geïnteresseerd bent

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mario v. d. h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 01, 2020
Veel oorlogsmateriaal

Lots of war material

Nicely decorated, good corona proof. Lots to see

Mooi ingericht, goed corona proof. Veel te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 15, 2020
Ongelooflijk grote collectie

Incredibly large collection

A great number of hours walking around between the huge collection. In combination with the presentations the second world war becomes a lot more tangible. Very impressive!

Een geweldig aantal uurtjes tussen de gigantische collectie rondgewandeld. In combinatie met de presentaties wordt de tweede wereldoorlog een heel stuk tastbaarder. Zeer indrukwekkend!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 09, 2020
Indrukwekken

Impressions

Very interesting, especially the kids found the stories that mom and dad told about the war very interesting.

Erg interessant, vooral de kids vonden de verhalen erg interessant die papa en opa en oma over de oorlog vertelden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 11, 2020
heel toepasselijk

very appropriate

very interesting

zeer interesant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2020
Opzet is goed

Design is good

My rating for hot museum is good
Only it was far too busy our daughter-in-law is a doctor in t AMC Amsterdam who felt uncomfortable
The people also did not follow the walking routes and 1.5 mtr
This was a big disappointment

Mijn beoordeling voor heet museum is goed.
Alleen het was veel te druk onze schoondochter is arts in t AMC Amsterdam die voelde zich niet op haar gemak.
De mensen hielden zich ook niet aan de looproutes en 1,5 mtr.
Dit was een grote teleurstelling

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 26, 2020
Super interessant en heel veel te zien!

Super interesting and lots to see!

Very nice for children. There are a lot of vehicles to see. Then play in the forest what lies next

Heel erg leuk voor kinderen. Er zijn veel voertuigen te zien. Daarna spelen in het bos wat ernaast ligt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 05, 2020
Mooie interactief museum

Beautiful interactive museum

Good representation of the Second World War. Information is clear and unambiguous

Goede weergave van de Tweede Wereldoorlog. Informatie is helder en duidelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nico V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 05, 2020
prachtig museum

magnificent museum

When I made my reservation, I thought I'd be outside the museum in an hour. But that's not true. Me and my girlfriend have been there for hours. What vehicles and collectibles to look at. For the people who complain that children can't or shouldn't do anything: it's not a museum, it's not a playground!

Toen ik gereserveerd had, dacht ik binnen een uur buiten te zijn bij het museum. Maar dat is niet waar. Ik en mijn vriendin zijn er uren geweest. Wat een voertuigen en verzamelobjecten om te bekijken. Voor de mensen die zeuren dat kinderen niks kunnen of mogen: het is een museum geen speeltuin!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 25, 2020
Prachtig museum

Magnificent museum

Beautifully set up clear and uncluttered

Mooi opgezet duidelijk en overzichtelijk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 30, 2020
Mooie voertuigen

Beautiful vehicles

Great museum with interesting vehicles, planes! Nice and quiet restaurant!

Geweldig museum met interessante voertuigen, vliegtuigen! Prettig en rustig restaurant!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • gerard v. l.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 07, 2020
Veel te zien!

Lots to see!

Much to see, not only of the Second World War.

Veel te zien, niet alleen van de Tweede Wereldoorlog.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marc
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 28, 2020
Mooi museum

Beautiful museum

Nice museum, nice collection

War belongs in a museum.

Mooi museum, mooie collectie.

Oorlog hoort in een museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cristian V. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: June 09, 2020
Super leuk!

Super fun!

Entertained all day

Hele dag vermaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 10, 2020
Interessant, leerzaam

Interesting, educational

Instructive and impressive how various stories have been brought to life by video images.

Leerzaam en indrukwekkend hoe diverse verhalen tot leven zijn gebracht door videobeelden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 22, 2020
Zeer mooi museum

Very nice museum

Been three times now. New sights every time. You can stay there for three quarters of a day.

Nu 3x geweest. Telkens nieuwe bezienswaardigheden. Je kunt er wel een 3 kwart dag vertoeven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yvonne G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 29, 2020
fantastisch overzicht

great overview

spacious and a good walking route

ruim opgezet en een goede loop route

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Elroy d. W. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 29, 2020
Bezoek zeker waard.

Definitely worth a visit

Interesting and educational. Impressive equipment unfortunately mostly indoors.
Taking time to watch movies.
Well put together. Also appeals to 12-year-old grandson. Becomes interesting to follow certain people through photos and film.
Gonna live more than just a picture.

Interessant en leerzaam. Indrukwekkend materieel helaas merendeel indoor.
Tijd nemen om filmpjes af te kijken.
Goed samengesteld. Spreekt ook 12-jarige kleinzoon aan. Wordt interessant om bepaalde personen te volgen via foto's en film.
Gaat meer leven dan alleen een foto.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 03, 2020
beoordeling oorlogsmuseum Overloon

assessment war museum Overloon

Beautifully set up and interesting personal stories

Mooi opgezet en interesante persoonlijke verhalen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 29, 2020
Indrukwekkend maar...

Impressive but...

It's still impressive. Upon entering, a film about the rise of Hitler, a clear and enlightening presentation of the resistance and much more. The display of the vehicles was diverse, but almost boring

Het blijft indrukwekkend. Bij binnenkomst een film over de opkomst van Hitler, een duidelijke en verhelderende presentatie van het verzet en veel meer. De uitstalling van de voertuigen was divers, maar bijna saai.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bjorn H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: June 21, 2020
Museum ligt op een schitterende locatie

Museum is located in a beautiful location

We were very surprised about the museum, nicely decorated!

We waren erg verrast over het museum, mooi ingericht!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jorijna V. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 13, 2020
geweldig!

awesome!

Every year a beautiful experience and day!

Elk jaar weer een mooie ervaring en dag!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 28, 2020
Super mooi en leerzaam

Super beautiful and educational

Kei leuk was t... Although it was 1.5 meters away we could see everything and it was instructive for my kids 18
Beautifully set up. Eating and drinking was top nice to sit on the terrace ..

Kei leuk was t.. Ondanks dat het 1.5 meter afstand was hebben we alles kunnen zien en was het leerzaam voor mijn kids 18 & 15
Mooi opgesteld. Eten en drinken was top lekker op terras kunnen zitten...

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 28, 2020
niet corona proof

non-corona proof

The museum is beautiful but certainly not safe in corona time. We saw 2 security guards but they were so busy talking to each other that they didn't see people passing them against the arrows. Many times we saw that people don't look at the arrows at all, that they come very close to you and also in the restaurant they just walk in the wrong direction and don't even queue up and get help

Het museum is prachtig maar beslist niet veilig in corona tijd. We hebben 2 beveiligers/toezichthouders gezien maar die hadden het zo druk om met elkaar te praten dat ze niet zagen dat mensen hun passeerden tegen de pijlen in. Vele malen zagen wij dat mensen totaal niet naar de pijlen kijken, dat ze heel dicht naast je komen staan en ook in het restaurant lopen ze gewoon verkeerd om naar binnen en gaan zelfs niet in de rij staan en worden vervolgens gewoon geholpen..

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 21, 2020
Mooi, maar niet interactief voor kinderen

Beautiful, but not interactive for children

Beautiful hall with vehicles. Furthermore, the museum (information section) is only small. Unfortunately not at all interactive for children. There is no vehicle you can climb on or look into... just for that a child of 8 years old goes to such a museum. There is also no play area at all. Too bad! Quite a missed opportunity as far as we're concerned.

Mooie hal met voertuigen. Verder is het museum (informatiegedeelte) maar klein. Helaas totaal niet interactief voor kinderen. Er is geen enkel voertuig waar je op kunt klimmen of in kunt kijken... juist daarvoor gaat een kind van 8 jaar naar zo’n museum. Ook geen enkele speelgelegenheid. Jammer! Behoorlijk gemiste kans wat ons betreft.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 20, 2020
Indrukwekkend. Groots.

Impressive. Great.

Impressive. Remarkable that the war is highlighted from multiple perspectives. Large collection and many image and sound fragments.
We also visited the English Cemetery

Indrukwekkend. Bijzonder dat de oorlog vanuit meerdere perspectieven wordt belicht. Grote collectie en veel beeld en geluidsfragmenten.
Wij hebben nafloop ook nog de Engelse Begraafplaats bezocht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Meenhuis
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 05, 2020
Interessant

Interesting

Very interesting and beautiful collection
Now we had two people in our company who worked for defense and could explain a lot
Also enjoyed the free cup of coffee/tea that came with the booking. Thanks for that

Heel interessant en mooie verzameling.
Nu hadden wij twee mensen in ons gezelschap die voor defensie gewerkt hebben en dus veel konden toelichten.
Ook genoten van het gratis kopje koffie/thee dat bij de boeking zat. Bedankt daarvoor

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • B V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: March 13, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Beautiful spacious war museum. The stories take you back in time and bring WW2 very close
Impressive number of vehicles and pieces. I had to drive far for it, but it was worth every mile

Prachtig ruim opgezet oorlogsmuseum. De verhalen nemen je mee in die tijd en brengen WO2 heel dichtbij.
Indrukwekkend aantal voertuigen en stukken. Ik moest er ver voor rijden, maar het was elke km waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: March 11, 2020
Mooi opgezet

Beautifully set up

Beautifully set up
Very interesting

Mooi opgezet
Erg interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mieke S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 10, 2020
Indrukwekkend

Impressive

We found it very impressive. Luckily it wasn't busy so we were able to watch and read everything at our leisure...this should never be forgotten.

Wij vonden het heel indrukwekkend. Het was gelukkig niet druk dus we hebben op ons gemak alles kunnen bekijken en kunnen lezen...dit mag nooit vergeten worden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sylvia B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 07, 2020
Leerzame middag m.n. voor de jeugd!

Educational afternoon especially for the youth!

Apart from my parents' stories about the war, our visit was a very interesting and instructive addition to our vision on the origin of wars and their idiocy

Afgezien van de verhalen van mijn ouders over de oorlog, was ons bezoek een zeer interessante en leerzame toevoeging op onze visie op het ontstaan van oorlogen en de idiotie ervan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Willem T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 06, 2020
Top museum

Top museum

Beautiful museum. Spacious. Definitely worth a visit.

Prachtig museum. Ruim opgezet. Zeker de moeite waard om dit museum te bezoeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Corina V. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: March 04, 2020
Geweldig museum

Great museum

Beautiful collection with very special stuff.

Prachtige collectie met zeer aparte spullen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: March 03, 2020
Veel leuker en interessanter dan verwacht!

Much more fun and interesting than expected!

Very nice museum. Went into the stories of the exhibition and has to go back again to see the other part of the museum. 1.5 hours wasn't nearly enough. Enjoyed and highly recommended

Heel erg leuk museum. Ging op in de verhalen bij de tentoonstelling en moet nog een keer terug om het andere deel van het museum te zien. 1,5 uur was bij lange na niet genoeg. Genoten en een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tom v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: February 29, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Good as history and nice to see military vehicles of that time so beautifully restored.

Goed als geschiedenis en leuk om militatire voertuigen van die tijd zo mooi gerestaureerd te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Johnny V.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: February 28, 2020
Een bezoekje waard.

Worth a visit.

Beautiful museum. Good thing everything's inside now.
Very interesting to see and hear. Even stories I didn't know before. The tour was also very good. We've become a lot wiser again. Especially that nothing like this should ever happen again.

Prachtig museum. Mooi dat alles nu binnen is.
Heel interessant om te zien en horen. Ook verhalen die ik nog niet kende. De rondleiding was ook heel goed. We zijn weer een stuk wijzer geworden. Vooral dat zoiets nooit meer mag gebeuren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 26, 2020
Interessant.

Interesting.

Extensively set up. Clear, both in documentation and vehicles.

Uitgebreid opgezet. Overzichtelijk, zowel in documentatie als voertuigen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karel
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 26, 2020
Erg goed gedaan, mooie set up , vriendelijk person

Very well done, nice set up , friendly person

Good information

Goede informatie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • gezinshuis D. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: February 26, 2020
het gehele museum is mooi opgezet

the whole museum is beautifully set up

it's a very nice museum, the only thing missing is signs with several attributes. It was really guessing what it was

het is een heel mooi museum, het enige wat ontbreekt is bordjes bij meerde attributen. hierbij was het echt raden wat het was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • geraldine q.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 27, 2020
Realistisch overzicht van de oorlog

Realistic overview of the war

Fantastic! Fantastic! We "enjoyed" the versatility!

Fantastisch!! We hebben "genoten" van de veelzijdigheid!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 24, 2020
Zeer educatief.

Very educational

Beautiful museum! Nice to get a picture of that awful time!

Prachtig museum! Mooi om zo een beeld te krijgen over die vreselijke tijd!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: February 23, 2020
Top

Top

Incredibly beautiful museum!
Lots of interesting information and nice old stuff
It's nice that you can also press information buttons to get information
We got our time well spent, also in the main hall with all vehicles and planes.

Definitely recommended!

Ontzettend mooi museum!
Veel interessante informatie en mooie oude spullen.
Fijn dat je ook op informatie knoppen kunt duwen en zo informatie verstrekt word.
We hebben onze tijd goed omgekregen, ook in de grote hal met alle voertuigen en vliegtuigen.

Zeker een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 23, 2020
Indrukwekkend

Impressive

Teaching and impressive. Something unknown for all ages to discover. Spacious
Tip: put the wheelchairs a bit more in sight. Now I was the only one who had to quit earlier because of pain. When we left we saw the wheelchairs hidden in a corner.

Leerzaam en indrukwekkend. Voor alle leeftijden iets onbekends te ontdekken. ruim opgezet.
Tip: zet de rolstoelen wat meer in het zicht. Nu moest ik als enige ivm pijn eerder afhaken. Bij het weggaan zagen we de rolstoelen in een hoekje verstopt staan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anke D. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: February 23, 2020
Erg mooi en indrukwekkend opgezet

Very nice and impressive set up

Many well preserved items and impressive stories. Beautifully designed and interactive. Also a lot of vehicles

Veel goed bewaarde items en indrukwekkende verhalen. Mooi opgezet en interactief. Ook erg veel voertuigen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: February 20, 2020
Prima museum

Fine museum

Well organized and well worth the effort.

Prima overzichtelijk de moeite meer dan waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: February 19, 2020
Bezoek museum Overloon

Visit museum Overloon

We reserved a day for our visit to the war museum in Overloon
Especially the personal stories touched us, especially because you don't have a face with the innumerable victims. We recommend this museum!

We hebben een dag uitgetrokken voor ons bezoek aan het oorlogsmuseum in Overloon.
Met name de persoonlijke verhalen raakten ons, vooral ook omdat je bij de ontelbare slachtoffers geen gezicht hebt. Een aanrader dit museum!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gosse B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 16, 2020
Bezoek museum Overloon

Visit museum Overloon

We reserved a day for our visit to the war museum in Overloon
Especially the personal stories touched us, especially because you don't have a face with the innumerable victims. We recommend this museum!

We hebben een dag uitgetrokken voor ons bezoek aan het oorlogsmuseum in Overloon.
Met name de persoonlijke verhalen raakten ons, vooral ook omdat je bij de ontelbare slachtoffers geen gezicht hebt. Een aanrader dit museum!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gosse B.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: February 20, 2020
Toepaselijk

Applicable

Was very worthwhile

Was zeer de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: February 18, 2020
Mooi opgezet en informatief museum

Beautifully designed and informative museum

I didn't expect it to be this big. Very interesting museum.

Ik had niet verwacht dat het zo groot zou zijn. Heel interessant museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 10, 2020
Mooi informatief muzeum

Nice informative museum

The museum has a very open and modern design. The stories have been hung up on a number of concrete persons so that they will actually start to live. Also a lot of equipment, sometimes in a nice setting

Het museum is zeer open en modern vormgegeven . De verhalen zijn opgehangen aan een aantal concrete personen zodat deze ook werkelijk gaan leven. Ook heel veel materieel, soms in een mooie setting

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 09, 2020
Waren onder de indruk.

Were impressed

Nice and orderly setup. Material is in good condition. Good presentations. Highly recommended

Mooi en overzichtelijke opstelling. Materiaal staat er in goede conditie bij. Goede presentaties. Een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: February 09, 2020
indrukwekkend museum

impressive museum

Beautiful exhibition about the Netherlands during the occupation, and impressive collection of vehicles and equipment. Highly recommended for anyone interested in the Second World War.

Mooie tentoonstelling over Nederland gedurende de bezetting, en indrukwekkende collectie voertuigen en materieel. Absolute aanrader voor iedereen met interesse voor de Tweede Wereldoorlog.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ton L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Business
 • Bezoekdatum: February 05, 2020
Indrukwekkend en mooi museum

Impressive and beautiful museum

Take your time to stroll through this museum at your leisure and read the texts here and there and it will make even more of an impression than it already does. What little do we know about the hardships and strategies experienced at the time. The museum has something for every age group.

Neem ruim de tijd om op je gemak door dit museum te wandelen en de teksten hier en daar te lezen dan maakt het nog veel meer indruk dan het al doet. Wat weten we nog weinig van de ontberingen en strategieen die men ervoer destijds. Voor elke leeftijd heeft het museum wat te bieden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 05, 2020
Mooi ingericht

Beautifully decorated

9

9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 05, 2020
prima en interessant

excellent and interesting

Was with the grandchildren there from 9 and 11 years old, had been taught at school about commemorating 75 years of freedom
Found the museum very interesting

Was met de kleinkinderen daar van 9 en 11 jaar, hadden op school les gehad over herdenking 75 jaar vrijheid.
Vonden het museum zeer interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jacques v. d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: January 30, 2020
Oorlogsmuseum

War Museum

Went with 2 daughters 3 grandsons and 1 granddaughter
We found it impressive and educational for the boys who have done the scavenger hunt so they learn a lot .

Ging met 2 dochters 3 kleinzoons en 1 kleindochter
We vonden het indrukwekkend en voor de jongens leerzaam die hebben de speurtocht gedaan zo leren ze veel .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • sofia G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 02, 2020
Goed opgezet, duidelijk overdracht naar onze jeugd

Well set up, clear transfer to our youth

Good

Goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kees v. d. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 02, 2020
De bezetting 40-45 zeer goed gebracht en verwoord

The occupation 40-45 very well brought and articulated

fantastic museum, not only because of the many equipment, but even more so because of the personal stories of six people who experienced the war.

fantastisch museum, niet alleen vanwege het vele materieel, maar nog meer door de persoonlijke verhalen van zes mensen die de oorlog meegemaakt hebben.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: January 29, 2020
Mooi opgezet, zeer educatief

Beautifully set up, very educational

Good construction of the museum, from before the war, the occupation and the liberation. beautiful and special equipment.

Goede opbouw van het museum, van voor de oorlog, de bezetting en de bevrijding. mooi en bijzonder materieel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ruud d. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 26, 2020
Mooi museum waar de historie gewaarborgd is

Beautiful museum where history is guaranteed

Beautiful museum with beautiful historical vehicles and beautiful pictures. However, I do regret that there are no more vehicles outside. Understandable, of course, because of the weather conditions. But so it was in my memory

Mooi museum met mooie historische voertuigen en mooi beeldmateriaal. Echter vind ik het wel jammer dat er geen voertuigen meer buiten staan. Wel te begrijpen natuurlijk ivm de weersinvloeden. Maar zo was het in mijn herinnering

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 26, 2020
Heel veel te zien

Lots to see

Time of 2 hours was too short so we can go back again by ourselves

Tijd van 2 uur was te kort dus we mogen nog een keer terug van ons zelf

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sylvia R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 25, 2020
Goed beeld van de oorlog.

Good picture of the war.

Good information about the Second World War and the layout is clear. We got a free tour and it was very informative
Great museum! Parking for free!
Also the free cup of coffee was delicious.

Goede informatie over de tweede wereldoorlog en de indeling is overzichtelijk. We kregen een gratis rondleiding en die was zeer informatief.
Prima museum! Parkeren gratis!
Ook het gratis kopje koffie was lekker.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Will J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 21, 2020
Terug in oorlogstijd

Back in wartime

Very interesting. Nice collection

Heel interessant. Mooie collectie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 21, 2020
Wat een geweldige ervaring

What a great experience

The people are very friendly and think along about getting in and out for the restaurant. What an exhibition a whole experience beautiful to experience worthwhile.

De mensen zijn erg vriendelijk en denken mee over het in en uit laten gaan voor het restaurant. Wat een expositie een hele ervaring mooi om mee te maken de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yuri
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: January 21, 2020
mooi en super informatief museum

beautiful and super informative museum

beautiful displays ..lots of information ..beautiful collection ...just a nice museum for young and old

mooie displays ..hoop informatie . mooie collectie ...gewoon een mooi museum voor jong en oud

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • D V. d. k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 19, 2020
Super museum

Super museum

Highly recommended. Super informative . You can have some food and drink. Everything neat and tidy

Echt een aanrader . Super informatief . Je kunt er wat eten en drinken .alles netjes verzorgt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 19, 2020
Interessant

Interesting

It's worth it.

De moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michel R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 18, 2020
Informatief, uitgebreid, mooi ingericht.

Informative, extensive, nicely decorated.

It is a beautiful, informative and well-appointed museum. Impressive.

Het is een mooi, informatief en goed ingericht museum. Indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Johan S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 17, 2020
De moeite waard

Worthwhile

Beautiful, well-kept and information museum

Mooi, verzorgd en informatie museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Dorine
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 16, 2020
Gaaf en modern "belevingsmuseum"

Cool and modern "experience museum"

a good time travel using real people and using real World War II stuff. Recommended for all ages

een goede tijdsreis aan de hand van echte mensen en met inzet van echte spullen uit WOII. Aanrader voor alle leeftijden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hubrien &. A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 15, 2020
indrukwekkend

impressive

Impression weekend story about the war, with of course "the battle of Overloon"
Also many vehicles, planes etc

Indrukweekend verhaal over de oorlog, met natuurlijk ook "de slag bij Overloon" .
Ook veel voertuigen , vliegtuigen etc.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • am B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 09, 2020
Veel te zien

Much to see

Very diverse collection and interesting stories.

Zeer uiteenlopende collectie en interessante verhalen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 05, 2020
Prachtig weer gegeven

Beautifully displayed

Nicely set up, lots of variety.

Mooi opgezet, veel variatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 04, 2020
zag er allemaal indrukwekkend uit

all looked impressive

impressively well maintained

indrukwekkend prima onderhouden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wiel v. E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 03, 2020
Weer vernieuwd en dus heel overzichtelijk

Renewed again and therefore very clear

Highly recommended, also for the youth

Echt een aanrader, ook voor de jeugd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ad v. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 03, 2020
Wij waren verrast

We were surprised

We've lived in the region for 25 years, but never visited the war museum. During the Christmas holidays we visited our Swiss guests and we were surprised ! Versatile and interesting!

We wonen al 25 jaar in de regio, maar nog nooit het oorlogsmuseum bezocht. In de kerstvakantie met onze Zwitserse gasten een bezoek gebracht en wij waren verrast ! Veelzijdig en interessant!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • chantal v. k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: December 29, 2019
Interessant en gevarieerd

Interesting and varied

Dual purpose; on the one hand the war experienced through the glasses of different people and on the other hand the arrangement of weapons with explanations. Nice alternation between documentation, objects, audio and image. Very interesting. My daughter (11yrs) and I have been inside for over 4 hours. We didn't get outside. Something for next time. In short, definitely a must !

Tweeledige opzet; enerzijds de oorlog beleefd door de bril van verschillende mensen en anderzijds de opstelling van wapentuig met uitleg. Mooie afwisseling tussen documentatie, voorwerpen, audio en beeld. Heel interessant. Mijn dochter (11jr) en ik zijn ruim 4 uur binnen geweest. Buiten zijn we niet meer aan toe gekomen. Iets voor een volgende keer. Kortom, zeker een aanrader !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 30, 2019
Zeer interessant voor jong en oud

Very interesting for young and old

very good and varied

zeer goed en gevarieerd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 03, 2020
Jvdl

Jvdl

Very interesting

Zeer interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 02, 2020
Leerzaam, interessant, netjes

Educational, interesting, neat

Great appreciation

Grote waardering

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 28, 2019
Super Gave Museum

Super Gave Museum

Tickets bought online via dagjewegtickets.nl and handling went perfect. Online cards could be scanned over the phone and included free consumption. The museum was fine. Different subjects and enough war vehicles and weapons to look at

Tickets online gekocht via dagjewegtickets.nl en afhandeling ging perfect. Online kaarten konden via de telefoon ingescand worden en er zat een gratis consumptie bij. Het museum was het gaat. Verschillende onderwerpen en genoeg oorlogsvoertuigen en wapens om naar te kijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 26, 2019
Expositie

Exhibition

I found the exhibition 40/45 very impressive. Several people described their lives during the war

De expositie 40/45 vond ik zeer indrukwekkend. Vanuit meerdere personen werd hun leven in de oorlog beschreven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 26, 2019
Total experience

Total experience

War belongs in a museum; that's what they do in a total experience. A very solid multi media exhibition; two experiential exhibits and a huge overview of vehicles. Highly recommended

Oorlog hoort in een museum; dat maken ze volledig waar in een total experience. Een zeer gedegen multi media expositie; twee ervarings opstellingen en een enorm overzicht van voertuigen. Een absolute aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kees B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: December 23, 2019
Indrukwekkend

Impressive

Interesting

Interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yvonne P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 19, 2019
Erg leuk en leerzaam

Very fun and educational

It was a fun and educational visit

Het was een leuk en leerzaam bezoek

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: December 17, 2019
Topmuseum! Informatief en veel te zien

Top museum! Informative and lots to see

The museum is extensive, large number of highly visible vehicles. There are also a number of "places of experience" that you should have experienced about the course of the war in and around Overloon. In short: informative, nice to see and nicely covered. Good food

Het museum is uitgebreid, groot aantal goed zichtbare voertuigen. Tevens zijn er de nodige “ervaringsplekken” die je ervaren moet hebben omtrent het verloop van de oorlog in en rondom Overloon. Kortom: informatief, mooi om te zien en lekker overdekt. Prima eet& drinkgelegenheid! Aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sander M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: December 20, 2019
Overloon oorlogsmuseum

Overloon war museum

Hadn't been here in a long time. Is a clear museum with a lot of information about the 2nd world war. A lot of war material that is displayed neatly and generously. Be sure to come back here when the Dakota and the Glider are fully assembled. Highly recommended for young and old.

Was hier lang niet meer geweest. Is een overzichtelijk museum met veel informatie over m.n. de 2e wereldoorlog. Veel oorlogsmateriaal dat netjes en ruim staat tentoongesteld. Kom hier zeker terug als de Dakota en de Glider in zijn geheel zijn opgebouwd. Een aanrader voor jong en oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: December 14, 2019
Interessant

Interesting

Very interesting. Too much for an afternoon. Be sure to go back one more time

Heel interessant. Teveel voor een middag. Ga zeker nog een keer terug

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Adrie D. J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 08, 2019
Zeer leerzaam

Very instructive

We walked with a guide through the museum. He told us all the time and went down with us even more. With a guide, the story always becomes clearer. Good guide and nice tour

We zijn met een gids door het museum gelopen. Hij vertelde honderduit en ging met ons nog extra naar beneden. Met een gids wordt het verhaal altijd duidelijker. Goeie gids en fijne rondleiding

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 10, 2019
Leerzame dag

Educational day

With grandchildren ( 10 and 8 ) visited museum. The military equipment was astonishing for them. A lot and a lot. Also in very good condition with clear information. The infocentre a little avoided. Too emotional for these kids

Met kleinkinderen ( 10 en 8 ) museum bezocht. Het militair materieel was voor hen verbazingwekkend. Veel en groot. Ook in zeer goede staat met duidelijke info. Het infocentrum een beetje vermeden. Voor deze kinderen te zeer emotioneel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 06, 2019
Heel leerzaam

Very instructive

Very impressive

Heel indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 03, 2019
Pracht collectie

Beautiful collection

The info documentation part is professional in nature, the collections are extended with top pieces, highly recommended.

Het info documentatie deel is professioneel van opzet, de verzamelingen zijn uitgebreid met top stukken, een echte aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 05, 2019
Een super beleving museum

A super experience museum

A museum with an unprecedented amount of WWII material both inside and outside and a wonderful interactive experience.
Life stories from different citizen perspectives
We ran out of time.

Een museum met een ongekende hoeveelheid WOII materiaal zowel binnen als buiten en een prachtige interactief belevingservaring.
Levens verhalen vanuit verschillende burger perspectieven.
We kwamen tijd tekort.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bert v. d. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 01, 2019
Goed overzichtelijk.

Well organized.

Also good to do for wheelchair users

Ook goed te doen voor rolstoelgebruikers.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: December 03, 2019
schitterende dag in Overloon

wonderful day in Overloon

beautiful weather, beautiful museum instructive for young and old and a beautiful collection.

prachtig weer, mooi museum leerzaam voor jong en oud en een mooie collectie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: December 03, 2019
Aanrader

Recommended

Great display

Geweldig weergegeven

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: November 23, 2019
Interessant museum

Interesting museum

Don't expect it to have so much information and, above all, amazingly much material, what you can see, nice afternoon filling.

Niet verwacht dat het zoveel informatie bezit en vooral verbazend veel materie, wat je kan zien, leuke middag vulling.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 26, 2019
Fantastische collectie

Fantastic collection

This museum has a beautiful combination of army material and the human side of the war. A very detailed and extensive collection

Dit museum heeft een mooie combinatie van legermateriaal en de menselijke kant van de oorlog. Een hele gedetailleerde en uitgebreide collectie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 23, 2019
heel interessant

very interesting

Beautiful and spacious.

Mooi en ruim opgezet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 17, 2019
Oorlog beleefd vanuit diverse personen.

War experienced from different people.

There's a lot of equipment on display. That's overwhelming. The stories of the differences people let you experience what the war was like for them. That's done in a fascinating way

Er staat veel materieel tentoongesteld. Dat is overweldigend. De verhalen van de verschillen de mensen laten je beleven hoe de oorlog was voor hen. Dat is op een boeiende manier gedaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: November 19, 2019
Interessant, indrukwekkend, leerzaam museum

Interesting, impressive, educational museum

It is an interesting, impressive and educational museum. It is a bit dark, which makes some texts difficult to read. But the exhibited material is special

Good cafe too!

Het is een interessant, indrukwekkend en leerzaam museum. Wel een beetje donker, waardoor sommige teksten slecht leesbaar zijn. Maar het tentoongestelde materiaal is bijzonder.

Goed café ook!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 11, 2019
Heel mooi museum. Onze kleinkinderen genoten ook

Very nice museum. Our grandchildren also enjoyed

Looked nice and well-kept. Minor downside when we wanted to have a drink after visiting at half past three was that the restaurant was closed due to an event that would start at 18.00 hrs

Zag er mooi onderhouden uit. Minpuntje toen we na bezoek nog wat wilden drinken om half 4 was het restaurant gesloten vanwege een evenement dat om 18.00 uur zou beginnen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: November 09, 2019
Mooie verzameling materialen uit de oorlogsperiode

Nice collection of materials from the war period

Very well made only too little information found in the different scenes. It would be nice to give more information about the enigma machine and what Alan Turing has done with it. Then the museum becomes even more educational.

Heel mooi gemaakt alleen te weinig informatie aangetroffen bij de verschillende scènes. Het zou fijn zijn om meer informatie te geven over de enigma machine en wat Alan Turing daarmee heeft gedaan. Dan wordt het museum nog leerzamer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 03, 2019
Oorlogsbeleving op paar m2

War experience on a few m2

Overloon exhibits the war in a beautiful and respectful way. First of all, you will be taken into the terrible experiences of a number of people who have experienced the war. Then you have the choice between viewing all kinds of military equipment and armaments or you can also get more insight into the misery that people experienced during the battle around Overloon. Through "experience rooms" you get a direct insight into how people must have lived and worked in those terrible times.

In Overloon wordt de oorlog op een mooie en respectvolle wijze tentoongesteld. Eerst wordt je meegenomen in de verschrikkelijke belevenissen van een aantal mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Vervolgens heb je de keuze tussen het bezichtigen van allerlei militair materieel en wapentuig of je kunt ook meer inzicht krijgen in de ellende die mensen bij de slag rondom Overloon hebben ervaren. Middels "belevingsruimten" krijg je direct mee hoe mensen in die verschrikkelijke tijd moeten hebben wonen en leven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: November 01, 2019
Groots opgezet, erg leerzaam en indrukwekkend

Big set up, very instructive and impressive

Well cared for and nicely brought all

Goed verzorgt en mooi gebracht allemaal

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martin L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 02, 2019
Indrukwekksnd

Impressive

Very infirm...

Zeer infirmatief....

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • marij t.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 01, 2019
Indrukwekkend

Impressive

Clear explanations and well signposted footpath, so you won't miss out on any of the impressive stories and objects during your visit

Heldere uitleg en goed aangegeven looppad, zodat je niets mist van alle indrukwekkende vertellingen en objecten tijdens je bezoek.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 28, 2019
Was wel oke

Was okay

.

.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: November 02, 2019
Heel indrukwekkend

Very impressive

Worth a visit!!!

Bezoek meer dan waard!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Willy
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 30, 2019
mooi, duidelijk en intressant

beautiful, clear and interesting

Nice and honestly told us what we should all never forget.

Mooi integer verteld wat we met z'n allen nooit mogen vergeten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Berry V. E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 28, 2019
Mooi museum, zowel informatief als interactief

Beautiful museum, both informative and interactive

Beautifully situated in the woods where the battle also partly took place
Museum has a part 'museum' with a lot of information in image and sound. This could have been more extensive, but certainly worthwhile. And a large shed with dozens of vehicles (air, land, sea). An accessible museum for young and old

Mooi gelegen in de bossen waar de slag ook deels plaatsvond.
Museum heeft een deel 'museum' met veel informatie in beeld en geluid. Dit had uitgebreider gemogen, maar zeker de moeite waard. En een grote loods met tientallen voertuigen (lucht, land, zee). Voor jong en oud een toegankelijk museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: October 28, 2019
Indrukwekkend.

Impressive

It's all very impressive. Nice presentation of all collected materials

Erg indrukwekkend allemaal. Mooie voorstelling van alle verzamelde materialen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sandra V. d. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 30, 2019
indrukwekkend, levensecht

impressive, lifelike

very good overview of what happened during the war because of the movies/stories,
very nice material

heel goed overzicht wat er in de oorlog gebeurd is door de films/verhalen,
heel mooi materieel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Bevrijd van een hard juk

Freed from a hard yoke

An impressive glimpse into what 5 years of war has meant for our country. The museum is full of memories of this, both physically and in pictures. A great exhibition of what has taken place. And not expensive.

Een indrukwekkend doorkijkje in wat 5 jaar oorlog voor ons land heeft betekend. Het museum is vol van herinneringen daaraan, zowel fysiek als in beeld. Een geweldige tentoonstelling van wat er allemaal heeft plaatsgevonden. En niet duur.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bram J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Dhr

Mr

Beautiful museum extensive and complete

Prachtig museum uitgebreid en compleet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 27, 2019
Erg leuk dagje uit voor het hele gezin

Very nice day out for the whole family

Quite a lot of places of interest

Behoorlijk veel bezienswaardigheden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 21, 2019
Moou museum

Moou museum

Did we have a great afternoon with the kids

Hebben ons prima een middag vermaakt met de kids

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 22, 2019
informatief en uitgebreid

informative and comprehensive

would have been worth it 20 years ago for the last time.

de moeite waard was er 20 jaar geleden voor het laats geweest.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
uitgebreid

comprehensive

Clear, comprehensive and instructive

Duidelijk, uitgebreid en leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Thierry F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 14, 2019
erg interessant, leerzaam, mooie verzameling .

very interesting, instructive, nice collection.

good, tidy, friendly staff

goed, netjes, vriendelijk personeel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Name known to editors
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 25, 2019
Heel indrukwekkend, met goede informatie.

Very impressive, with good information

Good museum with a nice collection of war material and vehicles. Highly recommended.

Goed museum met een mooi colectie aan oorlogs materiaal en voertuigen. Echt een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jonnie B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 21, 2019