Reviews for Oorlogsmuseum Overloon

(1754 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.Tickets

Indrukwekkend

Impressive

Nicely arranged, combined with a visit to the German cemetery at Ysselsteyn, to temper my grandson's enthusiasm for weapons a bit.

Mooi verzorgd, gecombineerd met een bezoek aan de Duitse begraafplaats te Ysselsteyn, om het enthousiasme voor wapens bij mijn kleinzoon een beetje te temperen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 19, 2024
Verrassend

Surprising

Nicely cared for, surprising objects

Mooi verzorgd, verrassende objecten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 18, 2024
Indrukwekkend

Impressive

Could walk right through with the QR code
Free cup of coffee was unclear

Kon met de QR code direct doorlopen.
Gratis kopje koffie was onduidelijk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • E W. u. s. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 11, 2024
indrukwekkende verhalen en imposente collectie.

impressive stories and imposing collection.

the human stories are impressive and give great insight into the tragedies that took place
The collection is also impressive and also makes visible what a tremendous needless great human and economic impact and waste the war had.

de menselijke verhalen zijn indrukwekkend en geven een goed inzicht in de tragedies die hebben plaats gevonden.
De collectie is tevens indrukwekkend en maakt ook tevens zichtbaar wat voor geweldige nodeloze grote menselijke en economische impact en verkwisting de oorlog heeft gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Eric B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 16, 2024
Zeer indrukwekkend

Very impressive

Very impressive, interesting
Very nicely displayed
Terrible what those Jews went through

Zeer indrukwekkend, interessant.
Heel mooi uitgestald.
Verschrikkelijk wat die joden hebben meegemaakt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ans A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 14, 2024
Goed opgezet

Well set up

Good and clear
Just too bad the little ones don't get a little present after the scavenger hunt.
Even had to turn in the pencils.

Goed en duidelijk
Alleen jammer dat de kindjes na de speurtocht niet een klein presentje krijgen.
Moesten zelfs de potloden nog inleveren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 09, 2024
Mooie tentoonstelling

Beautiful exhibition

The images were very clear and everything was very nicely displayed

De beelden waren heel duidelijk en alles was heel mooi tentoongesteld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Janneke B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 08, 2024
Indrukwekkende muddag

Impressive mud day

Great food in the restaurant and enjoyed the free drink. Museum was quite impressive what all you see. Both interactive and digital via movies. Children's scavenger hunt was also fun and the vehicles and bombs and grenades were very popular with 7 year old son.

Heerlijk gegeten in het restaurant en genoten van het gratis drankje. Museum was best indrukwekkend wat je allemaal ziet. Zowel interactief als digitaal via films. Kinderspeurtocht was ook leuk en de voertuigen en bommen en granaten vielen erg in de smaak bij 7 jarige zoon.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sabine L. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 15, 2024
Mooi museum

Beautiful museum

Beautiful museum
Very big and spacious.

Mooi museum.
Heel erg groot en ruim opgezet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Debbie P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 06, 2024
Een mooi museum

A beautiful museum

A museum, where first of all, the history of the second war is explained. All this in a realistic way. In addition, there are many vehicles of all shapes and sizes.

Een museum, waar in eerste instantie, de geschiedenis van de tweede oorlog wordt uitgelegd. Dit alles op een realistische wijze. Daarnaast zijn er veel voertuigen in alle soorten en maten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 14, 2024
indrukwekkend

impressive

And impressive meseum with a good collection on the subject

En indrukwekkend meseum met een goede collectie over het onderwerp

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 03, 2024
Geweldig museum.

Great museum.

Great museum, also very suitable for children
Afterwards, enjoy pancakes at the neighbors' house!

Geweldig museum, ook voor kinderen erg geschikt.
Na afloop lekker pannenkoeken eten bij de buren!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 04, 2024
Geweldig

Great

Grandson of 13 loves this museum . This is the third time for him

Kleinzoon van 13 vind dit museum geweldig . Dit is de derde keer voor hem

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 12, 2024
Indrukwekkend!

Impressive!

Lots to see, impressive stories.

Veel te zien, indrukwekkende verhalen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 06, 2024
Indrukwekkende verhalen, veel wapentuig

Impressive stories, lots of weaponry

Very well set up museum. Extensive display of tanks, weapons, some planes, and bombs and shells from the war, which is fascinating for children (and adults). But especially I think the story of and the individual stories behind the war and occupation were very well set up and made it clear that an iirlig really only belongs in a museum.

Heel goed opgezet museum. Uitgebreid aanbod van tanks, wapens, enkele vliegtuigen, en bommen en granaten uit de oorlog, wat voor kinderen (en volwassenen) fascinerend is. Maar vooral het verhaal van en de individuele verhalen achter de oorlog en de bezetting vind ik heel goed opgezet en maakten duidelijk dat een iirlig echt alleen in een museum thuishoort.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pim V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 12, 2024
Indrukwekkend, interessant en veel te zien

Impressive, interesting and much to see

A very nice layout of the museum, something for everyone.
The war is highlighted from different points of view, which gives a nice complete picture. Reading and hearing all the different stories is very impressive. If you like military vehicles you are in the right place, what an amount of different vehicles!

Een erg mooie opzet van het museum, voor ieder wat wils.
Vanuit verschillende oogpunten wordt de oorlog belicht en dat geeft een mooi volledig beeld. Het lezen en horen van alle verschillende verhalen is heel indrukwekkend. Als je van militaire voertuigen houdt zit je goed, wat een hoeveelheid verschillende voertuigen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 07, 2024
Alles over de tweede wereldoorlog en meer!

All about World War II and more!

We had an educational day out. World War II is explained in detail. In the large hall are the most diverse vehicles and weaponry never seen so many together

We hadden een educatief dagje uit. De tweede wereldoorlog wordt in detail uitgelegd. In de grote hal staan de meest uiteenlopende voertuigen en wapentuig die nog nooit zo veel bij elkaar heb gezien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Paul K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 11, 2024
Indrukwekkend en overweldigend

Impressive and overwhelming

The war museum is a nice combination of innovative features and (many) old-fashioned, physical museum exhibits. The way the museum is put together (chronological, zoomed in on location, an abundance of physical objects and an interactive opportunity (scavenger hunt) for little ones makes it more than worth going there. I was pleasantly surprised by the museum.

Het oorlogsmuseum is een mooie combinatie van innovatieve mogelijkheden en (veel) ouderwets, fysieke museumstukken. De manier waarop het museum in elkaar zit (chronologisch, ingezoomd op de locatie, een overvloed aan fysieke objecten en een interactieve mogelijkheid (speurtocht) voor de kleintjes maakt het meer dan de moeite waard om er naartoe te gaan. Ik was aangenaam verrast door het museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jorrit
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 04, 2024
Was een zeer leersamen dag

Was a very learning day

The war museum should really be seen once , well worth it. Just set aside one day for it

Het oorlogsmuseum moet je echt een keer gezien hebben , zeker de moeite waard. Trek er maar één dag voor uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 09, 2024
Prachtig en indrukwekkend museum

Beautiful and impressive museum

Peachtige location and beautiful and clearly laid out very impressive
Very friendly volunteers who give good explanations
Really worth a visit

Peachtige ligging en mooie en overzichtelijk opgezet heel indrukwekkend
Hele vriendelijke vrijwilligers die goede uitleg geven
Echt een bezoek waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cobi J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 01, 2024
Mooi park

Beautiful park

Fine day had with my 9-year-old son
It became clearer to him exactly what the war meant
Enjoyed the park outside
Halls inside impressive.

Fijne dag gehad met mijn zoontje van 9 jaar.
Duidelijker voor hem geworden wat de oorlog nu precies betekent.
Genoten van het park buiten.
Hallen binnen indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Esther O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 02, 2024
Een must voor iedere Nederlander

A must for every Dutchman

Gives a good picture of the 1940s and 1945 and its consequences. This should never be forgotten.

Geeft een goed beeld van de jaren 1940 en 1945 en haar gevolgen. Dit mogen we nooit vergeten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: April 30, 2024
Geweldig museum

Great museum

Our children found it very impressive

Onze kinderen vonden het erg indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ap H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 06, 2024
Prachtige verzameling

Wonderful collection

Very interesting also for my grandsons

Zeer interessant ook voor mijn kleinzoons

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Thei B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 30, 2024
Fantastische ervaring

Fantastic experience

Very nice museum.

Heel mooi museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Evelien V. A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 30, 2024
Zeer indrukwekkend en educatief!

Very impressive and educational!

12

Very impressive and educational!!! Beautifully set up exhibit and personal stories can be seen and heard in different ways. Our family remained impressed with everything.

Zeer indrukwekkend en educatief!! Mooi opgezette tentoonstelling en persoonlijke verhalen zijn op verschillende manieren te zien en horen. Ons gezin bleef onder de indruk van alles.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 29, 2024
Super grote collectie

Super large collection

Impressive experience!

Indrukwekkende ervaring!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tamara P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 24, 2024
Geweldig mooie collectie

Great collection

12

Very nice museum friendly staff keep up the good work

Heel mooi museum vriendelijke medewerkers ga zo door

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ralph Z.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 22, 2024
Blik in ons verleden

Look into our past

impressive as each time a part was highlighted of the 2nd world war

indrukwekkend zoals telkens een deel werd uitgelicht van de 2e wereldoorlog

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • hanneke p.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 22, 2024
Indrukwekkende ervaring, zeker de moeite waard!

Impressive experience, definitely worth it!

There were lots of cool vehicles in nice condition
The film and audio material you get to see is also very nicely put together.

Er stonden heel veel gave voertuigen in mooie staat.
Ook het film en audiomateriaal wat je te zien krijgt is erg mooi in elkaar gezet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 21, 2024
Was erg leerzaam en ontnuchterend

Was very educational and sobering

Only positive

Alleen maar positief

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hans W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 21, 2024
Mooi museum maar mag nog wel wat verbeteren

Beautiful museum but could do with some improvement

Nice museum, very impressive but unfortunately there is almost no information in English, I was with Canadians whose father fought here but they could not understand more than half because there were no English translations. Very unfortunate

Mooi museum, erg indrukwekkend maar helaas is er bijna geen informatie in het Engels, ik was met Canadezen waarvan hun vader hier gevochten heeft maar zij hebben meer dan de helft niet kunnen begrijpen omdat er geen Engelse vertalingen waren. Erg jammer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 21, 2024
Interessant en mooi museum

Interesting and beautiful museum

Worth the effort. Nice setup! Also interesting for children
Would be nice if tanks/wagons could also be viewed inside. One movie was heavy on sound, maybe idea to indicate this. Otherwise super good and fun outing.

Moeite waard. Mooie opzet! Ook interessant voor kinderen.
Zou leuk zijn als er ook tanks/ wagens van binnen bekeken mogen worden. Een film was heftig van geluid, misschien idee om dit aan te geven. Verder super goed en leuk uitje.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 21, 2024
Mooi en groots

Beautiful and grand

Too bad the display cases had no explanation of their contents. We saw a tool that we could not bring home. Perhaps it would be possible to put a barcode sticker on the cabinets. Now the barcode sticker was only for floor plan

Jammer dat bij de vitrinekasten geen uitleg stond over de inhoud. Wij hebben een stuk gereedschap gezien dat we niet thuis konden brengen. Wellicht is het mogelijk op de kasten een barcode sticker te plaatsen. Nu was de barcodesticker alleen voor plattegrond

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henk H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 21, 2024
Klasse

Class

Case in point is the uneven staircase at the large amphibious vehicle.

Puntje van aandacht is de ongelijkmatige trap bij het grote amfibie voertuig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jeroen v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 20, 2024
Overloon

Overloon

Messy museum, was the 3rd time there and many pieces no longer present due to remodeling.
This was the last time.

Rommelig museum, was de 3e keer aldaar en vele stukken niet meer aanwezig vanwege verbouwing.
Dit was de laatste keer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Frans L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 20, 2024
Echt geweldig

Really great

Really beautifully set up,and everyone must have been here once🤗

Echt prachtig opgezet,en iedereen moet hier een keer geweest zijn🤗

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Agnes A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 20, 2024
Indrukwekkend.

Impressive.

👌🙏

👌🙏

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sjanie d. L. v. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 19, 2024
Super en indrukwekkend museum !

Super and impressive museum !

Beautifully decorated it and clear route to hike, highly recommended!

Mooi ingericht het en duidelijke route om te wandelen, echt een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 17, 2024
Indrukwekkend

Impressive

Beautifully set up, tangible and palpable. Very impressive!

Prachtig opgezet, tastbaar en voelbaar. Zeer indrukwekkend!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 14, 2024
Geweldig mooie samenstelling materiaal.

Great composition material.

Nice collection and nice and spacious.

Mooie verzameling en mooi ruim opgezet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Freddy O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 14, 2024
Indrukwekkend en mooi

Impressive and beautiful

My 11-year-old son found it very impressive

Mijn zoontje van 11 vond het erg indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: April 13, 2024
Geweldig mooi opgezette documentatie.

Great nicely laid out documentation.

9

9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jolanda D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 11, 2024
Zeer de moeite waard

Very worthwhile

Beautiful colllection and nice explanation through the wall images

Mooie colllectie en mooie uitleg via de muurbeelden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jos S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 08, 2024
Mooi museum

Beautiful museum

Very surprised by the beautiful location of the building but also the quality of the museum. Fierce in terms of images but also recognizable by other museums visited or from series on TV.
Definitely come back again!

Erg verrast door de mooie ligging van het gebouw maar ook de kwaliteit van het museum. Heftig qua beelden maar ook herkenbaar door andere musea die bezocht zijn of van series op tv.
Kom beslist nog eens terug!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 08, 2024
"Fantastische" Beleving

"Fantastic" Experience

Very impressive, very "fantastic", not that the history around this was fantastic, but very nice how it is documented here. Definitely "value" for the money you pay for it.

Heel indrukwekkend, erg "fantastisch", niet dat de historie hieromtrent fantastisch was, maar wel erg mooi hoe het hier gedocumenteerd is. Zeker "waar" voor het geld wat je ervoor betaald.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maikel B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 08, 2024
Indrukwekkend

Impressive

Beautiful and impressive museum, lots to see and read. Friendly staff and everything nicely maintained.

Mooi en indrukwekkend museum, veel te zien en te lezen. Vriendelijk personeel en alles netjes onderhouden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 06, 2024
Indrukwekkend!

Impressive!

Beautifully set up and complete story. Well maintained. Now very current again.

Prachtig opgezet en compleet verhaal. Goed onderhouden. Nu weer zeer actueel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rinus d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 01, 2024
Indrukwekkend!

Impressive!

We spent a whole day here. There is so much to see and experience. Impressive what all there is to see. The exhibition is well constructed. The vehicle hall, what a lot there is. And also nice that there are interactive things for the children to do. This way they learn many things about the 2nd World War from an early age. This should never be forgotten!

Wij hebben hier een hele dag doorgebracht. Er is zoveel te zien en beleven. Indrukwekkend wat er allemaal te zien is. De tentoonstelling is goed opgebouwd. De voertuigenhal, wat staat er veel. En ook fijn dat er voor de kinderen interactieve dingen te doen zijn. Zo komen zij al vroeg veel dingen te weten over de 2e wereldoorlog. Dit mag nooit vergeten worden!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Janine F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 04, 2024
Erg mooi,interessant,belangrijk .

Very beautiful,interesting,important .

Nice,from different parts highlighted.

Mooi,vanuit verschillende onderdelen belicht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lily v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 02, 2024
Netjes overzichtelijk

Neatly organized

The stories of the people who lived through it is a valuable addition to the museum.

De verhalen van de mensen die het mee gemaakt hebben is een waardevolle toevoeging aan het museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 01, 2024
Onverwacht imposant ! Veel stof tot nadenken !

Unexpectedly impressive ! Much food for thought !

History comes painfully alive , very instructive . Should , in this day and age , be required reading ..
Straightforward museum !

Geschiedenis komt pijnlijk tot leven , erg leerzaam . Zou , in deze tijd , verplichte lesstof moeten zijn .......
Recht voor zijn raap-museum !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gunther S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 31, 2024
Zeer waardevol in deze huidige tijd

Very valuable in these present times

Once again it is clear what can happen in the world. We don't want this anymore and yet it is happening again in many parts of the world. This museum gives you a chance to come back to your senses and give children an educational tour of what can happen (hunger/death/discrimination/oppression). Beautiful collection and very good explanations

Eens te meer is het duidelijk wat er in de wereld kan gebeuren. Dit willen we niet meer en toch gebeurt het weer in vele delen van de wereld. Dit museum geeft je de kans om weer tot inkeer te komen en kinderen een educatieve tour te geven wat er kan gebeuren (honger/dood/discriminatie/onderdruking). Prachtige collectie en zeer goede uitleg

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fred W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 31, 2024
Indrukwekkend en groot

Impressive and large

The coffins I found strange!
Perhaps you could communicate to the people beforehand that the temperature in the area where the vehicles and planes are located is a lot cooler. I was with my father who is 88 years old and was cold.

De doodskisten vond ik raar!
Misschien wel vooraf aan de mensen communiceren dat het in het gedeelte waar de voertuigen en vliegtuigen staan toch wel een flink stuk killer is qua temperatuur. Zeker voor oudere mensen kunnen zich dan hier beter op kleden. ik was namelijk met mijn vader die 88 jaar is en koud had.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Werner W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 30, 2024
Een indrukwekkend museum ook voor kinderen

An impressive museum also for children

Large and impressive. Friendly staff

Groot en indrukwekkend. Vriendelijk personeel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: March 30, 2024
Indrukwekkend en verrassend museum

Impressive and surprising museum

Beautiful, surprising and impressive museum. Original is that a bicycle bridge goes through the museum.
What could be better is to provide a clear route so that one has seen everything.

Mooi, verrassend en indrukwekkend museum. Origineel is dat er een fietsbrug door het museum gaat.
Wat wel beter kan is een duidelijke route aangeven zodat men alles heeft gezien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 30, 2024
Overweldigend

Overwhelming

5 stars
Too bad about the frozen flan🤓🤦‍♀️

5 sterren
Jammer van de diepvriesvlaai🤓🤦‍♀️

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: March 29, 2024
Geweldig

Great

My grandchildren and we loved it
Especially the one of 8 years,he had read books about it!!!

Mijn kleinkinderen en wij vonden het geweldig.
Vooral die van 8 jaar,hij had boeken er over gelezen!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: March 29, 2024
Indrukwekkend museum

Impressive museum

You can spend several hours here. Great stories and beautiful exhibits

Hier kun je wel een aantal uren doorbrengen. Mooie verhalen en mooie tentoonstellingen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 24, 2024
Heel mooi opgezet , en leerzaam

Very nicely set up , and informative

Impressive!

Indrukwekkend !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: March 22, 2024
Fijn museum

Fine museum

Beautiful museum, spacious
What impressed were the farewell letters from the prisoners.

Mooi museum, ruim opgezet.
Wat indruk heeft gemaakt zijn de afscheidsbieven van de gevangenen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Lucia V. d. h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 17, 2024
Bijzonder dat dit in ons land te zien is .

Extraordinary that this can be seen in our country .

Very spacious,and nicely cared for all

Zeer ruim opgezet ,en keurig verzorgd allemaal

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wannes d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: March 18, 2024
Indrukwekkend

Impressive

Realistic account of the origins and course of World War II. Well documented and the technical vehicles were also impressive. Lots of original war equipment. A penetrating warning especially at this time.

Realistisch verslag over het ontstaan en verloop van de tweede wereldoorlog. Goed gedocumenteerd en ook de technische voertuigen waren indrukwekkend. Veel origineel oorlogsmaterieel. Een indringende waarschuwing vooral in deze tijd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • WJ.J.M. J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: March 16, 2024
Mooi en compleet museum met een vriendelijk welkom

Beautiful and complete museum with a friendly welcome

Very good

Zeer goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rita t. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: March 15, 2024
Heel indrukwekkend

Very impressive

Top wording

Top verwoord

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: March 13, 2024
Imposant…. Leerzaam…confronterend

Impressive.... Instructive...confrontational

This should not be forgotten and certainly not allowed to be repeated. Very instructive .

Dit mogen we niet vergeten en zeker niet laten herhalen. Zeer leerzaam .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jeroen R.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: March 09, 2024
Indrukwekkend, vriendelijke ontvangst.

Impressive, friendly reception.

Recommended for history class schools.

Aanrader voor geschiedenisles scholen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Huub D. G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 06, 2024
Zeer uitgebreid

Very comprehensive

Very comprehensive museum larger than expected

Zeer uitgebreid museum groter dan verwacht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carlo S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 06, 2024
Samen met mijn kleinzoon een geweldige ervaring

Together with my grandson a great experience

I had been there before but this time with grandson who really enjoyed it and made a big impression on both of us

Ik was er al eerder geweest maar nu met kleinzoon die echt genoten heeft en heeft veel indruk op ons beide gemaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joop B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: March 02, 2024
Mooi museum

Beautiful museum

Highly recommended,you can spend a whole day there

Echt een aanrader,je kan daar een hele dag zoet zijn

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Huib H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 02, 2024
Erg leuk en intresant voor de kinderen

Very nice and interesting for the children

Very nice

Heelleuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 25, 2024
Erg leuk en intresant voor de kinderen

Very nice and interesting for the children

Very nice and interesting for the children and us

Erg leuk en intresant voor de kinderen en ons

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 25, 2024
Een mooie verzameling historie

A fine collection of history

An important historical museum to take note of.

Een belangrijke historisch museum om kennis van te nemen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: February 23, 2024
Een leuk en leerzaam museum

A fun and educational museum

Impressive collection of wartime equipment
Nice setup all in

Indrukwekkende collectie oorlogs materieel
Mooi opstelling alles binnen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 21, 2024
Overloon Oorlogsmuseum

Overloon War Museum

12

Great educational museum. Lots of attractions and especially the interactive displays were fun to do! Makes you think what to do if such a situation happened.... Hopefully war will stay in a museum forever!

Geweldig educatief museum. Veel bezienswaardigheden en vooral de interactieve displays waren leuk om te doen! Zet je aan het denken wat te doen als er zo'n situatie zou gebeuren.... Hopelijk blijft een oorlog voor altijd in een museum!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Paul M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 21, 2024
Verzorgd museum

Careful museum

Neat museum. Everything looks neat and tidy. Some more information would be given with the various vehicles than just the technical ones. Also some more movies for children about the course of WWII.

Verzorgd museum. Alles ziet er netjes uit. Er zou bij de diverse voertuigen wat meer informatie gegeven worden dan alleen de technische. Daarnaast wat meer films voor kinderen over het verloop van WOII.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 19, 2024
fantastisch

fantastic

x

x

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Imko P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: February 18, 2024
Een leuke leerzame dag uit

A fun learning day out

Very beautiful museum highly recommended not to forget what once happened
The children found it very interesting and educational.

Erg mooi museum echte aanrader om niet te vergeten wat er ooit gebeurd is.
De kinderen vonden het zeer interessant en leerzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerard v. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 18, 2024
Educatief

Educational

Fantastic!

Fantastisch !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: February 14, 2024
Bezoek oorlogsmuseum Overloon

Visit war museum Overloon

Neat, nice and spacious setup. Will definitely come back again after the addition serving D-Day is finished in September 2024

Netjes, mooie en ruime opstelling. Kom zeker nog eens terug nadat de aanbouw tbv D-Day gereed is in september 2024

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Werner W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 13, 2024
Interessant en de moeite waard

Interesting and worthwhile

Nice and interesting tour by Paul!

Mooie en interessante rondleiding van Paul!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: February 10, 2024
Niet aangekomen... auto ongeluk gehad onderweg..

Didn't arrive... car accident on the way...

As title says. Car totaled,
Didn't go there. Mate did email if I could get the money back because it was force majeure. They are looking into it.

Zoals titel al zegt. Auto total loss gereden,
Niet daar geweest. Maat wel gemaild of ik het geld terug kon krijgen omdat het overmacht was. Ze kijken ernaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Guy S.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: February 10, 2024
Fantastisch museum

Fantastic museum

It is a very large museum
It's hard to compare t with other war museums
Educational structure.

Het is een heel groot museum.
Je kan t moeilijk vergelijken met andere oorlogsmusea.
Educatief opgebouwd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sybille G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 10, 2024
leuk

nice

I am sure it is a beautiful museum, however, it was being remodeled and I had the impression of walking around in a warehouse.

Het is vast een mooi museum, echter werd er verbouwd en had ik de indruk in een opslagplaats rond te lopen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: February 05, 2024
Zeer net, leerrijk, top museum

Very neat, educational, top museum

My 2 boys were impressed

Mijn 2 jongens waren onder de indruk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: February 03, 2024
Aanrader

Recommended

Special experience instructive worthwhile

Bijzondere ervaring leerzaam de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 04, 2024
leerzaam

instructive

well appointed and clean. only thing missing was arrows for a good walking route.

goed ingericht en schoon. alleen miste ik pijlen voor een goede looproute.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henk V. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 25, 2024
Inspirerend museum met veel originaliteit

Inspiring museum with lots of originality

Here you feel the impact of WW2 up close. The many original pieces are impressive. Here you realize again that war should not happen.

Hier voel je de impact van WO2 van dichtbij. De vele originele stukken zijn indrukwekkend. Hier realiseer je je weer dat oorlog niet moet gebeuren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Raymond
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 27, 2024
Geweldig opgesteld

Great setup

I found it very impressive to see all the old stuff from the earlig
Also kind of sad to see what my Grandma and Grandpa and my mom and dad went through during that time.

Ik vond het heel indrukwekend om alle oude spullen uit de oorlig te zien.
Ook wel verdrietig op tezien wat me Oma en Opa en me vader en moeder hebben meegemaakt in die tijd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rosita v. d. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 26, 2024
Indrukwekkend met gevarieerde collectie

Impressive with varied collection

Nice overview of much and diverse material. Much attention to context.

Mooi opgezet overzicht van veel en divers materiaal. Veel aandacht voor de context.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • H.P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: January 18, 2024
Geweldig dagje uit met mijn zoontje!

Great day out with my little son!

Together with my 9-year-old son, we had a very informative and impressive day at the war museum! On the way home we were secretly a little quiet. A special father and son outing.

Samen met mijn zoontje van 9, een hele informatieve en indrukwekkende dag mogen beleven bij het oorlogsmuseum! Op de weg naar huis waren we er stiekem toch een beetje stil van. Een bijzondere vader en zoon uitstapje.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Woucik v. O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 13, 2024
Super leerzaam

Super instructive

We feasted our eyes on all the beautiful stuff that was there and the vehicles really super. Also the stories we were told were very interesting.

We hebben ons ogen uitgekeken van alle mooi spullen die er lagen en de voertuigen echt super. Ook de verhalen die we te horen hebben gekregen waren zeer interessant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Niels B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 10, 2024
prachtig

beautiful

Neat reception ,,everything clean and tidy good overview , nice set up ,,, and had a wonderful afternoon impressive , top

Nette ontvangst ,,alles schoon en netjes goed overzichtelijk , mooi opgezet ,, en een prachtig middag gehad indrukwekkend , top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Roland J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 06, 2024
Super interessant

Super interesting

Interesting museum. In different ways the story of the war 40-45 is put down. In the Christmas vacations fun extra activities!

Interssant museum. Op verschillende manieren wordt het verhaal van de oorlog 40-45 neergezet. In de kerstvakantie leuke extra activiteiten!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Patricia
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 05, 2024
Enorme collectie in modern museum

Huge collection in modern museum

A wonderful modern, interactive museum with an impressive collection of vehicles, weapons and ammunition. Surely the highlight for son (12) was being allowed to hold and try out original weapons (Christmas vacation activity).

Een prachtig modern, interactief museum met een indrukwekkende collectie voertuigen, wapens en munitie. Hoogtepunt voor zoon (12) was toch wel dat hij originele wapens mocht vasthouden en uitproberen (Kerstvakantie-activiteit).

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bianca R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 05, 2024
Interessant en wat saai

Interesting and somewhat boring

I was here with 3 children (16 and 11 years old)
It was interesting but we also found it a bit boring. We also went to the Naval Museum and there was a little more to do here.

Ik was hier met 3 kinderen (16 en 11 jaar).
Het was interessant maar we vonden het ook wat saai. We zijn ook is bij het mariniersmuseum geweest en hier was wat meer te doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jolanda
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: January 05, 2024
Veel te zien!

Lots to see!

There is a lot to see here. We were with young children, then it is mostly looking and not much reading. We didn't watch movies, otherwise you'll be in the museum longer. Definitely worth a visit

Er is hier heel veel te zien. Wij waren met jonge kinderen, dan is het vooral kijken en niet veel lezen. Films hebben we niet bekeken, anders ben je wel langer in het museum. Zeker een bezoek waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 04, 2024
Meer te zien als wij hadden verwacht

More to see as we expected

We saw more than we expected lots of material and everything well depicted, really top notch
We also liked the restaurant

We hebben er meer gezien als dat we verwacht hadden veel materiaal en alles goed uitgebeeld, echt top hoor
Ook het restaurant is goed bevallen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Theo S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: January 03, 2024
Leuk dagje uit

Fun day out

Was a fun day out, since it is vacation you were also allowed to go in a tank a very nice experience. Was a lot to do and see

Was een leuk dagje uit, omdat het vakantie is mocht je ook in een tank een hele mooie ervaring. Was veel te doen en te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Samantha B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 03, 2024
Zeer leerzame dag voor kleinkinderen

Very educational day for grandchildren

Visited the War Museum with 3 of my 7 grandchildren. Was there a few times before with some other grandchildren. Grandchildren were very curious and enthusiastic about solving the scavenger hunt.

Met 3 van mijn 7 kleinkinderen het Oorlogsmuseum bezocht. Was er al paar keer eerder met paar andere kleinkinderen. Kleinkinderen waren erg nieuwsgierig en enthousiast met het oplossen van de speurtocht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sjaak v. L.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: January 03, 2024
Leuk en leerzaam voor jong en oud

Fun and educational for young and old

Good arrangement, clear and interesting

Goeie opstelling, overzichtelijk en interressant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Harro D. G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 02, 2024
Indrukwekkend

Impressive

A very nice museum. For kids a scavenger hunt which my kids enjoyed doing.

Een heel mooi museum. Voor kinderen een speurtocht wat mijn kids leuk vonden om te doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jessica
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 02, 2024
Te veel spullen te weinig verhalen erbij

Too much stuff not enough stories to go with it

Too many vehicles and not enough stories laid out for the rest top

Te veel voertuigen en te weinig verhalen uit gelegd voor de rest top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: December 28, 2023
Mooie collectie voertuigen en vliegtuigen

Nice collection of vehicles and aircraft

Fine museum, nice collection of military assets, vehicles and aircraft.

If I may give an improvement, would like to be able to see more inside, possibly with a camera and a control option with screen on the outside where you can see it.

Prima museum, mooie collectie militaire middelen, voertuigen en vliegtuigen.

Als ik een verbetert mag geven, zou dan nog wel eens meer binnen willen kunnen kijken, eventueel met een camera en een bedien optie met scherm aan de buitenzijde waar je het kunt zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Olav G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: December 26, 2023
Fantastisch! Samen met mijn zoon en dochter, TOP!

Fantastic! Together with my son and daughter, TOP!

impressive, well set up, super nice museum staff, value for money a big fat 10!

indrukwekkend, goed opgezet, super aardige museum medewerkers, prijs-kwaliteit verhouding een dikke vette 10!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Maarten T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 28, 2023
Zeer mooie geschiedenis

Very beautiful history

If I had to give a review, I found the place quite large and a bit unclear. Some of the sights were not well lit and I found the choice to use coffins as displays odd. You only see what's inside when you hang above them but nothing is really explained. The tipping point area in the basement could have a bit more name pictures or at least an explanation of the equipment that was and is there. For the rest a very nice collection.

Als ik een beoordeling moet geven vond ik de plaats best groot en een beetje onduidelijk. Sommige bezienswaardigheden waren niet goed verlicht en ik vond de keuze om grafkisten te gebruiken als display raar. Je ziet pas als je er boven hangt wat erin zit maar niks wordt echt uitgelegd. De kantelpunt ruimte in de kelder mocht van mij iets meer naam plaatjes hebben of in iedergeval uitleg over het materieel wat er lag en staat. Voor de rest wel een hele mooie collectie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: December 17, 2023
Het is en blijft een herdenken van toen

It is and remains a remembrance of then

Beautifully expanded since my first visit in 1960.

Mooi uitgebreid sedert mijn eerste bezoek in 1960.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 06, 2023
Indrukwekkend museum.

Impressive museum.

This museum takes you back in time. Still learned new things about the war even after more than 70 years in this museum.

Dit museum brengt je terug in de tijd. Ook na ruim 70 jaar in dit museum nog nieuwe dingen over de oorlog geleerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 05, 2023
Zeer uitgebreide collectie

Very extensive collection

Top

Top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • MdG
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: December 02, 2023
Very big and variarity collection

Very big and variarity collection

It is a great and interesting museum, have a big collection and different ways to show you the fact back in those days.

It is a great and interesting museum, have a big collection and different ways to show you the fact back in those days.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Km
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 25, 2023
Grote verzameling oorlogs voertuigen

Large collection of war vehicles

Impressive museum where you can walk around for more than half a day to see everything.

Indrukwekkend museum waar je meer dan een halve dag rond kunt lopen om alles te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Banneke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: November 22, 2023
Oorlogsmuseum overloon

Overloon War Museum

Very nice and very interesting for

Heel mooi en erg interessant voor

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joop F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 23, 2023
Mooi verzorgd

Nicely cared for

Beautiful comprehensive museum, spacious in a beautiful setting

Mooi uitgebreid museum, ruim van opzet in een mooie omgeving

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 15, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Nice clean museum and lots of footage about WW2. Sometimes too cramped . Just can't get a good look around

Mooi schoon museum en veel beeldmateriaal over de 2e wereldoorlog. Soms te krap op elkaar gezet . Kan je net niet goed rondom kijken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Eric P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: November 15, 2023
Bezoek met fam vanaf vacantiepark

Visit with fam from holiday park

Nice overview of the events of WW2.
Especially if you were born 1940

Mooi overzicht van het gebeurden van WO 2.
Zeker als je 1940 geboren bent

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 12, 2023
Mooie collectie

Nice collection

Nice timeline and depiction of World War II you walk through

Mooie tijdlijn en weergave van de tweede Wereldoorlog waar je doorheen wandeld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 11, 2023
Mooi museum over WOII

Beautiful museum about WWII

Beautiful museum, impressive collection that gives a good picture about the terrible period in history
Important to be able to pass this on to future generations.

Mooi museum, indrukwekkende collectie waarmee een goed beeld wordt gegeven over de vreselijke periode in de geschiedenis.
Belangrijk om dit door te kunnen vertellen aan de volgende generaties.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Petra V. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 05, 2023
Waanzinnig !!

Insane!!!

Very nice museum, nice explanation of all aspects. Very nice statues, tanks, cars,costumes,...

Heel mooi museum, mooie uitleg van alle opzichten. Heel mooie beelden, tanks, wagens,kostuums,…

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Soraya H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: November 02, 2023
super leuk

super fun

It was a very informative afternoon. Beautifully decorated. And the hall with war vehicles was very nice

Het was een zeer leerzame middag. Prachtig ingericht. En de hal met oorlogsvoertuigen was heel mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 24, 2023
Geweldig. Indrukwekkend.

Awesome. Impressive.

Great museum

Geweldig museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 29, 2023
Geschiedenis

History

Great stories and things from history! Something to never forget!

Mooie verhalen en dingen uit de geschiedenis! Iets om nooit te vergeten!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 26, 2023
Mooi museum, indrukwekkend

Beautiful museum, impressive

Nice museum with lots of tanks. My xoon was impressed

Mooi museum met veel tanks. Mijn xoon was onder de indruk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Irene V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 26, 2023
Geweldig, educatief en spectaculair museum

Great, educational and spectacular museum

Especially the saying at the entrance "war belongs in a museum" touched me. It also goes on to say that one must not look away, must be careful with our freedom, must keep a finger on the pulse. Furthermore, very spectacular augmented reality at the Lancaster and very nice presentation of spectacular 'war gear' including even a B25 bomber!

Vooral de spreuk bij de ingang ‘oorlog hoort in een museum’ raakte me. Er wordt daar ook oo doorgegaan, dat je niet mag wegkijken, zuinig moet zijn op onze vrijheid, vinger aan de pols moet houden. Verder zeer spectaculaire augmented reality bij de Lancaster en erg mooie presentatie van spectaculair ‘oorlogstuig’ waaronder zelfs een B25 bomnenwerper!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michelle P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 26, 2023
Een interessante, vlotte en leerzame tentoonstelli

An interesting, smooth and informative exhibit

It starts with the long walk to the entrance through the forest with statues

And then into the spacious collection room
A nice build up to the collection

A beautiful museum for young and old alike

The scenes with puppets add to the atmosphere.

Het begint al bij de lange wandeling naar de ingang door het bos met beelden.

En daarna de ruime collectie ruimte in.
Een mooie opbouw van de collectie.

Voor jong en oud een mooi museum.

De tafereeltjes met poppen dragen bij aan de sfeer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jessica H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 25, 2023
Geweldig

Great

Great experience

Geweldige ervaring

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 25, 2023
Voor elk wat wils

Something for everyone

Fun scavenger hunt for older children 12 years, volunteers who held a story , and variety of materials

Leuke speurtocht voor oudere kinderen 12 jaar, vrijwillers die een verhaal hielden , en verscheidenheid aan materiaal

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Erna K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 24, 2023
Op zich indrukwekkend, maar veel te duur

Impressive in itself, but far too expensive

It was much more impressive 18 years ago than it is now, plus after 2.5 hours you've actually seen it.... And we find the entry price really way too expensive for a museum.... Plus in the restaurant the drinks and food are also shockingly expensive, really a shame!!!!
Especially for the older youth that you want to give something about the past, it is really way too expensive for us too!!!

Het was 18 jaar geleden veel indrukwekkender als nu, plus na 2,5 uur heb je het eigenlijk wel gezien.. En wij vinden de enter prijs echt veel te duur voor een museum.. Plus in het restaurant is het drinken en eten ook schrikbarend duur, echt jammer!!!!
Vooral voor de oudere jeugd die je wat mee wil geven over vroeger is het echt veel te duur ook voor ons!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 19, 2023
Interessant boeiend belangrijk

Interesting fascinating important

Beautiful museum very important to remember what happened here. Well set up for children

Mooi museum zeer belangrijk om hier bij stil te staan wat er is gebeurd. Goed opgezet voor kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 22, 2023
Perfect. 1. Vriendelijkheid aan de kassa.

Perfect. 1. Friendliness at the cash register.

1. Friendliness at checkout upon entry
2 perfect collections, pleasantly crowded, explanations within the museu
3. Tasty lunch

1. Vriendelijkheid aan de kassa bij binnenkomst.
2 perfecte collecties, gezellig druk, uitleg binnen het museu.
3. Lekkergelunched.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 22, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Big and impressive. Good slogan : war belongs in a museum....

Groot en indrukwekkend. Goede leus : oorlog hoort in een museum….

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 22, 2023
heel interessant en informatief

very interesting and informative

Nice modern setup, especially the information halls after entering. Great assortment of vehicles, which we were especially interested in. Not everywhere there was a sign by every vehicle. The collection is very diverse
Once again our thanks for the personal treatment on and in the Centurion tank
The restaurant was well assorted and the service was very friendly.

Mooie moderne opzet, vooral de informatiehallen na binnenkomst. Grote sortering voertuigen, waarin we vooral geïnteresseerd waren. Niet overal stond een bord bij elke voertuig. De verzameling is zeer divers.
Nogmaals onze dank voor de persoonlijke behandeling op en in de Centurion tank.
Het restaurant was goed gesorteerd en de bediening was heel vriendelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 21, 2023
Indrukwekkend, heel veel geschiedenis in de korte

Impressive, a lot of history in the short

Highly recommended,here you should take your time to let everything sink in.

Een echte aanrader,hier moet je de tijd voor nemen om alles te laten bezinken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 21, 2023
Indrukwekkend, heel veel geschiedenis in de korte

Impressive, a lot of history in the short

Highly recommended,here you should take your time to let everything sink in.

Een echte aanrader,hier moet je de tijd voor nemen om alles te laten bezinken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 21, 2023
Een aanrader

Highly recommended

Impressive,you need time to let it all sink in.

Indrukwekkend,je hebt tijd nodig om alles te laten bezinken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 21, 2023
Leerzaam mooi uitgebreid museum

Instructive beautiful comprehensive museum

Very comprehensive, educational and interesting for (not too) young and old, fine catering

Erg uitgebreid, leerzaam en interessant voor (niet al te) jong en oud, fijne catering

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Corien v. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 21, 2023
Echt mooi interssant

Really nice inters interesting

Really so much changed, as a child I used to go there . How much has changed I found it very beautiful it really touched me . Come back again.

Echt zoveel veranderd, als kind ging ik er al naar toe . Wat is er veel veranderd ik vond het heel mooi het raakten me echt . Kom nog is terug .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 19, 2023
Indrukwekkend museum

Impressive museum

Lots to see, interactive

Veel te zien, interactief

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rico L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 19, 2023
Mooi en indrukwekkend

Beautiful and impressive

Especially beautiful and neat museum for big and small.
Where the past is remembered, but also just now love and peace must be contemplated

Bijzonder mooi en netjes museum voor groot en klein.
Waar het verleden word herdacht, maar ook nu juist de liefde en vrede moet worden overdacht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • C V. T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 18, 2023
Mooi en indrukwekkend

Beautiful and impressive

Especially beautiful and neat museum for big and small.
Where the past is remembered, but also just now love and peace must be contemplated

Bijzonder mooi en netjes museum voor groot en klein.
Waar het verleden word herdacht, maar ook nu juist de liefde en vrede moet worden overdacht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • C V. T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 18, 2023
Prachtig museum

Wonderful museum

Had a great day at this surprisingly beautiful museum.

Een fijne dag gehad in dit verrassend mooie museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 18, 2023
Mooi museum

Beautiful museum

Clear, nicely laid out and very interesting.

Overzichtelijk, mooi opgezet en heel interessant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 18, 2023
Mooi opgezet, betrokken vrijwilligers

Beautifully set up, committed volunteers

Very nice, haven't seen everything yet with my son. Would love to come back again for the rest. Afterwards I found out I paid too much, I have a museum card and had bought 2 ticjers. I really want to use the museum card the next visit to you then , if I can use my paid ticket again for my son in follow-up visit with him

Erg leuk, nog niet alles gezien met mijn zoon. Kom graag nog een keer terug voor de rest. Achteraf kwam ik erachter teveel te hebben betaald, ik heb een museumkaart en had 2 ticjers gekocht. Ik wil de museumkaart het volgend bezoek aan jullie dan nu echt gebruiken , mocht ik mijn betaalde ticket opnieuw in kunnen zetten voor mijn zoon in vervolgbezoek met hem

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 16, 2023
Iets om nooit te vergeten

Something to never forget

Very impressive every time.

Erg indrukwekkend, iedere keer weer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ruud S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 17, 2023
Overzichtelijk,ruimtelijk,historisch besef

Clear,spatial,historical awareness

Museum is spacious, including the build-up from the beginning of the war to the liberation. Everyone should be able to see this( especially schoolchildren).
Restaurant looks top notch, welcoming, good food, nice price. Store with education and various war items

Just adjusting the toilets is out of date, towel roll and faucets you have to turn open.

Museum is ruim opgezet, ook de opbouw van het begin van de oorlog tot naar de bevrijding. Een ieder zou dit moeten kunnen zien( vooral scholieren).
Restaurant ziet er top uit, gastvrij, lekker eten, mooie prijs. Winkel met educatie en diverse oorlogsartikelen.

Alleen de toiletten aanpassen is niet meer van deze tijd, handdoekrol en kranen die je open moet draaien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 11, 2023
De oorlog herbeleven op een historische plek

Reliving the war at a historic site

We walked around the museum with goosebumps. So detailed, so much history.

We hebben met kippenvel rondgelopen in het museum. Zo gedetaileerd, zo veel geschiedenis.; En dat stukje getatoeerde huid, nog steeds kippenvel. Wil je meer zien over de oorlog zeker even langs overloon gaan

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Paul
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 08, 2023
Uitgebreide tentoonstelling

Comprehensive exhibition

Good presentations, new information about local struggles and resistance fighters, well-preserved artifacts. Pity that visitors, especially children, do not have the opportunity to see tanks or trucks inside (accompanied of course).

Goede presentaties, nieuwe informatie over de plaatselijke strijd en verzetsstrijders, goed bewaarde artifacts. Jammer dat de bezoekers, met name kinderen, niet de gelegenheid hebben om tanks of trucks van binnen te bekijken (onder begeleiding uiteraard).

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Laurentiu C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 08, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Wonderful to be everything in real life

Prachtig om alles in het echt te zijn

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rian C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 07, 2023
Mooi, groot museum voor iedereen!

Beautiful, great museum for everyone!

Inside is bigger than imagined. Educational section and in addition a large section with vehicles. also interactive sections!

Binnen is groter dan gedacht. Educatief gedeelte en daarnaast nog een groot stuk met voertuigen. ook interactieve gedeeltes!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Erik G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 04, 2023
Groot en gevarieerd!

Great and varied!

Great, interesting and educational.

Geweldig, interssant en educatief.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 03, 2023
zeer uitgebreid, goedelocatie, veel info

very comprehensive, well-located, lots of info

Great location, lots of information and nice space due to the time slot!
Especially also the restaurant also kudos! Very good food there!!!
Been again after 5 years. Many things changed and expanded. Plane is now almost finished
Too bad there is no cockpit of a plane to see in detail.

Goede locatie, veel informatie en lekker de ruimte door het tijdslot!
Vooral ook het restaurant ook hulde! Heel goed te eten daar!!
Na 5 jaar weer opnieuw geweest. Veel dingen veranderd en uitgebreid. Vliegtuig is nu bijna af.
Jammer dat er geen cockpit van een vliegtuig in detail te zien is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ad d. C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 01, 2023
Indrukwekkend

Impressive

too few opportunities for children to actively experience something, just watch.

te weinig mogelijkheden voor kinderen om actief iets te ervaren, enkel kijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 01, 2023
Super!

Super!

Super educational museum. There is so much to see that you can easily spend 4 hours in the museum. Very impressive. I would therefore recommend going as early as possible.

Super leerzaam museum. Er is zo veel te zien dat je makkelijk 4 uur lang kunt doorbrengen in het museum. Heel indrukwekkend. Ik zou dan ook aanraden zo vroeg mogelijk te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 30, 2023
Mooi museum

Beautiful museum

Nice museum with lots of vehicles and stuff

Mooi museum met veel voertuigen en spullen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 30, 2023
Interessant

Interesting

Large number of items from small to large. Nicely and clearly displayed!

Groot aantal items van klein tot groot. Mooi en duidelijk tentoongesteld!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 27, 2023
Uitstekende tentoonstelling

Excellent exhibition

This museum shows very gied what happened where and how people and soldiers suffered under it

Dit museum geeft heel gied weer wat waar gebeurd is en hoe mensen en soldaten daaronder geleden hebben

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 27, 2023
Indrukwekkend,

Impressive,

Rarely seen such a beautifully cared for,with super friendly staff, museum.

Zelden zo’n mooi verzorgd,met supervriendelijke medewerkers,museum gezien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ria H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 27, 2023
Een mooi opgezet museum,

A beautifully designed museum,

A museum that makes you pause to think how cruel humans can be.

Een museum waarbij je even stilstaat hoe wreed de mens kan zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Krijn T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 25, 2023
Mooi indrukwekkend museum

Beautiful impressive museum

Extensive exhibition with interesting vehicles and other things from the 2nd World War are definitely worth a visit.

Uitgebreide expositie met interessante voertuigen en andere dingen uit de 2de wereldoorlog zijn beslist een bezoek waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 22, 2023
Heel indrukkend wekkend en mooi

Very impressive awakening and beautiful

We found it very impressive and beautiful exhibition. All that equipment that was used then, very impressive everything. I hope that this museum will be around for a long time so that many young people can visit it.

Wij vonden het heel indrukkend wekkend en mooie tentoonstelling. Al dat materieel wat toen gebruikt werd, heel imposant allemaal. Ik hoop dat dit museum nog lang mag blijven bestaan zodat ook veel jonge mensen dit kunnen bezoeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hans B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2023
Indrukwekkend

Impressive

12

It was very impressive
A day never to be forgotten

Het was heel indrukwekkend
Een dag om nooit te vergeten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 19, 2023
Top duidelijk opgezet heel interessant

Top clearly set up very interesting

Very nice good set up clear explanation. Also for my son who also enjoyed

Heel leuk goede opzet duidelijk uitleg. Ook voor mijn zoon die heeft ook genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pascal D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 17, 2023
Een must voor de liefhebber van WO2 voertuigen

A must for fans of WW2 vehicles

Wonderful, very extensive collection of ( especially ) allied WW2 vehicles
Upon entering beautiful exhibit of NL in WW2

Highly recommended!

Prachtige, zeer uitgebreide verzameling van ( met name ) geallieerde WO2 voertuigen.
Bij binnenkomst mooie expositie van NL in WO2

Aanrader !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mr. G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: September 17, 2023
Heel mooi en systematisch opgezet

Very nice and systematic set up

Very good

Zeer goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 15, 2023
Indrukwekkend

Impressive

🤩 What impressions we gained say!!!
Great that we could bring our dog inside 😃

🤩 wat een indrukken hebben we op gedaan zeg!!
Top dat we onze hond mee naar binnen mochten nemen 😃

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yvonne B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 14, 2023
Zeer de moeite waard

Very worthwhile

Very worthwhile

Zeer de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 14, 2023
Geweldig netjes goed georganiseerd

Great neat well organized

It was a fun day. If you want to see everything properly you will need a whole day. The nice thing is that after the dining hall you can go back into the museum.

Het was een leuke dag. Wil je alles goed bekijken dan heb je wel een hele dag nodig. Het fijne is dat je na de eetzaal weer terug het museum in mag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Carieny
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 07, 2023
Indrukwekend

Impressive

You don't expect it

Je verwacht het niet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nel B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 07, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Impressive museum. Clean, friendly people
Beautiful surroundings.

Indrukwekkend museum. Schoon, vriendelijke mensen.
Mooie omgeving.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Brigitha B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 05, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Impressive museum because of the stories and the very extensive exhibition. Located in the nature of Overloon.

Indrukwekkend museum door de verhalen en de zeer uitgebreide tentoonstelling. Gelegen in de natuur van Overloon.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 02, 2023
Overweldigend en zeer informatief

Overwhelming and very informative

Was very educational and you don't get bored with all they have on display

Was zeer leerzaam en je raakt niet uitgekeken met wat ze allemaal tentoongesteld hebben

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Arjan S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 30, 2023
Lieve mensen.indrukwekkend

Dear people.impressive

Nice museum.very small details material.friendly staff

Mooi museum.erg kleine details materiaal.vriendelijk personeel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Daniëlle K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 29, 2023
Erg indrukwekkend en zeer uitgebreid

Very impressive and very comprehensive

Enormously extensive and very many tanks, guns, planes, grenades, you name it all! Especially the field emplacements and imagery are very impressive! Very realistic!

Enorm uitgebreid en heel erg veel tanks, kanonnen, vliegtuigen, granaten, noem t allemaal maar op! Vooral de veldopstellingen en beeldopnames zijn erg indrukwekkend! Erg realistisch!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 29, 2023
Heel informatief!

Very informative!

Beautifully set up

Mooi opgezet; beslist de moeite waard. Ook een heel mooi park rondom.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mies M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 24, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Beautifully put down. Good picture of WW2

Prachtig neergezet. Goed beeld van WO 2

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Antoine v. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 26, 2023
Indrukwekkend!!

Impressive!!!

A lot and very impressive the stories what they have what to see
Difficult to explain you have to experience it yourself highly recommended

Heel veel en heel indrukwekkend de verhalen wat ze hebben wat er te zien is
Moeilijk uit te leggen je moet het zelf ervaren een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Edwin J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 21, 2023
Super mooi!

Super beautiful!

Very nicely set up, lots of information, so much to see and so impressive.... Really worth a visit to this museum if you are near Overloon

Heel mooi opgesteld, veel informatie, zoveel te zien en zo indrukwekkend.. Echt de moeite waard om een keer een bezoekje te brengen naar dit museum als je in de buurt bent van Overloon.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 27, 2023
Verrassend

Surprising

Visited the museum again after 47 years, this time with my partner and eldest son. Absolutely worth it, the exhumed Lancaster bomber is unique and impressive as is the presentation (film) that you MUST see before you head back towards the exit because it fits like no other subject with the moto of the museum ' war belongs in the museum '

Na 47 jaar het museum weer eens bezocht, nu met mijn partner en oudste zoon. Absoluut de moeite waard, de opgegraven Lancaster bommenwerper is uniek en indrukwekkend net als de presentatie (film)die je MOET zien voordat je weer richting de uitgang gaat omdat het als geen ander onderwerp aansluit bij het moto van het museum ' oorlog hoort thuis in het museum '

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 26, 2023
Top en zeer mooi!

Top and very beautiful!

Very skillful and historical knocking,mighty exhibition of lots of old war vehicles etc.

Zeer vakkundig en historisch kloppen,machtige expositie van heel veel oude oorlogdvoertuigen etc.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Art v. T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 26, 2023
Veel te zien. Voor ieder wat wils. Informatief

Lots to see. Something for everyone. Informative

Nice outing for a family with older children. Nice presentation, you can identify with the characters and start thinking about the history. It's not all black and white. Lots of war material to view. We didn't have enough with the 4 hours. Free parking and a nice location.

Leuk uitje voor een gezin met oudere kinderen. Leuk gepresenteerd, je kunt je met de personen identificeren en gaat over de geschiedenis nadenken. Het is niet allemaal zwart en wit. Veel oorlogsmaterieel is er te bekijken. We hadden aan de 4 uren niet genoeg. Gratis parkeren en een leuke locatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tineke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 24, 2023
Mooi- modern - veel mooie korte fims en verhalen

Mooi- modern - many beautiful short fims and stories

Was impressed
Architecturally beautiful. Content stories beautifully told. Afterwards, we also crossed the bicycle bridge by bicycle-where else can we do that? Compliments

Was onder de indruk
Architectonisch mooi. Inhoudelijk verhalen mooi gebracht. Naderhand ook nog met fiets over de fietsbrug- waar kan dat nog meer? Complimenten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 22, 2023
te dure zogenaamde ''broodjes''

overpriced so-called ''sandwiches''

museum very beautiful and fun, educational
BUT !!! if you do eat something and you order 2 what they call or describe as ''sandwiches'' , without us seeing any information about the price anywhere, then on a plate you get 2 slices of brown bread with for me a few big lumps of goat cheese and a few walnuts thumped on top, plus something like a tablespoon of greens? €11.50 please!
My brother-in-law the same , 2 slices of white bread with shreds? carpaccio and a little greenery on top €14.25 please. If one sells ''sandwiches'', these are NOT!!! 2 slices of bread people!!!! And please better or cq information about the price, which by the way was rude expensive for what you get

museum heel mooi en leuk, leerzaam.
MAAR !! als je iets wel eten en je besteld 2 wat men noemt of beschrijft als ''broodjes '' ,zonder dat wij ergens enige informatie zagen over de prijs, dan krijg je op een bord 2 sneden bruin brood met voor mij een paar grote klonters geitenkaas en een paar walnoten erop gedonderd, plus iets van een soeplepel groen? €11,50 aub!
Mijn schoonbroer het zelfde , 2 sneden wittebrood met snippers? carpaccio en een beetje groenvoorziening erop €14,25 aub. Als men ''broodjes verkoopt', dan zijn dit NIET!! 2 sneden brood mensen!!!. En graag betere of cq informatie over de prijs, wat trouwens onbeschoft duur was voor wat je krijgt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 21, 2023
Super dagje uit

Super day out

Very informative and educational really highly recommended

Zeer leerzaam en educatief echt een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mat P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 18, 2023
Prachtig museum

Wonderful museum

Superb collection very educational for youth also the museum is very accessible for wheelchair users

Schitterende collectie zeer leerzaam voor de jeugd ook is het museum zeer goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jacques K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 18, 2023
Leerzaam en indrukwekkend

Instructive and impressive

Gives as much as it can of the horrors and suffering that war can bring
Educational for many young people
Preventive aspects are also emphasized
I came here as a child and now as an adult. The museum also moves with the times
Also cozy for a small bite to eat
Friendly staff. Especially young people and that in a war museum.

Geeft zover dat kan een goed beeld van de verschrikkingen en het lijden dat een oorlog teweeg kan brengen.
Educatief voor veel jongeren.
Ook preventieve aspecten worden benadrukt.
Ik kwam hier al als kind en nu als volwassenen. Het museum gaat ook met de tijd mee.
Ook gezellig om even een klein hapje te eten.
Vriendelijk personeel. Vooral jonge mensen en dat in een oorlogsmuseum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 20, 2023
Groot en mooi opgezet

Large and beautiful

Very many vehicles and interesting film screenings.

Zeer veel voertuigen en interessante film voorstellingen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 19, 2023
Boven verwachting.

Beyond expectations.

Above expectations

Boven verwachting

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 17, 2023
Echt de moeite waard

Really worth it

Beautiful and spacious museum with a good atmosphere
Lots of visitors, but you don't notice that when you're inside
Great coffee, pastries and lunch.👍🏻

Prachtig en ruim opgezet museum met een goede sfeer.
Veel bezoekers, maar daar merk je als je binnen bent niets van.
Prima koffie, gebak en lunch.👍🏻

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wilfred B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 15, 2023
Museumbezoek geschikt voor alle leeftijden

Museum visit suitable for all ages

Excellently maintained war museum

Uitstekend onderhouden oorlogsmuseum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wiel V. E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 16, 2023
Geweldig en indrukwekkend

Great and impressive

Was very overwhelming
The plane that crashed with the debris was especially impressive.

Was heel overweldigend.
Vooral het vliegtuig wat neergestort was met de brokstukken was indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Conny C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 16, 2023
Gevarieerd, indrukwekkkend groot museum

Varied, impressive large museum

Great destination for half-day outings!

Prima destination voor half dagje uit!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 15, 2023
Heel uitstekend

Very excellent

Dese museum is very excellent

Dese museum is heel uitstekend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 15, 2023
Indrukwekkende beleving

Impressive experience

Impressive perception of how people experienced it at the time, very sad
This should never happen again.

Indrukwekkende beleving van hoe de mensen het destijds beleefd hebben, zeer verdrietig .
Dit mag nooit meer gebeuren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 14, 2023
Interessant

Interesting

Spacious and orderly museum. Plenty to see and listen to.

Ruim en overzichtelijk museum. Genoeg te zien en te beluisteren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 13, 2023
Prachtige ervaring

Wonderful experience

I didn't know what to expect, I have a great interest with anything related to World War II. Perhaps I did once live in that time. But no expense was spared. Kudos to all the staff and volunteers. I recommend everyone to go here. These terrible events should also be passed on to future generations.

Ik wist niet wat ik kon verwachten, ik heb een groot interesse met alles wat met de tweede wereldoorlog te maken heeft. Wellicht heb ik wel ooit in die tijd geleefd. Maar er zijn kosten noch moeite bespaard. Hulde aan alle medewerkers en vrijwilligers. Ik raad iedereen aan om hier naar toe te gaan. Deze verschrikkelijke gebeurtenissen moeten ook aan de volgende generaties worden doorgegeven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 13, 2023
Indrukwekkend

Impressive

12

The most beautiful and impressive museum I have ever seen.

Het mooiste en indrukwekkendste museum dat ik ooit gezien hebt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gert B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 12, 2023
Erg indrukwekkend

Very impressive

The layout of the museum is very nice, the many different vehicles are impressive to see.

De opzet van het museum is erg mooi, de vele verschillende voertuigen zijn indrukwekkend om te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 12, 2023
Helemaal geweldig

Totally awesome

Great museum to wander around for hours. Fantastic that our kids got to sit in a real tank. Extensive collections, great films. And for us t was another wake-up call that war only belongs in a museum. Compliments also on the clean toilets. C

Geweldig museum om uren rond te dwalen. Fantastisch dat onze kinderen in een echte tank mochten zitten. Uitgebreide collecties, mooie films. En voor ons was t weer een wake-up call dat oorlog alleen maar in een museum thuis hoort. Verder complimenten voor de schone toiletten . C

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 11, 2023
Mooi museum goeie koffie.

Beautiful museum good coffee.

Recommended for all

Aanrader voor iedereen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • André S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 10, 2023
Schitterend

Gorgeous

A fun and interesting experience

Een leuke en interessante ervaring

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Berry T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 08, 2023
Zoals gezegd opdat het niet vergeten wordt

As said lest it be forgotten

Well and seriously set up may come across a bit direct to children especially the pictures of the concentration camps may need some additional explanation but I did not find that a stumbling block

Goed en serieus opgezet kan wat direct overkomen bij kinderen zeker de foto’s van de concentratie kampen kan wat extra uitleg nodig zijn maar dat vond ik geen struikel blok

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2023
Super middag gehad!

Super afternoon had!

Beautiful afternoon had. Lots to see, beautiful vehicles, impressive movies and stories. I was with my 6 year old son and he loved it.

Mooie middag gehad. Veel te zien, mooie voertuigen, indrukwekkende filmpjes en verhalen. Ik was samen met mijn 6 jarige zoon en hij vond het fantastisch.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Inge
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 07, 2023
Indrukwekkend

Impressive

an incredibly large museum with many vehicles, tanks, boats, bridges, from ammunition to bombs, land mines and etc. but what mainly appealed to me were the stories surrounding the people who lived during the war
the restaurant in the war museum you could have a nice lunch!

een ontzettend groot museum met veel voertuigen, tanks, boten, bruggen, van munitie tot bommen, landmijnen en etc. maar wat voornamelijk mij aansprak waren de verhalen rondom de personen die in de oorlog leefden.
het restaurant in het oorlogsmuseum kon je lekker lunchen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wesley W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2023
Zeer de moeite waard

Very worthwhile

Good. Impressions gained from it

Goede. Indrukken aan overgehouden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Piet
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 07, 2023
Zeer indrukwekkend bezoek

Very impressive visit

A very impressive visit. A very nice museum and educational for our children

Een zeer indrukwekkend bezoek. Een heel mooi museum en leerzaam voor onze kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 07, 2023
Gastvriendelijk en behulpzaam

Hospitable and helpful

Clear explanations and personalized care

Duidelijke uitleg en persoonlijke opvang

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2023
duidelijk, ruim en fijn opgezet

clear, spacious and fine

educational and complete museum.

leerzaam en compleet museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Dennis S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 06, 2023
Zeer indrukwekkend en mooi om te zien !!!

Very impressive and beautiful to see !!!

I give a 10
Was beautiful to see and a lot of clarity and information of what happened then
For my children, it was very educational

Ik geef een 10
Was mooi om te zien en heel veel duidelijkheid en informatie van wat er toen gebeurd is.
Voor mijn kinderen was het zeer leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Johan D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 03, 2023
Want oorlog hoort inderdaad in 't museum!

For war does indeed belong in the museum!

Son (8) found it impressive. With special child-in-war section. Educational with a WoW factor regarding the vehicles on display.

Zoon (8) vond het indrukwekkend. Met speciaal kind-in-oorlog onderdeel. Leerzaam met een WoW-factor wat betreft de tentoongestelde voertuigen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 05, 2023
Super gaaf… zoveel te zien .

Super cool ... so much to see .

Handsome work to present everything in this great condition now 4x been each time something new super👍
We just keep coming back again.

Knap werk om alles in deze geweldige staat te presenteren nu 4x geweest elke keer weer iets nieuws super👍
Wij blijven gewoon weer terug komen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • WR V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 04, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Here you get better indukken concerning the 2nd World War. Very impressive and there is a lot to see. Highly recommended.

Hier krijg je betere indukken omtrent de 2e wereldoorlog. Heel indrukwekkend en er is heel veel te zien. Echt aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Theo A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 04, 2023
Mooi opgezet, realistisch, goed verzorgd, leerzaam

Beautifully designed, realistic, well-crafted, educational

Wonderful museum, good parking, friendly staff. Spacious, lots to see and definitely enjoyed 3.5 hours of it!

Prachtig museum, goede parkeergelegenheid, vriendelijke medewerkers. Ruim opgezet, veel te zien en zeker 3,5 uur van genoten!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 04, 2023
Mooi museum, met interessante verhalen.

Beautiful museum, with interesting stories.

There is much to learn about World War II at the museum. It is special to hear stories firsthand. The vehicles are very impressive, as are the other props from this era.

In het museum is veel te leren over de tweede wereld oorlog. Het is bijzonder om verhalen te horen uit eerste hand. De voertuigen zijn erg indrukwekkend, net als de andere attributen uit deze tijd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 04, 2023
Heel mooi museum

Very nice museum

The stories told were very impressive, the tanks and planes ed are very nice in short a very nice museum

De verhalen die verteld werden waren zeer indrukwekkend, de tanks en vliegtuigen ed zijn heel mooi kortom een heel mooi museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • kees M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 03, 2023
Een mooi museum.

A beautiful museum.

Clear and both inside and outside there is much to see and experience. For young and old.

Overzichtelijk en zowel binnen als buiten is er veel te zien en te beleven. Voor jong en oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 03, 2023
De moeite waard!

Worth the effort!

The museum is located in a wooded area. There is much to see and read about World War II. You can't imagine what many people went through during that time. How many innocent people lost their lives
Everything is clearly displayed with pictures and texts attached. Also the halls with tanks, planes, motorcycles, bicycles, etc. are impressive. Between visits you can eat or drink in the restaurant. The staff in the museum is also very friendly. We recommend everyone to visit the museum. After the visit, you know that you should be satisfied with what you have.

Het museum ligt in een bosrijke omgeving. Er is veel te zien en te lezen over de Tweede Wereldoorlog. Je kunt je niet voorstellen wat veel mensen in die tijd meegemaakt hebben. Hoeveel onschuldige mensen om het leven zijn gekomen.
Alles is duidelijk tentoongesteld met foto's en teksten erbij. Ook de hallen met tanks, vliegtuigen ,motors, fietsen e.d. zijn indrukwekkend. Tussen het bezoek door kun je wat eten of drinken in het restaurant. Het personeel in het museum is ook heel vriendelijk. Wij raden iedereen aan om het museum eens te bezoeken. Na afloop van het bezoek, weet je dat je tevreden moet zijn met wat je hebt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2023
Heel goed tickets met dagje weg

Very good tickets with day trip

Great and very moving

Geweldig en zeer aangrijpend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 02, 2023
dit mag nooit meer gebeuren

this must never happen again

It was an educational museum
Friendly staff
Despite crowds and wetness from the rain, the museum was tidy

Het was een leerzaam museum.
Vriendelijk personeel.
Ondanks drukte en nattigheid van de regen was het museum netjes

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 02, 2023
Mooi en indrukwekkend museum

Beautiful and impressive museum

Many objects of wars on display with various true stories.
It also features a film route about World War II.

Veel objecten van oorlogen te zien met verschillende waargebeurde verhalen.
Er is ook een film route te zien over de tweede wereld oorlog.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Desiree K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 02, 2023
Top

Top

Instructive

Leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 01, 2023
Interessant museum

Interesting museum

Good comprehensive museum. Gives a good and clear and overview of World War II. Also educational
Did maintain the technology better. Some listening devices did not work, so did the red button at the radios
The sound(speaker) was hard to understand at the movies

Goed uitgebreid museum. Geeft een goed en duidelijk en overzichtelijk beeld van de tweede Wereldoorlog. Ook educatief .
Wel de techniek beter onderhouden. Sommige luisterapparaten deden het niet, zo ook de rode knop bij de radio’s.
Het geluid(spreker) was slecht te verstaan bij de films

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Willemien J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2023
Bezoek

Visit

Tip

Tip

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karen V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 31, 2023
Perfect om informatie te vinden

Perfect for finding information

10

10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 29, 2023
Een hele mooie verzameling

A very nice collection

This is a beautiful museum with plenty to see.

Dit is een mooie museum met genoeg tezien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Patrick S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 29, 2023
Veel te zien erg interessant

Lots to see very interesting

8

8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 28, 2023
Groots en indrukwekkend voor jong en oud

Grand and impressive for young and old

What an incredibly beautifully designed museum for young and old. Very impressive
All 5 of our children ( youngest 7 and oldest 14) were touched and really enjoyed doing the scavenger hunt through the museum.
It is very good that something like this exists to keep everyone informed about the Second World War.
The only place war belongs, in the museum

Wat een ontzettende mooi opgezet museum voor jong en oud. Heel indrukwekkend.
Onze 5 kinderen ( jongste 7 en oudste 14) waren alle 5 geraakt en vonden de speurtocht door het museum erg leuk om te doen.
Het is heel goed dat zoiets bestaat om iedereen te blijven informeren over de tweede wereld oorlog.
De enige plek waar oorlog hoort, in het museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sanne N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 28, 2023
mooi museum

beautiful museum

beautiful museum, friendly staff and free parking feels welcome

mooi museum, vriendelijk personeel en gratis parking voelt welkom

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 25, 2023
Mooier dan verwacht.

Nicer than expected.

Top museum . been there as a child.
And didn't expect it to turn out so beautifully.
Great.

Top museum . ben er als kind geweest.
En had niet verwacht dat het zo mooi is geworden.
Geweldig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 24, 2023
Indrukwekkende

Impressive

You heard a lot about the war there, but then when you see how many bombs and shells there are. Actually insane what people can do to each other.

Je hebt er veel over de oorlog gehoord, maar als je dan zie hoeveel bommen en granaten er zijn. Eigenlijk waanzinnig wat de mensen elkaar aan kunnen doen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 24, 2023
Super interessant!

Super interesting!

Super interesting museum. Instructive for both children and adults. Unfortunately if you want to read and see everything you will need more than several hours in the museum
Enjoyed touring a Dodge over 82 years old!
We will definitely be back!!!

Super interessant museum. Leerrijk voor zowel kinderen als volwassenen. Helaas als je alles wilt lezen en zien heb je meer dan een aantal uren nodig in het museum.
Leuke rondrit met een Dodge gehad van meer dan 82 jaar oud!
We komen zeker terug!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Natasja v. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: July 23, 2023
Interessant museum met mooie objecten!

Interesting museum with beautiful objects!

Beautiful museum and friendly staff!
The blockbuster could be indicated a little more clearly, as it is located a bit behind but is a nice addition to the museum!

Mooi museum en vriendelijk personeel!
De blockbuster zou iets duidelijker aangegeven mogen worden, deze ligt namelijk wat achteraf maar is wel een mooie toevoeging aan het museum!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 22, 2023
mooi

beautiful

SO small it seemed but once inside we spent 3 hours looking and reading everything at leisure.

ZO Leek het klein maar eenmaal binnen zijn we toch 3 uurtjes zoet geweest alles op het gemakje bekeken en gelezen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 21, 2023
Prima educatief en mooigoed verzorgd muzeum.

Fine educational and beautifully cared for muzeum.

Definitely worth going to see everything looks good and very informative and educational.

Zeker de moeite waard om te gaan zien alles ziet er goed uit en zeer leerzaam en educatief.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Herman J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 19, 2023
Mooi museum

Beautiful museum

Nice museum. The exhibition about the war itself is really only suitable for older children (from 8-10 years old I think) but there is also plenty to see for younger children. My 5 year old had a great time

Mooi museum. De tentoonstelling over de oorlog zelf is wel echt pas geschikt voor wat oudere kinderen (vanaf 8-10 jaar denk ik) maar ook voor jongere kinderen is er genoeg te zien. Mijn 5-jarige heeft zich prima vermaakt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 17, 2023
Indrukwekkend, leerzaam en interactief

Impressive, educational and interactive

Very educational and fun day out with teens. The kids got a good idea of what war is all about and does to people.

Zeer leerzame en leuk dagje uit met tieners. De kinderen kregen een goed beeld wat een oorlog inhoudt en mensen aan doet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 17, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Very realistic with the many videos and interactions. It had been 35 years since I was here. Then most of it was still outside. Beautiful hall and very detailed documented.

Erg realistisch met de vele filmpjes en de interacties. Het was 35 jaar geleden dat ik nog hier was. Toen was het meeste nog buiten. Prachtige hal en erg gedetailleerd gedocumenteerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 16, 2023
Super

Super

Very interesting and impressive. Very educational. Friendly staff

Erg interessant en indrukwekkend. Heel leerzaam. Vriendelijk personeel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: July 15, 2023
Boeiend en leerzaam.

Fascinating and educational.

Very nicely set up, clear , engaging, and in a location where you feel what happened here. Highly recommended for an educational day for the whole family.

Zeer mooi opgezet, duidelijk , boeiend, en op een locatie waar je voelt wat hier gebeurd is. Een aanrader voor een leerzame dag voor het hele gezin.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Edwin S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 06, 2023
O verloon

O verloon

It was very educational and impressive.

Het was heel leerzaam en indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 05, 2023
Heel mooi

Very nice

All neatly laid out and with movie clips that are very nice

Alles keurig neergezet en met filmpje die heel mooi zijn

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • B S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 05, 2023
Uitgebreide collectie, interessant

Extensive collection, interesting

Beautiful museum, interesting and in a nice location

Mooi museum, interessant en op een mooie locatie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 26, 2023
Mooi, leerzaam en indrukwekkend museum!

Beautiful, educational and impressive museum!

Beautiful, educational and impressive museum!

Mooi, leerzaam en indrukwekkend museum!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: June 24, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Good, everything well understood. And arrangement, material oa tanks etc nice and clear to view.

Goed, alles goed verstaanbaar. En opstelling, materiaal oa tanks enz mooi en overzichtelijk te bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: June 22, 2023
Geweldig. Veel te zien.

Great. Lots to see.

The museum is great. So much to see. Too bad the toilets are not well marked. Now we went back to the reception. While it turned out that in the next hall were also toilets. And to eat or drink something in between you had to report to the reception. Then you could continue your visit to the museum. Bit cumbersome. But the museum is very complete. Even in Normandy we have not seen so many boats and planes in the museums as here.

Het museum is geweldig. Zo veel te zien. Jammer is dat de toiletten niet goed aangegeven staan. Nu gingen wij terug naar de receptie. Terwijl bleek dat in de volgende hal ook toiletten waren. En om tussendoor iets te eten of drinken moest je je bij de receptie melden. Dan kon je daarna je museumbezoek voortzetten. Beetje omslachtig. Maar het museum is erg compleet. Zelfs in Normandië hebben wij in de musea niet zoveel voer- vaar- en vliegtuigen gezien als hier.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: June 11, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Impressive to see

Indrukwekkend om te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 02, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Impressive to see

Indrukwekkend om te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karin N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 02, 2023
Blijft heel indrukwekkend

Remains very impressive

Fantastic

Fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ton D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: May 31, 2023
We hebben er zeer van genoten ook onze kleinzoon

We enjoyed it very much also our grandson

Very educational for our grandson who marveled at the technology of wartime telephones, for example. He could hardly imagine it.

Zeer leerzaam voor onze kleinzoon die verwonderd was over de techniek van b.v. de telefoons in oorlogstijd. Hij kon zich dat bijna niet voorstellen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 31, 2023
Leuk en leerzaam Museum

Fun and educational Museum

8

8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Wendy M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 29, 2023
Leuke en leerzame dag!

Fun and educational day!

Interesting for young and old.... And everything in between...☺️

Interessant voor jong en oud... En alles ertussenin...☺️

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Remco d. P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 29, 2023
Heel interessant

Very interesting

A nine

Een negen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sam V. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: May 28, 2023
erg mooi opgezet

very nicely set up

nicely set up museum very interesting, especially how it was done with the timeline, also the vehicles section was very nice Some of the dolls were lifelike very well done

mooi opgezet museum erg interessant, vooral hoe het is gedaan met de tijdslijn, ook het gedeelte van de voertuigen was heel mooi Sommige poppen waren levensecht zeer goed gedaan

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • wilma v. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: May 10, 2023
Indrukweķkend, aanrader

Impressive, highly recommended

Nice collection from and 2nd world war and possibly other wars. Feel like I didn't see everything because it was a pretty rainy day but we had the most important thing. Highly recommended

Mooie verzameling uit en 2e wereldoorlog en evt andere oorlogen. Heb het gevoel dat ik niet alles heb gezien omdat het een behoorlijk regenachtige dag was maar het belangrijkste hebben we gehad. Aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Helma v. d. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 10, 2023
Prachtig museum op.historische grond

Beautiful museum on.historic ground

Great museum which shows that dark period well

Geweldig museum wat die donkere periode goed laat zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ron B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 05, 2023
indrukwekkend

impressive

Fun day had with grandson was very interested

Leuke dag gehad met kleinzoon was zeer geïnteresseerd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • R T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: May 07, 2023
Een heel mooi museum!

A very nice museum!

A very nice museum!

Een heel mooi museum!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rob L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 07, 2023
Fantastisch

Fantastic

Beautifully set up, super educational. Scavenger hunt for the kids, top!!!

Mooi opgezet, super leerzaam. Speurtocht voor de kinderen, top!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Yf B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: May 07, 2023
🌺 Lest We Forget 🌺

🌺 Lest We Forget 🌺

The very best war museum WW2/ever seen ...goosebumps in the Lancaster pavilion 🇳🇱🤝🇧🇪

Het allerbeste oorlogsmuseum WW2/ooit gezien …goosebumps in het Lancaster paviljoen 🇳🇱🤝🇧🇪

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jozef V. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 07, 2023
Informatief

Informational

The grandchildren gave the museum a 9!

De kleinkinderen gaven het museum een 9!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 06, 2023
Zeer fijne ervaring door de keurig opgezette expos

Very nice experience because of the neatly set up expos

Very good layout in the various rooms. The restaurant had very good service. Nice environment outside, where you could walk around nicely

Erg goed van opzet in de diverse ruimtes. Het restaurant had een zeer goede bediening. Mooie omgeving buiten, waar je fijn kon rondlopen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Harm
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: May 06, 2023
Indrukwekkend en leerzaam

Impressive and educational

Impressive museum and educational for young and old. Good to dwell on what was and what we should especially not want.

Indrukwekkend museum en leerzaam voor jong en oud. Goed om stil te blijven staan bij wat was en wat we vooral niet moeten willen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 05, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Been here several times already, and it always leaves a deep impression. Especially since I live nearby, and you can place certain names and places better.

Al meerdere keren hier geweest, en het laat altijd weer een diepe indruk achter. Zeker ook omdat ik in de buurt woon, en je bepaalde namen en plekken beter kunt plaatsen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Betty d. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 05, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Super nice museum

Super mooi museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 03, 2023
Indrukwekkend

Impressive

The films that were played in which a very clear picture of the victims became clear was tremendously impressive

De films die afgespeeld werden waarbij er een heel duidelijk beeld van de slachtoffers duidelijk werd was enorm indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Debbie T. v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 02, 2023
Een minpuntje

One downside

I had bought tickets online
But still had to wait in line to get another ticket to get through the gate
Maybe smart to do 2 rows

Ik had online kaartjes gekocht
Maar moest nog in de rij wachten om een ander kaartje te krijgen om door het hekje te kunnen
Misschien slim om 2 rijen te doen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mariet D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: May 02, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Beautiful

Mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 01, 2023
Indrukwekkend uitje.

Impressive outing.

Gripping information delivered in an engaging manner. Impressive vehicles. War belongs in a museum, so painful to see that this is wishful thinking.

Pakkende informatie op een boeiende wijze gebracht. Indrukwekkende voertuigen. Oorlog hoort in een museum, zo pijnlijk om te zien dat dit wishful thinking is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 01, 2023
Prachtig

Wonderful

Oarloch heard ienderdie yn in Museum

Oarloch heard ienderdie yn in Museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • L.J. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: May 01, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Very interesting and impressive

Heel interessant en indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Addy V. A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: April 29, 2023
Super interessant!

Super interesting!

We walked around there all day and learned even more things about WWII and the Overloon area
Interesting museum for young and old. Worth another visit!

We hebben er de hele dag rondgelopen en nog meer dingen te weten gekomen over WOII en de omgeving van Overloon.
Interessant museum voor jong en oud. De moeite waard voor nog een bezoek!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Natasja v. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 24, 2023
Mooi interessant

Nicely interesting

Nice set up.and really beautiful.

Mooi opgezet.en echt prachtig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ria G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 27, 2023
Bezoek is de moeite waard!

Visit is worthwhile!

Really fun to visit with your child.

Echt leuk om met je kind te bezoeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martine V. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 24, 2023
Super museum

Super museum

Lots to see.

Heel veel te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Oscar d. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 18, 2023
Vooral in deze gespannen tijd een belangrijke gesc

Especially in these tense times an important gesc

Especially in these tense times, an important history lesson

Vooral in deze gespannen tijd een belangrijke geschiedenisles

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 18, 2023
Mooi museum!

Beautiful museum!

I have been to the museum several times with the scout kids, but for this time in particular brought my grandparents who themselves experienced the war as children. It remains a wonderful museum!

Ik ben al meerdere keren met de kinderen van scouting in het museum geweest, maar voor deze keer in het bijzonder mijn opa en oma meegenomen die zelf als kind de oorlog mee gemaakt hebben. Het blijft een prachtig museum!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: April 16, 2023
Mooi voertuigenpark

Beautiful fleet of vehicles

Nice vehicle park.Part about netherlands was interesting for me as a foreigner.

Mooi voertuigenpark.Deel over nederland was interessant voor mij als buitenlander.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Daniel V. P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 09, 2023
interressant, leerzaam,

interesting, instructive,

with passion, well kept

met passie, goed bijgehouden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Herbert S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 07, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Beautiful to see but it also makes you realize it was a terrible time.

Mooi om te zien maar het laat je ook beseffen dat het een vreselijke tijd was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 09, 2023
Super!!!

Super!!!

The museum is really impressive. I would love to go there again, but I will plan more hours for sightseeing.

Het museum is echt indrukwekkend. Ik zou er graag weer heen gaan, maar ik zal meer uren plannen voor sightseeing.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: April 08, 2023
Je waant je in die tijd

You imagine yourself in that time

Nice collection where you are interactively taken into the battle of Overloon. You get a sense of what it must have been like in WW2. Very nice day out!

Mooie verzameling waarbij je interactief wordt meegenomen in de slag bij Overloon. Je krijgt een gevoel hoe het moet zijn geweest in WO2. Heel leuk dagje uit!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: April 08, 2023
Interressant en leerzaam

Interesting and instructive

Tended and visibly maintained with passion

Verzorgd en zichtbaar met passie onderhouden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Herbert S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 07, 2023
Geweldig!

Great!

Very handsome museum, very nicely arranged, quietly located in the park, where children can also have fun,
Not cheap but well worth its money,will probably come back one day.

Heel knap museum, heel mooi opgesteld, rustig gelegen in het park, waar kinderen zich ook kunnen uitleven,
Niet goedkoop maar zijn geld zeker waard ,komen waarschijnlijk ooit nog is terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Patricia V. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 04, 2023
Erg mooi en interessant.

Very beautiful and interesting.

Really worthwhile.

Echt de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cindy V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 03, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Lots to see!
Didn't think and didn't know anything at all about the battle of overloon and Venray
Impressive museum.

Veel te zien!
Niet gedacht en wist überhaupt niets van de slag bij overloon en Venray.
Indrukwekkend museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Victor O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: April 02, 2023
Prachtige collectie

Wonderful collection

Easily accessible, neat and clean accommodation friendly staff. Clear explanations in the museum spacious

Goed bereikbaar, nette en schoon accommodatie vriendelijk personeel. Duidelijke uitleg in het museum ruim opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • L K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: April 01, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Impressive well worth visiting
very nice clean location

Indrukwekkend zeer zeker de moeite waard om te bezoeken.
zeer mooie schone locatie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Danny B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: April 01, 2023
Indrukwekkend!

Impressive!

Five individuals shared with us their terrible war experiences. Very beautifully expressed, depicted. It is now also clear to us why this war museum is in Overloon.

Vijf personen deelden ons hun verschrikkelijke oorlogservaringen. Zeer mooi verwoord, uitgebeeld. Ons is nu ook duidelijk waarom dit oorlogsmuseum in Overloon staat.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • G. v. B. P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 28, 2023
Boeiend

Fascinating

Good tour and nice that there were explanations

Goede rondleiding gehad en fijn dat er uitleg was

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Leo L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 25, 2023
Zeer indrukwekkend

Very impressive

Educational, interactive making it interesting for children as well. And dogs welcome is a big plus for us

Educatief, interactief waardoor het ook voor kinderen interessant wordt gemaakt. En honden welkom is voor ons een grote plus

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 27, 2023
Beoordeel voor t leven

Rate for life

Yes t museum was fun.
However the whining after ordering a ticket. What did you think of this and that and blah blah blah.
We have received your email.
Yes gosh say, welcome to 2023

Ja t museum was leuk.
Echter het gezeur na het bestellen van een ticket. Wat vond u van dit en dat en blabla.
We hebben uw mail ontvangen.
Ja goh zeg, welkom in 2023

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michel v. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: December 25, 2023
De herinnering blijft

The memory remains

The museum is a reminder of the many victims of WW2 who liberated our country
It was very impressive that there were vehicles in which soldiers died.

Het museum is een herinnering aan de vele slachtoffers van de WO 2 die ons land hebben bevrijd.
Het was heel indrukwekkend dat er voertuigen stonden waar soldaten in zijn omgekomen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Frank B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: March 25, 2023
Prachtig

Wonderful

a big 10

een dikke 10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 22, 2023
Belangrijk voor jong en oud

Important for young and old

Complete picture in the exhibition
From various sides stories about WW2 highlighted

Compleet beeld in de tentoonstelling.
Van diverse kanten verhalen over de WO 2 belicht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 19, 2023
informatief, en mooi opgesteld museum

informative, and beautifully arranged museum

Interesting and beautifully arranged museum

Interessant en mooi opgesteld museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: March 19, 2023
Zeer goed

Very good

A nice big space. Everything clearly marked. Say neatly out everywhere. Very impressive.

Een mooi grote ruimte. Alles duidelijk aangegeven. Zeg overal netjes uit. Heel indrukwekkend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 12, 2023
Museum bezoek Overloon

Museum visit Overloon

Nice museum, large and very nicely introduced. clear information and personal stories of people who were in the second world war a real addition.

Mooi museum, groot opgezet en heel mooi ingeleid. duidelijke informatie en persoonlijke verhalen van mensen die in de tweede wereldoorlog waren een echte toevoeging.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 08, 2023
Geweldig indrukwekkend

Greatly impressive

Was a beautiful experience

Was een mooie ervaring

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 05, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Impressive and goosebumps, definitely worth it, we have been with adolescents and that resulted in interesting conversations afterwards, really do it!!!

Indrukwekkend en kippenvel, zeker de moeite waard, wij zijn geweest met pubers en dat resulteerde in interessante gesprekken nadien, echt doen dus !!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 02, 2023
Mooi en indrukwekkend

Beautiful and impressive

8.9

8.9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Janice E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: March 02, 2023
Mooie grote collectie, indrukwekkend.

Nice large collection, impressive.

Impressive especially at this time when there is so much turmoil in the world

Indrukwekkend zeker in deze tijd waarin er zoveel onrust is in de wereld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: March 01, 2023
Bijzonder leerzaam

Particularly instructive

Lots of information about World War II and tangible memories!!!

Veel informatie over de 2e Wereldoorlog en tastbare herinneringen!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 28, 2023
Indrukwekkende

Impressive

Wonderful and educational for all ages

Prachtig en leerzaam voor alle leeftijden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 27, 2023
Oorlog alleen in het museum

War only in the museum

Good information about what took place in the area.

Goede informatie over hetgeen zich heeft afgespeeld in de contreien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 27, 2023
Wow

Wow

What an incredibly fun and educational outing for young and old alike

Wat een ontzettend leuk en educatief uitje voor jong en oud

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 26, 2023
Geweldig en indrukwekkend

Great and impressive

Very good

Heel goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 24, 2023
Indrukwekkend

Impressive

Recommended for family with children ages 8 and up

Aanrader voor gezin met kinderen vanaf 8 jaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 24, 2023
Oorlog hoort in het museum

War belongs in the museum

Great collection and good overview. Absolutely worthwhile. On the spot where fierce fighting ikv Market Garden took place.

Grote collectie en goed overzicht. Absoluut de moeite waard. Op de plek waar heftige gevechten ikv Market Garden plaatsvonden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: February 22, 2023
Mooi om te beleven

Beautiful to experience

Impressive what happened all along in the war

Indrukwekjend wat er alkemaal gebeurde in de oorlog

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: February 23, 2023
Top museum

Top museum

10plus

10plus

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: February 19, 2023
Tegenvaller

Setback

We found t very disappointing
There is nothing for small children which is often the case in other museums

Wij vonden t heel erg tegenvallen
Er is niks voor kleine kinderen wat in andere musea vaak wel is

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: February 19, 2023
Heel interessant!

Very interesting!

Very interesting museum, fine layout with in the beginning a complete timeline of the war with interactive elements. Then nice big exhibition of different vehicles and weapons. Couple of hours very nicely turned around, definitely worth it!

Heel interessant museum, fijne indeling met in het begin een complete tijdlijn van de oorlog met interactieve elementen. Daarna mooie grote tentoonstelling van verschillende voertuigen en wapens. Paar uurtjes heel mooi mee omgekregen, zeker de moeite waard!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 12, 2023
Goede weergave over wat oorlog echt betekend

Good depiction on what war really means

In these days of polarization, a good example of where this can lead over an extended period of time. What pushing the boundaries of tolerance can lead to

In deze tijd van polarisering een goed voorbeeld waar dit toe kan leiden over een langere tijd. Waar het verleggen van grenzen van verdraagzaamheid toe kan leiden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: February 11, 2023
Teveel wapentuig

Too much weaponry

I thought there was too little historiography. Only the first part and that was also by far the best. The areas with weapons, vehicles and planes fascinated me much less. But maybe I missed information and was able to gather it through QR codes I don't know.

Ik vond dat er te weinig geschiedschrijving was. Alleen het eerste gedeelte en dat was ook veruit het beste. De ruimtes met wapens, voertuigen en vliegtuigen boeide mij veel minder. Maar misschien heb ik informatie gemist en heb ik het via QR codes kunnen vergaren dat weet ik niet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 10, 2023
Zeer leuk en interessant

Very nice and interesting

Good , but careful not to modernize it too much!

Goed , maar opletten dat het niet teveel gemoderniseerd wordt!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 08, 2023
Informatief, overzichtelijk, mooi museum !

Informative, well-organized, beautiful museum !

Lots of stories, told concisely and from multiple angles. Found the arsenal of weapons, war vehicles and ammunition just a little too much.

Veel verhalen, kort en bondig verteld en vanuit meerdere invalshoeken belicht. Vond het arsenaal aan wapens, oorlogsvoertuigen en munitie net iets teveel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Harry T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: February 06, 2023
Indrukwekkend en overzichtelijk

Impressive and uncluttered

Lots of information and personal stories....
Very impressively put down. Great movies

Veel informatie en persoonlijke verhalen..
Heel indrukwekkend neergezet. Mooie films

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Helmert v. d. K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: February 06, 2023
Saai

Boring

Boring

Saai

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Karen
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: January 01, 2020
Geweldig wat een mooi museum

Great what a beautiful museum

Fantastic all clearly indicated neat toilets and what a love speaks from it to refurbish the old stuff so beautifully presented eg that field kitchen and the bride and groom with dress of parachute silk

Fantastisch alles duidelijk aangegeven nette toiletten en wat een liefde spreekt er uit om de oude spullen op te knapperen zo te behouden zo mooi gepresenteerd bv die veldkeuken en het bruidspaar met jurk van parachutestof

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jacq S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 05, 2023
Oorlogsmuseum boordevol historie en materiaal

War museum packed with history and materials

A very nice collection of historical materials and stories from WWI and WWII. The emphasis is more on WWII but the various tanks, armored vehicles and the interactive images and stories certainly do not disappoint. Definitely recommended for a Sunday. Go early then it is still nice and quiet.

Een zeer mooie verzameling van historische materialen en verhalen uit de eerste en tweede wereld oorlog. De nadruk ligt meer op WO-II maar de verschillende tanks, pantservoertuigen en de interactieve beelden en verhalen stellen zeker niet teleur. Zeker een aanrader voor een zondag. Ga vroeg dan is het nog lekker rustig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: February 05, 2023
Wat een geweldige ervaring

What a great experience

Really an amazingly beautiful museum. You should definitely take a day for this. But definitely recommended

Echt een geweldig mooi opgezet museum. Hier moet je zeker een dagje voor uittrekken. Maar zeker een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sherney V. d. k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: February 05, 2023
Geweldige ervaring

Great experience

I had seen the museum on TV with my son once, and we said we would go there one day. The museum is very extensive and you can see that everything has been thought about and placed with care. We will definitely come back to see the outdoor part as well.

Ik had het museum een keer samen met mijn zoon op tv gezien, toen zeiden we al daar gaan we een keer heen. Het museum is erg uitgebreid en je ziet dat er over alles is nagedacht en met zorg is neergezet. We komen zeker nog een keer terug om ook het buiten deel te bekijken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: February 02, 2023
Mooi ipgezet

Nicely ipset

It is beyond expectation. It is interesting and fantastically set up. If you really want to see everything you will need a day.

Het is bovenverwachting. Het is interressant en fantastisch opgezet. Wil je echt alles bekijken dan heb je wel een dag nodig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Frits H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 28, 2023
Heel mooi het oorlogsmuseum!

Very nice the war museum!

My 11-year-old son and I loved the museum!We enjoyed it for 3 hours.

Mijn zoon van 11 jaar en ik vonden het een prachtig museum!Wij hebben 3 uur lang genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • kevin P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 14, 2023
Goed

Good

Good

Goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 14, 2023
interessant dagje uit

interesting day out

educational morning
interesting fact about the war
miss the ability to look inside planes and vehicles
The hall is very noisy though, 1 school class unfortunately spoils the atmosphere due to the jolly youth hanging around quickly uninterested.

leerzame morgen
interessante weetje over de oorlog
mis de mogelijkheid om in vliegtuigen en voertuigen te kijken
De hal is wel erg gehorig, 1 schoolklasje bederft helaas de sfeer door de jolige jeugd die snel ongeïnteresseerd rondhangt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 10, 2023
Mooi opgezet en indrukwekkend de verhalen

Beautifully set up and impressive the stories

You are silent again

Je bent er weer even stil van

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Super, leerzaam, indrukwekkend, boeiend.

Super, educational, impressive, fascinating.

Super educational and impressive day with my daughter! Highly recommended!

Super leerzame en indrukwekkende dag met mijn dochter gehad! Aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Superleuk gezellig leerzaam dagje

Super fun cozy educational day

Nice spacious educational museum, only t first part, a lot of reading that was spicy for the kids.

Mooi ruim leerzaam opgezet museum, alleen t eerste gedeelte, veel lezen dat was voor de kinderen pittig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • H V. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Altijd leuk

Always fun

Definitely recommended

Zeker een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Niels
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: January 05, 2023
Indrukwekkend.

Impressive.

Very worthwhile, how everything is laid out and the information that gets and reads.

Zeer de moeite waard, hoe alles is opgesteld en de informatie die krijgt en leest.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: January 05, 2023
Veel en groot, met diverse boeiende films

Lots and lots, with several fascinating films

Can you easily spend half a day and "experience" the war from various angles.
Impressive!

Kun je makkelijk een dagdeel spenderen en vanuit diverse invalshoeken de oorlog "ervaren".
Indrukwekkend!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: January 05, 2023
Leuke dag gehad

Nice day had

Fine museum. Also nice for children

Prima museum. Ook leuk voor kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 04, 2023
Museum

Museum

Nice collection

Mooie verzameling

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 02, 2023
Mooi museum, echt een aanrader

Beautiful museum, highly recommended

Nice and clever how the route is set to go first to people's personal stories. Lots of interesting vehicles. Here and there I missed the explanation boards. The personal info about the crews were very well made. The interactive air raid shelter was impressive. Friendly staff. Fine catering ... in summary, we had a very nice day

Mooi en slim hoe de route wordt bepaald om eerst naar de persoonlijke verhalen van mensen. Veel interessante voertuigen. Hier en daar miste ik de uitlegborden. De persoonlijke info over de bemanningen waren erg goed gemaakt. De interactieve schuilkelder was indrukwekkend. Vriendelijk personeel. Prima horeca... samengevat hebben wij een hele leuke dag gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 02, 2023
Mooi collectie, indringend gebracht

Beautiful collection, poignantly put

Very nice collection of war material from the 2nd WW with accompanying penetrating presentation that underlines very well why war belongs only in a museum.

Heel mooie collectie oorlogsmateriaal uit de 2e WO met daarbij een indringende wijze van presenteren die zeer goed onderstreept waarom oorlog alleen in een museum thuis hoort.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anton H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: December 27, 2022
Proms

Proms

Impressive collection! Good for education kids!

Indrukwekkende collectie! Goed voor opvoeding kids!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Krijna V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 30, 2022
Interactief en informatief

Interactive and informative

Very nice afternoon, only downside was the temperature in the main hall.

Heel fijne middag gehad, einge minpuntje was de temperatuur in de grote hal.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mandy
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 30, 2022
Geweldig

Great

Very impressive

Heel indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: December 30, 2022
Super

Super

Interesting items
The only drawback, too many items in too small a space.

Interessante items.
Het enige nadeel, teveel items op een te kleine ruimte.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Theo v. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 30, 2022
Indrukwekkend en mooi tentoon gesteld

Impressive and beautifully displayed

Nice museum, just a pity that we pay 4 times 3.50 Euro for 4 times lukewarm and half full chocolate milk, that while I have voucher for free consumption.

Mooi museum, alleen jammer dat we 4 maal 3,50 Euro afrekenen voor 4 keer lauwe en half volle chocomel, dat terwijl ik voucher heb voor gratis consumptie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Roald K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: December 28, 2022
Geweldig!

Great!

Great museum where you can really walk around for 3 hours. We will definitely come back

Groot museum waar je echt wel 3 uur rond kan lopen. Wij komen zeker een keertje terug

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 29, 2022
Educatief, interessant Museum

Educational, interesting Museum

Very valuable contribution, nicely set up and interesting collection about WWII. Worth a visit, time flies by when you walk through it

Zeer waardevolle bijdrage, mooi opgezet en interessante verzameling over WOII. Een bezoekje waard, de tijd vliegt om als je erdoor heen loopt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Monique S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 29, 2022
Super dag beleefd!

Super day experienced!

The museum is beautifully and conveniently laid out. The staff is friendly and passionate. The kids loved it, as did we, the parents. :)
And if you're hungry, be sure to eat on site too because the primal bread was delicious!

Het museum is mooi en overzichtelijk ingedeeld. Het personeel is vriendelijk en gepassioneerd. De kinderen vonden het fantastisch, net zoals wij, de ouders. :)
En als je honger hebt, ga dan zeker ook ter plaatse eten want het oerbrood was overheerlijk!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • An-Alice
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 26, 2022
Heel goed opgezet, erg interessant.

Very well set up, very interesting

Fine,beautiful

Prima,mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fred V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 27, 2022
Bezoek museum

Visit museum

Particularly beautiful and impressive. Very nicely set up all.

Bijzonder mooi en indrukwekkend. Erg mooi opgezet allemaal.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 15, 2022
Een aanrader

Highly recommended

Wheelchair accessible, spacious
Friendly and helpful people at the cash register

Rolstoel toegankelijk, ruim opgezet.
Vriendelijk en behulpzame mensen bij de kassa

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • jolanda L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 10, 2022
Prettig geregeld

Pleasantly arranged

Impressive exhibit on WWII
Great, diverse collection!
Tip: for children perhaps insert a little more interactive activities.

Indrukwekkende tentoonstelling over WOII.
Grote, gevarieerde collectie!
Tip: voor kinderen wellicht iets meer interactieve activiteiten invoegen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 04, 2022
Zeer informatief en interessant

Very informative and interesting

Hospitable, interesting, made a big impression. War = madness!!!

Gastvrij, interessant, maakte veel indruk. Oorlog = waanzin!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: November 30, 2022
prachtige gerestaureerde voertuigen

beautifully restored vehicles

after 5 o'clock the museum closed and still not seen everything!
so come on time!

na 5uur was ging het museum dicht en nog niet alles gezien!
dus kom op tijd!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • DJ F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 28, 2022
Too

Too

Worthwhile

De moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 26, 2022
Mooi compleet museum

Beautiful complete museum

Went to war museum with my 10-year-old son. Had a nice day together. Vehicles are in very good condition. Also found the stories behind the items on display very interesting

Samen met mijn zoon van 10 jaar naar oorlogsmuseum geweest. Mooie dag samen gehad. Voertuigen verkeren in zeer goede staat. Ook de verhalen achter de getoonde voorwerpen vond ik heel interessant.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 20, 2022
Dagje oorlogsmuseum

Day war museum

Beautiful and interesting and spacious museum
Beautiful route walked and of all things to see
Good information and worth repeating
Highly recommended .

Mooi en interessant en ruim opgezet museum .
Mooie route gelopen en van alles te zien .
Goede informatie en voor herhaling vatbaar.
Een echte aanrader .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • WP F.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: November 17, 2022
Mooi en goed verzorgd museum

Beautiful and well cared for museum

Good representation 2nd World War

Goede weergave 2e wereldoorlog.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 18, 2022
Indrukwekkend

Impressive

Never knew there was so much heavy fighting around Overloon in WWII. Impressive how everything is displayed and also beautiful that it asks questions about now concerning dilemmas "What would you do?". Especially in the light of the current war in Ukraine, some things come in more intense. Definitely worth a visit!

Nooit geweten dat er in WOII zo hevig is gevochten rondom Overloon. Indrukwekkend hoe alles tentoongesteld is en ook mooi dat het vragen stelt over nu omtrent dilemma's "Wat zou jij doen?". Met name in het licht van de huidige oorlog in Oekraïne komt een en ander heftiger binnen. Zeker de moeite waard om te bezoeken!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 17, 2022
De moeite waard!

Worth the effort!

Interesting, nicely and clearly laid out
We spent almost 5 hours there!

Interessant, mooi en duidelijk ingedeeld.
We hebben er bijna 5 uur verbracht!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: November 13, 2022
Geweldig museum.

Great museum.

A beautifully designed exhibition.

Een mooi opgezette tentoonstelling.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: November 12, 2022
Interessant mooi opgezet museum!

Interesting beautifully designed museum!

Beautiful museum! Interesting exhibits and large collection! Definitely worth the nice one!

Mooi museum! Interessante tentoonstellingen en grote collectie! Zeker de mooie waard!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: November 07, 2022
Een ervaring voor de toekomst

An experience for the future

Impressive awakening overview well ten exhibited.

Indrukkend wekkend overzicht goed ten tentoongesteld.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: November 04, 2022
top museum

top museum

This museum is very well put down with a timeline , also there are realistic experiential topics , such as e.g. an air raid shelter, there you immediately think of the war in ukraine. awareness.

Dit museum is zeer goed neergezet met een tijdlijn , ook zijn er realistische belevingsonderwerpen , zoals b.v. een schuilkelder, daar denk je meteen aan de oorlog in oekraine. bewustwording.