Reviews for Nederlands Openluchtmuseum

(2007 reviews)
Write a review

Reviews van bezoekers van DagjeWeg.Tickets

Ondermaats

Substandard

We visited the park on Wednesday, May 8 with our daughter of 15. Many attractions closed and that for an entrance fee of 18, - p.p. and 8, - parking costs. For us certainly no 2nd time. We left after 2 hours. Heavy underwhelming.

Wij bezochten het park op woensdag 8 mei samen met onze dochter van 15. Veel bezienswaardigheden gesloten en dat voor een entreeprijs van 18,- p.p. en 8 ,- parkeerkosten. Voor ons zeker geen 2e keer meer. Na 2 uur weer vertrokken. Zwaar ondermaats.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: May 08, 2024
Gezellig dagje uit

Cozy day out

Clean, fine and large park. Hours of fun.

Schoon, fijn en groot park. Urenlang plezier.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 13, 2024
Winterkermis in Openluchtmuseum

Winter fair at Open Air Museum

The winter fair was a nice addition to the museum. Both in the entrance plaza and at the Zaanse houses, we enjoyed the winter spectacle with our grandchildren. The vegetable art pieces scattered around the park made it all the more attractive.

De winterkermis was een mooie aanvulling op het museum. Zowel op het entreeplein als bij de Zaanse huisjes hebben we samen met onze kleinkinderen van het winterspektakel genoten. De groentekunstwerken verspreid op het park maakten het helemaal erg aantrekkelijk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 13, 2024
Familiedag met 18 personen

Family day with 18 people

We as a family could not sit anywhere to have a cup of coffee, it was way too crowded as far as we were concerned. We had tickets that were quite expensive but left after 2:00. Also had to buy an expensive parking ticket of €8:00

Wij konden als familie nergens zitten om een kop koffie te drinken, het was wat ons betreft veel te druk. We hadden kaarten die best duur waren maar zijn na 2:00 weer vertrokken. Moest je ook nog een dure parkeerkaart kopen van €8:00

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: January 13, 2024
Mooi, verzorgd, afwisselend en gezellig museum

Beautiful, well cared for, varied and cozy museum

The special Winter opening with the nostalgic carnival rides (a worthy substitute for the skating rink) was again well worth visiting with my mentally challenged sister

De speciale Winteropenstelling met de nostalgische kermisattracties (een waardige vervanger van de schaatsbaan) was weer zeer de moeite waard om te bezoeken met mijn verstandelijk beperkte zus

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 13, 2024
Leuk musea

Fun museums

Nice museums, nice outdoors. Just right for a day out in the Arnhem area.

Leuk musea, lekker in de buitenlucht. Precies goed voor een dagje weg in omgeving Arnhem.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 09, 2024
Super leuke dag gehad

Super fun day had

We had never been here before but were positively surprised. There is all kinds of things for the kids to do and there was even a winter fair now. The volunteers make a nice atmosphere in the museum and you really go back in time

Good to know before you go: there are not too many restaurants and around noon all the catering establishments are full. tip:go for dinner before or after the crowds and take this into account.

Wij waren hier nog nooit geweest maar waren positief verrast. Er is van alles te doen voor de kids en er was nu zelfs een winterkermis. De vrijwilligers maken een leuke sfeer in het museum en je gaat echt terug in de tijd.

Goed om te weten voordat je gaat: er zijn niet al te veel restaurants en rond het middaguur zijn alle horecagelegenheden vol. tip:ga voor of na de drukte eten en houdt hier rekening mee.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Kevin
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 07, 2024
Zeker een reisje waard

Definitely worth a trip

A beautiful park with beautiful and impressive houses and attractions

Een mooi park met mooie en indrukwekkende huizen en attracties

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: January 11, 2024
Groot voor ieder wat wils

Great for everyone

The first surprise was that I didn't need to use my day trip ticket because I have a Friends Lottery VIP card and so got in with my wife for free. Hope to get my paid ticket back out of goodwill!?
You can spend a whole day here very varied many restrooms along the way very friendly and helpful staff
Too bad €8 parking fee has to be paid.

De eerste verrassing was dat ik mijn dagjewegticket niet behoefde te gebruiken omdat ik een Vrienden loterij VIP kaart heb en zo samen met mijn vrouw er gratis in mocht. Hoop mijn betaalde ticket terug te krijgen uit coulance!?
Je kan hier een hele dag doorbrengen heel afwisselend vele toiletten onderweg heel vriendelijk en behulpzaam personeel.
Jammer dat €8 parkeergeld moet betalen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pleun O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 10, 2024
Leuk dagje uit in de winter

Fun day out in winter

Fun winter activities, lots to do for a day out. Neatly maintained park with enthusiastic staff.

Leuke winteractiviteiten, veel te doen voor een dagje uit. Netjes onderhouden park met enthousiaste medewerkers.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 07, 2024
Zo veel te zien en te doen

So much to see and do

The museum is so big that you can't do it in 1 day. We have been many times and see and hear something different each time.

Het museum is zo groot dat je het niet in 1 dag kunt doen. We zijn al vaker geweest en zien en horen telkens weer iets anders.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: January 07, 2024
Te veel te doen voor 1 dag

Too much to do for 1 day

Despite the rain, we had a nice day at the open-air museum. A lot to see from national history in terms of buildings, life, but also living together with other population groups and its history. Very nice for children, elf city tour, candle making, winter fair, roller skating, workshops. The streetcar runs through the park so you don't have to walk long distances. Catering is incorporated in the buildings of the past, old cafe, bakery, ice cream parlor. There also seem to be old Dutch games but did not get around to it. Friendly staff and very clean. Highly recommended! Parking is pricey.

Ondanks de regen een leuke dag gehad bij het openluchtmuseum. Veel te zien uit de vaderlandse geschiedenis qua gebouwen, het leven, maar ook het samenleven met andere bevolkingsgroepen en de geschiedenis hiervan. Erg leuk voor kinderen, elfstedentocht, kaarsje maken, winterkermis, rolschaatsen, workshops. De tram rijdt door het park waardoor je geen grote afstanden hoeft te lopen. Horeca is verwerkt in de gebouwen van vroeger, oud cafe, bakkerij, ijssalon. Er schijnen ook oudhollandse spelen te zijn maar daar niet aan toegekomen. Vriendelijke medewerkers en erg schoon. Aanrader! Parkeren wel prijzig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 05, 2024
Wat een sfeer!

What an atmosphere!

Despite the rain and crowds, it was incredibly atmospheric and interesting in the park. There was lots to see and do during the special Winter Market and Winter Fair!

Ondanks de regen en de drukte was het ontzettend sfeervol en interessant in het park. Er was veel te zien en te doen tijdens de speciale Wintermarkt en Winterkermis!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annemieke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 05, 2024
Leuke dag

Nice day

Unfortunately, though, it was a chock-full of wet days
But the little kids enjoyed it all the same.

Helaas wel een klets natte dag.
Maar de klein kinderen hebben toch genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jos H. i. t. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 05, 2024
Fantastisch en leuk voor jong en oud

Fantastic and fun for young and old

There is something for everyone the kids enjoyed and there was everything for that, is the second time open air museum and again saw things we had not seen the 1st time and the streetcar remains a favorite

Er is voor ieder wat wils de kinderen hebben genoten en daar was alles voor te doen, is de tweede keer openluchtmuseum en zagen weer dingen die we de 1ste keer niet gezien hadden en de tram blijft favoriet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 04, 2024
Gezellige sfeer

Cozy atmosphere

Cozy and nostalgic

Gezellig en nostalgisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 28, 2023
Leuke kerstsfeer

Nice Christmas atmosphere

Beautiful park

Mooi park

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 30, 2023
Erg leuk en gezellig opgezet de wintereditie

Very nice and cozy set up the winter edition

Not too crowded no long queues and enthusiastic staff to tell visitors a little about the past

Niet te druk geen lange wachtrijen en enthousiaste medewerkers om de bezoekers wat te vertellen over het verleden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marjolein R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 30, 2023
Heel leuk

Very nice

Highly recommended ..nice walk back in time 👍

Echt een aanrader ..mooie wandeling terug in de tijd 👍

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marck v. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: December 30, 2023
Zeer mooie locatie en in top staat!! Super uitleg

Very nice location and in top condition!!! Super explanation

Very nice set up and very spacious. Train is great and now it was "winter" edition and that was extra fun

Heel mooi opgezet en zeer ruim. Treintje is geweldig en nu was het “winter” editie en dat was extra leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ronald T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 29, 2023
Gezellige sfeer

Cozy atmosphere

It was well organized. An enjoyable day at the open-air museum
There is much to do for the children and educational

Het was goed georganiseerd. Een gezellig dagje openluchtmuseum.
Er is veel te doen voor de kinderen en leerzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 29, 2023
Heel interessant park

Very interesting park

Especially for the younger children, the winter festival was great

Vooral voor de jongere kinderen was het winter festival geweldig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 28, 2023
Superleuk met de 🎡 in de winter

Super cute with the 🎡 in winter

Super fun museum and lots of activities. Unfortunately, the catering facilities were not up to the crowds so we spent a lot of time eating a sandwich.

Superleuk museum en veel activiteiten. Helaas was de horeca niet berekend op de drukte waardoor we veel tijd kwijt waren om een broodje te eten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 28, 2023
Het was veel te druk

It was way too crowded

Too busy

Te druk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 28, 2023
Super gezellige sfeer !

Super cozy atmosphere !

Beautifully set up in Christmas and winter atmosphere!
Nice route for the kids! Been for the 4th time now and seen the whole park for the first time partly because of the route! Eleven cities!!!

Mooi opgezet in kerst en wintersfeer!
Leuke route voor de kids! Nu voor de 4e keer geweest en voor het eerst heel het park gezien mede door de route! Elf steden !!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 27, 2023
Leuk om een keer door heen te lopen.

Nice to walk through once.

Fun to walk through once. Great for school age children. For young people and adults there is much to see but little really to experience.
We were in winter, much was closed or closed. Nevertheless, nice to have seen once.
Part of our company comes more often and loves it. I don't. Therefore, an average of three stars.

Leuk om een keer door heen te lopen. Zeer geschikt voor schoolgaande kinderen. Voor jongeren en volwassenen is er veel te zien maar weinig echt te beleven.
Wij waren in de winter, veel was dicht of afgesloten. Desondanks leuk om eens gezien te hebben.
Deel van ons gezelschap komt vaker en vindt het geweldig. Dat heb ik niet. Daarom een gemiddelde van drie sterren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: December 27, 2023
Winter

Winter

Fun winter opening up! Streetcar was running! Also, several buildings were open for visits.

Leuke winter openstelling! Tram reed! Verder waren diverse gebouwen geopend voor bezoek.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Coen H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: December 22, 2023
Altijd leuk voor iedere leeftijd

Always fun for any age

I love coming to the open-air museum. Always something to do and see for young and old

Ik kom graag in het openluchtmuseum. Altijd wat te doen en zien voor jong en oud

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: December 26, 2023
Leuke activiteiten voor kinderen

Fun activities for children

Very busy though!!!

Wel erg druk!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: December 26, 2023
Terug in de tijd.

Back in time.

Super cool to walk through the history of our beautiful Netherlands every time. Important that it can be maintained in this way.

Super gaaf om elke keer weer door de historie van ons mooie Nederland te lopen. Belangrijk dat het op deze manier in stand gehouden kan worden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: December 26, 2023
Veel leuke en gezellige activiteiten

Many fun and entertaining activities

It was quite crowded, but then there were many fun activities.

Het was wel behoorlijk druk, maar er waren dan ook veel leuke activiteiten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henk M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 26, 2023
Veel te zien

Lots to see

Streetcar through the park big plus

Tram door het park groot pluspunt

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ilse A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 20, 2023
Hèèl veel te zien,en super vriendelijk personeel

Lots to see,and super friendly staff

Had a very fun and also educational day

Hele leuke en tevens leerzame dag gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Tiny S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 18, 2023
Super leuk en interessant

Super fun and interesting

Super fun and interesting

Super leuk en interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michelle V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 17, 2023
Prachtig park, goed rolstoel toegankelijk

Beautiful park, good wheelchair access

Top

Top

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 16, 2023
Gezellig en leerzaam

Cozy and educational

It was very enjoyable and educational, delicious pancakes, also for young children, also fun with the carnival at the beginning, too bad though that there are those grabbing machines that can't take a stuffed animal but expensive, you don't expect that in a museum

Het was erg gezellig en leerzaam, lekkere pannenkoeken, ook voor jonge kinderen, ook leuk met de kermis op het begin, wel jammer dat er van die grijp automaten staan die geen knuffel kunnen pakken maar wel duur is, dat verwacht je niet in een museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 16, 2023
Niet genoeg te prijzen

Not enough to praise

Not enough to praise in a word great, every time we visit the open air museum it is surprising again. The romance but also the intentional memories that pass with me of the sights. Also the staff and volunteers of the museum are friendly, attentive and knowledgeable about the museum objects. Also, the museum keeps up with the current changes of the last century and the century we live in today. The project housing construction from after the war to the present. This project is not open for viewing now. But next year it will be open to the public. In summary, a treasured open museum. To conclude this wonderful day the icing on the cake for me. As we were leaving the park, a group of high school students were standing around chatting. I asked the ladies did you have a nice day or was it bering? Loud laughter drowned out the surroundings regarding my question. No sir it sounded unanimous we had a fantastic day here and the reactions of the sights came loose. It made a big impression on me that young children/pubescents from a high school were so enthusiastic about the open-air museum and that they were impressed by it . On the way back home I was still thinking about that high school class, what a great impression this museum made on these students in an age of modern technology and communication.

Niet genoeg te prijzen in een woord geweldig, iedere keer wanneer wij het openluchtmuseum bezoeken is het weer verrassend. De romantiek maar ook de intentionele herinneringen die bij mij passeren van de bezienswaardigheden. Ook de medewerkers en de vrijwilligers van het museum zijn vriendelijk, attent en kennis van zaken betreffende de museum objecten. Tevens gaat het museum mee met de huidige veranderingen van de vorig eeuw en de eeuw waarin wij nu leven. Het project woningbouw van na de oorlog tot op heden. Dit project is nu nog niet te bezichtigen. Maar volgend jaar is het toegankelijk voor publiek. Samengevat een schaterend openmuseum. Tot slot van deze schitterende dag de kers op de taart voor mij. Bij het verlaten van het park stond een groepje middelbare scholieren nog wat na te praten. Ik vroeg de dames hebben jullie een mooie dag gehad of was het bering? Een luidkeels gelach overstemde de omgeving betreffende mijn vraag. Nee mijnheer klonk het eenstemmig wij hebben hier een fantastische dag gehad en de reacties van de bezienswaardigheden kwamen los. Het maakte op mij een grote indruk dat jonge kinderen/pubers van een middelbare school zo enthousiast waren over het openluchtmuseum en dat zij hiervan onder de indruk waren . Op de terugweg naar huis was ik nog in gedachten verzonken bij die middelbare schoolklas, wat voor grote indruk dit museum heeft gemaakt bij deze scholieren in een tijd van moderne technologie en communicatie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J.W.L. H.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 27, 2023
Mooi park maar te statisch.

Beautiful park but too static.

More do things canon much against many interactive things did not work app could not install staff did not know either. More do things explanation and More multicultural things...it is dutch open air museum after all?????

Meer doe dingen canon veel tegen veel interactieve dingen werkten niet app niet kunnen instaleren medewerkers wisten het ook niet. Meer doe dingen uitleg en Meer multiculturelele dingen...het is toch nederlands open luchtmuseum?????

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: June 27, 2023
Geweldige tramervaring

Great streetcar experience

My son and I had a great experience driving a streetcar at the museum. We enjoyed the knowledge and stories of Rob, our instructor and Annelies our conductor. Two driven people whose enthusiasm shone off. Great! Thoroughly enjoyed

Mijn zoon en ik hebben een geweldige ervaring gehad met het besturen van een tram in het museum. We hebben genoten van de kennis en verhalen van Rob, onze instructeur en Annelies onze conducteur. Twee gedreven mensen, waarvan het enthousiasme afspatte. Geweldig! Enorm genoten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Eppo e. L. D.
 • Bezoekdatum: May 06, 2023
Hoe vaker, hoe leuker!

The more often, the more fun!

I have visited over sixty times in about ten/fifteen years. Am mainly looking for the history of the museum itself. And there is (too) little about that in the museum itself. In the hundred and ten years of its existence, so much has changed, that could be given special attention. In the store there is nothing at all for sale. And that's a shame, not everyone comes there with a family with elementary school children. The best are the "inhabited" buildings, with the demonstrations and performances. That, and the pleasant staff, gives the museum a very lively feel. I found last summer's theme to be of zero value. And I heard the same from many others. Anyway, a lot of things are top notch. It's a shame, though, that the skating rink will be a thing of the past after Sunday, January 15. It is simply a cost-cutting measure, the comment that this is no longer of this time makes no sense - everything in this museum is no longer of this time - that is what people come for. But it is still a beautiful museum where I like to return.

Ik heb in een jaar of tien/vijftien wel meer dan zestig keer bezocht. Ben vooral op zoek naar de geschiedenis van het museum zelf. En daar is in het museum zelf (te) weinig over te vinden. Er is in de honderdentien jarige bestaansgeschiedenis al zoveel veranderd, daar mocht wel eens speciale aandacht aan geschonken worden. In het winkeltje is er al helemaal niets over te koop. En dat is jammer, niet iedereen komt daar met een gezin met basisschool kinderen. Het mooiste zijn de 'bewoonde' gebouwen, met de demonstraties en voorstellingen. Dat, en de prettige medewerkers, geeft het museum een hele levendige uitstraling. Het thema van afgelopen zomer vond ik van nul en generlei waarde. En dat heb ik ook van vele anderen gehoord. Maar goed, heel veel zaken zijn top. Wel jammer dat de schaatsbaan na zondag 15 januari voorgoed verleden tijd wordt. Het is gewoon een bezuinigings maatregel, de opmerking dat dit niet meer van deze tijd is slaat nergens op - alles in dit museum is n.l. niet meer van deze tijd - daar komt men juist voor. Maar het blijft verder wel een prachtig museum waar ik graag terug kom.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan H.
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: January 15, 2023
blijft altijd een leuke belevenis.

always remains a fun experience.

wherever you are, the skating rink, eating delicious poffertjes.Or an old-fashioned streetcar there is plenty to do and you can also check out the museum, you hear stories, there is plenty of fun in the zaan neighborhood, where young and old enjoy themselves.

waar je ook bent, de schaatsbaan, lekker poffertjes eten.Of een ouderwetse tram er is genoeg te doen en je kunt ook het museum bekijken, je hoort verhalen, er is volop plezier in de zaanse buurt, waar jong en oud zich vermaken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Leuke dag gehad!

Nice day!

We had a very nice day at the Open Air Museum. The park is so big and lots of things to do. Recommended in dry weather though; as it is a lot outside. Worth repeating!

We hebben in het Openluchtmuseum een heel leuke dag gehad. Het park is zo groot en van alles te beleven. Wel aan te raden bij droog weer; het is namelijk veel buiten. Voor herhaling vatbaar!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 07, 2023
Super

Super

Lots to see and do for all ages

Veel te zien en te doen voor allerlei leeftijd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: January 03, 2023
Ruim opgezet, mooie beleving

Spacious, beautiful experience

Fine, more beautiful every year

Prima, ieder jaar mooier

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jurgen A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 08, 2023
Heel leuk!

Very nice!

Skated and made candles! Very nice to have been again. Too much to see to do in 5 hours. Combination of the old of the past and the digital possibilities of today make it interesting. Kids loved it!

Geschaatst en kaarsjes gemaakt! Heel leuk om weer eens te zijn geweest. Teveel te zien om in 5 uurtjes te doen. Combinatie van het oude van vroeger en de digitale mogelijkheden van nu maken het interessant. Kinderen vonden het geweldig!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 08, 2023
informatief

informative

beautiful park
well maintained. Something new is added all the time
Been there now with festival of lights. Nice extra activities organized. Like the ice rink. The white wolf trail and the old-fashioned carnival. Nicely done, fun for kids.

mooi park.
goed onderhouden. Er komt steeds wat nieuws bij.
Nu geweest met lichtjesfeest. Leuke extra activiteiten georganiseerd. Zoals de ijsbaan. Het witte wievenpad en de ouderwetse kermis. Leuk gedaan, leuk voor kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: January 07, 2023
Heerlijk dagje uit!

Lovely day out!

Huge amount of interesting, educational and wonderful things to see! Eye for detail, extremely beautiful and a pleasant experience with culture from the Dutch past.

Enorm veel interessante, leerzame en prachtige dingen te zien! Oog voor detail, bijzonder mooi en een prettige ervaring met cultuur uit het Nederlandse verleden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bart B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 05, 2023
Prachtig

Wonderful

Very good and helpful

Zeer goed en behulp zaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 07, 2023
Sfeervol interresant leerzaam gezellig

Atmospheric interesting instructive cozy

.

.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Chantal V. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 07, 2023
Top dag gehad

Top day had

Nice museum for family with kids. the ice skating rink was really a big plus! It gave us back the feeling of the past for a while and the kids are a great experience richer! Staff are friendly and enjoy telling stories. Had an educational, fun day!

Leuk museum voor gezin met kinderen. de schaatsbaan was echt een groot pluspunt! Het gaf ons het gevoel van vroeger even terug en de kinderen zijn een geweldige belevenis rijker! Medewerkers zijn vriendelijk en vinden het leuk om te vertellen. Leerzame, gezellige dag gehad!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Geraldine H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Super leuk museum

Super nice museum

Educational, challenging and active. What a museum, where we spent 7 hours almost walking around, seeing, reading and doing things! What an insane museum.

Educatief, uitdagend en actief. Wat een museum, waar we 7 uur bijna hebben rond gelopen, dingen hebben gezien, gelezen en hebben gedaan! Wat een waanzinnig museum.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 07, 2023
Wat een geweldig uitje

What a great outing

With the winter fair, elfsteden route for the kids and get pretty it was a top outing in the first week of January.
Not too crowded just cozy wonderful that the children could enjoy the ice rink and playground and all the other facts.

Met de winterfair, elfsteden route voor de kids en get mooie was het een top uitje in de eerste week van januari.
Niet te druk gewoon gezellig heerlijk dat de kinderen konden genieten van de ijsbaan en de speeltuin en alle andere wetenswaardigheden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Gezellig

Cozy

For vacation time, it was fairly quiet. You could properly divide attention and enjoy

Voor vakantietijd was het redelijk rustig. Je kon goed aandacht verdelen en genieten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Leuke dag gehad

Nice day had

Educational
For a lot of people recognizable time
Nicely set up park
Winter atmosphere makes it extra cozy.

Educatief.
Voor heel veel mensen herkenbaar tijd.
Mooi opgezet park.
Wintersfeermaakt het extra gezellig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Leuk uitje

Nice outing

The open-air museum is suitable for young and old. Beautiful spacious park in which Dutch history is well depicted! Children also had a great time!

Het openluchtmuseum is geschikt voor jong en oud. Prachtig ruim opgezet park waarin de Nederlandse geschiedenis goed wordt uitgebeeld! Ook de kinderen hebben zich uitstekend vermaakt!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Het is erg leuk en leerzaam voor jong en oud.

It is great fun and educational for young and old alike.

A good

Een goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Dag genoten

Day enjoyed

The skating rink was great they should never close this one, had so much fun for young and old alike

De schaatsbaan was geweldig deze mogen ze nooit sluiten, zoveel plezier gehad voor jong en oud

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 06, 2023
Super leuk winter uitje

Super fun winter getaway

My children really enjoyed the skating rink ,
candle making , raffle , baking potatoes on the field kachhel etc etc...
Next year we will definitely come again !

Mijn kinderen hebben erg genoten van de schaatsbaan ,
het kaarsenmaken , loterij , aardappelen bakken op de veldkachhel enz enz...
Volgend jaar komen we zeker weer !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 30, 2022
Leuk maar kan beter

Nice but could be better

It was fun but way too busy so things couldn't happen (candle moons couldn't because pits on and workshops full, fortunately sweet cue nede peers)
Tags at exhibit did not work and too much info/too wei ig intersective/game
The piffs and fries were fantastic

Het was leuk maar veel te druk waardoor dingen niet konden (kaarssen manen kon niet want pitten op en workshops vol, gelukkig wel lieve keuke nede lotgenoten)
Tags bij tentoonstelking werkten niet en te veel info/te wei ig intersctief/spel
De piffertjes en friet waren fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 05, 2023
Mooi winterthema en activiteiten

Beautiful winter theme and activities

How beautiful how the museum is decorated in Christmas atmosphere, including the different houses/buildings and associated times and styles. There is all kinds of things to see, learn and even taste. The ice rink is also top notch. We enjoyed ourselves!

Wat mooi hoe het museum in kerstsfeer is ingericht, ook in de verschillende huizen/gebouwen en bijbehorende tijden en stijlen. Er is van alles te zien, te leren en zelfs te proeven. De ijsbaan is ook top. We hebben genoten!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hans
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 05, 2023
Leuk vermaak voor jong en oud

Fun entertainment for young and old

We had a great time with 2 children aged 4 and almost 7. Pluses: variety, plenty of toilet facilities, educational
Minuses: too much fuss when making the candles, at the exhibition a lot of games did not work, too bad!

We hebben ons goed vermaakt met 2 kinderen van 4 en bijna 7. Pluspunten: variatie, genoeg toiletgelegenheid, leerzaam.
Minpunten: te veel drukte bij het maken van de kaarsjes, bij de tentoonstelling werkten heel wat spellen niet, jammer!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nienke
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 05, 2023
Heel erg leuk

Very nice

Super fun setup with the Eleven Cities Route
That's fun for young and old!

Superleuke opzet met de Elfsteden Route.
Da's genieten voor jong en oud!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Meta v. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 05, 2023
Leuk dagje uit, ook voor pubers

Fun day out, even for adolescents

There is a lot to see and listen to here! The enthusiasm of volunteers showing how to build a sloop or make a sturdy rope is contagious - especially for youngsters who grew up with iPads and smartphones.

Er valt hier veel te zien en te beluisteren! Het enthousiasme van de vrijwilligers die laten zien hoe je een sloep bouwt of een stevig touw maakt, werkt aanstekelijk - vooral ook voor jongeren die zijn opgegroeid met iPads en smartphones.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 04, 2023
Openluchtmuseum

Open Air Museum

Nice museum for all ages. Did have to look for trash often, but otherwise excellent!

Leuk museum voor alle leeftijden. Moesten wel vaak zoeken naar een prullenbak, maar verder uitstekend!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: January 03, 2023
Openlucht Museum

Outdoor Museum

We liked it very much
For all those stories in the cottages very nice

Wij vonden het heel erg fijn
Voor al die verhalen in de huisjes heel leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bert V. m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: January 04, 2023
Openluchtmuseum

Open Air Museum

Found it very disappointing yesterday

Vonden het heel erg tegenvallen gisteren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Evert-Jan M.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: January 04, 2023
Wat een leuk en leerzaam museum!

What a fun and educational museum!

An awful lot of effort went into getting all the homes and farms so beautiful. Wonderful! All the volunteers are also super friendly and everyone has a beautiful and educational story.

Ontzettend veel moeite is er in gestoken om alle woningen en boerderijen zo mooi te krijgen. Prachtig! Alle vrijwilligers zijn ook supervriendelijk en iedereen heeft een mooi en leerzaam verhaal.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 04, 2023
Leuk, onze geschiedenis in het klein.

Nice, our history in miniature.

It was nicely set up, nice also to see that compared to some years back you now experience completely different themes. That was refreshing.

Het was mooi opgezet, leuk ook om te zien dat vergeleken met enige jaren terug je nu hele andere thema's beleeft. Dat was verfrissend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 03, 2023
Geweldig leuk! Compliment. Ook v d vrijwilligers!

Great fun! Compliment. Also v d volunteers!

Prima!!!!

Prima!!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marrie N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 04, 2023
Super leuk voor zowel jong als oud!

Super fun for both young and old!

Still really remains one of the most fun museums in the Netherlands, especially with the ice rink and other winter activities!

Blijft toch echt een van de leukste musea die Nederland rijk is, zeker met de ijsbaan en andere winterse activiteiten!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: January 04, 2023
Leerzaam bezoek

Instructive visit

Enough to see in one day, atmospheric so in the Christmas vacations, nice that people give explanations, food is quite pricey, children can play nicely.

Genoeg te zien op een dag, sfeervol zo in de kerstvakantie, fijn dat mensen uitleg geven, eten is best prijzig, kinderen kunnen lekker spelen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 03, 2023
Leuk!

Nice!

The acitvities in winter are a lot of fun and the ice rink is always the highlight!

De acitviteiten in de winter zijn heel leuk en de ijsbaan is altijd het hoogtepunt!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: January 03, 2023
Gezellig, mooi opgezet, leerzaam.

Cozy, nicely set up, educational.

It was a fun and educational day. And there is plenty for children to do.

Het was een gezellige en leerzame dag. En er is genoeg te doen voor kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 03, 2023
Is en blijft een prachtig museum

Is and remains a wonderful museum

Despite the huge crowds, which I don't think they quite saw coming themselves, it was a successful day. The museum is beautifully spacious and everything breathes atmosphere. The various museum exhibits are all stunning.

Ondanks de enorme drukte, die ze volgens mij zelf ook niet helemaal aan zagen komen, was het een geslaagde dag. Het museum is mooi ruim opgezet en alles ademt sfeer. De verschillende museumstukken zijn stuk voor stuk schitterend.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michael
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: January 03, 2023
Erg leuk voor hele gezin

Very nice for whole family

Very nice to go with whole family. Been over 6 hours and still time to spare

Erg leuk om met hele gezin heen te gaan. Ruim 6 uur geweest en nog tijd te kort

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hj N.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 30, 2022
Mooi museum, en leuk in kerstsfeer

Beautiful museum, and nice in Christmas atmosphere

At the Open Air Museum, you can easily entertain yourself for a half to full day. Fun for young and old, and plenty to do for children during the Christmas vacations.

In het Openluchtmuseum kun je je met gemak een halve tot hele dag vermaken. Leuk voor jong en oud, en in de kerstvakantie genoeg te doen voor kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: December 30, 2022
Openluchtmuseum

Open Air Museum

Always fun! Even adolescents find it fun and interesting
Too bad the bun baking and sledding rink is no longer there.

Altijd leuk! Zelfs pubers vinden het leuk en interessant
Jammer dat de broodjes bakken en sleebaan er niet meer is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 30, 2022
Leuk uitje

Nice outing

It was very crowded, therefore we did not get to see slles because we had to wait everywhere.

Het was heel erg druk, daardoor hebben we niet slles kunnen bekijken omdat we overal moesten wachten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 30, 2022
In het verleden

In the past

Was another fun day at the Open Air Museum. The rain did not bother us. Remains every visit an experience to go back in history. To end the day in the store. We look forward to another visit.

Was weer een leuke dag in het Openluchtmuseum. De regen zat ons niet dwars. Blijft ieder bezoek weer een beleving om weer terug te gaan in de geschiedenis. Om de dag af te sluiten in de winkel. We kijken weer uit naar een volgend bezoek.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 29, 2022
Een geweldig dagje uit!!!!!

A great day out!!!!!

Great!!!

Geweldig!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annelies v. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 24, 2022
Openluchtmuseum

Open Air Museum

Very nice

Erg leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nienke E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 24, 2022
Leuk

Nice

Now been for the first time around Christmas. Nice weather.
Been in all seasons now

Nu voor het eerst rond de kerst geweest. Leuk weer.
Nu in alle seizoenen geweest

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Danny D. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 24, 2022
Een hele leuke dag gehad met ons gezin

Had a very nice day with our family

The skating rink was especially fun

Vooral de schaats baan was erg leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • ELIZABETH C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 23, 2022
Super leuke dag met vriendelijke medewerkers

Super fun day with friendly staff

We had together with guests from abroad, with small children, and fantastic day. This was due to the many fun things you can thin and experience, such as playing games, clunking in Sneek, by train, skating, making oil, eating poffertjes, while enjoying playing midwinter horns. All staff were super nice and helpful. Prices of food and drinks are very reasonable; and skating is free (and fun!). Of course, the weather helped too: dry :-)

Thanks!

Wij hebben samen met gasten uit het buitenland, met kleine kinderen, en fantastische dag gehad. Dit kwam door de vele leuke dingen die je kunt dun en beleven, zoals spelletjes spelen, klunen in Sneek, met de trein, schaatsen, olie maken, poffertjes eten, onder het genot van spelende midwinter hoorns. Alle medewerkers waren super aardig en behulpzaam. Prijzen van eten en drinken zijn heel redelijk; en schaatsen is gratis (en leuk!). Natuurlijk hielp het weer ook: droog :-)

Dank!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: December 18, 2022
Mooie belevenis!

Beautiful experience!

Beautiful experience from the perspective of history. Wonderful place to walk around for a day..

Mooie belevenis vanuit de geschiedenis gedacht. Prachtige plek om een dagje rond te lopen......

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marco L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 17, 2022
Super leuke dag

Super fun day

Was really impressed with this museum and everything there was to do

Was echt impressed met dit museum en alles wat er te doen was

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jitske A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 17, 2022
Veel locaties gesloten

Many locations closed

In a few places homes were open, many were closed and that for a Saturday. Few "extras" , machines not working and so on. We know the park from 5 years ago and today was a disappointment

Op enkele plekken waren er woningen open, veel waren er gesloten en dat voor een zaterdag. Weinig ‘figuranten’ , machines die niet werken en ga zo maar door. We kennen het park van 5 jaar geleden en vandaag was een teleurstelling.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Dolf
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: December 16, 2022
Leuk om zo in het verleden te kunnen kijken .

Nice to be able to look into the past like this .

Everything looked good and well cared for....

Alles zag er goed en verzorgd uit..

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: December 17, 2022
Afwisselend, leuke landlevenmarkt, druk bij horeca

Varied, nice country life market, busy at catering establishment

Nice outing, nice atmosphere

Leuk uitje, leuke sfeer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anita V. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 12, 2022
Erg leuk museum

Very nice museum

Fun day had with kids grandpa grandma aunt the whole family.
Was cold, though.
Nice country life fair.

Leuke dag gehad met kinderen opa oma tante het hele gezin.
Was wel koud.
Leuke landleven fair.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gine S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: December 11, 2022
Fijn dagje uit!!!

Happy day out!!!

What a wonderful environment it is and educational too!!!

Wat een heerlijke omgeving is het toch en nog leerzaam ook!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan W. T. C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 11, 2022
Weinig interactief

Little interactive

Almost no interaction for the kids. Mostly walking by or looking behind a fence. For example syrup waffle craft, someone stirs in a big kettle and you get a stick of syrup, you can draw a henna hand (why this in the open air museum at all? ) but there are 2 pencils with a blunt tip, beer brewery only a movie..etcetera. a missed opportunity for kids. Making a candle was possible then.
The little train was the most fun and the skating rink and playground. Archeon is much better set up for kids, you can really have a day there

Bijna geen interactie voor de kids. Veelal langslopen of achter een hekje kijken. Bijvoorbeeld stroopwafel ambacht, iemand roert in een grote ketel en je krijgt een stokje stroop, je kunt een henna hand tekenen ( waarom dit in het openluchtmuseum überhaupt? ) maar er liggen 2 potloden met een stompe punt, bierbrouwerij alleen een filmpje..etcetera. een gemiste kans voor kinderen. Een kaarsje maken kon dan wel.
Het treintje was het leukst en de schaatsbaan en het speeltuintje. Archeon is veel beter ingesteld op de kinderen, daar kun je je echt een dag vermaken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 11, 2022
Super leuk!!

Super fun!!!

Fun for children and lots to see

Leuk voor kinderen en veel te zien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: December 10, 2022
Veels te druk

Way too busy

Super nice park,often been but now with country life event way too busy. That was just not fun anymore

Super leuk park,vaak geweest maar nu met landleven evenement veels te druk. Dat was gewoon niet leuk meer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 10, 2022
Heel gezellig

Very cozy

It was crowded because land life was there. But it is big there so it spread well throughout the park

Het was druk doordat land leven er was. Maar het is er groot dus het verspreidde goed over het park.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Francoise D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: December 10, 2022
Erg slechte georganiseerd

Very poorly organized

Were already in a traffic jam at Rhine State. Were told "park in the neighborhood or else come earlier next time". Then parked the car and walked 20 minutes to get to the entrance. Once inside also way too busy. Don't understand why they don't have a maximum number of visitors. Waste of the weekend. 50 euros wasted

Stonden bij het Rijn State al in de file. Kregen te horen “parkeer maar in de wijk of anders de volgende keer eerder komen”. Vervolgens de auto geparkeerd en 20 minuten gelopen om aan te sluiten bij de entree. Eenmaal binnen ook veel te druk. Snap niet dat ze geen maximum aantal bezoekers hanteren. Zonde van het weekend. 50 euro weggegooid.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jordy
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 10, 2022
N fantastisch ruim opgezet park.

N fantastic spacious park.

Everything good to look at with n description of what it is and for what. Beautiful historical sights and crafts. For young and old.

Alles goed te bekijken met n beschrijving wat het is en waarvoor. Mooi historische bezienswaardigheden en ambachten. Voor jong en oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: December 10, 2022
Het was een geweldige dag

It was a great day

The kids were outside all day, skating, watching, laughing, pulling cheeses, digging cans, hiking...the outdoor museum is a great museum for the whole family!!!

De kinderen waren de hele dag buiten, hebben geschaatst, gekeken, gelachen, kazen getrokken, blikjes gerooid, gewandelt… het openluchtmuseum is een geweldige museum voor de hele gezin!!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: December 06, 2022
prachtig, al die nostalgie

wonderful, all that nostalgia

was very pleasant

was zeer gezellig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 28, 2022
Leuk, veel te zien en te doen.

Fun, lots to see and do.

Highly recommended to go, for young and old alike

Een aanrader om heen te gaan, voor jong en oud

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Prachtig en verzorgd museum

Beautiful and well cared for museum

We enjoyed the atmosphere immensely!

We hebben enorm genoten van de sfeer!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 28, 2022
Leuk. Interessant

Fun. Interesting

Super clean. Plenty of toilets. Beautiful surroundings

Super schoon. Genoeg toiletten. Mooie omgeving.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Een dagje tijdreizen

A day of time travel

A visit to the Open Air Museum in Arnhem really takes you back in time. The atmosphere, houses and decor are all right! The park is clean and there is plenty to do for everyone. Really enjoyed my visit!

Een bezoek aan het Openluchtmusuem in Arnhem brengt je echt terug in de tijd. De sfeer, huisjes en aankleding klopt allemaal! Het park is schoon en er is genoeg te doen voor iedereen. Erg genoten van mijn bezoek!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 29, 2022
Mooi museum

Beautiful museum

Too much for 1 day.

Teveel voor 1 dag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 26, 2022
Mooi museum

Beautiful museum

Too much for 1 day.

Teveel voor 1 dag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 26, 2022
Een mooi aangelegd park met voor ieder wat wils

A beautifully landscaped park with something for everyone

Interesting to visit, activities for the kids. Also the old tramway is atmospheric

Interessant om te bezoeken, activiteiten voor de kids. Ook het oude trammetje is sfeervol

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Een mooi aangelegd park met voor ieder wat wils

A beautifully landscaped park with something for everyone

Interesting to visit, activities for the kids. Also the old tramway is atmospheric

Interessant om te bezoeken, activiteiten voor de kids. Ook het oude trammetje is sfeervol

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Hier kun je je wel een dag vermaken

Here you can enjoy yourself for a day

Very nice to see how people lived in the past. Also very instructive. The children were often amazed at how things were.

Heel mooi om te zien hoe er vroeger geleefd werd. Ook heel leerzaam. De kinderen hebben vaak verbaasd gestaan dat er zo aan toe ging.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Leuk dagje uit voor iedereen

Fun day out for everyone

The Open Air Museum is a very fun park to visit, both for couples and families! There is a lot of information to read and hear from many staff members who enthusiastically narrate, as well as many interactive play opportunities for children. Finally, there is a good diversity in which parts of Dutch history are shown, not losing sight of foreign influences

Het Openluchtmuseum is een erg leuk park om te bezoeken, zowel voor stellen als gezinnen! Er is veel informatie te lezen en te horen van vele medewerkers die vol enthousiasme vertellen en daarnaast zijn er veel interactieve speelmogelijkheden voor kinderen. Tot slot is er een goede diversiteit in welke delen van de Nederlandse geschiedenis worden laten zien, waarbij de buitenlandse invloeden niet uit het oog worden verloren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Richella E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Nostalgisch dagje uit

Nostalgic day out

Interesting day out. Very many farms though.

Interessante dag uit. Wel erg veel boerderijen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Open luchtmuseum Arnhem

Open air museum Arnhem

Beautiful beautiful park very nice staff everything well taken care of.

Prachtig mooi park heel aardig personeel alles goed verzorgd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
leerzaam

instructive

enjoyed old crafts and beautiful fall colors

genoten van oude handwerk en mooie herfstkleuren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Heel leuke ervaring

Very nice experience

Wonderfully beautiful museum. Definitely no "trappings" or "showy" stuff. Very courteous staff. You really imagine yourself in the zeitgeist of yesteryear.
Fun and educational acrivities for the kids.
Museum is beautifully incorporated into the landscape.
Highly recommended.

Geweldig mooi museum. Beslist geen "opsmuk" of "schreeuwerig" gedoe. Zeer voorkomend personeel. Je waant je echt in de tijdgeest van weleer.
Leuke en leerzame acriviteiten voor de kids.
Museum is prachtig ingepast in het landschap.
Echt een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • H. v. D.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Heel mooi park

Very beautiful park

A cozy park with beautiful old crafts in beautiful surroundings

Een gezellig park met mooie oude ambachten in een mooie omgeving

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 29, 2022
Leuk opgezet

Nice set up

Too bad there were few if any demonstrations

Jammer dat er weinig tot niet demonstraties waren

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 29, 2022
Fijn, ruimtelijk en kindvriendelijk

Fine, spacious and child-friendly

See title

Zie titel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Mooi dagje vermaak

Nice day of entertainment

We had never been there before
Very nice to go back in the old days so beautiful and so detailed.
Volunteers enthusiastically tell what they are doing and show how things used to be done
All in all, worthwhile for a day out

We waren er nog nooit geweest .
Erg leuk om terug te gaan in de oude tijd zo mooi en zo gedetailleerd.
Vrijwilligers vertellen enthousiast wat ze aan het doen zijn en laten zien hoe het vroeger ging.
Al met al de moeite waard voor een dagje uit

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Openlucht museum

Outdoor museum

Beautiful, fun , educational. Cozy atmosphere with nice details from the past. Many interactive moments

Mooi, leuk , leerzaam. Gemoedelijk sfeer met mooie details uit de verleden tijd. Veel interactieve momenten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mike d. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Blijft leuk

Remains fun

Visited this park many times, but it remains fun.

Dit park al heel wat keer bezocht, maar het blijft leuk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • C.R. O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Een leuk uitje voor jong en oud

A fun outing for young and old

Informative, good insight of how Holland used to be. Fun activities for kids and plenty of places to eat and drink

Informatief, goede inkijk van hoe Nederland vroeger was. Leuke activiteiten voor kinderen en genoeg plekken om te eten en drinken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 30, 2022
Heel leuk park

Very nice park

Beautiful and clean park

Mooi en schoon park

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 28, 2022
Gezellig

Cozy

Beautifully maintained cozy park, large but in the old-fashioned streetcars you get everywhere easily

Prachtig onderhouden gezellig park, groot maar in de ouderwetse trammetjes kom je gemakkelijk overal.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 28, 2022
Mooi park

Beautiful park

Beautiful park, nice to see the life of the past.

Mooi park, leuk om het leven van vroeger te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 28, 2022
Een leuke dag

A fun day

.

.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Andre D. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 28, 2022
Perfect voor dagje uit

Perfect for day out

Excellent destination for a full-day trip.

Uitstekende bestemming voor een volledagbesteding.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ton
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Prachtige dag

Beautiful day

We came with a group of 8 nuns and our family of 4. It was very nice to walk around and explain everything to the nuns. They feasted their eyes. It is a beautiful park with so much information
Our family comes more often and always find it surprisingly different. This time we were able to watch the weaving and we were explained several times by very friendly volunteers.
What my kids like best is The Canon of the Netherlands. We always have to visit that. What I regret about that is that lately some of the screens don't work, so you can't do all the games.
The game with the boats that have to load from coast to coast and dodge pirates and storms half does it, the map developing by sailing along the coast does not do it, the press to print a text the touch screen does not do it. Last time only one of the 3 cameras did well to see yourself dressed in different times, the activity where you get to make an announcement of the Netherlands yourself didn't do it and in the last room where you have to look for parts of it on the Canon not all the touchscreens do. You think you can participate, but still don't.
That was very frustrating for my son. And unfortunate that between last time and this time, it wasn't made either.
Maybe send a good computer expert to get it all working
We will definitely come more often, we are also curious about 't Veld which is now being built

Wij kwamen met een groep van 8 nonnen en onze gezin van 4. Het was erg gezellig om rond te lopen en alles aan de nonnen uit te leggen. Zij hebben hun ogen uitgekeken. Het is een prachtige park met zoveel informatie.
Ons gezin komt vaker en vinden het altijd weer verassend anders. Deze keer hebben wij kunnen meekijken met het weven en wij kregen meerdere keer uitleg van hele vriendelijke vrijwilligers.
Wat mijn kinderen het leukst vinden is De Canon van Nederland. Wij moeten daar altijd wel even langs. Wat ik daar jammer van vind is dat de laatste keren een aantal schermen het niet doen, waardoor je niet alle spelletjes kan doen.
Het spel met de boten die van kust tot kust moeten laden en piraten en stormen ontwijken doet het voor de helft, de kaart ontwikkelen door langs de kust te varen doet het niet, de pers om een tekst te printen doet de touchscreen het niet. De vorige keer deed alleen één van de 3 camera's het goed om jezelf in andere tijden gekleed te zien, de activiteit waar je een aankondiging van Nederland zelf mag maken deed het niet en in de laatste kamer waar je op de Canon moet zoeken naar onderdelen ervan doen niet alle touchscreens het. Je denkt dat je mee kan doen, maar toch maar niet.
Dat was voor mijn zoon erg frustrerend. En jammer dat het tussen de vorige keer en deze keer ook niet gemaakt werd.
Misschien een goede computer expert naar sturen om het allemaal werkend te maken.
Wij zullen zeker nog vaker komen, wij zijn ook benieuwd naar 't Veld dat nu gebouwd wordt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
gewoon leuk

just fun

Also many interesting things like the old crafts
However, found the parking rate on the high side, € 7,=

Ook veel interessante dingen zoals de oude ambachten
Vond echter het parkeer tarief aan de hoge kant, € 7,=

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Leerzaam en gezellig uitje.

Educational and fun outing.

Beautiful park, nice walk.
Educational, the volunteers talk passionately about the old days. Highly recommended for a relaxing day out!

Mooi park, lekker gewandeld.
Leerzaam, de vrijwilligers vertellen vol passie over vroeger. Echt een aanrader voor een ontspannen dagje uit!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Mooi wandelpark veel te zien

Beautiful walking park lots to see

Great park . Only the refreshments are very expensive although the coffee is affordable

Geweldig park . Alleen de consumpties zijn erg duur hoewel de koffie wel betaalbaar is

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • peter D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Prachtige herfstdag in het openlucht museum

Beautiful autumn day at the outdoor museum

We started with the Canon of the Netherlands inside. Very interesting exhibition that was also a lot of fun for the kids because of the interactive part. Only I would have lasted a day here reading everything. But we also wanted to go outside. So nice to see all those old places and read how it used to be. And the park is beautifully located

We begonnen met de Canon van Nederland binnen. Heel interessante tentoonstelling die door het interactieve gedeelte ook heel leuk was voor de kinderen. Alleen had ik het hier wel een dag volgehouden met alles lezen. Maar we wilden ook naar buiten. Zo leuk al die oude plekken te zien en te lezen hoe het vroeger was. En het park is prachtig gelegen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anouk K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 26, 2022
Sfeervol museum

Atmospheric museum

An attractive and above all very neat museum. Where you imagine yourself back in time. Everything is so beautifully laid out and incredibly friendly people who clearly explain how the crafts work

Een sfeervol en vooral erg net museum. Waar je terug waant in de tijd. Alles is zo mooi aangelegd en ontzettend vriendelijke mensen die je duidelijk uitleggen hoe de ambachten werken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Mooi. Vriendelijk. Schoon.

Beautiful. Friendly. Clean.

Nice. For us older people, a lot of nice memories come up
Friendly staff. Clean.

Mooi. Voor ons ouderen komen heel veel leuke herinneringen boven.
Vriendelijk personeel. Schoon.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Mooi museum

Beautiful museum

Nice

Leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
Prachtig park

Beautiful park

A big 10

Een dikke 10

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • G.J. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 27, 2022
top

top

Enjoyed grandpa grandma and grandchild 11 years

Genoten opa oma en kleinkind 11 jaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 26, 2022
Wat een leuk en gezellig park voor het hele gezin

What a fun and entertaining park for the whole family

Neat and clean

Netjes en schoon

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • D u. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 26, 2022
Prachtig museum!

Wonderful museum!

Great day, saw a lot, enjoyed stories and the streetcar! Haven't run out yet

Mooie dag gehad, veel gezien, genoten van verhalen en de tram! Nog niet uitgekeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ria B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 26, 2022
Heerlijke dag

Lovely day

Interesting, plenty to do

Interessant, genoeg te doen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 26, 2022
Leuk en leerzaam uitje

Fun and educational outing

We went with three kids (10, 8 and 5) and grandparents. The museum park is so big that we didn't have a chance to see everything, but the highest points for us were: the interactive demonstration at the paper mill, the streetcar ride, the scavenger hunt, the playground and the delicious poffertjes and fries. It was very convenient for the non-Dutch grandparents that all the information was also available in English and German. It was definitely worth the trip on such a beautiful autumn day.

We gingen met drie kinderen (10, 8 en 5) en opa en oma. De museumpark is zo groot dat we hadden geen kans om alles te zien, maar de hoogstepunten voor ons waren: de interactieve demonstratie bij de papiermolen, het tramritje, de speurtocht, de speeltuin en de lekkere poffertjes en frietjes. Het was erg handig voor de niet-Nederlandse grootouders dat alle informatie ook in het Engels en Duits beschikbaar was. Het was zeker de reis waard op zo een mooie herfstdag.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Zsuzsanna B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 22, 2022
Leuk!

Nice!

Fun activities for children during the fall break.

Leuke activiteiten voor kinderen in de herfstvakantie.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 25, 2022
erg leuke dag gehad!

had a very nice day!

very fun!!and educational

erg leuk!!en leerzaam

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • anita v. d. z.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 25, 2022
Leerzaam, ontspannend en leuk.

Instructive, relaxing and fun.

Fine day had. Nice staff, especially the restaurant staff at the playground. Welcome feeling!
And furthermore, the combination of nature (especially in autumn) , culture and history is unique.

Fijne dag gehad. Aardig personeel, vooral het personeel van het restaurant bij de speeltuin. Welkom gevoel!
En verder is de combinatie van natuur (zeker in de herfst) , cultuur en historie uniek.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J.P. V. d. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 23, 2022
Het was geweldig

It was great

Especially canon of the Netherlands was very surprising, especially for children

Vooral canon van Nederland was erg verrassend, zeker voor kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 24, 2022
Roos. Zelfs te weinig tijd. Erg leuk!

Rose. Even too little time. Very nice!

Eeg fun! Not even enough time

Eeg leuk! Zelfs te weinig tijd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 24, 2022
Leuke dag uit!

Fun day out!

A beautifully maintained park with much to see. Many volunteers were in the cottages to show the crafts. Of course, the children's square and playground are also a lot of fun!

Een mooi onderhouden park waar veel te zien is. Veel vrijwilligers waren in de huisjes om de ambachten te laten zien. Het kinderplein en de speeltuin zijn natuurlijk ook heel leuk!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Meike P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 24, 2022
Erg leuk en leerzaam

Very fun and educational

Nice that there are workshops, at different places people explaining, yummy things you can buy and that dogs are welcome

Leuk dat er workshops zijn, bij verschillende plaatsen mensen die uitleg geven, lekkere dingen kunt kopen en dat honden welkom zijn

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 23, 2022
Goed en leuk

Good and fun

A very nice museum

Een erg leuk museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 20, 2022
Tijd tekort

Shortage of time

Feel free to take a few days to try to see everything and hear the stories and explanations of all the, very enthusiastic, volunteers.

Trek er maar gerust een paar dagen voor uit om te proberen alles te zien en de verhalen en de uitleg van alle, heel enthousiaste, vrijwilligers te horen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 23, 2022
Geweldig leuk en leerzaam

Great fun and educational

Was great fun and educational, especially for our foreign lodge, perfect for learning about the Netherlands of the past!

Was heel leuk en leerzaam, zeker voor onze buitenlandse logee, perfect om het Nederland van vroeger te leren kennen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 19, 2022
Geweldig leuk en leerzaam

Great fun and educational

Was great fun and educational, especially for our foreign lodge, perfect for learning about the Netherlands of the past!

Was heel leuk en leerzaam, zeker voor onze buitenlandse logee, perfect om het Nederland van vroeger te leren kennen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 19, 2022
Super

Super

Beautiful park, well maintained

Mooi park, goed onderhouden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 22, 2022
Kaartjes werkten niet..

Tickets didn't work....

When scanning the tickets, it indicated an error code. As a result, had to get tickets again.

Bij het scannen van de kaartjes, gaf deze een foutcode aan. Hierdoor nogmaals toegangskaarten moeten halen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marije W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 22, 2022
Geweldig leuk en ontspannen dagje

Great fun and relaxing day

Nice walk around wonderful weather. Too bad that everywhere there were signs saying how free you feel. I think that precisely because a name is given to everything, that apartheid is created, everyone can be what he wants to be why so much attention to it. Man is man whatever his orientation. Those signs detracted from the beautiful nature in which the museum stands.

Gezellig rondgelopen heerlijk weer erbij. Wel jammer dat overal die borden stonden van hoe vrij voel jij je. Ik vind juist doordat overal een naam aan wordt gegeven juist , die apartheid wordt gecreëerd, iedereen mag zijn wat hij wil waarom dan daar zoveel aandacht voor. Mens is mens wat zijn geaardheid ook is. Die borden deden afbreuk aan de mooie natuur waarin het museum staat.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 19, 2022
Weer een heerlijk en leerzame dagje uit met gezin

Another wonderful and educational day out with family

We have been going to Open Air Museum once a year for years. Together with our two kids (now 11 and 7 years old). We have been coming there for at least 8 years and still enjoy the warm atmosphere, conveniently arranged, not too big and educational day out. Our kids even ask for it, it has become a tradition

Wij gaan al jaren 1x per jaar naar Openlucht museum. Samen met onze twee kids (nu 11 en 7 jaar). We komen er al zeker 8 jaar en nog altijd genieten we van de warme sfeer, overzichtelijk, niet al te groot en leerzame dagje uit. Onze kids vragen er zelfs om, het is inmiddels een traditie

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 19, 2022
Heerlijke dag!

Lovely day!

Fun, informative, relaxed, nice atmosphere. Very nice for the children

Leuk, informatief, ontspannen, fijne sfeer. Erg leuk voor de kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 19, 2022
Uitstapje met kinderen

Outing with children

Recommended for young and old

Aanbevolen voor jong en oud

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ben H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 18, 2022
Fantastische dag gehad!

Had a fantastic day!

Always a beautiful experience. Especially the explanations by the volunteers were very pleasant and informative. A pity that for example the laundry was not in operation.

Altijd weer een mooie beleving. Vooral de uitleg door de vrijwilligers was erg prettig en leerzaam. Wel jammer dat bijvoorbeeld de wasserij niet in bedrijf was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: October 18, 2022
Leuk

Nice

Very nice park. Very educational and fantastically maintained

Zeer leuk park. Erg leerzaam en fantastisch onderhouden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jack H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 17, 2022
Rolstoel

Wheelchair

I am looking at this from a wheelchair and then the park is not ideal. The cottages are not , at least several are not wheelchair accessible. The paths are also not fine. We were disappointed

Ik bekijk dit vanuit een rolstoel en dan is het park niet ideaal. De huisjes zijn niet , althans diverse niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De paden zijn ook niet fijn. Ons viel het tegen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 17, 2022
Geweldig museum

Great museum

Very engaging, something for everyone. Wonderful decoration

Erg boeiend, voor iedereen wat wils. Prachtige aankleding.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: October 16, 2022
gezellig dagje uit

nice day out

fun, informative, wonderful weather

leuk, informatief, heerlijk weer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 16, 2022
Hartstikke leuk en leerzaam!

Hearty fun and educational!

Very nice park, had educational day, "fun" to see how everything has changed and how people used to live

Heel mooi park, leerzame dag gehad, “leuk” om te zien hoe alles veranderd is en hoe mensen vroeger leefden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Nancy J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 15, 2022
Kijkje in het verleden

Peek into the past

Step back in time without the hustle and bustle of today. Well maintained park with many different sights from the past. Beautiful photos taken. Highly recommended!

Stapje terug in de tijd zonder de hectiek van tegenwoordig. Goed onderhouden park met veel verschillende bezienswaardigheden vanuit het verleden. Prachtige foto’s gemaakt. Een aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 15, 2022
Lunch

Lunch

Was a rainy day yesterday , had brought our own bread , then is quite difficult to take our lunch somewhere in an indoor location

Was gisteren een regenachtige dag , hadden zelf ons brood mee , is dan best wel lastig om ergens op een binnen locatie onze lunch te nemen .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Evert j. v. d. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 15, 2022
Prachtig park, ook bij regen!

Beautiful park, even in rain!

Despite the rain, we were able to see and do a lot. It was well worth the drive from Düsseldorf

Ondanks de regen, hebben we veel kunnen zien en doen. Het was de rit uit Düsseldorf zeker waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: October 14, 2022
Prachtig

Wonderful

It is really worth to visit this park neatly maintained

Het is echt de moeite waard om dit park te bezoeken keurig onderhouden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Resy D. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 11, 2022
Leuk en leerzaam uitje!

Fun and educational outing!

Fun and educational, quite a lot of walking in 1 day though! Things are pretty far apart sometimes

Leuk en leerzaam, wel heel veel lopen op 1 dag! Dingen liggen soms best wel ver uit elkaar.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 10, 2022
Was geweldig nu met de kleinkinderen van 6 en 5

Was great now with the grandchildren of 6 and 5

Been a few years ago, could not see everything in 1 day, now back again with beautiful weather and we enjoyed it, super nice park

Een paar jaar gelden geweest, niet alles kunnen zien in 1 dag, nu weer terug met prachtig weer en we hebben er van genoten, super mooi park

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 10, 2022
Prachtig

Wonderful

Great to see everything . How it wS and explanations .

Geweldig om alles te zien . Hoe het wS en uitleg .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 09, 2022
Mooi museum met veel bezienswaardigheden

Beautiful museum with many attractions

8

8

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Joep M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 08, 2022
Mooi en goed

Beautiful and good

10/ Nice big park where you lkkr walk through and back in time

10/ Mooi groot park waar je lkkr doorheen wandeld en terug in de tijd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: October 07, 2022
Toen was geluk heel gewoon!

Back then, happiness was very common!

Very beautiful surroundings with a wonderful history!

Zeer mooie omgeving met een prachtige historie!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • ankie v. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: October 05, 2022
Handicap

Handicap

There are also plenty of options for visitors with walking or other disabilities.
The streetcar conductors were especially helpful

Ook voor bezoekers met een (loop)handicap zijn er voldoende mogelijkheden.
Vooral de tramconducteurs waren erg behulpzaam.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Henry J.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: October 05, 2022
Geweldig

Great

Beautiful park and educational for children, and fun for grandparents too!!! And very customer friendly!!!! Highly recommended!!! Great 👍

Mooi park en leerzaam voor kinderen, en ook leuk voor opa en oma!!! En zeer klant vriendelijk!!!! Echt een aanrader!!! Geweldig 👍

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 05, 2022
Mooie lokatie

Beautiful location

Years not been , now new fun things seen , and the grandchildren liked everything

Jaren niet geweest , nu nieuwe leuke dingen gezien , en de kleinkinderen vonden alles leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: October 03, 2022
Heel erg leuk

Very nice

Very nice back in time !

Heel erg leuk terug in de tijd !

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: October 02, 2022
Super mooie omgeving, nieuwsgierig, leerzaam.

Super beautiful environment, curious, educational.

We experienced a beautiful day. Sunshine and beautiful nature. And so you step into the past! Standing in the living room of your parents, then again that of your grandmother and grandfather. The war, the primitive of those days. Also the misery and trouble. What resourcefulness with wind and horse power. The park is well maintained. Everything clean and neat. Friendly people. At the shipyard very nice talk with a craftsman. Passion! Unforgettable day! Thank you!

We hebben een prachtige dag beleefd. Zon en een mooie natuur. En zo stap je in het verleden! Sta je in de woonkamer van je ouders, dan weer die van je oma en opa. De oorlog, het primitieve van toen. Ook de ellende en moeite. Wat een vindingrijkheid met wind en paarden kracht. Het park wordt goed onderhouden. Alles schoon en netjes. Vriendelijke mensen. Op de scheepswerf heel fijn gepraat met een vakman. Passie! Onvergetelijke dag! Bedankt!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2022
Top dag gehad

Top day had

Lots to see and do. Plenty of options to be inside even with rain. Group with 3 children ages 1, 2 and 3 and they all enjoyed it in their own way.

Veel te zien en te doen. Ook met regenbuien genoeg opties binnen te zijn. Groep met 3 kinderen van 1, 2 en 3 en ze hebben allemaal op hun eigen manier genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: October 01, 2022
Mooi

Beautiful

Beautiful

Mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: October 01, 2022
Te weinig interactieve evenementen voor jonge kind

Not enough interactive events for young child

Not enough interactive attractions for the children

Te weinig interactieve attracties voor de kinderen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • John v. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 30, 2022
Leuk uitjr

Nice outjr

Some more opportunity to have a cup of coffee etc or buy a snack, sandwich would be nice.

Wat meer gelegenheid om even een kopje koffie etc te doen of om een snack, broodje te kopen, zoumooi zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 30, 2022
Uitermate boeiend!

Extremely fascinating!

Nicely grouped topics, good " residents" telling about relevant topic!

Mooi gegroepeerde thema's, goede " bewoners" die vertellen over desbetreffend onderwerp!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Cor M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 30, 2022
Leerzaam, mooi samengesteld, terug in de tijd.

Instructive, beautifully put together, back in time

A 9 is definitely in order.

Een 9 is zeker op zijn plaats.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Fred V. T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 27, 2022
Ontzettend leuk dagje uit

Incredibly fun day out

What an incredibly fun and educational museum! Saw a lot and enthusiastic gentlemen talking about how things used to be. We ran out of time so will definitely come back soon!

Wat een onwijs leuk en leerzaam museum! Veel gezien en enthousiaste heren die vertellen over hoe het er vroeger aan toe ging. Wij kwamen tijd tekort dus komen zeker snel weer terug!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 26, 2022
Gewoon leuk

Just fun

It gave a nice picture of how we lived and lived in the Netherlands. I did find that the agrarian simple life was very present. I missed the city life, there was a small piece of jordaan but this did not come out well. Life after the war could also get a little more attention. The streetcar was great and so were the volunteers at the park. All in all, had a nice day

Het gaf een mooi beeld hoe wij in Nederland hebben geleefd en gewoond. Ik vond wel dat het agrarische eenvoudige leven erg aanwezig was. Ik miste het stadse leven, er was een klein stukje jordaan maar dit kwam niet goed uit de verf. Het leven na de oorlog zou ook iets meer aandacht mogen krijgen. De tram was top en de vrijwilligers op het park ook. Al met al een leuke dag gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 19, 2022
Mooi maar had meer aangekleed kunnen zijn

Beautiful but could have been more dressed up

I thought it was a nice museum but am not really into museum visits so for me a one-time thing. Also expected a bit more decoration in the houses.

Ik vond het een mooi museum maar ben eigenlijk niet zo van de museabezoeken dus voor mij eenmalig. Had ook wel wat meer aankleding verwacht in de huizen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 25, 2022
Mooi park terug in de tijd

Beautiful park back in time

Beautiful park you go back in time still see things you know from the past at grandpa and grandma's and also the difference how people lived at that time interior of the various buildings very nice

Mooi park je gaat terug in de tijd ziet nog dingen die je kent van vroeger bij opa en oma en ook het verschil hoe mensen leven in die tijd inrichting van de verschillende gebouwen heel mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 25, 2022
leuk en interessant

fun and interesting

Very much enjoyed with children and grandchildren the open-air museum. For young and old it is interesting. At the mill the children got a good explanation and were even allowed to climb into one of the sails.

Erg genoten met kinderen en kleinkinderen van het openluchtmuseum. Voor jong en oud is het interessant. Bij de molen kregen de kinderen een goede uitleg en mochten zelfs in een van de wieken klimmen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Riek v. t. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 25, 2022
Gezellige dag voor het hele gezin

Fun day for the whole family

Nice and cozy museum. Also, the park was very neat
Now I am a smoker myself. And for me it was not clear whether or not smoking was allowed in the park. Looked it up on the internet and it would be allowed but only in the designated areas. However, I did not come across any places where it was made clear that it was allowed.

Leuk en gezellig museum. Ook was het park erg netjes.
Nu ben ik zelf een roker. En voor mij was het niet duidelijk of er wel of niet gerookt mocht worden op het park. Zocht het op via internet en het zou wel mogen maar dan wel op de aangegeven plekken. Echter ben ik geen plekken tegen gekomen waar duidelijk gemaakt werd dat het daar zou mogen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 25, 2022
Grootse ervaring

Great experience

Large area with lots of beautiful objects to view.
Very worthwhile

Grote oppervlakte met heel veel mooie objecten om te bezichtigen.
Zeer de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jos v. E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 24, 2022
Schoon mooi leerzaam en lekker wandelpark

Clean beautiful instructive and nice walking park

Hospitality I think too few staff had to wait very long for consumption was also very busy on this day

Horeca denk ik te weinig personeel erg lang moeten wachten op consumptie was ook erg druk op deze dag

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Willem O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 22, 2022
We hebben een leuke dag gehad. Ook nog leerzame d

We had a fun day. Also educational d

Was very nice

Was erg leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Alice S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 23, 2022
Leuk

Nice

It is a well cared for Museum Park

Het is een goed verzorgd Museumpark

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • M.A. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 23, 2022
Heerlijk middagje terug in de tijd

Delightful afternoon back in time

Years since I was there, again super fun to be there.

Jaren geleden dat ik er was, weer superleuk om er te zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Chantal V. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 20, 2022
Een zonnige dag

A sunny day

Pleasant and enjoyable

Prettig en plezierig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 22, 2022
Erg mooi museum

Very nice museum

Very nice museum
Unfortunately, quite a few things were reserved for groups , so we didn't get to see quite a bit
Paid full entrance fee though
They could have mentioned this beforehand
Then we would have chosen another day
Too bad about this downside
We had to drive over 100km for it anyway

Erg mooi museum
Helaas waren er best veel dingen gereserveerd voor groepen , we hebben dus best veel niet kunnen bekijken
Wel volle entreeprijs betaald
Dit hadden ze van te voren wel mogen melden
Dan hadden we een andere dag uitgekozen
Jammer van dit minpunt
We moesten er toch ruim 100km voor rijden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • WGM R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 22, 2022
Bijzonder

Special

A nice special experience of how people used to live. Also came across some recognizable memories from the past which made it all very impressive

Een leuke bijzondere ervaring van hoe mensen vroeger leefde. Ook een aantal herkenbare herinneringen van vroeger tegengekomen waardoor het allemaal erg indrukwekkend was

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Daniël S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2022
Terug in de tijd

Back in time

Fun and educational

Leuk en educatief

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 21, 2022
Prachtig

Wonderful

Great to get a picture of dutch history. It all looks so nice and neat

Geweldig om een beeld te krijgen van de nederlandsche geschiedenis. Het ziet er allemaal zo mooi en netjes uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 21, 2022
Middag programma

Afternoon Program

We had planned an afternoon program with the family including dinner
All in all, a substantial setback
Upon entering, we were welcomed for coffee and tea with pastries. However, we were not served, we had to pick up the drinks and pastries ourselves and with on: bring them back to the "kitchen" ourselves
The hand archery was fun but very short (shoot 4x per person and this activity we had planned for the grandchildren resulted in a big disappointment because it was allowed from a certain age (rule then bow and arrow with plastic arrows oid
Dinner was a drama. The food was poorly served with pastry cutlery standing in trays and it was really impossible to figure out what we were eating. Salty, tasteless, old bread and "over date salmon"
In advance we indicated that 4 people were vegetarian. However, nothing was done with this and at the request on the spot a kind of veggie dish was served with tomatoes, cauliflower and an indefinable fatty burger
All in all, a mega disappointment for a cost of over 1,000 euros
Open Air Museum Arnhem shame on you. Rubbish at the top with belly laughs as the gift of the day
We had consumption receipts left over and this was to be deducted from the bill , you guessed it. Didn't happen

We hadden met de familie een middagprogramma incl. diner staan.
Al met al een forse tegenvaller.
Bij binnen komst werden we ontvangen voor koffie en thee met gebak. Echter werden we niet geserveerd, we moesten zelf de drankjes en gebak ophalen en met op: zelf terug brengen naar de “keuken”.
Het handboogschieten was leuk, maar erg kort (per persoon 4x schieten en deze activiteit die we voor de kleinkinderen hadden gepland resulteerde in een grote teleurstelling omdat dit vanaf een bepaalde leeftijd was toegestaan (regel dan pijl en boog met kunststof pijlen oid .
Het diner was een drama. Het eten werd slecht geserveerd waarbij er gebak bestek stond in bakken en het was werkelijk niet te achterhalen wat we aan het eten waren. Zout, smaakloos, oud brood en “over de datum zalm”
Van te voren hebben we aangegeven dat er 4 personen vegetarisch zijn . Echter is hier niets mee gedaan en op verzoek ter plekke werd een soort van vega schaaltje voorgezet met tomaatjes, bloemkool en een ondefinieerbaar vet burgertje.
Al met al een mega teleurstelling voor een bedrag van meer dan 1000 euro.
Openluchtmuseum Arnhem schaam je. Afzetterij ten top met buikloop als kadootje van de dag.
We hadden consumptie bonnen over en dit zou in vermindering worden gebracht op de rekening , je raadt het al. Niet gebeurd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
Een hele gezellige dag gehad

Had a very enjoyable day

Nice additions since our last time.

Mooie uitbreidingen sinds onze laatste keer.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Haijo L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 20, 2022
Het was geweldig

It was great

Very nice and had a lot of fun

Heel mooi en veel plezier gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 20, 2022
Leuk en leerzaam

Fun and educational

Wonderful to see how people used to live in the Netherlands. With explanations from many enthusiastic volunteers. Really had a top day.

Prachtig om te zien hoe mensen vroeger leefden in Nederland. Met uitleg van vele enthousiaste vrijwilligers. Echt een topdag gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Harrie T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 20, 2022
Super

Super

Great

Geweldig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 19, 2022
Een prachtig museum.

A wonderful museum.

Enjoyed the variety about Dutch history. Neatly cared for with cordial staff. We will come again

Genoten van de variatie over de Nederlandse geschiedenis. Keurig verzorgd met hartelijke medewerkers. We komen nogmaals.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 17, 2022
Open lucht museum

Open air museum

Very interesting and despite the bad weather quite doable thanks to the streetcars

Erg interessant en ondanks het slechte weer goed te doen dankzij de trams

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 17, 2022
Heel mooi en interessant

Very beautiful and interesting

Very beautiful and interesting

Heel mooi en interessant

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 15, 2022
Heel mooi museum

Very nice museum

15-9-2022

15-9-2022

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 15, 2022
Terug in de oude tijd

Back in the old days

Really cool museum. Old crafts etc. Friendly staff.

Echt een gaaf museum. Oude ambachten etc. Vriendelijk personeel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Claudia V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 15, 2022
We vonden t geweldig

We loved it

How beautiful to be able to see how it used to be.The old crafts,the houses.We will definitely go back again.

Wat mooi om daar te mogen zien hoe t vroeger was.De oude ambachten ,de woningen.We gaan zeker nog eens terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 15, 2022
De slechte bewegwijzering.

The poor signage

Have searched over half an hour for no. 1.12, but did not find it. Did find the according to map nearby nos. 1.13 and 1.14.

Hebben ruim een half uur gezocht naar nr. 1.12, maar niet gevonden. Wel de volgens plattegrond nabijgelegen nr. 1.13 en 1.14.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ruud v. E.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 15, 2022
De slechte bewegwijzering.

The poor signage

Have searched over half an hour for no. 1.12, but did not find it. Did find the according to map nearby nos. 1.13 and 1.14.

Hebben ruim een half uur gezocht naar nr. 1.12, maar niet gevonden. Wel de volgens plattegrond nabijgelegen nr. 1.13 en 1.14.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ruud v. E.
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 15, 2022
Geweldig leuk historie moment

Great fun history moment

Very nice and fun set up. You really want you back in the days of old

Erg mooi en leuk opgezet. Je want je echt weer in de tijd van toen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Patrick K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 14, 2022
Mooi oud Holland park

Beautiful old Holland park

A beautiful park, where the history of the Netherlands is exhibited in an educational manner.

Een mooi park, waar op een educatieve wijze de geschiedenis van Nederland tentoongesteld wordt.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ignas P.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 14, 2022
Prachtig park

Beautiful park

Very nice park, good information, wonderful and educational glimpse into Dutch history
If you want to see everything properly you should come more often

Heel mooi park, goede informatie, prachtig en leerzaam kijkje in de nederlandse geschiedenis
Wil je alles goed bekijken moet je vaker komen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 14, 2022
Prachtig

Wonderful

A great museum to learn how people lived in the past

Een mooi museum om te leren hoe er vroeger geleefd werd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Mathijs
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 14, 2022
Geweldig mooi overzicht van de tijd

Great overview of the time

9

9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 13, 2022
Nog steeds een prachtige locatie

Still a beautiful location

For our wedding, and we even had a wedding there it remains a wonderful location. Also lots to do for children. Definitely recommended

Voor ons trouwen, en wij hebben zelfs een bruiloft daar gehad blijft het een prachtige locatie. Ook veel te doen voor kinderen. Zeker een aanrader

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • H V. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 10, 2022
Leuke dag

Nice day

Was great fun and you learn a lot about history

Was erg leuk en je leert veel over de geschiedenis

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 13, 2022
Er is altijd iets interessants te beleven

There is always something interesting to experience

Passionate staff give this museum depth and bring the past (and present) to life or illuminate it from another's point of view

Door gepassioneerde medewerkers krijgt dit museum diepgang en wordt het verleden (en heden) tot leven gebracht of belicht vanuit een andermans zichtveld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 08, 2022
Altijd interessant

Always interesting

Passionate staff members give this museum depth and bring the past (and present) to life

Door gepassioneerde medewerkers krijgt dit museum diepgang en wordt het verleden (en heden) tot leven gebracht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 08, 2022
Geweldig

Great

Super fun

Super leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 13, 2022
Zeer gevarieerd park waar je de tijd voor moet nem

Very varied park that you should take your time for

These are all well-maintained buildings that represent a piece of history all over again. Minor downside. Not all lighting worked well.

Het betreft allemaal goed onderhouden gebouwen die een stukje geschiedenis weer over heel Nederland. Klein minpuntje. Niet alle verlichting werkte goed.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 13, 2022
Dagje Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.

Day at Dutch Open Air Museum Arnhem.

A fantastic experience. Back in time: old crafts, cottages, mills, etc. All in well-maintained condition. Memories come back. Minimum and day needed to see everything.
Highly recommended!

Een fantastische belevenis. Terug in de tijd: Oude ambachten, huisjes, molens, enz. Alles in goed onderhouden staat. Herinneringen komen terug. Minimaal en dag nodig om alles te zien.
Een echte aanrader!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Erik d. G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: September 13, 2022
Geweldig

Great

You really have to take the whole day for it

Je moet er echt de hele dag voor uittrekken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 13, 2022
Super dagje uit!

Super day out!

Thick 10!

Dikke 10!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 13, 2022
Geweldig

Great

Great museum

Geweldug museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ger K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 13, 2022
Erg interessant

Very interesting

Very good

Zeer goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Anouk L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 03, 2022
Geweldig!!

Great!!!

Great beautiful park. From antiquity to nostalgia of 60's. Very friendly staff and fantastic with the streetcar to each next destination. This also allowed us to see a lot in 1 day. We will definitely return

Geweldig mooi park. Van oudheid tot nostalgie van 60er jaren. Zeer vriendelijk personeel en fantastisch met het trammetje naar iedere volgende bestemming. Hierdoor ook veel kunnen zien op 1 dag. We komen zeker terug

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 12, 2022
Een reis door de tijd.

A journey through time

You take a beautiful journey through time
Beautiful surroundings,we always go in mid-September then it is wonderfully quiet

Je maakt een mooie reis door de tijd.
Prachtige omgeving ,wij gaan altijd midden september dan is het heerlijk rustig.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 12, 2022
Nostalgie

Nostalgia

Very large museum, but fortunately there is a streetcar running around. Many places you can view something. Thought there would be more "live" viewing, though. Performing old crafts for example. For the kids this is fun to see

Heel groot museum, maar gelukkig rijdt er een tram rond. Op veel plekken kun je iets bekijken. Dacht wel dat er meer 'live' te zien zou zijn. Uitvoeren van oude ambachten bijvoorbeeld. Voor de kinderen is dit leuk om te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
Nederland in 1 dag bekijken

See the Netherlands in 1 day

Shown here is how the Netherlands has developed over the years

Hier wordt getoond hoe Nederland in de loop der jaren is ontwikkeld

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • A.M. S.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
Mooi, (inter)actief museum

Beautiful, (inter)active museum

Pleasant walk, streetcar for those who don't or can't, good explanations and lots of freedom. Impressed by the beautiful Canon of the Netherlands

Prettig gewandeld, tram voor wie dat niet wil of kan, goede uitleg en veel vrijheid. Onder de indruk van de prachtige Canon van Nederland

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bianca E.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: September 03, 2022
Mooi park om voor terug in de tijd te gaan

Beautiful park to go back in time for

Nice and quiet park to spend a day and imagine yourself back in time. Some things could *be* more interactive and "renewed" in my opinion to make it more "exciting"
*the dolls in particular are in need of some updating

Fijn en rustig park om een dagje te vertoeven en weer even jezelf terug in de tijd te wanen. Sommige dingen mogen meer interactief en “vernieuwd” *worden in mijn ogen om het wat “spannender” te maken.
*met name de poppen zijn wel aan wat vernieuwing toe

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Sabine V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
heel interessant

very interesting

beautiful museum, gives much occasion for all kinds of conversations

mooi museum, geeft veel aanleiding tot allerlei gesprekken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 10, 2022
Schoon interessant zeer leerzaam en heel vriendel

Clean interesting very informative and very friendly

See above. Also very friendly to older

Zie boven. Ookzeer vriendelijkvoor oudere

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Machiel A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 04, 2022
Dagje terug in de tijd

Day back in time

Beautifully set up park, with dedicated volunteers

Mooi opgezet park, met toegewijde vrijwilligers.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • José V. d. h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
Dagje terug in de tijd

Day back in time

Beautifully designed park, with dedicated volunteers

Mooi opgezet park, met toegewijde vrijwilligers

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • José V. d. h.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
Rust, ruimte, natuur!!

Peace, space, nature!!!

Wonderful! Too bad, though, that more and more electric bikes are appearing. There is some pretty hard jogging again. Pity about the delay in the park!!! People don't look around anymore....

Prachtig! Wel jammer dat er steeds meer elektrische fietsen verschijnen. Er wordt weer aardig hard gesjeest. Zonde van de vertraging in het park!! Mensen kijken niet meer om zich heen..

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: September 11, 2022
Prachtig park

Beautiful park

Wonderful park to walk through in dry weather with children and tell some about the old days

Prachtig park om met droog weer doorheen te lopen met kinderen en wat te vertellen over vroeger.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: September 01, 2022
👍👍

👍👍

Very good
Plenty to see
Informational
Price quality as expected

Heel goed
Genoeg te zien
Informatief
Prijs kwaliteit naar verwachting

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: September 10, 2022
leuk, educatief

fun, educational

was a fun day, saw and learned a lot
was just bit too busy so some little things for the kids were not "open" to their regret
the interactive basement in the main building were a great success for young and old, definitely recommended.

was een leuke dag, veel gezien en geleerd.
was alleen beetje te druk zodat sommige dingetjes voor de kinderen tot hun spijt niet "open" waren.
de interactieve kelder in het hoofdgebouw waren een groot succes voor jong en oud, zeker een aanrader.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 27, 2022
Aanrader voor een dagje uit

Recommended for a day out

It was very crowded because there were many people due to action of the Friends Lottery, we had not read that on the website of the museum. We found that a pity, the streetcars were crowded and also in the many houses it was crowded with people. We were able to see and walk a lot. The theme of migrants to and from the Netherlands kept coming back as a common thread, nice. The site is large you have to be able to walk well, or hope for a seat in the streetcar. Beautifully laid out, we will come back again.

Het was erg druk omdat er veel volk was door actie van de Vriendenloterij, dat hadden wij niet op de website van het museum gelezen. Dat vonden wij jammer, de trams waren overvol en ook in de vele huizen was het druk met mensen. We hebben veel kunnen zien en gelopen. Het thema migranten naar en van Nederland kwam telkens als rode draad terug, mooi. Het terrein is groot je moet goed kunnen lopen, of hopen dat er een zitplaats komt in de tram. Mooi aangelegd, we komen nog eens terug.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ko d. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 27, 2022
Openluchtmuseum

Open Air Museum

Interesting for young and old. Beautiful. Very good.

Interessant voor jong en oud. Mooi. Zeer goed.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 27, 2022
Een leuk en leerzaam dagje uit

A fun and educational day out

Fun and educational day out. If you go with younger children it is good to find out in advance where an activity or where a demonstration is. Seeing what was being done is what our kids liked the most, so the blacksmith, the rope maker ect. Don't expect to see everything in 1 day if you are with kids

Leuk en leerzaam dagje uit. Als je met jongere kinderen gaat is het wel goed om van te voren uit te zoeken waar een activiteiten of waar een demonstatie is. Zien wat er gedaan werd, dat vonden onze kinderen het leukst, dus de smid, de touwslager ect. Verwacht niet dat je alles ziet in 1 dag als je met kinderen bent.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Annelies V. R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 26, 2022
Leuk terug in de rijd

Fun back in time

Nice informative museum

Leuk informatief museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: August 26, 2022
Geweldig om al die oude ambachten te zien.

Great to see all those old crafts.

Super beautiful museum. It remains great to walk around here every time
You are looking at your eyes. First time been with my partner. Was the first time for him and was very surprised. He feasted his eyes

Super mooi museum. Het blijft geweldig om hier elke keer rond te lopen.
Je kijkt je ogen uit. Eerste keer met mijn partner geweest. Was voor hem de eerste keer en was zeer verrast. Hij heeft zijn ogen uit gekeken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marieke V. r. v. e.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 24, 2022
Viel beetje tegen

Felt a little disappointing

Many things were closed or not working

Veel dingen waren gesloten of werkte niet.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 24, 2022
Fantastisch

Fantastic

Cozy and saw a lot

Gezellig en veel gezien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
Zeer mooi museum

Very nice museum

Very nice set up and nice easy by streetcar from one place to another,looks all neat and tidy

Heel mooi opgezet en lekker makelijk met de tram van de ene naar de andere plaats,ziet er allemaal netjes uit

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • John t. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 21, 2022
Zeer mooi museum

Very nice museum

Very nice set up and nice easy by streetcar from one place to another,looks all neat and tidy

Heel mooi opgezet en lekker makelijk met de tram van de ene naar de andere plaats,ziet er allemaal netjes uit

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • John t. H.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 21, 2022
Interessant, mooie omgeving, vriendelijk personeel

Interesting, beautiful surroundings, friendly staff

Very satisfied

Erg tevreden

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
Mooi museum

Beautiful museum

Really a very nice museum, however, one day is too little to visit all the beauty
So be sure to be there by 10 a.m.!
Be the first to take the streetcar so you know what there is to see.

Echt een heel mooi museum, echter een dag is te weinig om al het moois te bezoeken.
Dus zorg dat je om 10.00 uur aanwezig bent!
Neem als eerste de tram, zodat je weet wat er zoal te zien is.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
Leuk

Nice

Nice Museum 1 day is too short to see everything. Unfortunately poffertjes a disappointment not flipped 1 Side baked.

Leuk Museum 1 dag is te kort om alles te zien. Helaas poffertjes een teleurstellung niet omgedraaid 1 Kant gebacken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Meinhard J. D. S. L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 23, 2022
niet rolstoelgeschikt

not wheelchair-accessible

the main paths are bad for driving with a wheelchair or mobility scooter uneven paths gravel ed make you as a companion enormously tired with a mobility scooter it shakes making you get pain in your arms neck ed also poor access to buildings you do pay full admission

de hoofdpaden zijn slecht voor het rijden met een rolstoel of scootmobiel oneffen paden grind ed maken dat je als begeleider enorm moe word met een scootmobiel schokt het waardoor je pijn in je armen nek ed krijgt ook slecht toegang tot gebouwen je betaald wel volledige entree

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 22, 2022
Mooi park

Beautiful park

Beautiful park all voorzieninfen present

Mooi park alle voorzieninfen aanwezig

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 22, 2022
Leuke uitleg door de verschillende vrijwilligers

Nice explanations by the various volunteers

Fun and educational day out.

Leuk en leerzaam dagje uit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J.J.C.M. E.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 22, 2022
Een prachtig museum dat je terug neemt in de tijd.

A wonderful museum that takes you back in time.

Fun for any age. I had two adolescents and a young adult with me. Everyone feasted their eyes because there is so much to see. How did people used to live?

Voor elke leeftijd leuk. Ik had twee pubers en een jong volwassenen mee. Iedereen heeft zijn ogen uitgekeken want er is zoveel te zien. Hoe leefde men vroeger?

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 22, 2022
Leuke dag

Nice day

Very nice day had with the grandchildren, the games in the basement they loved, and the houses outside they found interesting nice piece of history said our granddaughter of 12 thank you very much

Hele leuke dag gehad met de kleinkinderen, de spelletjes in de kelder vonden ze geweldig, en de huisjes buiten vonden ze interessant mooi stukje geschiedenis zei onze kleindochter van 12 dank jullie wel

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Toos W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 22, 2022
Geweldig!

Great!

Been there as a kid, but I didn't think much of it then. So I thought, now we have seen enough. We had a great time from 10:30 a.m. to 5 p.m. and we actually ran out of time!

Als kind geweest, maar toen vond ik er niet veel aan. Dus ik dacht nu zijn we ook zo uitgekeken. Vanaf 10.30 uur tot 17 uur prima vermaakt en we hadden eigenlijk tijd te kort!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Diane d. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 18, 2022
Leuke dag weg

Fun day away

Ample, clean park and spacious so we were able to see everything quietly

Ruim voldoende, schoon park en ruim zodat we alles rustig hebben kunnen bekijken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 21, 2022
Top familie uitje

Top family outing

It was a very cool day with 2 very enthusiastic kids. Delicious poffertejs by the way!

Het was een erg toffe dag met 2 hele enthousiaste kids. Lekkere poffertejs trouwens!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Peter C.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 21, 2022
Top locatie

Top location

Beautiful museum lots to see and explore

Mooi museum veel te zien en te ontdekken

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ron K.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 21, 2022
Openlucht Museum Arnhem

Arnhem Open Air Museum

Was very nice we had beautiful day

Was heel leuk we hebben mooie dag gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Hanny K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 20, 2022
Erg leuk.

Very nice.

It's nice there to see what it all used to look like. Came back to memories as well.
It is a pity that the old candy store is gone. I prefer that kind of store to his general souvenir store.

Het is er leuk om te zien hoe het er vroeger er allemaal uit zag. Kwam ook weer herinneringen naar boven.
Het is wel erg jammer dat het oude snoep winkeltje weg is. Ik zie dat soort winkeltjes liever dan z'n algemene souvenirs winkel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Nederland ontdekken? Verrassend!

Discovering the Netherlands? Surprising!

Well and simply explained history, for young and old, presented in an attractive way, with self-activity.

Goed en eenvoudig uitgelegde historie, voor jong en oud, op aantrekkelijke manier gepresenteerd, met zelf actief zijn.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 20, 2022
Ontzettend leuk uitje

Incredibly fun outing

Nice to see, in addition to the very old buildings, memories from the post-war years. A cottage complete in 70s style and the consulting building were our favorites

Leuk om, naast de hele oude gebouwen, ook herinneringen op te halen uit de na-oorlogse jaren. Een huisje compleet in jaren 70 stijl en het consultatiegebouw waren onze favorieten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Bert
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 20, 2022
Letterlijk terug in de tijd, fantastisch

Literally back in time, fantastic

Highly recommended, you literally go back in time, and as you get closer to the present, it evokes many memories. The theme of freedom, which runs like a thread through the park is impressive. Sits well together. Interactive and when we were there a number of bands from various cultural backgrounds were playing. Very nice and cozy, especially in combination with the beautiful weather. Small point of criticism: catering is really very pricey, and very disappointing in terms of quality. I will definitely go back. As far as I'm concerned, I'm far from finished, but with my own made lunch

Echt een aanrader, je gaat letterlijk terug in de tijd, en naarmate je dichter bij het heden komt, roept het veel herinneringen op. Het thema vrijheid, wat als een rode draad door het park loopt is indrukwekkend. Zit goed in elkaar. Interactief en toen wij er waren speelde er een aantal bandjes van diverse culturele komaf. Erg leuk en gezellig, helemaal in combinatie met het mooie weer. Klein puntje van kritiek: horeca is echt heel prijzig, en valt kwalitatief erg tegen. Ik ga zeker een keer terug. Voor mijn gevoel ben ik nog lang niet uitgekeken, maar dan wel met mijn eigen gemaakte lunch.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Linda
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 20, 2022
Het was een fijne interessante dag. Een leuk park

It was a nice interesting day. A nice park

Fine

Prima.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
leuk, gemoedelijk en leerzaam

fun, friendly and educational

9

9

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Familieuitje

Family Outing

A museum for young and old,highly recommended, so much to see and do, we will definitely come back again

Een museum voor jong en oud,echt een aanrader,zoveel te zien en te doen,we komen zeker weer terug

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • ejm V. v.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Heel mooi

Very nice

Very nice

Heel mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 19, 2022
Interessant en leerzaam

Interesting and educational

Every few years I visit the Dutch Open Air Museum in Arnhem and it remains interesting and educational. Also very nice to visit for people with the hobby photography. This time mm et eega, children and grandchildren. Highly recommended for everyone.

Om de zoveel jaar bezoek ik het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en het blijft interessant en leerzaam. Ook heel mooi om te bezoeken voor mensen met de hobby fotografie. Dit keer mm et eega, kinderen en kleinkinderen. Een aanrader voor iedereen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Pieter D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 18, 2022
zeer leuke interactief open lucht museum

very nice interactive open air museum

Pros

- very nice and beautiful park with numerous Dutch icons (cottages, farms, Mills, streetcars, Milk Museum,...)
- Good value for money
- Well maintained and beautifully decorated estate in beautiful nature
- Domain is full of enthusiastic volunteers playing extras
- Very nice streetcars touring the park
- Also suitable for (young) children
- Large park so you can certainly fill whole day
- Large parking lot (purchase day parking ticket on site)
- highly recommended for everyone (better than Bokrijk in BE)

Con's
- all the interactive workshops such as crafts (woodworking,...) were all full weeks in advance. So we were unable to do any of these workshops which was unfortunate.

Pro's:

- zeer leuke en mooi park met tal van Nederlandse iconen (huisjes, boerderijen, Molens, trams, Melkmuseum,...)
- Goede prijs/kwaliteit verhouding
- Goed onderhouden en prachtig ingericht domein in prachtige natuur.
- Domein zit vol enthousiaste vrijwilligers die figurant spelen
- Zeer leuke trams die het park rondrijden
- Ook geschikt voor (jonge) kinderen
- Groot park waardoor je zeker ganse dag kan vullen
- Grote parking (dag parkeerticket ter plekke aankopen)
- aanrader voor iedereen (beter dan Bokrijk in BE)

Con's:
- alle interactieve workshops zoals bv. ambachten (houtbewerking,...) waren allemaal reeds al weken op voorhand volzet. We hebben dus geen enkele van deze workshops kunnen doen wat wel spijtig was.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 12, 2022
fantatisch leuk en leerzaam

fantatic fun and educational

a very nice day out with grandma and the kids. back in history. The only thing I missed and would have liked was an old Dutch candy store, with thumb licorice, licorice, licorice etc.

een heel leuk dagje uit met oma en de kinderen. terug in de geschiedenis. Het enige wat ik miste en leuk had gevonden was een oud hollands snoepwinkeltje, met duimdrop, zoethout, trekdrop etc.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Martin R.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 18, 2022
Toprecreatie

Top Recreation

Great event for young and old alike!

Geweldig evenement voor jong en oud!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • JB.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 17, 2022
Y

Y

V

V

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Eric O. B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 16, 2022
Gááf

Gáááf

Bright, interesting, fun, beautiful and clear

Helder, interessant, leuk, mooi en helder

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marcus B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 15, 2022
Aanrader

Recommended

Very nice museum that takes you through time
Exhibition of Anton de Kom very impressive

Heel leuk museum die je door de tijd meeneemt.
Tentoonstelling van Anton de Kom erg indrukwekkend

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 15, 2022
Super!!

Super!!!

Enjoyed despite the heat and many volunteers were active

Genoten ondanks de warmte en er waren veel vrijwilligers actief.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 14, 2022
Het was goed

It was good

It was good and should be preserved for a very long time, so the youth can see how people (we) started in life
We will definitely return again with our children and grandchildren.

Het was goed en moet nog heel lang bewaard blijven, zo kan de jeugd zien hoe de mensen (wij) zijn gestart in het leven.
Wij komen zeker nog een keer terug met onze kinderen en klein kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Frank V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 14, 2022
Geweldig

Great

Wonderful to go through , always equally valuable and above all clean .

Heerlijk om doorheen te gaan , altijd even waardevol en vooral schoon .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Dick G.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 13, 2022
Prachtige wandeling terug in tijd in mooie natuur

Beautiful walk back in time in beautiful nature

Beautifully set up park with beautiful cottages and farmhouses of the past. You really go back in time and you can quietly enjoy the beautiful surroundings. Despite the 30 temperature it was good to do because of the shady spots and beautiful forests. Only point of attention/tip: for 5.70 you get at the poffertjeskraam 2 half-filled cups of water, at the fries stall (a good search, located at the back) you get for the same money 2 whole bottles! which you can then refill throughout the park at taps. Pulled pork sandwich and camembert sandwich at the yellow foodtruck on the square opposite the poffertjeskraam was top!

Prachtig opgezet park met mooie huisjes en boerderijen van vroeger. Je gaat echt terug in de tijd en je kunt rustig van de mooie omgeving genieten. Ondanks de 30 + temperatuur was het goed te doen door de schaduwrijke plekken en de mooie bossen. Enige aandachtspunt/tip: voor 5,70 krijg je bij de poffertjeskraam 2 half gevulde bekertjes water, bij de frietkraam (even goed zoeken, ligt aan de achterkant) krijg je voor hetzelfde geld 2 hele flesjes! die je daarna in het hele park bij tappunten kunt bijvullen. Broodje pulled pork en broodje camembert bij de gele foodtruck op het plein tegenover de poffertjeskraam was top!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • J e. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 13, 2022
goed

good

Beautiful open-air museum
And nice and big
Just a lot of bumps for the wheelchair
But fresher well

Mooie openluchtmuseum.
En lekker groot.
Alleen veel bulten voor de rolstoel.
Maar verser wel goed

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 13, 2022
Mooie plek, geweldige verhalen

Beautiful place, great stories

Actually no more than the title. I haven't seen the Canon of nld yet

Eigenlijk niet meer dan de titel. Ik heb de Canon van nld nog niet gezien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 12, 2022
Een prachtig goed onderhouden park

A beautiful well maintained park

We loved it in 1 word

Wij vonden het in 1 woord fantastisch

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Elly v. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 11, 2022
Leuke dag

Nice day

Super fun day had

Super leuke dag gehad.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerben Z.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 11, 2022
Heerlijke dag gehad

Had a wonderful day

It was very nice, saw a lot
Seats everywhere,was good to do with this heat

Het was erg leuk, veel gezien.
Overal zitjes,was goed te doen met deze hitte

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Gerrie T.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 10, 2022
Mooie dag

Beautiful day

A fun and beautiful open-air museum. Easy to reach by public transportation. Really super.

Een leuk en mooi openluchtmuseum. Makkelijk te bereiken met openbaarvervoer. Echt super.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 10, 2022
Leuk en educatief museum voor iedereen.

Fun and educational museum for everyone.

Great museum where you will be short of time ! Beautifully laid out and well maintained.The staff was very friendly and patient
At lunch we ate delicious sandwiches at the playground. If your legs got tired, you could take the streetcar to the next section.

Groot museum waar je tijd tekort komt ! Mooi aangelegd en goed onderhouden.Het personeel was zeer vriendelijk en geduldig.
Met de lunch hebben we lekkere belegde broodjes gegeten bij de speeltuin. Werden de benen moe,dan kon je in de tram naar een volgend deel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Angelique
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 09, 2022
Geen extra toevoeging en hobbeldebobbel

No additional addition and bump bump

Of course it was nice to see all the old stuff, houses and accessories from the past again. It was a pity that there were no people in old matching clothing to tell the story and where there were people in matching clothing. E.g. the cheese factory could have people walk and tell or show and then also have a piece of cheese presented. Concerning the streetcar ride, it was excellent; there they did understand. We also had a person in a wheelchair with us and that went super on the streetcar. Too bad that the so-called walkways for wheelchair users were not so passable; Here is still some work for the museum. Also make rideable paths for wheelchair users. It would also be nicer for wheelchair users if they also had more access in the buildings.

Uiteraard was het leuk om al die ouwe meuk, huizen en toebehoren uit het verleden weer eens te mogen bezichtigen. Wel jammer dat er geen mensen in oude bijbehorende kledij liepen om ook wat te kunnen vertellen en waar dat dan wel gebeurde liep men niet in bijpassende kledij. Bijv. de kaasfabriek zouden best mensen kunnen lopen en vertellen of laten zien en laat dan ook een stukje kaas gepresenteerd worden. Betreft de rit met de tram was uitstekend; Daar had men het wel begrepen. Wij hadden ook een persoon in een rolstoel bij ons en dat verliep bij de tram super. Jammer dat de zogenaamde begaande paden voor rolstoelers niet zo begaanbaar waren; Hier is nog wel wat werk voor het museum. Maak ook berijdbare paden voor rolstoelers. Het zou ook leuker voor rolstoelers zijn als zij ook meer toegang zouden hebben in de gebouwen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 09, 2022
mooiste museum

best museum

can't see it in 1 day so big and so much to do

kunt het niet in 1 dag bekijken zo groot en veel te doen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • klaas m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 09, 2022
Blijft leuk!

Remains fun!

A

A

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • David L.
 • Verified visitor
 • Bezoekdatum: August 09, 2022
Geweldig park

Great park

Here you can spend quite a day doing and seeing nice things.

Hier kan je best een dag zijn en leuke dingen doen en zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2022
Vlaggen

Flags

I regret that at the open-air museum there are those rainbow flags
Hanging is not necessary we strike out more and more in Holland!

Ik vind het jammer dat er bij het openluchtmuseum van die regenboogvlaggen
Hangen is niet nodig we slaan steeds meer door in Nederland!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2022
Een prachtig museum!

A wonderful museum!

In 1 word great!!!

In 1 woord geweldig!!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Elly v. W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 08, 2022
uitstapje voor een hele dag

outing for a whole day

nice place. there is a lot to see and it is very big. So take plenty of time there. We had ticket including summer evening. Were only there at 3pm which is too short to visit the cottages because they close at 5pm. If you also want to visit the canon, you need to provide extra time

leuke plek. er is veel te zien en het is heel groot. Dus neem er ruim de tijd voor. Wij hadden ticket inclusief zomeravond. Waren er pas om 15u en dat is te kort om de huisjes te bezoeken want die sluiten om 17u. Als je ook de canon wil bezoeken, moet je extra tijd voorzien

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 07, 2022
Super

Super

How much we (grandpa,grandma, and 3 grandsons ages 9,7,and 5) enjoyed!!!
Wonderful, highly recommended for and old.

Wat hebben we (opa,oma, en 3 kleinzonen van 9,7,en 5 jaar) genoten!!
Prachtig, een aanrader voor en oud.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Teuny v. O.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 08, 2022
Geweldige ervaring

Great experience

Very nicely set up

Heel mooi opgezet

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 07, 2022
Prachtig mooi

Beautifully beautiful

Very nice

Heel mooi

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • B
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 06, 2022
Tram is heel leuk

Streetcar is very nice

It was a very fun and educational day. And fun how the kids were able to make the snacks

Het was een hele leuke en leerzame dag. En leuk hoe de kinderen de hapjes konden maken.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 06, 2022
Gezellig dagje

Cozy day

Is an instructive day

Is een leerzaam dagje

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Angelique T. w.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 05, 2022
Geweldig

Great

Very nice day had. Nice that in some cottages there are additional explanations about the old days or working with some tools
To make a long story short, very worthwhile.

Erg leuke dag gehad. Fijn dat er in sommige huisjes nog extra uitleg is over vroeger of het werken met sommige werktuigen.
Om een lang verhaal kort te maken, zeer de moeite waard.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 05, 2022
Leuk park voor jong en oud

Nice park for young and old

A nice park for young and old. Youngest is 8 and oldest 76. We all enjoyed ourselves for at least 4 hours. Definitely recommend going.

Een leuk park voor jong en oud. Jongste is 8 en de oudste 76. We hebben ons allemaal zeker 4 uur vermaakt. Zeker een aanrader om heen te gaan.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: August 05, 2022
Prachtig ruim opgezet historisch park

Beautiful spacious historic park

Must have seen , beautiful spacious park

Moet je gezien hebben , prachtig ruim opgezet park

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 05, 2022
Avond openstelling

Evening opening

For a long time one of the nicest museums. However during the evening opening the cottages closed as early as 5pm.

Al lang een van de leukste musea. Echter tijdens de avond opening gingen de huisjes al om 17.00h dicht.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 05, 2022
Leerzaam, veel te doen en leuk.

Instructive, lots to do and fun.

It is very educational and there is a lot to do. Nice to ride the streetcar. It was cozy and not crowded

Het is erg leerzaam en er is veel te doen. Leuk om met de tram te rijden. Het was gezellig en niet druk.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 04, 2022
Mooi museum voor jong en oud!

Beautiful museum for young and old!

We had a great day. Saw a lot and still ran out of time!

We hebben een leuke dag gehad. Veel gezien en nog tijd tekort!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: A group
 • Bezoekdatum: August 04, 2022
Super, gezellig,leerzaam over de tijd van toen

Super, cozy,educational about the times of yore

Beautiful museum,everything clearly explained.and even on hot days,nice and cool walk under the trees.

Mooi museum,alles duidelijk uitgelegd.en ook bij warme dagen,heerlijk koel onder de bomen wandelen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: August 04, 2022
familie

family

the catering industry has become a lot less attractive compared to 2018. much more expensive but not better in terms of products. pity

de horeca is t.o.v. 2018 een stuk minder aantrekkelijk geworden. wel veel duurder maar niet beter qua producten. jammer

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: August 03, 2022
Mooi dagje uit in een prachtige omgeving

Beautiful day out in beautiful surroundings

Hearty fun to walk through Dutch history. And a good map helps a lot with that
Add to that a nice drink and snack, and the ingredients are complete for a great day:)

Hartstikke leuk om door de Nederlandse historie te wandelen. En een goede plattegrond helpt daarbij enorm.
Daarbij nog een lekker drankje en hapje, en de ingredienten zijn kompleet voor een topdag:)

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2022
Mooi, maar enkele veranderingen horen er niet bij.

Nice, but some changes do not belong.

Beautiful comprehensive well maintained museum. Her sound at some presentations was not loud enough or was disturbed by ambient noise.
I found the theme of Freedom, specifically how it was presented, inappropriate. The freedom of people individuals and authentic cultures belongs in a MUSEUM. The topicality of the freedom of all kinds of groups who think they are sexually different certainly does not belong in a museum. You put dissenters right out of the picture. A museum should tell history, not express an opinion on current affairs.

Mooi uitgebreid goed onderhouden museum. Her geluid bij sommige presentaties was onvoldoende luid of werd gestoord door omgevingsgeluiden.
Het thema Vrijheid, m.n. hoe het gepresenteerd werd, vond ik ongepast. De vrijheid van mensen individuen en authentieke culturen hoort thuis in een MUSEUM. De actualiteit v d vrijheid van allerlei groepen die vinden dat ze sexueel anders geaard zijn, hoort zeker niet thuis in een museum. Je zet anders denkenden daarmee gelijk buitenspel. Een museum mag de geschiedenis vertellen, niet een mening verkondigen t.a.v. de actualiteit.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: August 01, 2022
Leuk en leerzaam

Fun and educational

Educational for children, Dutch history. Volunteers who explain a lot. Lots to see.

Leerzaam voor kinderen, nederlandse geschiedenis. Vrijwilligers die veel uitleggen. Veel te zien.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • magda m.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: August 01, 2022
Leuk dagje uit

Fun day out

Super nice to have been there again
A lot has changed. Definitely worth it

Super leuk om weer eens daar te zijn geweest.
Er is veel veranderd. Zeker de moeite waard

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: August 01, 2022
Zeer leerzaam

Very informative

Very nice museum

Hele leuke museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 31, 2022
Leuk

Nice

Something for everyone

Voor elk wat wils

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 28, 2022
Veel te zien en te doen

Lots to see and do

Hugely enjoyed day out at the museum. I was with my mother and one. We walked around for five hours, but haven't been able to see everything and will definitely go again. We came especially for the exhibition on Anton de Kom. A critical point about the exhibition inside is that sometimes clear instructions are missing, such as where and how you can leave your email address to receive background information about the exhibition
Outdoor area very large. Streetcars handy for getting around.
One visit is not enough!

Enorm genoten van dagje uit in het museum. Ik was samen met mijn moeder en men. We hebben vijf uur rondgelopen, maar hebben nog niet alles kunnen zien en gaan zeker nog eens. We kwamen speciaal voor de tentoonstelling over Anton de Kom. Kritiekpuntje over de tentoonstelling binnen is dat af en toe duidelijke instructies ontbreken, zoals waar en hoe je je e-mailadres achter kunt laten om achtergrondinformatie over te tentoonstelling toegestuurd te krijgen.
Buitenterrein erg groot. Trammetjes handig om mee te verplaatsen.
Één bezoek is niet voldoende!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Meritha P. V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 31, 2022
Leerzaam en vermakelijk!

Instructive and entertaining!

Had a wonderful day at the outdoor museum. The woodworking workshop is highly recommended! Very nice guidance
The museum itself is so informative! There are explanations everywhere and many volunteers are on hand to give demonstrations!

Een heerlijk dagje in het openluchtmuseum gehad. De workshop houtbewerking is een aanrader! Erg leuke begeleiding.
Het museum zelf is zó informatief! Overal staat uitleg en veel vrijwilligers zijn op de been om demonstraties te verzorgen!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 25, 2022
Tijd

Time

Back in time at ease

Lekker op je gemak terug in de tijd

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 30, 2022
Leuk voor jong en oud

Fun for young and old

A nice look at buildings and crafts from the past of the Netherlands and how people lived back then. It was also nice that there were all kinds of activities after 4:00 p.m. with food options.

Een mooie kijk op gebouwen en ambachten uit het verleden van Nederland en hoe de mensen toen leefden. Het was ook leuk dat er na 16:00 nog allerlei activiteiten waren met eetgelegenheden.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marcel B.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: I went alone
 • Bezoekdatum: July 30, 2022
een fijne dag

have a nice day

very nice museum. not very busy. we enjoyed it.

erg mooi museum. niet erg druk. we hebben er van genoten.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Older children
 • Bezoekdatum: July 26, 2022
Het is een prachtig park! Je gaat terug in de tijd

It's a beautiful park! You go back in time

A big ten!

Een dikke tien!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Alie V.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 29, 2022
We missen de activiteiten voor kinderen

We miss the activities for children

In our opinion it can be made more attractive by planning more activities (and more explanation in each house/village/shop of how things were in the past) so that children of all ages can have more fun in this museum

Ons inziens kan het aantrekkelijker gemaakt worden door meer activiteiten te plannen (en meer uitleg in elk huisje/dorpje/winkeltje hoe het er vroeger aan toe ging) waardoor kinderen van klein tot groter meer plezier ervaren in dit museum

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 28, 2022
Onverwachts leuk.

Unexpectedly fun

Nicely laid out park. The streetcar was a hit here. Also special that all the buildings are authentic and not replicas. We have had a very nice day

Mooi opgezet park. De tram was een hit hier. Ook bijzonder dat alle gebouwen authentiek zijn en niet nagebouwd. We hebben een hele leuke dag gehad

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 28, 2022
Dagje uit openluchtmuseum

Day out outdoor museum

We had a very nice day with our family from 4 to 19 years old. The miller was great in the way he told and explained everything to the children. Good food and not very ridiculously expensive for today. Friendly staff.

Een hele leuke dag gehad met ons gezin in de leeftijd van 4 t/m 19. De molenaar was wel een topper hoe hij het vertelde en alles uitlegde aan de kinderen. Lekker gegeten en niet heel belachelijk duur voor tegenwoordig. Vriendelijk personeel.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Jan
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 26, 2022
leuk dagje Openlucht museum

nice day out Open Air Museum

To Open Air Museum been with 2 children , of 2 and 5 years , they have very entertained . Especially the playground and the streetcar they liked too . But also the old-fashioned things from the past to see

Naar Openluchtmuseum geweest met 2 kinderen , van 2 en 5 jaar , ze hebben zich erg vermaakt . Vooral de speeltuin en de tram vonden ze ook leuk . Maar ook de ouderwetse dingen van vroeger om te zien .

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • suzanne b. v. k.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: June 25, 2022
Mooi en interessant park

Boeiend en mooi voorgesteld..ik vind de diversiteit van de woningen zo boeiend: van een krottenwijk over een luxeboerderij,noodwoning..tip: een een heerlijk ijsje in het Italiaanse ijssalon!

 • Nancy W.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 25, 2022
Leuk

Nice

Nice setup and well organized.

Leuk opgezet en goed georganiseerd.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Rob
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 24, 2022
We hadden een fantastisch leerzame en mooie dag

We had a fantastic educational and beautiful day

A beautiful park with friendly volunteers/staff who provide helpful explanations.

Een mooi park met vriendelijke vrijwilligers/medewerkers die behulpzaam uitleg geven.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Young children
 • Bezoekdatum: July 25, 2022
openluchtmuseum

outdoor museum

good.nice

goed.leuk

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 25, 2022
Leuke,gevarieerde dag met kleinkinderen

Fun, varied day with grandchildren

Top day out with the grandchildren. Plenty to do for the kids too.
For us as grandparents many memories from the past that came up

Top dagje weg met de kleinkinderen. Ook voor de kinderen is er genoeg te beleven.
Voor ons als opa en oma vele herrineringen uit het verleden die naar boven kwamen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Ad L.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 24, 2022
Een museum voor het hele gezin van jong tot oud

A museum for the whole family from young to old

Beautiful and magnificent. Good walking and otherwise we still had the streetcar.

Mooi en schitterend. Goed loopbaar en anders hadden we de tram nog.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Marijke V. d. M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 23, 2022
Zoveel te zien, ruiken en proeven!

So much to see, smell and taste!

An experience from beginning to end
Highlighting the Moluccan barracks and the Indian backfield. A history that needs to be handed down!

Een belevenis van het begin tot het eind.
Met als hoogtepunt de Molukse barak en het Indisch achterveld. Een geschiedenis die overgedragen moet worden!

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 23, 2022
Leuke dag

Nice day

Nice museum, educational. I do miss activities to do on your own for children

Mooi museum, leerzaam. Ik mis wel activiteiten om zelf te doen voor kinderen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 22, 2022
Een fijne dag gehad

Had a great day

Streetcar is easily accessible for the disabled

Tram is goed toegankelijk voor minder validen

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 23, 2022
er is meer mogelijk

more is possible

After years, once again to the Vauxhall Museum. I see that there is good maintenance. But I also see that opportunities remain. More may be developed. This year's theme is nowhere extra developed as just stickers and a photo phrame. It is too minimalistic.

Na jaren weer eens naar het opelucht museum. Ik zie dat er goed onderhoud is. Maar ik zie ook dat kansen blijven liggen. Er mag meer ontwikkeld worden. De thema van dit jaar is nergens extra uitgewerkt als enkel stickers en een foto phrame. Dat is te minimalistisch.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Friends
 • Bezoekdatum: July 23, 2022
Leuk voor jong en oud.

Fun for young and old.

Back to the old days in a time when not everything was taken for granted. And we had to work hard to get food on the table. Very nice, also for adolescents an instructive and active outing.

Weer terug naar vroeger in een tijd waarin niet alles vanzelfsprekend was. En er hard gewerkt moest worden om eten op tafel te krijgen. Heel erg leuk, ook voor pubers een leerzaam en actief uitje.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Michel A.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 22, 2022
histories en leuk om te zien.

histories and fun to see.

Is really worth it, to see it
Fun both for young and old
Back in the days of yesteryear and then
Also educational for the younger generation, and projects for the schools
Older people imagine themselves back in that heavy, but also so in a beautiful,cozy time of old.

Is echt de moeite waard ,om het te bezichtigen.
Leuk zowel voor jong en oud.
Terug in de tijd van vroeger en toen.
Ook leerzaam voor de jongere generatie, en projecten voor de scholen.
Ouderen wanen zich weer terug in die zware, maar ook zo in een mooie,gezellige tijd van toen.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 21, 2022
Ontzettend leuk en interessant

Een ontzettend leuke en interessante ervaring voor jong en oud. We komen gauw een keer terug, want 1 dag is eigenlijk te kort om alles goed te bekijken

 • Jac V. D.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Family
 • Bezoekdatum: July 21, 2022
Een mooi park

A beautiful park

It is a beautiful park the people are friendly and helpful a visit to the park is worth repeating

Het is een mooi park de mensen zijn vriendelijk en behulpzaam een bezoek aan het park is voor herhaling vatbaar

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Naam bekend bij redactie
 • Verified visitor
 • Bezocht met: Grand parents
 • Bezoekdatum: July 20, 2022
Geweldig

Great

Beautiful spacious and neat park, enough facilities

Mooi ruim opgezet en nette park, genoeg faciliteiten

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Edwin K.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 20, 2022
Leerzaam

Instructive

I liked it more than I expected

Ik vond het leuker dan ik had verwacht

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • Krista M.
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 19, 2022
Erg interessant en leerzaam

Very interesting and informative

Fun museum that lets you look back into your own past. A feast of recognition of your own history.
Instructive for the youth.

Leuk museum die je terug laat kijken in je eigen verleden. Een feest van herkenning van je eigen geschiedenis.
Leerzaam voor de jongeren.

 • Automatisch vertaald. Originele taal: Nl
 • JP
 • Verified visitor
 • Bezocht met: My partner
 • Bezoekdatum: July 18, 2022